Het zoeken in de collecties van SHMDC

Vind wat u zoekt!

Versie 1.0

Zoeken...... maar hoe?

De eenvoudigste zoekopdracht in deze boekencollectie is het accepteren van alle instellingen en het activeren er van met de knop "Zoeken". Het resultaat daarvan is een overzicht van de gehele inhoud van de boekencollectie. Om u echter beter van dienst te kunnen zijn bevat de zoekopdracht bij de boekencollectie veel meer mogelijkheden. We lopen alle opties even met u door.

Optie 1 in het zoekvenster: Hoe te zoeken?

Een zoekterm kan uit een of meer woorden bestaan. Het is dan ook zaak om aan te kunnen geven of de zoekterm in zijn geheel of in delen mag worden gebruikt. Voor elke wijze is wel een voorbeeld te geven.

Voorbeeld
U zoekt alles waarin de St. Bavo wordt genoemd. U wilt echter alleen de informatie krijgen waarin dit als zodanig staat vermeld, "St. Bavo" en niet alles waar ergens en "St." en "Bavo" of alleen "St." of alleen "Bavo" staat vermeld.

In dit geval dient u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "aaneengesloten tekst" te selecteren.
Het resultaat is dan...
 De twee andere uitkomsten bevatten meer informatie dan u mogelijk wilt.

Als u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "alle losse woorden(AND)" selecteert is het resultaat:
 Als u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "één van de losse woorden(OR)" selecteert is het resultaat:

Optie 2 in het zoekvenster: Waar te zoeken?

De informatie in de boekencollectie is gestructureerd opgezet. Zo is er sprake van Titels, Beschrijvingen, Rubrieken, Adressen enz enz.

U kunt het resultaat van uw zoekopdracht daarom gunstig beïnvloeden door aan te geven waar de zoekopdracht moet zoeken. Dit gebeurt onder 2. "Zoeken in veld". U kunt hier uit verschillende velden een keuze maken door de lijst open te maken met het 'v' vormige pijltje rechts in het witte vakje.



Optioneel is tevens het zoeken in een bepaald jaartal.
In het zoekvak Datering kunt u een jaar of periode invullen waarbinnen gezocht moet worden.

Er zijn 4 verschillende type dateringsmogelijkheden :
1945 : een enkel jaar
1900-1940   : een periode
-1900 : tot een bepaald jaar
1990- : vanaf een bepaald jaar
Leeg veld : alle jaren

Optie 3 in het zoekvenster: Onderdeel van woord of niet?

U kunt er voor kiezen om uw zoekwoord(en) als deel van een woord dan wel alleen als geheel woord te zoeken. Bijvoorbeeld het woord "boer". Bij de optie om het als deel van een woord te laten gelden wordt ook de informatie meegenomen waarin samengestelde woorden voorkomen met "boer" zoals boerderij, boerderijen, bollenboer enz.
Als gekozen wordt voor NIET deel uitmakend van een woord (vinkje uit) dan wordt het zoekresultaat beperkt tot alleen maar het woord boer.

Optie 4 in het zoekvenster: Weergave van het resultaat.

Dit beïnvloedt de wijze waarop het resultaat in beeld wordt gebracht.

Gallery
Onder gallery wordt verstaan dat van alle gevonden zaken een zgn. thumbnail (plaatje op postzegelgrootte) wordt getoond. Daarvan staan er enkele tientallen (afhankelijk van de instelling per collectie) in beeld uitgelijnd. Hiermee wordt de toegang tot de detailinformatie gemaakt door een plaatje aan te klikken.

Lijstweergave
Bij de keuze voor lijstvorm worden deze thumbnails onder elkaar aangeboden met ernaast een uittreksel van de bijbehorende informatie.

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief