Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1935     

Aantal gevonden publicaties : 44   (uit: 1887)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0096  
Nederland als polderland; beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land.
          (1932)    [Beekman, A.A.]
Thieme & Zie, W.J.;  
 

2. Boeknummer: 0147  
Supercharging, with special reference to Werkspoor engines. Transactions of the Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland
          (1931)    [Lugt, G.J.]
 

3. Boeknummer: 0169  
Die Pumpen. Ein Leitfaden für höhere technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht
          (1932)    [Matthiessen, H..]
Springer, Julius;  24 cm; 
 

4. Boeknummer: 0173  
Stoomturbines: Een handleiding voor de werking, de berekening, de constructie en de toepassing van stoomturbines ten gebruike van ingenieurs, technici, machinisten en studeerenden
          (1933)    [Hofstede Koopman, G.]
AE. E. Kluwer;  
 

5. Boeknummer: 0174  
Stoomturbines: Een handleiding voor de werking, de berekening, de constructie en de toepassing van stoomturbines ten gebruike van ingenieurs, technici, machinisten en studeerenden
          (1933)    [Hofstede Koopman, G.]
AE. E. Kluwer;  
 

6. Boeknummer: 0203  
Land transport III. Railway locomotives and rolling stock: part I - historical review
          (1931)    [Forward, E.A.]
Her Majesty's Stationery Office;  25 cm; 
 

7. Boeknummer: 0215  
De Oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857
          (1933)    [Fockema Andreae, S J]
Eduard IJdo;  23 cm; 
 

8. Boeknummer: 0221  
Richard Trevitick: the engineer and the man; Trevithick centenary commemoration memorial volume
          (1934)    [Dickinson, H.W.]
University Press;  
 

9. Boeknummer: 0257  
Kennis van Werktuigen 1e deel: De Stoomketel en de Stoomleiding.
          (1930)    [Grosjean, H.C.]
Middelbare Technische School;  21 cm; 
 

10. Boeknummer: 0258  
Kennis van Werktuigen 1e deel. Atlas
          (1930)    [Grosjean, H.C.]
Middelbare Technische School;  28 cm; 
 

11. Boeknummer: 0259  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 2e deel - de zuigerstoommachine
          (1931)    [Grosjean, H.C.]
Middelbare Technische School;  28 cm; 
 

12. Boeknummer: 0260  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 3e deel - de stoomturbine
          (1933)    [Grosjean, H.C.]
Middelbare Technische School;  28 cm; 
 

13. Boeknummer: 0261  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 4e deel - verbrandingsmachines, pompen en luchtcompressors.
          (1933)    [Grosjean, H.C.]
Middelbare Technische School;  28 cm; 
 

14. Boeknummer: 0287  
Het Richardson-indicateur; Scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
          (1932)    [Lichtenbelt, A.D.F.W.]
Nijgh & van Ditmar;  22; 
 

15. Boeknummer: 0288  
Platen behoorende bij Het scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
          (1932)    [Lichtenbelt, A.D.F.W.]
Nijgh & van Ditmar;  22; 
 

16. Boeknummer: 0291  
Het Scheepsstoomwerktuig. Derde deel - Hulp- en bijwerktuigen
          (1930)    [Lichtenbelt, A.D.F.W.]
Nijgh & van Ditmar;  22; 
 

17. Boeknummer: 0295  
Zuigerstoommachines. Eerste deel - Werking van den stoomcilinder, stoomverdeeling door schuiven omkeerinrichtingen.
          (1933)    [Hesselfelt, L. Th. H.]
AE. E. Kluwer;  
 

18. Boeknummer: 0298  
Handboek der metaalbewerking ten dienste van inrichtingen voor nijverheidsonderwijs en de studie voor de nijverheidsonderwijsacten.
          (1930)    [Jong, A. de]
J. Waltman Jr.;  
 

19. Boeknummer: 0304  
Oliemotoren. Handleiding voor verbrandingsmotoren
          (1932)    [Vereeniging van Krachtwerktuigen]
AE. E. Kluwer;  22 cm; 
 

20. Boeknummer: 0346  
Kennis van krachtwerktuigen: A. Stoomketels. Leerboek ten dienste van Nijverheidsscholen.
          (1933)    [Kruikemeijer, A.N.]
H ten Brink;  31 cm; 
 

21. Boeknummer: 0445  
The Cruquius engine and its history
          (1934)    [Bootsgezel, J.J.]
 

22. Boeknummer: 0457  
Stoomwet en Stoombesluit 1931
          (1933)    [Morre, J.P.P.]
Stam Technische Boeken;  
 

23. Boeknummer: 0529  
Stoomwet: Wet van den 15den April 1896, S 69, zooals deze nader is gewijzigd, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen. Met Aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., besluiten ter uitvoering en alphabetisch register
          (1931)    [Leijdesdorff, L.]
W.E.J. Tjeenk Willink;  
 

24. Boeknummer: 0558  
Ketels berekeningen I
          (1932)    [Boschma, J.]
 

25. Boeknummer: 0578  
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure, einundzwanzigster Band
          (1931)    [Matschoss, Conrad.]
VDI-Verlag;  
 

26. Boeknummer: 0579  
Technik Geschichte. Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Band 24
          (1935)    [Matschoss, Conrad.]
VDI-Verlag;  
 

27. Boeknummer: 0661  
Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte
          (1932)    [Haas, K.H. de]
Voordracht gehouden in de ledenvergadering van het Bataafsch Genootschap de Proefondervindelijke Wijsbegeerte, te Rotterdam, op 4 april 1932
Bataafsch Genootschap;  
 

28. Boeknummer: 0911  
25 jaar luchtvaart in Nederland
Luchtvaart; Luchtverkeer; Vliegtuigen           (1932)    [Walaardt Sacre, H]
25 (vijfentwintig) jaar Koninklijke Vereeniging voor Luchtvaart
Eerste Boek: Grondleggers onzer Luchtvaart
Tweede Boek: Hoe de militaire luchtvaart groeide
Derde Boek: Geboorte en groei der Burgerluchtvaart

Strengholt, A.J.G.;   ( Luchtvaart)
 

29. Boeknummer: 1134  
Gedichtenbundel van A van der Marel Jz. - deel 2
Akkerbouw; Landbouw; Poezie           (1931)    [Marel Jzn, Ary van der]
Gedichten, oorspronkelijk gepubliceerd tussen 1928-1931 in de 'Meerbode'. In vele versjes heeft de schrijver trachten aan te tonen hoe weinig aandacht de Nederlandse regering schenkt aan onze akkerbouw en hoe onrechtvaardig de boeren worden behandeld tijdens de crisisjaren.
( Gedichten)
 

30. Boeknummer: 1188  
Levensschets van Dr H. Colijn
Biografie           (1933)    [Rullmann, Dr J. C.]
Het leven van Colijn, biografie. Geboren en opgegroeid in de Haarlemmermeer.
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.;   ( Biografieen)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 juli 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief