Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 254   (uit: 1742)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaadienst tussen staat en samenleving 1798 - 1849
          (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst "Om de macht over het water" de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaat, zijn maatschappelijke rol, de intern-organisatorische ontwikkeling en zijn omgang met civiele techniek met aandacht voor infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk de (Vereenigde) Nederlanden
Europese Bibliotheek;  
 

2. Boeknummer: 0453  
Cultural Governance
          (2000)    [Commissie Cultural Governance, Sens, Angelie]
De kwaliteit van het bestuur en toezicht in de culturele sector
Mondriaan Stichting;  
 

3. Boeknummer: 0666  
Signaal, De beeldende kunst van Louis van Gasteren
          (2012)    [Hofland, H J A; Rooduijn, Tom]
De beeldende kunst van Louis van Gasteren
Uitgeverij Weesperzijde;  
 

4. Boeknummer: 0944  
Projecten '17, De nieuwe norm
          (2106)    [Bos, Marieke, Segeren, Ellen]
In dit projectenboek staan de dijkprojecten centraal waaraan vanaf 2017 wordt gewerkt; het hoogwaterbeschermingsprogramma 2017 - 2022
Programmadirectie Hoogwaterbescherming;  
 

5. Boeknummer: 1304  
Kazematten in het Interbellum
Eerste wereldoorlog; Geniedijk; Inundatiewerken; Krijgswetenschap; Stelling van Amsterdam; Tweede Wereldoorlog           (2002)    ["Visser, H.R.;Wieringen, J.S.van"]
Verdedigingswerken in Nederland tussen de 1e en 2e wereldoorlog en de betekenis daarvan in de meidagen van 1940. Kazematten zijn gemaakt van gewapend beton, doorgaans klein van afmetingen en ze dienden als gevechtsopstelling voor mitrailleurs, een pantserafweerkanon of voor beide.
Stichting Menno van Coehoorn;   ( Krijgswetenschap)
 

6. Boeknummer: 1311  
Ondergang, De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom.
Tweede Wereldoorlog           (1965)    [Presser, Dr.J.]
Deel II over de vervolging van het Nederlandse Jodendom in de 2e wereldoorlog. Op blz 249-250 wordt verwezen naar het werk van Johannes Boogaard uit de Haarlemmermeer.
Martinus Nijhoff;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

7. Boeknummer: 1344  
Koolhoven, Nederlands Vliegtuigbouwer in de schaduw van Fokker
Luchtvaart; Vliegtuigen; Waalhaven           (1981)    [Wesselink,Theo en Postma,Thijs]
De Koolhoven fabriek was gevestigd op Waalhaven.De fabriek werd in 1940 gebombardeerd en brandde geheel af. Na de oorlog niet meer herbouwd. Tussen het einde en begin lag een periode van dertig jaar waarin Koolhoven en zijn medewerkers bijna zestig verschillende vliegtuigtypes bouwden.
Unieboek bv;   ( Luchtvaart)
 

8. Boeknummer: 1507  
Belang Betaling Zeggenschap : 150 (honderdvijftig) jaar Waterschapbesturen en Haarlemmermeerpolder
Geschiedenis Haarlemmermeer; Industrie; Jubilea; Landbouweconomie; Waterhuishouding; Waterschap           (2015)    [Velsen, Hans van]
Dit boek beschrijft de drooglegging en in het bijzonder 150 (honderdvijftig) jaar waterschapsbestuur en de Haarlemmermeerpolder. Dit boek geeft ook een indrukwekkend beeld van het karakter van de polder en van de transitie van een agrarische gemeenschap naar een moderne en diverse economie.
Deel I: 1855 - 1979 Waterschap Haarlemmermeerpolder
Deel II: 1979 - 2005 Waterschap Groot-Haarlemmermeer.

Stichting Meer-Historie;   ( Waterschap)
 

9. Boeknummer: 1510  
50 (vijftig) jaar Middelbaar Landbouwonderwijs Haarlemmermeer 1921/1971
Bijzonder Onderwijs; Jubilea; Landbouwonderwijs; Scholen           (1971)   
In 1921 werd in Hoofddorp de christelijke landbouwschool geopend. Hoofddorp werd naast Hardenberg een van de twee eerste vestigingsplaatsen van christelijk landbouwonderwijs.
Gedenkboek t.g.v. 50-jarig bestaan van de school.

( Bijzonder onderwijs)
 

10. Boeknummer: 1512  
75 (vijfenzeventig) jaar School met den Bijbel, Rehobothschool, Nieuw-Vennep
Geschiedenis Haarlemmermeer; Herdenkingen; Nieuw Vennep; Scholen           (1995)   
75 jaar christelijk onderwijs! In het jaar 1920 begonnen aan de Sloterweg als "School met den Bijbel" en nu anno 1995 gehuisvest aan de Veldbloemstraat als "Rehobothschool". Geschiedenis van de Rehobothschool.
( Bijzonder onderwijs)
 

11. Boeknummer: 1514  
Besturen in verandering : Openbaar bestuur in Haarlemmermeer 1855 - 2015
Burgemeesters; Geschiedenis Haarlemmermeer; Tweede Wereldoorlog           (2015)    [Meer-Historie]
Tekst op achterzijde van de kaft:
In 1855 ontstond bij wet de gemeente Haarlemmermeer. Ook werd in dat jaar het waterschap Haarlemmermeerpolder opgericht. De nieuwe gemeente was in bestuurlijk opzicht bijzonder en dat zou zo blijven tot ver in de twintigste eeuw. De polder moest nog worden ontgonnen, de eerste burgemeester kwam van buiten, het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat moest nog worden opgezet.
Dit ging niet altijd zonder slag en stoot. In het begin had het Rijk nog invloed, maar geleidelijk nam het plaatselijk bestuur het heft in eigen handen. Aanvankelijk bestond dat bestuur vooral uit grootgrondbezitters. Maar dat veranderde naarmate zich andere groepen in de Haarlemmermeer vestigden en er meer niet-agrarische bedrijvigheid kwam. De polder ontwikkelde zich in een hoog tempo en gemeentebestuur en ambtelijk apparaat veranderen mee.
Dit boek beschrijft de ontwikkeling van het openbaar bestuur in Haarlemmermeer. Daarbij ligt de nadruk op de "kleine geschiedenis", een beeld van een periode dat naar voren komt uit persoonlijke belevenissen en de verhalen van de bestuurders. Veel voormalige bestuurders van de laatste 50 (vijftig) jaar verleenden hun medewerking en hebben foto's uit privébezit afgestaan die in dit boek zijn gebruikt. Dat en meer maakt het bijzondere boek over 160 jaar gemeentebestuur tot een aanwinst voor de boekenkast van iedereen die geďnteresseerd is in Haarlemmermeer.

Meer-Historie;   ( Rechtswetenschap)
 

12. Boeknummer: 1518  
Hoeve Mentz
Boerderijen; Boerderijnamen; Grondverkoop; Historisch Museum Haarlemmermeer; Plantenteelt           (1992)    [Andel, Jos van]
Geschiedenis van de voormalige boerderij 'Hoeve Mentz' waarin behandeld: De naam, de eigenaren, de bewoners, de gebouwen en de bedrijfsvoering met voorwoord van W. Slob.
Meer-Historie ism Claus Partyhouse, Hoofddorp;   ( Boerderijnamen, Eigenaren en Pachters)
 

13. Boeknummer: 1519  
Het Vliegtuigenboekje
Luchtvaart; Vliegtuigen           (1940±)   
Wetenswaardigheden van vliegtuigen, hun bouw, constructie en gebruik.
Boekje wordt genoemd in het boek van Joost Klootwijk; Opgroeien in de schaduw van de luchtoorlog (zie https://zcbs.erfgoedhaarlemmermeer.nl/cgi-bin/bibliotheek.pl?ident=1576)

Onbekend;  == Maak uw keuze ==;  ( Luchtvaart)
 

14. Boeknummer: 1521  
Parochiegids voor de parochie H Johannes de Doper te Hoofddorp
Godsdienst; Kerken; Rooms Katholiek           (1975)   
Adressengids en personen verbonden aan de parochie van H. Johannes de Doper.
( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

15. Boeknummer: 1524  
Het tijdperk Van Velsen 1980 - 2010
Gemeentebestuur; Jubilea; Raadhuis           (2010)   
Uitgave t.g.v. 30 jarige loopbaan binnen de gemeenteraad Haarlemmermeer van Lidwien van Velsen.
Raadsgriffie Haarlemmermeer;   ( Burgelijke Stand en Bevolking)
 

16. Boeknummer: 1531  
Sporen : Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen
Haarlemmermeerspoorlijnen; Railverkeer; Railvervoer; Spoorwegen; Stations; Treinen           (2007)    [Wegman, Wim]
Een oud stoomtreintje maakte op oudejaarsavond 1935 zijn laatste rit tussen Leiden, Hoofddorp en Haarlem. Nadat het als een schim in de nacht was verdwenen, uitgewuifd door een verdrietige bevolking, werden de rails vaak snel opgeruimd.
Verslaggever Wim Wegman ging zeventig jaar later op zoek naar wat er nog in het landschap is terug te vinden van deze "Haarlemmermeerlijnen"en deed vele verrassende ontdekkingen.
Hij noteerde bovendien de soms grappige, soms verdrietige, vaak opmerkelijke, maar altijd gepassioneerde verhalen van de bewoners en gebruikers van de overgebleven spoorhuizen in het gebied.
De serie "Sporen" is verschenen in het Haarlems Dagblad en Leidsch Dagblad

HDC Media;   ( Spoorwegen)
 

17. Boeknummer: 1534  
Uit water gewonnen
Dorpen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Onderwijs; Polders; Tweede Wereldoorlog; Verkeer en vervoer           (1996)    [Gemeentearchief / Meulen, Wim van der]
Veel van de geschiedenis van de Haarlemmermeer is bijeengebracht in het gemeentearchief. Waardevolle documenten, oude prenten, foto's en voorwerpen vertellen het verhaal van de geschiedenis.
Gemeentearchief van gemeente Haarlemmermeer;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

18. Boeknummer: 1557  
Dorp aan de Ringvaart
          (2010)    [Dam, Sybil van]
Paswerk Cruquius;  
 

19. Boeknummer: 1558  
Haarlemmermeer Cruquius - Poldergemaal de Cruquius 1849-1932
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Monumenten; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1991)    [Gisolf, Robert]
Geschiedenis van het polderstoomgemaal de Cruquius. De Cruquius werd benoemd tot "International Historic Mechanical Engineering Landmark.
Planeta B.V.;   ( Stoomgemalen)
 

20. Boeknummer: 1559  
Haarlemmermeer blijft in beeld
          (2007)    [Stichting Meer-Historie]
Koning & Co;  
 

21. Boeknummer: 1560  
Parklaan 100 (honderd) jaar Draveslaan - Herinneringen 1913-2013
          (2013)    [Blom, Piet]
ARBU-uitgevers;  
 

22. Boeknummer: 1561  
Nieuw-Vennep - herinneringen aan gisteren 1945-1985
Dorpsverenigingen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouwwerktuigen; Nieuw Vennep; Zwembad           (2010)    [Klaassen, Barend en Piet]
Dit boek laat ruwweg zien hoe Nieuw-Vennep eruitzag in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw en het volgt de veranderingen tot ongeveer 1985. Voor 1950 was Nieuw-Vennep het dorp van de agrariërs en Hoofddorp was meer het dorp van de ambtenaren. Daarna kwam in Nieuw-Vennep de industriële werkgelegenheid op gang, mede door het landbouwwerktuigen bedrijf Vicon. Tussen 1960 en 1970 waren er vier grote bedrijven met meer dan honderd medewerk(st)ers in Nieuw-Vennep, namelijk Vicon met ongeveer 650 arbeidsplaatsen, Bols ongeveer 550, Dentex 130 en Mulder Vogem ongeveer 120.
Uitgeverij Kimabo;   ( dorpen.planologie)
 

23. Boeknummer: 1563  
Rondje Haarlemmermeer - Een rondgang langs kernen in de polder
Dorpen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders           (2014)    [Boele, Bart]
Haarlems Dagblad publiceerde in 1984/85 onder de naam 'n Rondje Haarlemmermeer een serie portretten van alle Haarlemmermeerse dorpen en buurtschappen. De verslaggever Bart Boele verliet de Haarlemmermeerse redactie in 1990 en keerde eind 2013 terug. Om het verschil in kaart te brengen maakt de verslaggever dertig jaar na dato eenzelfde serie portretten: De Tweede Ronde. Vaak zijn de veranderingen in dertig jaar heel omvangrijk. Met name Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn onherkenbaar veranderd.
Holland Media Combinatie;   ( dorpen.planologie)
 

24. Boeknummer: 1564  
De Meerse - Een nieuw cultureel centrum in Haarlemmermeer
Cultuur; Gebouwen; Hoofddorp; Muziek; Schouwburg; Toneel; Vormingswerk           (1992)   
De Meerse wordt een veelzijdig cultureel centrum. Het Instituut voor Kunstzinnige Vorming kan er een breed en hoogwaardig activiteitenpakket en cursusaanbod realiseren. De theaterzaal, de tentoonstellingsruimte en de vergaderfaciliteiten zullen naar verwachting jaarlijks meer dan 50000 bezoekers trekken.
Stichting Cultureel Centrum Haarlemmermeer;   ( Gebouwen Overigen)
 

25. Boeknummer: 1565  
Kijk Zwaanshoek
Agrarische Geschiedenis; Boerderijen; Dorpsverhalen; Tweede Wereldoorlog; Zwaanshoek           (2012)    [Dam, Sybil van]
Tachtig kleurenfoto's en tachtig bladzijden tekst verhalen van de geschiedenis van Zwaanshoek, zoals die al jaren wordt verteld aan de zogenaamde "Verhalentafel'. Er is terecht veel aandacht voor de agrarische geschiedenis. Verhalen van herinneringen uit het verleden komen ook aan bod, zoals b.v. 'De dertiger jaren', 'Oorlogsjaren', 'De wijkzuster' en 'Brugwachter Wesselius'.
Sybil.vandam@planet.nl;   ( dorpen.planologie)
 

26. Boeknummer: 1566  
Trotse dorpen
Beinsdorp; Cruquius (Dorp); Dorpen; Zwaanshoek           (2014)    [Dam, Sybil van]
Trotse Dorpen, het leven van alledag in Cruquius, Zwaanshoek en Beinsdorp. De bewoners van de drie dorpen vertelden elkaar verhalen op wekelijkse bijeenkomsten in Dorpshuis "De Oase". Deze verhalen zijn opgetekend door de auteur.
( dorpen.planologie)
 

27. Boeknummer: 1567  
De eigenzinnige geschiedenis van het dorp Cruquius
Cruquius (Dorp); Dorpshuizen; Dorpsverenigingen; Dorpsverhalen; Heemstede           (2009)    [Homrighausen-Vrugt, Paula]
Boekwerk vol grappige wetenswaardigheden over Cruquius, met een groot gevoel van saamhorigheid. Uitgave ter gelegenheid van de inburgeringsdag voor alle inwoners (nieuw en oud) op 13 december 2009.
Buurtvereniging Cruquius;   ( dorpen.planologie)
 

28. Boeknummer: 1568  
Bijbelse beelden in de polder
Godsdienst; Hoofddorp; Kerken; Rooms Katholiek; Standbeelden           (2007)    [Brugge, Tini - Maas, Anja - Stolk, Ria]
Rooms-Katholieke Kerk H. Joannes de Doper, Hoofddorp. Een bijzondere tuin, en dat is het. Twaalf hoofdstukken in dit boek leiden door de levenszee in de tuin terug naar het plein en de kerk. De beelden en hun verhalen, bloemen en planten zijn gegroepeerd rond ervaringen uit het leven van alledag.
Weesjoannes;   ( Beeldhouw- en beeldsnijkunst)
 

29. Boeknummer: 1569  
Nieuw-Vennep in de kranten van 1833 tot en met 1945
Dorpen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Nieuw Vennep; Planologie           (2017)    [Café, Jan]
Krantenberichten over Nieuw-Vennep. Dit boek is gemaakt voor de inwoners van Nieuw-Vennep om een kleine indruk te geven over het reilen en zeilen van de pioniers die Nieuw-Vennep hebben groot gemaakt. Mooie foto's.
( dorpen.planologie)
 

30. Boeknummer: 1570  
Ruikers van toen - Negentiende eeuwse teksten opnieuw geschikt.
Biografie; Cultuur; Heije Dr J P; Poezie           (1971)    [Heije, Jan P.]
Biografie van Jan P. Heije gevolgd door "Een bloemlezing uit de Volksgedichten" van J.P. Heije uit 1870.
Frank Fehmers Productions;   ( Gedichten)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 oktober 2021

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief