Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1928-1940     

Aantal gevonden publicaties : 80   (uit: 2001)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0083  
Rondom de Binnenmaas
Polders; Sluizen; Waterhuishouding; Waterschap           (1936)    [Tresling, J D]
De Binnenmaas is een overblijfsel van de Maas, die oudtijds door de landen stroomde welke nu het eiland Hoeksche Waard vormen.
Stemerding & Co;   ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0096  
Nederland als polderland; beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land.
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1932)    [Beekman, Dr A A]
Thieme & Zie, W.J.;   ( Waterhuishouding)
 

3. Boeknummer: 0147  
Supercharging, with special reference to Werkspoor engines. Transactions of the Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland
          (1931)    [Lugt, G J]
 

4. Boeknummer: 0154  
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde
          (1940)    [Japikse, N]
Martinus Nijhoff;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

5. Boeknummer: 0156  
Scheepswerktuigkunde: stoomketels. Deel I, 1e gedeelte
Stoommachines           (1939)    [Jasperse, F A A; Kersen, J van]
Een leerboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen voor scheepswerktuigkundige aan boord van zeeschepen. Met 9 tekeningen achter in het boek.
Nijgh & van Ditmar;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

6. Boeknummer: 0169  
Die Pumpen. Ein Leitfaden für höhere technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht
Pompen           (1932)    [Matthiessen, H]
Inhoud:
I. Kolbenpumpen/zuigerpompen
II. Kreiselpumpen
III. Luftdruck- und Dampfdruckpumpen
IV. Wasserstrahl- und Dampfstrahlpumpen

Springer, Julius;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

7. Boeknummer: 0173  
Stoomturbines: Een handleiding voor de werking, de berekening, de constructie en de toepassing van stoomturbines ten gebruike van ingenieurs, technici, machinisten en studeerenden
Stoommachines           (1933)    [Hofstede Koopman, G]
Inhoud:
I. Inleiding
II. De omzetting van potentieele energie van stoom in kinetische energie
III. De omzetting van kinetische energie van stoom in mechanische energie
IV. De turbine-systemen
V. Berekeningen
VI. De constructie en sterkteberekeningen van turbine-onderdelen
VII. Het regelen der turbines
VIII. De olievoorziening van een turbine
IX. Uitgevoerde turbines

AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

8. Boeknummer: 0174  
Stoomturbines: Een handleiding voor de werking, de berekening, de constructie en de toepassing van stoomturbines ten gebruike van ingenieurs, technici, machinisten en studeerenden
Stoommachines           (1933)    [Hofstede Koopman, G]
Inhoud:
I. Inleiding
II. De omzetting van potentieele energie van stoom in kinetische energie
III. De omzetting van kinetische energie van stoom in mechanische energie
IV. De turbine-systemen
V. Berekeningen
VI. De constructie en sterkteberekeningen van turbine-onderdelen
VII. Het regelen der turbines
VIII. De olievoorziening van een turbine
IX. Uitgevoerde turbines

AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

9. Boeknummer: 0177  
De glorie van ons Polderland
Boerderijen; Droogmaking; Landbouw; Polders; Sloten; Tochten; Vaarten; Veeteelt           (1938)    [Barendrecht, G; Kruseman Jr, G]
Met 109 afbeeldingen naar foto's. Uitgave 1938. Een beschrijving van het Polderland van Zeeuws-Vlaanderen tot Groningen. De Haarlemmermeer wordt beschreven vanaf blz.33 e.v.
Boot;   ( Polders)
 

10. Boeknummer: 0184  
Atlas krachtwerktuigen: Dl. 1, Ketels
Stoommachines           (1937)    [Sluijter, W J]
Eenvoudig verklarende tekst behorend bij Ketels. Figuren en tekeningen op losse bladen in een band.
Kemperman, A;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

11. Boeknummer: 0185  
Atlas krachtwerktuigen: Dl. II, Stoommachines
Stoommachines           (1937)    [Sluijter, W J]
Eenvoudige verklarende tekst behorende bij stoommachines. Figuren en tekeningen op losse bladen in een band.
Kemperman, A;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

12. Boeknummer: 0186  
Atlas krachtwerktuigen: Dl. II, Stoommachines
Stoommachines           (1937)    [Sluijter, W J]
Eenvoudig verklarende tekst behorend bij stoommachines. Figuren en tekeningen op losse bladen in een band.
Kemperman, NV Uitgevers-Mij v.h. A;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

13. Boeknummer: 0203  
Land transport III. Railway locomotives and rolling stock: part I - historical review
Trammen; Transport; Treinen           (1931)    [Forward, E A]
Handboek over locomotieven en rollend materieel van het Science Museum, South Kensington, vanaf 1804 tot 1930
Her Majesty's Stationery Office;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

14. Boeknummer: 0215  
De Oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857
Documentatie; Naslagwerken; Openbaar bestuur; Waterschap           (1933)    [Fockema Andreae, S J]
Beknopte inventaris van de oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de periode 1255 - 1857. De archieven bevinden zich in het Gemeenschapshuis van Rijnland te |Leiden.
Eduard IJdo;  23 cm;  ( Geschiedenis van tijdperken)
 

15. Boeknummer: 0221  
Richard Trevitick: the engineer and the man; Trevithick centenary commemoration memorial volume
Geschiedenis Algemeen; Stoommachines           (1934)    [Dickinson, H W]
Het levensverhaal van Richard Trevithick, een van grootste ingenieurs die de wereld heeft gekend, op basis van de biografie door zijn zoon Francis, gepubliceerd in 2 delen in 1872
University Press;  
 

16. Boeknummer: 0228  
Stoomketels: Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie
Onderwijs; Techniek; Werktuigbouwkunde           (1937)    [Boks, Ir D J; Deijl, Ir L H van der]
Leerboek voor het technisch middelbaar en hoger onderwijs betreffende ketelinstallatie en de hierbij samenhangende onderdelen als oververhitters, economisers, luchtfilters en stookinrichtingen, alsmede een bespreking van de hoofdzaken van de stooktechniek en materialenkennis. Met de stooktechniek houdt de kennis van de eigenschappen van de brandstoffen nauw verband
Kluwer, AE E;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

17. Boeknummer: 0257  
Kennis van Werktuigen 1e deel
Stoomketels           (1930)    [Grosjean, H C]
Cursus in Kennis van Werktuigen 1e deel: De Stoomketel en de Stoomleiding. Alleen Tekst. Voor platen en figuren zie Atlas Kennis van Werktuigen zie ook 0258, 0259, 0260, 0261
Middelbare Technische School;  21 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

18. Boeknummer: 0258  
Kennis van Werktuigen 1e deel. Atlas voor platen en figuren
Stoomketels           (1930)    [Grosjean, H C]
Atlas Voor platen en figuren. Voor tekst zie ook 0257.
Middelbare Technische School;  28 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

19. Boeknummer: 0259  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 2e deel - de zuigerstoommachine
Zuiger-Stoommachines           (1931)    [Grosjean, H C]
Atlas Voor platen en figuren. Voor tekst zie ook 0257.
Middelbare Technische School;  28 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

20. Boeknummer: 0260  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 3e deel - de stoomturbine
Stoommachines           (1933)    [Grosjean, H C]
Voor tekst zie ook 0257.
Middelbare Technische School;  28 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

21. Boeknummer: 0261  
Kennis van Werktuigen. Atlas behorende bij den cursus in kennis van Werktuigen, 4e deel - verbrandingsmachines, pompen en luchtcompressors.
          (1933)    [Grosjean, H C]
Voor tekst, zie ook 0257
Middelbare Technische School;  28 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

22. Boeknummer: 0287  
Het Scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Scheepvaart; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1932)    [Lichtenbelt, A D F W]
Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor Machinist ter Koopvaardij.
Inhoudsopgave:
I. Soorten van stoommachines
II. Zuigerstang, kruiskop en drijfstang
III. Stoomzuiger
IV. De stoomcilinder
V. De condenser
VI. Asleiding
VII. Stoomverdeeling
VIII. Diagrammen en indicateur
IX. Voortstuwers
X. Smeertoestellen
XI. Pijpen enz.
XII. Voorwarmen, aanzetten, enz.
XIII. Beschrijving van de platen XXIV-XXVIII

Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

23. Boeknummer: 0288  
Platen behoorende bij Het scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Scheepvaart; Stoommachines           (1932)    [Lichtenbelt, A D F W]
Tekeningen (platen) behorende bij Het Scheepsstoomwerktuig, Tweede Deel.
Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

24. Boeknummer: 0291  
Het Scheepsstoomwerktuig. Derde deel - Hulp- en bijwerktuigen
Scheepvaart; Stoommachines           (1930)    [Lichtenbelt, A D F W]
Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor Machinist ter Koopvaardij.
Inhoud:
I. Pompen
II. Lensinrichting
III. Turninrichting
IV. Regulateur
V. Toestellen tot het verwijderen van de asch
VI. Afkoelingsmachines
VII. Verdampers
VIII. Destilleertoestellen
IX. Voedingwaterfilters of olieafscheiders
X. Ventilatie-inrichting
XI. Stuurmachines
XII. Ankermachines
XIII. Hefwerktuigen
XIV. Stoomfluit

Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

25. Boeknummer: 0295  
Zuigerstoommachines. Eerste deel
Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1933)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Handleiding ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsonderwijs-akten,enz.
Eerste deel: Werking van den stoomcilinder, stoomverdeeling door schuiven omkeerinrichtingen.

Kluwer, AE E;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

26. Boeknummer: 0296  
Zuigerstoommachines. Deel II
Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1929)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Handleiding ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsonderwijs-akten,enz. Deel II: Stoomverdeling door kleppen, gelijkstroommachine, vliegwiel, condensatie, regulateurs en cilinder
Kluwer, AE E;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

27. Boeknummer: 0298  
Handboek der metaalbewerking
Gereedschappen; Machines (algemeen); Smederijen; Werktuigbouwkunde           (1930)    [Jong, A de]
Dit handboek is ten dienste van inrichtingen voor nijverheidsonderwijs en de studie voor de nijverheidsonderwijsacten.
J. Waltman Jr.;   ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

28. Boeknummer: 0301  
Stoom
Stoomgemalen; Stoommachines           (1929)   
Handleiding voor het stoombedrijf
AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

29. Boeknummer: 0302  
Stoom
Stoomgemalen; Stoommachines           (1937)   
Handleiding voor het stoombedrijf
AE. E. Kluwer;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

30. Boeknummer: 0304  
Oliemotoren
Motoren           (1932)    [Vereeniging van Krachtwerktuigen]
Handleiding voor verbrandingsmotoren.
Inhoud:
I. Warmte en arbeid
II. Motoren
III. Arbeidsproces
IV. Motorbrandstoffen
V. Gas- en benzinemotoren; zuiggasmotoren
VI. Motoren voor gasolie en zwaardere oliën
VII. Onderdeelen
VIII. Toebehooren en pijpleidingen
IX. Smeermiddelen en -systemen
X. Behandeling
XI. Bedrijfscontrole
XII. Eigenschappen van den oliemotor.

Kluwer, AE E;  22 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 augustus 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief