Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 267   (uit: 1887)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0014  
Stabu negentienzesenzeventig-tweeduizendzestien
Architectuur; Bouwkunst; Gebouwen           (2017)    [Pool, M]
Veertig jaar van standaardbestek tot bouwbrede speficatiesystematiek
samenwerkingspartner fabrikantgebonden productiespecificaties

XYTO Media;  == Maak uw keuze ==;  ( Gebouwen Overigen)
 

2. Boeknummer: 0015  
Huizen in Nederland; De negentiende en twintigste eeuw
Architectuur; Gebouwen; Gevelversiering; Monumenten; Ruimtelijke ordening; Stoomgemalen           (2018)    [Krabbe, C P; Broekhuizen, D; Smit, N]
Huizen in Nederland; De negentiende en twintigste eeuw.
Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. Stoomgemaal de Cruquius op blz.259-265.

Waanders;   ( Bouwkunst algemeen)
 

3. Boeknummer: 0016  
Nederland
Nederland; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Schilderijen           (2012)    [Dematons, Ch]
Het meest bijzondere prentenboek in de Nederlandse geschiedenis. Drie jaar lang schilderde de illustratice alle details en uithoeken van ons land. Het levert een bijzonder prentenboek op.
Van Euromast tot Afsluitdijk, van Koninginnedag tot bloeiende bollenvelden en een oma in Friesland die met haar rollator tussen taferelen van Avercamp en Bruegel door zwiert.
Bevat het losse notitieboekje van Charlotte Dematons met beschrijving van de afbeeldingen.

Lemniscaat bv;   ( Bouwkunst algemeen)
 

4. Boeknummer: 0017  
Duizend dingen over Nederland
Architectuur; Bevolking; Nederland; Tweede Wereldoorlog; Recreatie; Schilderijen           (2013)    [Dematons, Ch; Goossens, J]
Duizend en een details schilderde Charlotte Dematons in haar prentenboek Nederland. Zie boeknummer 0016. En achter ieder detail gaat een verhaal schuil. In dit boek worden ze allemaal uitgelicht.
Lemniscaat bv;  == Maak uw keuze ==;  ( Bouwkunst algemeen)
 

5. Boeknummer: 0018  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
Droogmaking; Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1994)    [Borger, Guus j; Bruines, Saskia]
Op boeiende wijze geven de auteurs inzicht in het functioneren van dit hoogheemraadschap tegen de achtergrond van landschappelijke ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van grote droogmakerijen, technologische ontwikkelingen als stoomkracht en de intensivering van landbouw en industrie.
Met een kaart van en tekst over Vroegmiddeleeuws Noord-Holland.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  == Maak uw keuze ==;  ( Waterschap)
 

6. Boeknummer: 0022  
Zoet & Zout, Water en de Nederlanders
Droogmaking; Kunstwerken; Molens; Polders; Stoomgemalen           (2012)    [Metz, Tracy; Heuvel, Maartje van den]
Beschrijving van de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat en hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met het water te leven. In deze publicatie wordt met meer dan 125 kunstwerken de rijke schakering aan betekenissen die de Nederlanders hechten aan water en de wateren getoond
NAi Uitgevers;   ( Waterhuishouding)
 

7. Boeknummer: 0044  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
          (2010)    [Rijn, Daan van]
Verloren;  
 

8. Boeknummer: 0102  
Het weer nader verklaard
          (2001)    [Geurts, Harry]
Een beknopte uitleg over vertrouwde begrippen uit het weerbericht, maar ook over uitzonderlijke en opmerkelijke verschijnselen, zoals regenbogen. kringen om de zon, bijzondere wolken en ijsvormen op meren en rivieren, broeikaseffect en vergeten volkswijsheden
Elmar B.V.;  
 

9. Boeknummer: 0207  
Hoogwater op de Rijn en de Maas, Laagwater op de Rijn en de Maas
             [Rijkswaterstaat]
Hoe ontstaan hoogwater en laagwater, hoe voorspellingen van waterstanden tot stand komen en welke regels er gelden voor het gebruik van de rivier bij extreme waterstanden
Rijkswaterstaat;  
 

10. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
          (2006)    [Hoeksema, Robert J, Ph.D.]
Holland's unique challenges in water control and management
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==; 
 

11. Boeknummer: 0242  
Landschappen 2005 - 2015
          (2015)    [Doedens, Bruno]
SLeM-landschappen is een beeldend verslag van de ontwikkeling van Stichting Landschapstheater en Meer aan de hand van de gerealiseerde projecten van 2003 - 2015
Stichting Landschapstheater en Meer;  
 

12. Boeknummer: 0273  
Extreem weer, een canon van weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & waterhozen
          (2011)    [Buisman, Jan]
In Extreem weer! passeren een kleine honderd jaar extreme weerjaren de revue, van het grote zonnejaar van 1540 tot de witte Kersten van 2009 en 2010
Uitgeverij Van Wijnen;  == Maak uw keuze ==; 
 

13. Boeknummer: 0285  
Museumrechtwijzer, juridisch handboek voor musea
          (2000)    [Broekmanstichting]
De Museumrechtwijzer is een juridisch handboek voor de museale praktijk, bestemd voor museummedewerkers, juristen en iedereen die bestuurlijk, beleidsmatig, organisatorisch of financieel bij musea is betrokken
Broekmanstichting;  
 

14. Boeknummer: 0333  
Erlebnis Geschichte, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
          (2003)    [Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland]
Erlebnis Geschichte, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland;  == Maak uw keuze ==; 
 

15. Boeknummer: 0355  
Lang leve de kunst, over ouderen en cultuur
          (2013)    [Finedit, John]
De boek/publicatie wil laten zien dat kunst en cultuur buitengewoon goed kunnen bijdragen aan een zinvolle beleving van de latere levensfasen en meer contact tussen generaties onderling
NAi010 Uirgevers;  
 

16. Boeknummer: 0388  
Blingbling, sleutelwaarde en het miskende instrument
             [Delft, Prof. dr. Dirk van]
Oratie bij aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van materieel erfgoed van de Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden vanwege de Stichting Museum Boerhaave
Universiteit Leiden;  == Maak uw keuze ==; 
 

17. Boeknummer: 0434  
Leidraad voor het afstoten van museale objecten
          (2006)    [Brergevoet, Frank; Kok, Arjen; Wit, Mariska de]
De praktijk van het afstoten van museale objecten, na het congres "Grenzen aan de groei in 1999
Instituut Collectie Nederland;  
 

18. Boeknummer: 0447  
Topics, Developments in Dutch Museum Policy
          (2001)    [Kuyvenhoven, Fransje]
Ontwikkelingen in de policy in de Nederlandse musea
Instituut Collectie Nederland;  
 

19. Boeknummer: 0454  
Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
Stoomgemalen           (1848)    [Simons, G.]
J.C.A. Sulpke;  
 

20. Boeknummer: 0493  
Cultural Governance
          (2000)    [Commissie Cultural Governance, Sens, Angelie]
De kwaliteit van het bestuur en toezicht in de culturele sector
Mondriaan Stichting;  == Maak uw keuze ==; 
 

21. Boeknummer: 0505  
Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
Waterbouwkunde           (1909)    [Wortman, H.]
Departement van Waterstaat;  
 

22. Boeknummer: 0523  
Locaties, Inspirerende locaties voor meetings en events
             [Krechting, Oscar; Witjes, Ronnie]
125 locaties voor meetings en events
Krechting, Oscar; Witjes, Ronnie;  
 

23. Boeknummer: 0527  
De Waterwolf getemd
          (1969)    [Haan, TJ W R de]
Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer. Uitgegeven in 1969 met bijdragen van o a de Historische Commissie Haarlemmermeer, het Polderbestuur en GA van Haarlemmermeer Tevens diverse krantenartikelen ter gelegenheid van de verschijning van het boek
Kruseman;  == Maak uw keuze ==; 
 

24. Boeknummer: 0556  
Atlas Krachtwerktuigen. Ketels Stoommachines Motoren (calorische werktuigen)
          (Z.j.)    [Sluijter, W.J.]
Kemperman, A.;  33 cm; 
 

25. Boeknummer: 0586  
Early steam pumping engines in Netherlands (excerpt)
Stoomgemalen           (1974)    [Pols, K van der]
 

26. Boeknummer: 0602  
De ontdekking van de opgave
          (2007)    [Roos, Job]
Bouwkundige interventies in historische gebouwen
VSSD;  == Maak uw keuze ==; 
 

27. Boeknummer: 0636  
The Dutchand and their Delta - living below sea level
          (2012)    [Vossenstein, Jacob]
Het boek beschrijft ons land, onze maatschappij en onze cultuur als het unieke resultaat van de wisselwerking tussen mens en natuur
XPat Media;  
 

28. Boeknummer: 0694  
Curiosity, Curiositeit
          (1996)    [Mullder, Willem J; Hellemans, Ludo; Hart, Piet 't]
Fotoboek over het "kijken naar rariteiten kabinetten en natuurwetenschappelijke collecties"
Utrechts Universiteitsmuseum en Roche Nederland BV;  == Maak uw keuze ==; 
 

29. Boeknummer: 0731  
Haarlemmermeer: van water, land en lucht Catalogus
Burgemeesters; Dorpen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Luchthaven; Luchtverkeer           (2020)    [Gemeente Haarlemmermeer]
In het eerste deel van deze publicatie bieden we u een beknopt overzicht van de geschiedenis van het toekomstdenken. In het tweede deel treft u de catalogus aan van de hele tentoonstelling. Deze bestond uit vier onderdelen: 1) Een expositie van fotograaf Theo Baart. De foto's maken de rappe veranderingen van het landschap zichtbaar en voelbaar (Raadhuisplein). 2) Een route met gele borden met een verbeelding van de specifieke kenmerken van alle Haarlemmermeerse kernen met prikkelende citaten. De borden stonden van station Hoofddorp tot aan het raadhuis. 3) Terug naar de Toekomst: een historisch overzicht waarin de transformatie van de gemeente in vijf fasen wordt beschreven. 4) De Toekomst Voorbij: drie toekomstverkenningen per onderwerp: waterbeheer, verstedelijking en luchthaven.
( Handel en Industrie)
 

30. Boeknummer: 0742  
Het grafmonument van Christiaan Brunings en Frederik Willem Conrad in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem
          (2015)    [Jong, Willem R]
Deel uit de Bavoreeks van de vereniging Vrienden van de Grote of St-Bavokerk (nummer 13) met de ontstaansgeschiedenisgeschiedenis van een van de twee grafmonumenten in de kerk, namelijk dat van de waterbouwkundigen Christiaan Brunings en Frederik Willem Conrad
Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 november 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief