Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2000-2005     

Aantal gevonden publicaties : 186   (uit: 1887)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0001  
Het Water meester; Het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming
Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (2002)    [Dekker, Marianne]
In dit boek wordt onderzocht hoe de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming juridisch is vormgegeven. Een groot deel van het onderzoek betreft het waterkeringsrecht: het recht rond de overheidszorg voor de kering van hoogwater.
Boom Juridische uitgevers;   ( Waterhuishouding)
 

2. Boeknummer: 0005  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, Birgitta]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800
( Waterschap)
 

3. Boeknummer: 0009  
Werelderfgoed in Nederland: effecten van benoeming tot wereldgoed; een effectmeting van twee objecten
          (2002)    [Elzinga, Hendrik]
 

4. Boeknummer: 0033  
Hollands water - Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857
Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterzuivering           (2002)    [Giebels, Ludy]
Veelvuldig wordt er gesproken over het Nederlandse poldermodel, waarbij gedoeld wordt op de overlegcultuur van instemming en overeenstemming die in ons land heerst. Dit model zou in de middeleeuwen zijn oorsprong vinden in de unieke organisatie van ons waterbeheer in waterschappen en hoogheemraadschappen. Maar wat dat nu precies voor organisaties zijn, is waarschijnlijk voor velen onduidelijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de buitenwereld deelgenoot maken van de veelheid aan taken die het sinds 1857 heeft en uitvoert. Deze taken hebben betrekking op de veiligheid achter de dijken, waterbeheer en een goed watermilieu.
Hoogheemraadschap van Rijnland, p/a Stichting Matrijs;   ( Waterschap)
 

5. Boeknummer: 0036  
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel I; tot 1300
Meren; Natuurwetenschappen; Sloten; Topografie; Vaarten; Waterzuivering           (2000)    [Buisman, Jan]
Deel I begint met een algemene inleiding. De beschrijvingen van de weersgesteldheid zijn chronologisch gerangschikt; jaar na jaar wordt gedetailleerd en waar mogelijk van seizoen tot seizoen de weersgesteldheid behandeld. Daarbij staan de Lage Landen met hun naaste omgeving centraal.
Ieder deel wordt gecomplementeerd door bijlagen, conclusies, statistische verwerkingen en een register van aardrijkskundige namen.

van Wijnen;  == Maak uw keuze ==;  ( Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media)
 

6. Boeknummer: 0037  
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2; 1300 - 1450
Meren; Natuurwetenschappen; Sloten; Topografie; Vaarten; Waterzuivering           (2000)    [Buisman, Jan]
De beschrijvingen van de weersgesteldheid zijn chronologisch gerangschikt; jaar na jaar wordt gedetailleerd en waar mogelijk van seizoen tot seizoen de weersgesteldheid behandeld. Daarbij staan de Lage Landen met hun naaste omgeving centraal.
Ieder deel wordt gecomplementeerd door bijlagen, conclusies, statistische verwerkingen en een register van aardrijkskundige namen.

van Wijnen;  == Maak uw keuze ==;  ( Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media)
 

7. Boeknummer: 0057  
Weer een eeuw: het weer in Nederland van 1900 tot 2000. Weeroverzicht van 1200 maanden/Extreme weergebeurtenissen in woord en beeld/ Nederlandse weerrecords.
          (2000)    [Kuiper, Jacob]
ANWB bv;  23; 
 

8. Boeknummer: 0058  
De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water
          (2005)    [Mantel, Dick]
Verloren;  
 

9. Boeknummer: 0062  
Klimaatverandering: Wat is er aan de hand met het weer van Nederland en Belgie?
          (2005)    [Geurts, Harry]
Kosmos-Z&K;  
 

10. Boeknummer: 0067  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, Birgitta]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800.
( Waterschap)
 

11. Boeknummer: 0071  
Hollands water - Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857
Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterzuivering           (2002)    [Giebels, Ludy]
Veelvuldig wordt er gesproken over het Nederlandse poldermodel, waarbij gedoeld wordt op de overlegcultuur van instemming en overeenstemming die in ons land heerst. Dit model zou in de middeleeuwen zijn oorsprong vinden in de unieke organisatie van ons waterbeheer in waterschappen en hoogheemraadschappen. Maar wat dat nu precies voor organisaties zijn, is waarschijnlijk voor velen onduidelijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de buitenwereld deelgenoot maken van de veelheid aan taken die het sinds 1857 heeft en uitvoert. Deze taken hebben betrekking op de veiligheid achter de dijken, waterbeheer en een goed watermilieu.
Hoogheemraadschap van Rijnland, p/a Stichting Matrijs;   ( Waterschap)
 

12. Boeknummer: 0102  
Het weer nader verklaard
          (2001)    [Geurts, Harry]
Een beknopte uitleg over vertrouwde begrippen uit het weerbericht, maar ook over uitzonderlijke en opmerkelijke verschijnselen, zoals regenbogen. kringen om de zon, bijzondere wolken en ijsvormen op meren en rivieren, broeikaseffect en vergeten volkswijsheden
Elmar B.V.;  
 

13. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaadienst tussen staat en samenleving 1798 - 1849
          (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal geļntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;  
 

14. Boeknummer: 0243  
De Dommel: Waterlong van Brabant
          (2000)    [Heesewijk, Rien van]
Papieren Tijger;  
 

15. Boeknummer: 0285  
Museumrechtwijzer, juridisch handboek voor musea
          (2000)    [Broekmanstichting]
De Museumrechtwijzer is een juridisch handboek voor de museale praktijk, bestemd voor museummedewerkers, juristen en iedereen die bestuurlijk, beleidsmatig, organisatorisch of financieel bij musea is betrokken
Broekmanstichting;  
 

16. Boeknummer: 0311  
De Convexe Kustboog: Deel 3 - De Convexe Kustboog en het eiland Vlieland
          (2000)    [Schoorl, Henk]
Pirola;  
 

17. Boeknummer: 0312  
De Convexe Kustboog: Deel4 - De Convexe Kustboog en het eiland Terschelling.
          (2000)    [Schoorl, Henk]
Pirola;  
 

18. Boeknummer: 0321  
The Correspondence of Jan Daniƫl Huichelbos van Liender with James Watt
          (2005)    [Verbruggen, Jan Adrianus]
Universiteit Twente;  21 cm; 
 

19. Boeknummer: 0333  
Erlebnis Geschichte, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
          (2003)    [Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland]
Erlebnis Geschichte, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland;  == Maak uw keuze ==; 
 

20. Boeknummer: 0359  
Trotse kastelen en lichtende hallen: architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
          (2003)    [Vredenberg, Jan]
Matrijs;  
 

21. Boeknummer: 0367  
Uit de lucht gegrepen. Geschiedenis van de weerkunde in Nederland:
          (2003)    [Huisman, Tim]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

22. Boeknummer: 0369  
De Zeven Provinciƫn: Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw
          (2003)    [Wolde, Lina van der]
Atlas Van Stolk;  
 

23. Boeknummer: 0370  
Ingelanden als uitbaters: Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerward, een polder op een Zuid-Hollands eiland
          (2004)    [Wouda, B.]
Verloren;  
 

24. Boeknummer: 0375  
Mensen in een waard vol wind en water: de geschiedenis van de waterhuishouding in de Krimpenerwaard
          (2004)    [Ven G.P. van de]
Verloren;  
 

25. Boeknummer: 0379  
Industrieel erfgoed
          (2002)    [Krikhaar, Noor]
DAVO;  22 cm; 
 

26. Boeknummer: 0380  
Industrieel erfgoed
          (2002)    [Krikhaar, Noor]
DAVO;  22 cm; 
 

27. Boeknummer: 0381  
Industrieel erfgoed
          (2002)    [Krikhaar, Noor]
DAVO;  22 cm; 
 

28. Boeknummer: 0383  
Schaalgrootte en schaalkwaliteit: toekomstvisie op de organisatie van het waterbeheer in het gebied van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer
          (2001)    [Heuvel, J.H.J. van den]
 

29. Boeknummer: 0384  
Schaalgrootte en schaalkwaliteit: toekomstvisie op de organisatie van het waterbeheer in het gebied van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer
          (2001)    [Heuvel, J.H.J. van den]
 

30. Boeknummer: 0385  
De hele dag maar op en neer : over heien, heiliedjes en hoofdstedelijke muziekgebouwen
          (2002)    [Wennekes, Emile]
== Maak uw keuze ==; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 november 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief