Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1905-1910     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0090  
Neuere Turbinenanlagen.Auf Veranlassung von Professor E. Reichel und unter Benutzung seines Berichtes 'Der Turbinenbau auf der Weltausstellung in Paris 1900'.
Elektriciteit; Elektromotoren           (1905)    [Wagenbach, W]
Inhoud:
I. Allgemeines
II. Die Francisturbinen
III. Die Hochdruckturbinen
IV. Die Regulierung der Turbinen

Springer, Julius;   ( Technische Wetenschappen - Electrotechniek)
 

2. Boeknummer: 0175  
Die Entwicklung der Dampfmaschine: Erster Band
Stoommachines           (1908)    [Matschoss, C]
Eine Geschichte der ortsfesten Dampfmaschine und der Lokomobile, der Schiffsmaschine und Lokomotive.
Springer, Julius;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

3. Boeknummer: 0176  
Die Entwicklung der Dampfmaschine: Zweiter Band
Stoommachines           (1908)    [Matschoss, C]
Eine Geschichte der ortsfesten Dampfmaschine und der Lokomobile, der Schiffsmaschine und Lokomotive.
Springer, Julius;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

4. Boeknummer: 0189  
Polders en droogmakerijen ( 2 boeken in een band). Eerste boek - Beschrijving van het Nederlandsche polderland. Tweede boek - Technische inrichting van polders.
Droogmaking; Polders; Sluizen; Waterhuishouding           (1909-1912)    [Beekman, A A]
Eerste Boek: Beschrijving van het Nederlandse Polderland.
Inhoud:
I. Algemeen Overzicht
II. Het Hollandsch-Utrechtsche polderland t.Z. van het voormalige IJ en van de Zuiderzee
III. Het Hollansche Polderland T.N. van de IJpolders
IV. De zeeklei in het Z.W. des lands
V. De zeeklei met de aangrenzende gronden in het noorden des lands
VI. Het overige polderland langs de Zuiderzee
VII. De Noordzee- en de Zuiderzee-eilanden
VIII. De rivierklei
Tweede Boek: Technische inrichting van Polders
Inhoud:
I. De waterkeeringen
II. De waterleidingen en de waterberging
III. De uitwatering van polders door sluizen
IV. Waterafvoerend vermogen van waterleidingen en sluizen
V. Bemalingswerktuigen
VI. Berekening van het vermogen der Loozingsmiddelen van polders

Gebr. van Cleef;   ( Polders)
 

5. Boeknummer: 0206  
Hütte: des Ingenieurs Taschenbuch, Abteilung I.
Techniek           (1905)    [Bargmann, H S]
Handboek voor ingenieurs betreffende:
Mathematik
Mechanik starrer Körper
Mechanik tropfbar flüssiger Körper
Wärme
Festigkeitslehre
Stoffkunde
Machinenteile
Kraftmachinen
Arbeitsmaschinen

Wilhelm Ernst & Sohn;  19 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

6. Boeknummer: 0214  
Geschiedenis van den Haarlemmermeerpolder; naar officieel gegevens bewerkt (1856-1906)
Geschiedenis Haarlemmermeer           (1907)    [Eigenhuis, J]
Geschiedenis van de Haarlemmermeerpolder, ter herdenking van het 50-jarig bestaan van het Bestuur van den polder van 1856 tot 1906, met officiële gegevens betreffende:
Historische inleiding
Geldmiddelen
De stoomgemalen
Bemaling
Waterleidingen en wegen
Sluis en Defensie-linie
Telefoon-kwestie, spoor- en tramlijnen

Tjeenk Willink & Zoon, H D;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

7. Boeknummer: 0289  
Het Scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Scheepvaart; Stoommachines           (1910)    [Lichtenbelt, A D F W]
Een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor Machinist ter Koopvaardij.
Korte Inhoudsopgave:
I. Soorten van machines
II. Zuigerstang, kruiskop en drijfstang
III. Stoomzuiger
IV. De stoomcilinder
V. De condenser
VI. Asleiding
VII. Stoomschuifbeweging
VIII. Diagrammen en indicateur
IX. Voortstuwers
X. Smeertoestellen
XI. Pijpen enz.
XII. Voorwarmen, aanzetten, enz.
XIII. Stoomturbines
XIV. Beschrijving van de platen XX-XXVII

Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

8. Boeknummer: 0290  
Platen behoorende bij Het scheepsstoomwerktuig. Tweede deel - Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers
Scheepvaart; Schepen; Stoommachines           (1910)    [Lichtenbelt, A D F W]
Figuren en tekeningen (platen) behoorende bij 'Het scheepsstoomwerktuig'.
Tweede deel - 'Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers'.

Nijgh & van Ditmar;  22;  ( Scheepvaart)
 

9. Boeknummer: 0505  
Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
Waterbouwkunde           (1909)    [Wortman, H]
Departement van Waterstaat;  
 

10. Boeknummer: 0552  
Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905: samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hoogeschool
Geschiedenis Algemeen           (1906)   
Boekwerk uitgegeven bij het opheffen van de Polytechnische School en de oprichting van de hiervoor in de plaats gekomen Technische Hoogeschool, met een geschiedkundig overzicht van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School, portretten, platen en lokalen
Waltman Jr,, J;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

11. Boeknummer: 0571  
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie.
Geschiedenis Algemeen; Industrie; Techniek           (1910)   
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie.
Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure, herausgegeben von Matschoss, C zweiter Band.

Verlag Springer, Julius;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

12. Boeknummer: 0572  
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie
          (1909)   
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie
Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure, erster Band, herausgegeben von Matschoss, C

Verlag Springer, Julius;   ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

13. Boeknummer: 1143  
Geschiedenis van den Haarlemmermeerpolder naar officieele gegevens bewerkt
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Ringvaart; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1907)    [Eigenhuis, J]
De ontwikkeling en groei van de Haarlemmermeer vanaf de planning, droogmaking, verkoop en bestuur.
Uitgegeven ter herdenking van het (vijftig) 50-jarig bestaan van het bestuur van den Polder 1856-1906.

Tjeenk-Willink & Zoon;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

14. Boeknummer: 1303  
Onze landbouwwerktuigen
Landbouwwerktuigen           (1909)    [Massee, J C]
Het boek beschrijft de werktuigen van de firma Massee en Zoon in Goes:
- Voordeel van het gebruik van werktuigen in het algemeen
- Bewerking en bemesting van de grond
- Bewerking grond voor het zaaien, poten en planten
- Het zaaien en poten
- Verpleging van de gewassen gedurende de groei
- Het oogsten
- Stalvoedering
- Melkverzorging
- Boterbereiding.

Verlingen, H.P.M.;  Boek;  ( Het landbouwbedrijf)
 

15. Boeknummer: 1310  
Denkt aan uwe Belijdenis
Gereformeerd; Godsdienst; Kerken           (1906)    [Gispen,W H]
Gedachtenisboekje d.d. 11-04-1909 n.a.v. het afleggen der belijdenis, verstrekt door J.Dekker, predikant in Nieuw-Vennep.
Denkt aan uwe Belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis.

Zalsman, G Ph;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

16. Boeknummer: 1314  
Geschiedenis van den Haarlemmermeerpolder
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Polders; Ringvaart; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1907)    [Eigenhuis, J]
De ontwikkeling en groei van de Haarlemmermeer vanaf de planning, droogmaking, verkoop en bestuur.
Uitgegeven ter herdenking van het (vijftig) 50-jarig bestaan van het bestuur van den Polder 1856-1906.

H.D. Tjeenk Willink & Zoon;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 augustus 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief