Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Stoomgemalen   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 161   (uit: 2000)

Getoond wordt publicatie : 121 t/m 150


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

121. Boeknummer: 1143  
Geschiedenis van den Haarlemmermeerpolder naar officieele gegevens bewerkt
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Ringvaart; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1907)    [Eigenhuis, J]
De ontwikkeling en groei van de Haarlemmermeer vanaf de planning, droogmaking, verkoop en bestuur.
Uitgegeven ter herdenking van het (vijftig) 50-jarig bestaan van het bestuur van den Polder 1856-1906.

Tjeenk-Willink & Zoon;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

122. Boeknummer: 1159  
Het Haarlemmermeer wat het was en wat het is geworden
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Ringvaart; Stoomgemalen           (1893)    [Boekel, P]
Door P Boekel, Hoofd der school te Abbenes in 1893 aan zijne schoolkinderen verteld. Tweede verbeterde druk
Out, P;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

123. Boeknummer: 1195  
Hollandse polders
Bodemgebruik; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Meren; Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (2009)    [Ham, W van der]
Hollandse polders bestaat uit drie delen. Allereerst vertelt de auteur het verhaal van de droogmakerijen van de Gouden Eeuw en de voorlopers daarvan, vervolgens gaat hij in op de inpolderingen van de achttiende en negentiende eeuw en als laatste beschrijft hij de inpolderingen in het kader van het Zuiderzeeproject. Veel informatie over de Haarlemmermeer.
Boom;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

124. Boeknummer: 1198  
Nederland, Handboek der Aardrijkskunde
Agrarische Geschiedenis; Bodemgebruik; Bodemkunde; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Kaarten; Polders; Stoomgemalen           (1934)    [Schuiling, R]
Deel 1 6e druk blz 218 beschrijft o. a. droogmaking Haarlemmermeer. Met foto van Leeghwater.
Tijl NV, Erven J J;   ( Landbouw algemeen)
 

125. Boeknummer: 1223  
Studiedag 'Oude Gemalen' 26 11 1986
Droogmaking; Polders; Stoomgemalen; Waterschap           (1986)   
Verslag wordt gedaan van de studiedag 'Oude Gemalen' op 26 november 1986.
Inhoud:
1. 'Waar gaat het om' Historische achtergronden van het drooghouden door gemalen
2. 'De waterschappen en hun oude gemalen'
3. 'Wat heeft een gemeente met die gemalen te maken'
4. 'De gemalen en de provinciale waterstaat'
5. 'Monumenten inventarisatie plan'
6. 'Inventariseren van oude gemalen, hoe doe je dat'
7. 'Gemaal te koop' Suggesties voor behoud en hergebruik van oude poldergemalen
8. 'Restauratie en beheer'
9. 'En hoe nu verder' Problemen en oplossingen

Provincie Zuid Holland;  Bundel;  ( Gemalen)
 

126. Boeknummer: 1233  
Van bruisend water tot ruisend graan
Fokker; Geschiedenis Haarlemmermeer; KLM; Schiphol; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1955)    [SchrŲder, P H]
Honderd jaar Haarlemmermeer (1855-1955) Het wel en wee van de groei van de Haarlemmermeer Romantisch op schrift gesteld met mooie illustraties.
Stichting Eeuwfeest Haarlemmermeer;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

127. Boeknummer: 1251  
Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaarndam en Halfweg
Sluizen; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1994)    [Giebels, L]
Van beveiliging naar beheersing.
Hoewel de feitelijke oorsprong van het hoogheemraadschap van Rijnland niet ligt aan zijn noordelijke grens, hebben de uitwateringen in Spaarndam en Halfweg de geschiedenis ervan sinds de verzanding van de oude Rijnmond rond 1163 tot aan het laatste kwart van de negentiende eeuw duidelijk gedomineerd. De Spaarndammerdijk en zijn sluizen in Spaarndam en Halfweg vormen naast Katwijk, Gouda en Zwammerdam de 'roots' van Rijnland. Naar aanleiding van de renovatie van het boezemgemaal van Spaarndam, het enige van de bestaande boezemgemalen dat nog in Rijnlands bezit is gebleven, is een bundel artikelen verschenen waarin de geschiedenis van zeven eeuwen strijd tegen het water, beheersing van het waterpeil en zorg voor de waterkwaliteit in het hoogheemraadschap Rijnland beschreven worden

Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Waterhuishouding)
 

128. Boeknummer: 1302  
Histechnicon
Droogmaking; Stoomgemalen           (1988)   
Verenigingsblad grotendeels gewijd aan stoomgemaal de Cruquius met artikel van B. van Tongeren van de Vereniging 'Vrienden van Cruquius'. Artikel over 3 stoomgemalen voor het Haarlemmermeer.
Histechnicon;   ( Stoomgemalen)
 

129. Boeknummer: 1314  
Geschiedenis van den Haarlemmermeerpolder
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Ringvaart; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1907)    [Eigenhuis, J]
De ontwikkeling en groei van de Haarlemmermeer vanaf de planning, droogmaking, verkoop en bestuur.
Uitgegeven ter herdenking van het (vijftig) 50-jarig bestaan van het bestuur van den Polder 1856-1906.

H.D. Tjeenk Willink & Zoon;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

130. Boeknummer: 1403  
Leefbaar laagland: geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland
Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1994)    [Ven, G P van de]
De eerste vier hoofdstukken van Leefbaar laagland vertellen het verhaal van de strijd tegen het water, het landverlies en de landaanwinning tot circa 1800. De periode na 1800 wordt gekenmerkt door de introductie van de machine, nieuwe energievormen en een aanmerkelijke schaalvergroting. Nu de IJselmeerpolders en het Deltaplan zijn voltooid, lijkt aan deze laatste tendens een einde te zijn gekomen.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

131. Boeknummer: 1436  
Wat er aan de Droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15
NV Noord-Hollandse Uitg Mij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

132. Boeknummer: 1447  
Gemalen in Nederland
Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding              [Nijhof, P]
In dit boek is een keuze gemaakt uit een van de vele facetten van het waterbeheer, de bemaling. Daarbij is gekozen voor molens, niet door wind aangedreven, maar groter en krachtiger. De samenstellers van dit boek zijn er in geslaagd een deel van de jongste geschiedenis van het waterbeheer in beeld te brengen.
Duo/Duo;   ( Gemalen)
 

133. Boeknummer: 1483  
Canon van Amstelland en de Meerlanden
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders; Stelling van Amsterdam; Stoomgemalen           (2010)    [Pekelharing, J M]
De geschiedenis in 19 verhalen. De regionale canons zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord Holland met voorwoord van Lieuwe Zoodsma. De regio verenigt gemeenten van verschillende identiteit en grootte als Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en Haarlemmermeer.
HDC Media;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

134. Boeknummer: 1558  
Haarlemmermeer Cruquius - Poldergemaal de Cruquius 1849-1932
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Monumenten; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1991)    [Gisolf, R]
Geschiedenis van het polderstoomgemaal de Cruquius. De Cruquius werd benoemd tot 'International Historic Mechanical Engineering Landmark'.
Planeta BV;   ( Stoomgemalen)
 

135. Boeknummer: 1593  
Kijk op de Ringvaart, eenheid in verscheidenheid
Geschiedenis Haarlemmermeer; Ringvaart; Stoomgemalen; Visserij           (2018)   
Zonder ringvaart en ringdijk zou Haarlemmermeer nooit zijn ontstaan, en kunnen bestaan. In deze publicatie wordt de betekenis en rol van de ringvaart in het stedelijk weefsel van de Randstad getoond.
Gemeente Haarlemmermeer;   ( Ringvaart)
 

136. Boeknummer: 1612  
Kijk op de Ringvaart, eenheid in verscheidenheid
Geschiedenis Haarlemmermeer; Ringvaart; Stoomgemalen; Visserij           (2018)    [Diversen]
Zonder ringvaart en ringdijk zou Haarlemmermeer nooit zijn ontstaan, en kunnen bestaan. In deze publicatie wordt de betekenis en rol van de ringvaart in het stedelijk weefsel van de Randstad getoond.
Haarlemmermeer, Gemeente - Onderzoeksafdeling;   ( Ringvaart)
 

137. Boeknummer: 1618  
Canon van Rijnland
Bodemgebruik; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Stoomgemalen; Vaarten; Waterhuishouding; Waterschap; Waterzuivering           (2015)    [Schevenhoven, Paul e.a.]
De canon van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dertig vensters tonen dertig momentopnamen van duizend jaar waterbeheer in een gebied dat gedurende de tijd voortdurend veranderde
Primavera Pers;   ( Waterschap)
 

138. Boeknummer: 1619  
Canon van Rijnland
Bodemgebruik; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Stoomgemalen; Vaarten; Waterhuishouding; Waterschap           (2015)    [Schevenhoven, Paul e.a.]
De canon van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dertig vensters tonen dertig momentopnamen van duizend jaar waterbeheer in een gebied dat gedurende de tijd voortdurend veranderde
Primavera Pers;   ( Waterschap)
 

139. Boeknummer: 1620  
Boezemgemaal Spaarndam, van ontstaan tot renovatie; droge voeten, schoon water
Elektromotoren; Stoomgemalen; Spaarndam           (2018)    [Schevenhoven, P; Jong, J P de; Ubink, E]
Het ontstaan van het boezemgemaal Spaarndam tot de renovatie. Uitgave van het Hoogheemraadschap van Rijnland ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het gerenoveerde boezemgemaal in 2017. Eerst werden stoomgemalen gebruikt, daarna dieselmotoren en op het laatst elektromotoren.
Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Technische Wetenschappen - Electrotechniek)
 

140. Boeknummer: 1636  
Stoombemaling in Nederland 1770-1870; Steam drainage in the Netherlands
Droogmaking; Molens; Stoomgemalen           (1996)    [Pols, Ir K J van der; Verbruggen, J A]
Even na 1770 werd in Nederland een moeizaam begin gemaakt met het gebruik van stoomkracht voor bemaling. Tot die tijd gebeurde dit alleen met windmolens. Een eeuw later waren er nog steeds veel windmolens, maar stoombemaling was intussen het belangrijkste middel geworden om land droog te maken en te houden. Dit boekje behandelt deze ontwikkeling.
Stichting De Cruquius;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

141. Boeknummer: 1637  
Waterwolf Museum De Cruquius; Waterwerkplaats 'De Waterwolf'
Droogmaking; Stoomgemalen           (2008)    [Overweg-Van Ginkel, S]
Deze introductie is een verkorte weergave van het uitgebreide projectplan.
Museum De Cruquius;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

142. Boeknummer: 1650  
Boezemgemaal Spaarndam, van ontstaan tot renovatie; droge voeten, schoon water
Elektromotoren; Spaarndam; Stoomgemalen           (2018)    [Schevenhoven, P; Jong, J P de; Ubink, E]
Het ontstaan van het boezemgemaal Spaarndam tot de renovatie. Uitgave van het Hoogheemraadschap van Rijnland ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het gerenoveerde boezemgemaal in 2017. Eerst werden stoomgemalen gebruikt, daarna dieselmotoren en op het laatst elektromotoren.
Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Technische Wetenschappen - Electrotechniek)
 

143. Boeknummer: 1651  
Waterwerken in Nederland, traditie en innovatie
Molens; Sluizen; Stoomgemalen; Stuwen; Stormvloedkering           (2017)    [Bobbink, I; Hulsman, B; Luiten, E; Nieuwenhuize, L van; Oeffelt, Th van; Kramer, L]
Boek gaat over ruim 50 van de belangrijkste waterwerken in Nederland, traditie en innovatie, met foto's en beschrijvingen
nai010 uitgevers;   ( Waterschap)
 

144. Boeknummer: 1661  
Waterwolf, Beleef hoe de Nederlanders van water land maakten
Stoomgemalen; Stoommachines             
Folder van de nieuwe attractie in Madurodam
Madurodam;   ( Stoomgemalen)
 

145. Boeknummer: 1662  
Stoomgemaal De Tuut, Een monument van gemeenschapszin
Stoomgemalen; Stoomketels; Stoommachines           (2012)    [Hag, L H W ten; Reijnen, J H; Ven, G P van de Ven]
Boek over het gerestaureerde stoomgemaal De Tuut te Appeltern
Monumentenstichting Beat en Borgh;   ( Stoomgemalen)
 

146. Boeknummer: 1677  
De geschiedenis van het Nijkerkse stoomgemaal Hertog Reijnout
Stoomgemalen           (1994)    [Dooren, F van]
De Hertog Reijnout is ťťn van de ruim 700 stoomgemalen die ooit hun bijdrage aan de beheersing van het grondwaterpeil in 'Neerlands laagland' leverden. Het bijzondere van het Arkemheense gemaal is dat het alle andere heeft overleefd. Toen op 7 mei 1983 de laatste machinist de stoomkraan van de Hertog Reijnout dichtdraaide, eindigde voor de Nederlandse bemalingsgeschiedenis het stoomtijdperk.
Stichting Stoomgemaal Arkemheen;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

147. Boeknummer: 1684  
De Meer van weleer
Bruggen; Forten; Geniedijk; Kerken; Schiphol; Spoorwegen; Stelling van Amsterdam; Stoomgemalen           (1996)    [Andel, J J van]
Geschiedenis van de Haarlemmermeer. Een verzameling eerder in kranten gepubliceerde artikelen over diverse objecten.
Europeese Bibliotheek;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

148. Boeknummer: 1700  
Shell-journaal van monumenten van bedrijf en techniek
Industrie; Monumenten; Stoomgemalen           (1976)    [Fuchs, J M]
Jaarboekje uitgeven door Shell.
Dit journaal heeft industriŽle archeologie tot onderwerp; een nog jonge tak van wetenschap, die zich bezighoudt met het onderzoeken, opmeten, vastleggen en het behouden van industriŽle instrumenten.

Inhoudsopgave:
Pagina, Onderwerp.
3 Ten geleide
5 Het behouden waard (pleidooi)
12 In Holland wordt eigenlijk alles gefabriceerd (verschillende industrieŽn)
24 Scheepjes van hout (scheepswerf Amsterdam)
27 Armoedig leeft gij hier op 't land (Openluchtmuseum Arnhem)
35 Een draailicht van de 2e grootte (vuurtorens)
42 Door vuur het water af te tappen (stoomgemalen)
50 Een zwarten aap of kabouterman (weverijen)
50 Plaatskaarten gereed houden (spoorwegen)
69 Echt ondergronds! (mijnen)
76 De ooievaar staat er bij te liegen (Zaanse Schans)
83 Als leden van ťťn gezin (telegraaf/telefoon)
93 Een gemakkelijke trap van 169 treden (watertorens)
99 Maar alle zaken zijn vergankelijk (trekschuiten)
107 De bovenkorst is niet geschikt (veenderijen)
111 Onkostbare melodie (carillons)
114 Daar hei je den duvel (automobielen)

Voor stoomgemaal "De Cruquius" zie blz.47 en verder.

Shell Nederland BV;   ( Archeologie, Bodemkunde)
 

149. Boeknummer: 1814  
Halfweg onder stoom
Droogmaking; Stoomgemalen; Halfweg           (2003)    [Beldt, G van den]
Halfweg onder stoom.
25 jaar lief en leed van de Stichting vrienden stoomgemaal Halfweg 1978-2003

de Bij, drukkerij bv;   ( Gemalen)
 

150. Boeknummer: 1822  
Over de droogmaking van het Haarlemmer-meer.
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Ringvaart; Stoomgemalen           (1844)    [Gevers van Endegeest]
Het doel van dit kleine geschrift is om den een en ander te bevredigen.Het moet strekken om aan hen die er belang instellen, een overzigt te geven van hetgeen boezem en peil, bemaling en polder en soortgelijke kunstwoorden beduiden. Het moet de geschiedenis en den omvang der onderneming vermelden. Het zal aantoonen hoeverre zij thans gevorderd is.
Met inhoudsopgave. Bijlage 1 (omslag) niet aanwezig.

Luchtmans, S en J;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 oktober 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief