Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1932-1944     

Aantal gevonden publicaties : 89   (uit: 2000)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0083  
Rondom de Binnenmaas
Polders; Sluizen; Waterhuishouding; Waterschap           (1936)    [Tresling, J D]
De Binnenmaas is een overblijfsel van de Maas, die oudtijds door de landen stroomde welke nu het eiland Hoeksche Waard vormen.
Stemerding & Co;   ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0096  
Nederland als polderland; beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land.
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1932)    [Beekman, Dr A A]

Thieme & Zie, W.J.;   ( Waterhuishouding)
 

3. Boeknummer: 0146  
Pattern-making and foundrywork
          (1941)    [Molloy, E]
Pattern-making and foundrywork:
a practical manual dealing with the making of wood and metal patterns, and the operations of moulding and casting, including die casting.

This book is intended to serve a twofold purpose.
For the man engaged in the pattern shop or foundry it presents a useful survey of established practice and, as such, it will be found invaluable as a guide to the best methods of overcoming the various practical problems which are likely to be encountered in his everyday work.
The second purpose of the book is to present to engineers engaged in other departments of an engineering works, for example, the drawing office or the machine shop, a clear picture of the type of work which is involved in the production of the castings which are required for constructing the finished machines or components on the drawing-board.

George Newnes;  23 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

4. Boeknummer: 0154  
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
          (1940)    [Japikse, N]

Martinus Nijhoff;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

5. Boeknummer: 0156  
Scheepswerktuigkunde: stoomketels. Deel I, 1e gedeelte
Stoommachines           (1939)    [Jasperse, F A A; Kersen, J van]
Een leerboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor scheepswerktuigkundige aan boord van zeeschepen. Met 9 tekeningen achter in het boek.
Nijgh & van Ditmar;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

6. Boeknummer: 0165  
Zuigerstoomwerktuigen: deel I Inrichting zuigerstoomwerktuigen
Schepen; Stoommachines           (1943)    [Morré, J P P]
Scheepsstoomwerktuigkunde Zuigerstoomwerktuigen.
Een stoommachine is een warmte-machine, die in staat is warmte in mechanische arbeid om te zetten. De warmte is aanwezig in den stoom, die aan de machine wordt toegevoerd. Al naar gelang de wijze, waarop de in den stoom aanwezige warmte-energie in mechanische energie wordt omgezet, onderscheidt men de stoommachines in zuigerstoomwerktuigen en stoomturbines.

H. Stam;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

7. Boeknummer: 0166  
De Stoomturbine: leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen met 2 grafieken achterin
Lesmateriaal; Stoommachines           (1943)    [Moree, W]
Inhoud:
I. Inleidende beschouwingen
II. Werking van de actie en reactie turbine
III.Samengestelde turbines
IV. Verschillende uitvoeringen van turbines en onderdelen
V. De scheepsturbine

H. Stam;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

8. Boeknummer: 0169  
Die Pumpen. Ein Leitfaden für höhere technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht
Pompen           (1932)    [Matthiessen, H]
Inhoud:
I. Kolbenpumpen/zuigerpompen
II. Kreiselpumpen
III. Luftdruck- und Dampfdruckpumpen
IV. Wasserstrahl- und Dampfstrahlpumpen

Springer, Julius;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

9. Boeknummer: 0173  
Stoomturbines: Een handleiding voor de werking, de berekening, de constructie en de toepassing van stoomturbines ten gebruike van ingenieurs, technici, machinisten en studeerenden
Stoommachines           (1933)    [Hofstede Koopman, G]
Inhoud:
I. Inleiding
II. De omzetting van potentieele energie van stoom in kinetische energie
III. De omzetting van kinetische energie van stoom in mechanische energie
IV. De turbine-systemen
V. Berekeningen
VI. De constructie en sterkteberekeningen van turbine-onderdelen
VII. Het regelen der turbines
VIII. De olievoorziening van een turbine
IX. Uitgevoerde turbines

AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

10. Boeknummer: 0174  
Stoomturbines: Een handleiding voor de werking, de berekening, de constructie en de toepassing van stoomturbines ten gebruike van ingenieurs, technici, machinisten en studeerenden
Stoommachines           (1933)    [Hofstede Koopman, G]
Inhoud:
I. Inleiding
II. De omzetting van potentieele energie van stoom in kinetische energie
III. De omzetting van kinetische energie van stoom in mechanische energie
IV. De turbine-systemen
V. Berekeningen
VI. De constructie en sterkteberekeningen van turbine-onderdelen
VII. Het regelen der turbines
VIII. De olievoorziening van een turbine
IX. Uitgevoerde turbines

AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

11. Boeknummer: 0177  
De glorie van ons Polderland
Boerderijen; Droogmaking; Landbouw; Polders; Sloten; Tochten; Vaarten; Veeteelt           (1938)    [Barendrecht, G; Kruseman Jr, G]
Met 109 afbeeldingen naar foto's. Uitgave 1938. Een beschrijving van het Polderland van Zeeuws-Vlaanderen tot Groningen. De Haarlemmermeer wordt beschreven vanaf blz.33 e.v.
Boot;   ( Polders)
 

12. Boeknummer: 0179  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Meren; Polders           (1942)    [Last, J]
Droogmaking van verschillende meren in Noord-Holland, o.a. Beemster en Schermer.
A.R.B.O.;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

13. Boeknummer: 0180  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Polders           (1942)    [Last, J]
Droogmaking van verschillende meren in Noord-Holland, o.a. Beemster, Schermer.
A.R.B.O.;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

14. Boeknummer: 0184  
Atlas krachtwerktuigen: Dl. 1, Ketels
Stoommachines           (1937)    [Sluijter, W J]
Eenvoudig verklarende tekst behorend bij Ketels. Figuren en tekeningen op losse bladen in een band.
Kemperman, A;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

15. Boeknummer: 0185  
Atlas krachtwerktuigen: Dl. II, Stoommachines
Stoommachines           (1937)    [Sluijter, W J]
Eenvoudige verklarende tekst behorende bij stoommachines. Figuren en tekeningen op losse bladen in een band.
Kemperman, A;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

16. Boeknummer: 0186  
Atlas krachtwerktuigen: Dl. II, Stoommachines
Stoommachines           (1937)    [Sluijter, W J]
Eenvoudig verklarende tekst behorend bij stoommachines. Figuren en tekeningen op losse bladen in een band.
Kemperman, NV Uitgevers-Mij v.h. A;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

17. Boeknummer: 0215  
De Oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857
Documentatie; Naslagwerken; Openbaar bestuur; Waterschap           (1933)    [Fockema Andreae, S J]
Beknopte inventaris van de oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de periode 1255 - 1857. De archieven bevinden zich in het Gemeenschapshuis van Rijnland te |Leiden.
Eduard IJdo;  23 cm;  ( Geschiedenis van tijdperken)
 

18. Boeknummer: 0221  
Richard Trevitick: the engineer and the man; Trevithick centenary commemoration memorial volume
Geschiedenis Algemeen; Stoommachines           (1934)    [Dickinson, H W]
Het levensverhaal van Richard Trevithick, een van grootste ingenieurs die de wereld heeft gekend, op basis van de biografie door zijn zoon Francis, gepubliceerd in 2 delen in 1872
University Press;  
 

19. Boeknummer: 0228  
Stoomketels: Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie
Onderwijs; Techniek; Werktuigbouwkunde           (1937)    [Boks, Ir D J; Deijl, Ir L H van der]
Leerboek voor het technisch middelbaar en hoger onderwijs betreffende ketelinstallatie en de hierbij samenhangende onderdelen als oververhitters, economisers, luchtfilters en stookinrichtingen, alsmede een bespreking van de hoofdzaken van de stooktechniek en materialenkennis. Met de stooktechniek houdt de kennis van de eigenschappen van de brandstoffen nauw verband
Kluwer, AE E;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

20. Boeknummer: 0260  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 3e deel - de stoomturbine
Stoommachines           (1933)    [Grosjean, H C]
Voor tekst zie ook 0257.
Middelbare Technische School;  28 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

21. Boeknummer: 0261  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 4e deel - verbrandingsmachines, pompen en luchtcompressors.
          (1933)    [Grosjean, H C]
Voor tekst, zie ook 0257
Middelbare Technische School;  28 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

22. Boeknummer: 0287  
Het Scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Scheepvaart; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1932)    [Lichtenbelt, A D F W]
Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor Machinist ter Koopvaardij.
Inhoudsopgave:
I. Soorten van stoommachines
II. Zuigerstang, kruiskop en drijfstang
III. Stoomzuiger
IV. De stoomcilinder
V. De condenser
VI. Asleiding
VII. Stoomverdeeling
VIII. Diagrammen en indicateur
IX. Voortstuwers
X. Smeertoestellen
XI. Pijpen enz.
XII. Voorwarmen, aanzetten, enz.
XIII. Beschrijving van de platen XXIV-XXVIII

Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

23. Boeknummer: 0288  
Platen behoorende bij Het scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Scheepvaart; Stoommachines           (1932)    [Lichtenbelt, A D F W]
Tekeningen (platen) behorende bij Het Scheepsstoomwerktuig, Tweede Deel.
Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

24. Boeknummer: 0295  
Zuigerstoommachines. Eerste deel
Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1933)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Handleiding ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsonderwijs-akten,enz.
Eerste deel: Werking van den stoomcilinder, stoomverdeeling door schuiven omkeerinrichtingen.

Kluwer, AE E;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

25. Boeknummer: 0302  
Stoom
Stoomgemalen; Stoommachines           (1937)   
Handleiding voor het stoombedrijf
AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

26. Boeknummer: 0303  
Stoom
Stoommachines           (1941)   
Handleiding voor het stoombedrijf
AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

27. Boeknummer: 0304  
Oliemotoren
Motoren           (1932)    [Vereeniging van Krachtwerktuigen]
Handleiding voor verbrandingsmotoren.
Inhoud:
I. Warmte en arbeid
II. Motoren
III. Arbeidsproces
IV. Motorbrandstoffen
V. Gas- en benzinemotoren; zuiggasmotoren
VI. Motoren voor gasolie en zwaardere oliën
VII. Onderdeelen
VIII. Toebehooren en pijpleidingen
IX. Smeermiddelen en -systemen
X. Behandeling
XI. Bedrijfscontrole
XII. Eigenschappen van den oliemotor.

Kluwer, AE E;  22 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

28. Boeknummer: 0346  
Kennis van krachtwerktuigen: A. Stoomketels.
Motoren; Stoommachines           (1933)    [Kruikemeijer, A N]
Leerboek ten dienste van Nijverheidsscholen. De leerstof is achtereenvolgens verdeeld in: stoomketels, stoommachines en motoren.
H ten Brink;  31 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

29. Boeknummer: 0445  
The Cruquius engine and its history
Stoomgemalen           (1934)    [Bootsgezel, J J]
Details of the Cruquius engine and its history.
Exerpt Transactions of the Newcomen Society;   ( Stoomgemalen)
 

30. Boeknummer: 0455  
De Stoomturbine: leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen
Scheepvaart; Stoomturbines           (1943)    [Moree, W]
Inhoud:
I. Inleidende beschouwingen
II. Werking van de actie en reactie turbine
III.Samengestelde turbines
IV. Verschillende uitvoeringen van turbines en onderdelen
V. De scheepsturbine

Stam NV, Technische Boekhandel;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief