Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1995-2000     

Aantal gevonden publicaties : 205   (uit: 1887)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0005  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, Birgitta]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800
( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0030  
Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar.
Kunstwerken; Monumenten; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterzuivering           (1998)    [Bendeler, Guusje e.a.]
Twee eeuwen lang heeft Rijkswaterstaat geholpen vorm te geven aan ons land. Aan nat en droog. Wie om zich heenkijkt ziet daarvan de getuigenissen: bruggen, wegen, waterkeringen, gemalen, kanalen, stuwen en sluizen.
Architectura & Natura Pers;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

3. Boeknummer: 0034  
Noord-Holland - landschap in verandering
Bodemgebruik; Droogmaking; Landbouw; Vaarten; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterzuivering           (1998)    [Gelderen, Jan van]
Aan de duinen kan men zien hoe ze zijn gevormd door de zee, de zon en de wind, hoe boeren er in hebben geploeterd om aan wat aardappelen te komen, hoe aan het eind van de vorige eeuw men door middel van dennenwouden het stuivend zand probeerde vast te leggen. In het land achter de duinen heeft de mens de mogelijkheden benut om er veel in te vergraven, veel bodem af te voeren, en moest men dijken, dammen , molens, sluizen bouwen om land te behouden of te winnen.
Schuyt & Co;   ( Waterhuishouding)
 

4. Boeknummer: 0036  
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel I; tot 1300
Meren; Natuurwetenschappen; Sloten; Topografie; Vaarten; Waterzuivering           (2000)    [Buisman, Jan]
Deel I begint met een algemene inleiding. De beschrijvingen van de weersgesteldheid zijn chronologisch gerangschikt; jaar na jaar wordt gedetailleerd en waar mogelijk van seizoen tot seizoen de weersgesteldheid behandeld. Daarbij staan de Lage Landen met hun naaste omgeving centraal.
Ieder deel wordt gecomplementeerd door bijlagen, conclusies, statistische verwerkingen en een register van aardrijkskundige namen.

van Wijnen;  == Maak uw keuze ==;  ( Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media)
 

5. Boeknummer: 0037  
Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2; 1300 - 1450
Meren; Natuurwetenschappen; Sloten; Topografie; Vaarten; Waterzuivering           (2000)    [Buisman, Jan]
De beschrijvingen van de weersgesteldheid zijn chronologisch gerangschikt; jaar na jaar wordt gedetailleerd en waar mogelijk van seizoen tot seizoen de weersgesteldheid behandeld. Daarbij staan de Lage Landen met hun naaste omgeving centraal.
Ieder deel wordt gecomplementeerd door bijlagen, conclusies, statistische verwerkingen en een register van aardrijkskundige namen.

van Wijnen;  == Maak uw keuze ==;  ( Kartografie, Topografie, Audiovisuele Media)
 

6. Boeknummer: 0051  
Het Omringdijkpad. Wandelen om West-Friesland over de historische Omringdijk.
          (1996)    [Loo, Frank van]
Cadans;  
 

7. Boeknummer: 0052  
Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530
          (1998)    [Dam, Petra J E M]
Verloren;  
 

8. Boeknummer: 0057  
Weer een eeuw: het weer in Nederland van 1900 tot 2000. Weeroverzicht van 1200 maanden/Extreme weergebeurtenissen in woord en beeld/ Nederlandse weerrecords.
          (2000)    [Kuiper, Jacob]
ANWB bv;  23; 
 

9. Boeknummer: 0061  
Haarlem bestaat niet
          (1996)    [Nijgh, Lennaert]
Damiate;  
 

10. Boeknummer: 0067  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, Birgitta]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800.
( Waterschap)
 

11. Boeknummer: 0069  
Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar.
          (1998)    [Bendeler, Guusje]
Architectura & Natura;  
 

12. Boeknummer: 0120  
Waterschapsbelastingen in de 21e eeuw. Eindrapport van de Commissie onderzoek financiering.
          (1999)    [Buis, J]
Unie van Waterschappen;  
 

13. Boeknummer: 0130  
The Cornish Mining Industry, a brief history
          (1995)    [Buckley, J.A.]
Tor Mark Press;  21 cm; 
 

14. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaadienst tussen staat en samenleving 1798 - 1849
          (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal ge´ntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;  
 

15. Boeknummer: 0243  
De Dommel: Waterlong van Brabant
          (2000)    [Heesewijk, Rien van]
Papieren Tijger;  
 

16. Boeknummer: 0276  
Monsters van Rijnland. Acht eeuwen droge voeten en schoon water.
          (1996)    [Beenakker, J J J M]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

17. Boeknummer: 0277  
Monsters van Rijnland. Acht eeuwen droge voeten en schoon water.
          (1996)    [Beenakker, J J J M]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

18. Boeknummer: 0278  
Monsters van Rijnland. Acht eeuwen droge voeten en schoon water.
          (1996)    [Beenakker, J J J M]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

19. Boeknummer: 0279  
Monsters van Rijnland. Acht eeuwen droge voeten en schoon water.
          (1996)    [Beenakker, J J J M]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

20. Boeknummer: 0285  
Museumrechtwijzer, juridisch handboek voor musea
          (2000)    [Broekmanstichting]
De Museumrechtwijzer is een juridisch handboek voor de museale praktijk, bestemd voor museummedewerkers, juristen en iedereen die bestuurlijk, beleidsmatig, organisatorisch of financieel bij musea is betrokken
Broekmanstichting;  
 

21. Boeknummer: 0309  
De Convexe Kustboog: Deel 1 - Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel tot circa 1550.
          (1999)    [Schoorl, Henk]
Pirola;  
 

22. Boeknummer: 0310  
De Convexe Kustboog: Deel 2 - Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel vanaf circa 1550.
          (1999)    [Schoorl, Henk]
Pirola;  
 

23. Boeknummer: 0311  
De Convexe Kustboog: Deel 3 - De Convexe Kustboog en het eiland Vlieland
          (2000)    [Schoorl, Henk]
Pirola;  
 

24. Boeknummer: 0312  
De Convexe Kustboog: Deel4 - De Convexe Kustboog en het eiland Terschelling.
          (2000)    [Schoorl, Henk]
Pirola;  
 

25. Boeknummer: 0315  
Lengtegraad: het ware verhaal van een eenzaam genie dat het grootste wetenschappelijke probleem van zijn tijd oploste.
          (1996)    [Sobel, Dava]
Ambo;  20 cm; 
 

26. Boeknummer: 0338  
Langs het industrieel erfgoed van Nederland: 50 wandelingen met museumbezoek
          (1996)    [Burger, Jan Erik]
Op Lemen Voeten;  20 cm; 
 

27. Boeknummer: 0363  
Haarlemmermeer in beeld : 1972 - 1997
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Jubilea           (1997)    [Stichting Meer-Historie]
Uitgave i.v.m. de tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Meer-Historie gehouden in het Polderhuis in Hoofddorp.
Met een voorwoord van dijkgraaf van Gaalen.

Koning Drukkers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

28. Boeknummer: 0365  
Rijnland in kaart. Een keuze uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
          (1996)    [Vries, D. de]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

29. Boeknummer: 0366  
Rijnland in kaart. Een keuze uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
          (1996)    [Vries, D. de]
Museum Boerhaave;  26 cm; 
 

30. Boeknummer: 0371  
In de ban van het water
          (1995)    [Trommelen, Jeroen]
Volkskrant;  21 cm; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 november 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief