Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1944-1956     

Aantal gevonden publicaties : 170   (uit: 2000)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0002  
The Cornish engine
Stoomgemalen; Stoommachines           (1951)    [Dickinson, H W]
A chapter in the history of steam power. Descriptions of a series of films produced by the Shell film unit, London with the co-operation of The Cornish Engines Preservation Society.
Art and Technics;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

2. Boeknummer: 0010  
The Cornish engine
Stoomgemalen; Stoommachines           (1951)    [Dickinson, H W]
A chapter in the history of steam power. Descriptions of a series of films produced by the Shell film unit, London with the co-operation of The Cornish Engines preservation society.
Art and Technics;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

3. Boeknummer: 0078  
Stoken en voeden
Industrie; Stoommachines           (1950)    [Senf, A H; Hartog, H W]
De Stokercursus zoals deze door ons Bureau in verschillende industriële centra van ons land is gegeven,in dit boekje te laten verschijnen
Warmte-kracht-bureau;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

4. Boeknummer: 0084  
De West-Nederlandsche Veenplassen. historisch/planologisch
Boerderijen; Droogmaking; Polders           (1948)    [Trouw, J]
In dit boek wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de Plassen in het Westelijk deel van Nederland, die, naast de bosschen, heide en duinen, zoo belangrijk zijn. De plassen en meren, waaraan onverbrekelijk zijn verbonden de daaromheen gelegen landerijen, vormen met elkander een geheel eigen schoonheid.
Allert de Lange;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

5. Boeknummer: 0088  
Beknopt leerboek der hijswerktuigen.Ten behoeve van het Middelbare technische onderwijs, zelfstudie voor nijverheidsakten, enz.
          (1948)    [Vries, Ir J E de]

Stam, NV De Technische Uitgeverij H.;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

6. Boeknummer: 0098  
Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944.
Sluizen; Waterschap           (1945)    [Belonje, J]
De Schrijver heeft vooral geput uit het archief van het Hoogheemraadschap.
Meijer;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

7. Boeknummer: 0109  
De Ramp
Deltaplan; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (1953)    [Diversen]
Nationale uitgave over de watersnoodramp in 1953 met een voorwoord van HM de Koningin.

Deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane
samenwerking van hen, die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en
de verspreiding hebben verzorgd.
Als uitgeefster treedt op de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Het auteursrecht op de samenstelling, foto's, tekst, kaart en lay-out wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

8. Boeknummer: 0110  
De Ramp
Deltaplan; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (1953)    [Diversen]
Nationale uitgave over de watersnoodramp in 1953 met een voorwoord van HM de Koningin.

Deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane
samenwerking van hen, die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en
de verspreiding hebben verzorgd.
Als uitgeefster treedt op de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Het auteursrecht op de samenstelling, foto's, tekst, kaart en lay-out wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

9. Boeknummer: 0112  
De Ramp
Deltaplan; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (1953)    [Diversen]
Nationale uitgave over de watersnoodramp in 1953 met een voorwoord van HM de Koningin.

Deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane
samenwerking van hen, die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en
de verspreiding hebben verzorgd.
Als uitgeefster treedt op de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Het auteursrecht op de samenstelling, foto's, tekst, kaart en lay-out wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

10. Boeknummer: 0115  
Stoom; handleiding voor het stoombedrijf
Stoommachines           (1952)    [Diversen]
Beknopte en licht bevattelijke handleiding over stoom, waarin het 'hoe en waarom' wordt uitgelegd. Ook zijn Nederlandse constructies gekozen ter verklaring van de grondbeginselen aangaande de warmte- en krachtvoorziening door stoom.
Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

11. Boeknummer: 0159  
Machineonderdelen: beknopt leer- en handboek
Lesmateriaal; Machines (algemeen); Werktuigbouwkunde           (1948)    [Hofstede, Ir G; Meewis, Ir H J; Rittershaus, Ir P G]
Dit leerboek behandelt de inleidende cursus in "Machine-onderdelen" zoals deze aan middelbare technische scholen wordt gegeven. Het boek is oorspronkelijk tot stand gekomen met geautoriseerde gebruikmaking van de eerste druk van "die Maschinenelemente"door Prof.Dr.Ing. K. Laudien, uigegeven door Dr. M. Jänecke.
Morks Czn, C.;   ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

12. Boeknummer: 0167  
Harden en temperen
Lesmateriaal           (1946)    [Michiels, L P M]
Het veranderen der eigenschappen van ijzer en zijn legeeringen op een bepaalde temperatuur omvat in groote trekken het uitgloeien, harden en ontlaten.Deze bewerkingeen bestempelt men met den algemeenen naam 'thermische behandeling'. De thermische behandeling van ijzer vormt het onderwerp van dit werkje.
H. Stam;  22 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

13. Boeknummer: 0168  
Technische warmteleer
Lesmateriaal           (1949)    [Meewis, Ir H J]
Uitsluitend ten dienste van de leerlingen van de afdeling Werktuigbouwkunde van Middelbare Technische Scholen. De technische warmteleer houdt zich in het bijzonder bezig met de verschijnselen, die optreden bij het omzetten van warmte in arbeid en omgekeerd.
van Mantgem & de Does;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

14. Boeknummer: 0172  
De beginselen van de gereedschapswerktuigen en de metaalbewerking: Beknopt leerboek voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie
Gereedschappen; Machines (algemeen); Werktuigbouwkunde           (1950)    [Hofstede, G]
I. Algemene eisen, waaraan de gereedschapswerktuigen moeten voldoen
II. De werkingswijzen der gereedschapswerktuigen
III. De hoofdmechanismen
IV. De voedingsmechanismen
V. De geleidingen van de gereedschapswerktuigen
VI. De draaibanken
VII. De boormachines
VIII. De freesmachines
IX De slijpmachines
X. De schaaf- en steekbanken
XI. De tandradsteek- en schaafbanken
XII. De trekfreesmachines
XIII. De schraapmachines
XIV. De zaagmachines
XV. Het controleren en afnemen van gerredschapswerktuigen
XVI. Het stellen der gereedschapswerktuigen.

AE. E. Kluwer;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

15. Boeknummer: 0192  
Beknopt Leerboek der Staalconstructies
          (1950)    [Potma, Ir A P; Vries, Ir J E de]
Inhoud:
I. Overzicht der Staalconstructies
II. Bouwstaal
III. Profielkunde
IV. Bouwvoorschriften
V. Sterkteberekening volgens de Elasticiteitsleer en de Plasticiteitsleer
VI. Nagels en Bouten
VII. Smeltlassen
VIII. Sterkteberekening van nagels en bouten
IX. Sterkteberekening van smeltlassen
X. Sterkteberekening van op druk belaste elementen bij knikgevaar.
XI. Walsliggers en samengestelde profielliggers
XII. Vakwerken. Liggers en kapspanten met twee steunpunten
XIII. Kolommen
XIV. Gelaste plaatspanten
XV. Dakconstructies
XVI. Wanden, windverbanden, bordessen, trappen
XVII. Uitvoering der tekeningen

Stam NV, Technische uitgeverij H.;  31;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

16. Boeknummer: 0195  
Schets van Zuid-Hollandse watersnoden in vroeger tijd
Watersnood           (1953)    [Fockema Andreae, S J]
Zuid-Hollandse studiën, deel III. De schrijver geeft een systematisch overzicht van de overstromingsrampen, die onze provincie Zuid-Holland en aanliggende gewesten hebben geteisterd.
Die Haghe;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

17. Boeknummer: 0196  
Studiën over waterschapsgeschiedenis.
Waterhuishouding; Waterschap           (1952)    [Fockema Andreae, S J]
Studiën over waterschapsgeschiedenis. Deel. 8: Overzicht van de Nederlandse waterschapsgeschiedenis.
Brill, E.J.;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

18. Boeknummer: 0197  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15.
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

19. Boeknummer: 0198  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

20. Boeknummer: 0202  
De bodemkartering van Nederland. Deel VIII
Bodemkunde; Landbouwonderzoek           (1950)    [Egberts, H]
Bodemkartering van Nederland. Deel VIII: De bodemgesteldheid van de Betuwe;
Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen;
Stichting voor bodemkartering, Wageningen

Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

21. Boeknummer: 0204  
Steam power stations
Stoommachines           (1952)    [Gaffert, G A]
Behandeling van constructie en prestatiekarakteristieken met betrekking tot het ontwerpen van stoommachines
McGraw-Hill Book Compay;   ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

22. Boeknummer: 0211  
Hütte: des Ingenieurs Taschenbuch, I.Band
Techniek           (1949)    [Akademischen Verein Hütte]
Handboek voor ingenieurs betreffende:
Mathematik
Technische Physik
Mechanik
Wärme
Festigkeitslehre
Stoffkunde
Meszkunde
Vermessungskunde

Wilhelm Ernst & Sohn;  19 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

23. Boeknummer: 0212  
Hütte: des Ingenieurs Taschenbuch, II.Band
Techniek           (1949)    [Akademischen Verein Hütte]
Handboek voor ingenieurs betreffende:
Maschinenteile
Kraftmaschinen
Pumpen ind Verdichter (Kompressoren)
Werkzeugmachinen
Förder- und Lagertechnik
Lichttechnik
Elektrotechnik

Wilhelm Ernst & Sohn;  19 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

24. Boeknummer: 0213  
Hütte: des Ingenieurs Taschenbuch, III.Band
Techniek           (1951)    [Akademischen Verein Hütte]
Handboek voor ingenieurs betreffende:
Statik der Baukonstruktionen
Grundlagen der Bauweisen
Brückenbau
Hochbau
Fabrikanlagen
Heizung und Lüftung
Straszenbau
Siedlungsplanung
Baumachinen und baubetrieb
Grundbau
Wasserbau
Talsperren und Wasserkraftanlagen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Wilhelm Ernst & Sohn;  19 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

25. Boeknummer: 0216  
Studiën over waterschapsgeschiedenis - Deel 1, Polderdistrict Veluwe
Geschiedenis Algemeen           (1950)    [Fockema Andreae, S J]
Een studie over de geschiedenis van het organiseren van het natuurlijke landschap door mensenhand, het totstandbrengen van cultuurtechnische werken, als een waterstaatkundige en economische maar niet minder als een bestuurstechnische en maatschappelijke opgave in de huidige openbare leven en in het verleden. Met name over het waterschap in het polderdistrict Veluwe
Brill, E J;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

26. Boeknummer: 0217  
Studiën over waterschapsgeschiedenis - Deel 3, De Grote of Zuidhollandse Waard
Geschiedenis Algemeen           (1950)    [Fockema Andreae, S J]
Een studie over de geschiedenis van het organiseren van het natuurlijke landschap door mensenhand, het totstandbrengen van cultuurtechnische werken, als een waterstaatkundige en economische maar niet minder als een bestuurstechnische en maatschappelijke opgave in de huidige openbare leven en in het verleden. Met name over het waterschap in de Grote of Zuidhollandse Waard
Brill, E J;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

27. Boeknummer: 0218  
Berekenen en construeren van werktuig-onderdelen
Techniek           (1946)    [Broek, S van den]
Handleiding voor het berekenen van sterkten bij het ontwerpen van werktuigbouwbouwkundige constructies, de z.g. sterkteberekeningen
Nijgh & van Ditmar;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

28. Boeknummer: 0219  
Tabellen voor staalconstructeurs
Techniek           (1950)    [Büstraan, P]
Tabellenboek met statische grootheden van de verzwakte en onverzwakte doorsneden van samengestelde profielen
AE. E. Kluwer;  24;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

29. Boeknummer: 0223  
Leerboek der natuurkunde, tweede deel
Natuurkunde; Natuurwetenschappen; Onderwijs           (1950)    [Doornenbal, P; Nijhoff, P]
Studieboek over natuurkunde,
Trillingen
Geluid
Geometrische optica
Licht als trillingsverschijsel

Tjeenk Willink, W E J;  23 cm; 
 

30. Boeknummer: 0225  
Pompen. Leerboek ten dienste van het Middelbare Technische Onderwijs.
Pompen; Techniek           (1950)    [Bianchi, Ir L W P; Büstraan, P]
Leerboek voor het middelbare / hogere technische onderwijs over pompen, zijnde:
Zuiger- of plunjerpompen
Centrifugaalpompen
Schroefpompen

Stam NV, Technische uitgeverij H;  25 cm;  ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 juli 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief