Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1940-1945     

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 1887)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0098  
Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944.
          (1945)    [Belonje, J.]
Meijer;  
 

2. Boeknummer: 0146  
Pattern-making and foundrywork: a ractical manual dealing with the making of wood and metal patterns, and the operations of moulding and casting, including die casting
          (1941)    [Molloy, E.]
George Newnes;  23 cm; 
 

3. Boeknummer: 0154  
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
          (1940)    [Japikse, N.]
Martinus Nijhoff;  
 

4. Boeknummer: 0165  
Zuigerstoomwerktuigen: deel I Inrichting zuigerstoomwerktuigen
          (1943)    [Morre, J.P.P.]
H. Stam;  25 cm; 
 

5. Boeknummer: 0166  
De Stoomturbine: leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen met 2 tabellen achterin
          (1943)    [Moree, W.]
H. Stam;  
 

6. Boeknummer: 0179  
Leeghwater maalt de meren leeg
          (1942)    [Last, Jef]
A.R.B.O.;  21 cm; 
 

7. Boeknummer: 0180  
Leeghwater maalt de meren leeg
          (1942)    [Last, Jef]
A.R.B.O.;  21 cm; 
 

8. Boeknummer: 0303  
Stoom; Handleiding voor het stoombedrijf
          (1941)   
AE. E. Kluwer;  
 

9. Boeknummer: 0455  
De Stoomturbine: leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen met 2 tabellen achterin
          (1943)    [Moree, W.]
H. Stam;  
 

10. Boeknummer: 0456  
Stoom; Handleiding voor het stoombedrijf
          (1941)    [Buis, J]
AE. E. Kluwer;  
 

11. Boeknummer: 0652  
Leeghwater maalt de meren leeg
          (1942)    [Last, Jef]
A.R.B.O.;  21 cm; 
 

12. Boeknummer: 0808  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Ringvaart; Waterhuishouding           (1942)    [Last, Jef]
Geromantiseerde levensbeschrijving van Leeghwater getiteld: 'Leeghwater maalt de meren leeg'. Met illustraties naar oude prenten.
A.R.B.O.;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

13. Boeknummer: 0809  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Ringvaart; Waterhuishouding           (1942)    [Last, Jef]
Geromantiseerde levensbeschrijving van Leeghwater getiteld: 'Leeghwater maalt de meren leeg'. Met illustraties naar oude prenten.
A.R.B.O.;  
 

14. Boeknummer: 0924  
Repairing Farm Machinery
Landbouw; Landbouwbedrijf; Landbouwmachines; Landbouwtechnieken; Landbouwwerktuigen           (1940)    [Morrison, Ivan G.]
In het boek wordt beschreven hoe de diverse landbouwmachines als grasmaaier, graanbinder, ploeg, hout en metalen onderdelen, gerepareerd kunnen worden.
The Interstate;  Boek;  ( Landbouw algemeen)
 

15. Boeknummer: 1050  
Afscheid onderwijzeres Blad
Jubilea; Openbaar onderwijs; Personen           (1945)   
Afscheidsalbum, resp receptieboek van onderwijzeres Blad die van 1908 tot 1945 les gaf aan de Openbare Lagere School te Hoofddorp d.d 1-10-1945, tevens krantenartikelen met foto ter gelegenheid van haar jubileum. Meerdere artikelen over vrouwen in de toenmalige maatschappij.
Bundel;  ( Openbaar onderwijs)
 

16. Boeknummer: 1085  
Dr H Colijn in een Rouwdienst Herdacht
Herdenkingen; Maatschappelijk leven; Personen           (1944)    [Barkey Wolf, A G]
Herdenkingsdienst na het overlijden van Dr. H Colijn. Overleden in Duitse gevangenschap in september 1944.
J.N. Voorhoeve;   ( Huiselijk en maatschappelijk leven, volkskunde, Kleding en Recreatie)
 

17. Boeknummer: 1135  
Gedrukte archivalien
Adresboeken; Jaarboeken; Jaarverslagen           (1943)    [Toll, Jurriaan van]
Overzicht van Ned Kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingarchieven
Liebaert;   ( Bibliotheekwezen, Informatie en Documentatie)
 

18. Boeknummer: 1184  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Ringvaart; Waterhuishouding           (1942)    [Last, Jef]
Geromantiseerde levensbeschrijving van Leeghwater getiteld: 'Leeghwater maalt de meren leeg' Met illustraties naar oude prenten.
A.R.B.O.;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

19. Boeknummer: 1214  
Programmaboekje bevrijdingsfeesten sept 1945 te Hoofddorp
Evenementen; Hoofddorp; Muziek; Tweede Wereldoorlog; Volksfeesten           (1945)    [Oranjevereeniging "Hoofddorp"]
Programma van Bevrijdingsfeesten 4-5-6 en 7 September 1945 in Hoofddorp.
( herdenkingen)
 

20. Boeknummer: 1274  
Gereformeerde kerk Hoofddorp
Gereformeerd; Hoofddorp; Jubilea; Predikanten           (1941)   
Jubileum Gereformeerde Kerk te Hoofddorp 1866-1941 met de gedachtenisrede van Ds R Oosterhof naar Matth 16:18b. Met een overzicht van het ontstaan en de geschiedenis der Kerk door Scriba S Zijp. Beschrijving van predikanten. Bijgevoegd een kaart uit 1928 van de zitplaatsen in de gereformeerde kerk te Hoofddorp.
( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

21. Boeknummer: 1341  
IndiŽ en de Vliegende Hollander
KLM; Luchtvaart; Vliegtuigen           (ca. 1940)    [Meijer, J]
Over Oost en West. Geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart in IndiŽ. Met een voorwoord van Hans Martin, onderdirecteur KLM, Hoofd van de dienst Amsterdam-Batavia.
Hoeve, van W.;   ( Luchtvaart)
 

22. Boeknummer: 1393  
Jan Adriaenszoon Leeghwater
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders           (1944)    [Roever, J.G. de]
Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige. Het Haarlemmer-Meer-Boeck over de mogelijke droogmaking van het Haarlemmermeer wordt op blz.227 tot 246 besproken.
N.V. Wed. J. Ahrend & Zoon;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

23. Boeknummer: 1400  
Vereeniging het nederlandsche trekpaard (Stamboek 1941)
Landbouw; Naslagwerken; Paarden; Paardensport           (1942)   
Stamboek hengsten, MerriŽn en veulens over het jaar 1941
Deel XXV
Veulens 106763 - 113003
Hengsten 1931 - 1960
MerriŽn 27225 - 29428

De heren Gehrels en Pruisen uit Haarlemmermeer spelen een prominente rol

( Paarden (incl sport), Concours Hippique)
 

24. Boeknummer: 1401  
Vereniging het nederlandsche trekpaard (Stamboek 1942)
Landbouw; Paarden           (1943)   
Stamboek hengsten, merriŽn en veulens over het jaar 1942
Deel XXVI
Veulens 113004 - 120560
Hengsten 1961 - 1987
MerriŽn 29429 - 31388

De heren Gehrels en Pruisen uit Haarlemmermeer spelen een prominente rol.

( Paarden (incl sport), Concours Hippique)
 

25. Boeknummer: 1402  
Vereniging het nederlandsche trekpaard (Stamboek 1943)
Landbouw; Paarden           (1944)   
Stamboek hengsten, MerriŽn en veulens over het jaar 1943
Deel XXVII
Veulens 120561 - 128821
Hengsten 1988 - 2043
MerriŽn 31389 - 33666

De heren Gehrels en Pruisen uit Haarlemmermeer spelen een prominente rol.

( Paarden (incl sport), Concours Hippique)
 

26. Boeknummer: 1443  
Wij Boeren
Boerderij-Eigenaren; Boerderijen; Fruitteelt; Landbouw; Landbouwbedrijf; Paarden; Plantenteelt; Veeteelt           (1941)    [Diversen]
Een boek voor jonge Boeren en Tuinders. Op Blz 132 een artikel over Jan Adriaansz. Leeghwater
Landbouwkundig Ingenieursbureau G.J. Heymeijer;   ( Het landbouwbedrijf)
 

27. Boeknummer: 1469  
Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw 1795-1940
Landbouw; Naslagwerken; Agrarische Geschiedenis; Landbouwvoorlichting           (1943)    [Sneller, Dr.Z.W.]
Geschiedenis van de Landbouw in Nederland. Voor Haarlemmermeer raadpleeg de index.
J.B. Wolters;   ( Landbouw algemeen)
 

28. Boeknummer: 1596  
Dr Staring's Landbouw-Almanak 1944
Akkerbouw; Bemesting; Bodemgebruik; Landbouwvoorlichting; Plantenteelt; Tuinbouw; Zaadteelt           (1944)    [H. Leignes Bakhoven / N. Blink / E. Lankwarden / Riel, J. van]
De Almanak werd aangeboden door de Nederlandse Landstand.
Tjeenk Willink;  boekje;  ( Landbouw algemeen)
 

29. Boeknummer: 1672  
De stoomturbine; Leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen
Stoommachines           (1943)    [Morťe, W]
Werking van zuigermachines en turbines.
Technische Boekhandel H.Stam;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

30. Boeknummer: 1674  
Zuigerstoommachines; deel 1
Lesmateriaal; Onderwijs; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1940)    [Hesselfelt, Ir. L.Th.H.]
Zuigerstoommachines; deel 1: Werking van de stoomcilinder, stoomverdeling door schuiven en omkeerinrichtingen.
Handleiding ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsakten, enz.
De tekst is bewerkt door Ir. H. J. Meewis.

Inhoudsopgave:
1 Werking van de stoom in de cilinder. Berekening van het vermogen. Indicateurdiagram.
2 Voornaamste middelen voor een zuinig stoomverbruik
3 Invloed van de cilinderwand. Compoundering. Oververhitte stoom. Stoomverbruik.
4 Stoomverdeling met een bakschuif. Diagrammen. Bepaling van de kanaalwijdten.
5 Verschillende schuiftypen.
6 Stoomverdeling met schuiven en veranderlijke vulling.
7 Inrichtingen voor het omkeren van de beweging.

Kluwer, N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E.;  Boek;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 oktober 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief