Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1868-1880     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0091  
De Noorder-Lekdijk bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht.
Waterhuishouding           (1880)    [Welcker, J W]
Martinus Nijhoff;   ( Waterhuishouding)
 

2. Boeknummer: 0092  
De Verovering van Haarlemmermeer, voorafgegaan door bijdragen tot bevordering der Christelijke belangstelling in den arbeid der uit- en inwendige zending.
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken           (1869)    [Wisselingh JPz, E J van]
Vijf Haarlemmermeerzangen.
Voorafgegaan door Bijdragen tot bevordering der Christelijke belangstelling in den Arbeid der uit- en inwendige zending.
Uitgegeven ten voordele der Evangelisatie te Haarlemmermeer.

Höveker, H.;  == Maak uw keuze ==;  ( Godsdienst Hervormd)
 

3. Boeknummer: 0155  
Land en volk van Noordelijk Europa.
          (1870)    [Kesler, J C; Sander, J C]
Geschenk voor Jongelieden. Tekening van De Cruquius op blz.132. Blz 124 t/m 130 ontbreken.
Inhoud:
I. Engeland
II. Denemarken
III. Zweden en Noorwegen
IV. Rusland
V. Duitschland
VI. Oostenrijk
VII. België
VIII. Nederland

Roldanus, W N C;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

4. Boeknummer: 0158  
No. 114: Verkoop van Dorpsgronden in den Haarlemmermeer, op Donderdag den 18den en Vrijdag den 19den Maart 1869
Grondverkoop; Hoofddorp; Kaarten; Nieuw-Vennep           (1869)   
Catalogus van Dorpsgronden in den Haarlemmermeer-polder. In het openbaar zullen worden verkocht 31 kavels in het Hoofddorp gelegen op Donderdag den 18den Maart 1869 en de 29 kavels in het dorp Nieuw-Vennep gelegen, den daarop volgenden dag, telkens des voormiddags om 9 ure. De kavels zijn op kaarten bijgaand aangegeven voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
Loosjes;  == Maak uw keuze ==;  ( Delen van Nederland en provincies)
 

5. Boeknummer: 0181  
Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en taferelen
Boerderijen; Bruggen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Polders; Ringvaart; Vaarten; Veeteelt           (1868)    [Boekel, P]
Met 2 kaarten. Opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Sophia
Funke, G L;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

6. Boeknummer: 0568  
Open brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland over de door de Heeren J F W Conrad, L A Reuvens en T J Stieltjes in commissie vereenigd met den Heer P. Maas Geesteranus
          (1874)    [Royen, J B H]
Open brief aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland over de door de Heeren J F W Conrad, L A Reuvens en T J Stieltjes in commissie vereenigd met den Heer P Maas Geesteranus.
Voorgestelde stoombemaling met centrifugaalpompen te Katwijk aan Zee gevolgd door eene vergelijkende beschouwing van centrifugaalpompen en pompraderen, toegepast op de bemaling van den polder Mastenbroek.

Boekhoven, J van;  
 

7. Boeknummer: 0787  
Vijf Haarlemmermeer zangen, in herinnering gebracht bij de plaat
Droogmaking; Kerken; Poezie           (1869)    [Höveker, H]
Haarlemmermeerzangen met teksten van o.a. Vondel en N. Beets.
Roeloffzen & Hubner;   ( Gedichten)
 

8. Boeknummer: 0842  
De Nederlandse Wetgeving op de Waterschappen, Dijk- en Polderbesturen
Polders; Waterschapswetgeving           (1879)    [Nooten, Mr N F van]
De nederlandse wetgeving op de waterschappen, dijk- en polderbesturen wordt met aantekeningen toegelicht door Mr. N.F. van Nooten.
Nooten en Zoon, S E van;   ( Waterschap)
 

9. Boeknummer: 1111  
De verovering van Haarlemmermeer
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken           (1869)    [Wisselingh JPz, E J van]
Vijf Haarlemmermeerzangen.
Voorafgegaan door Bijdragen tot bevordering der Christelijke belangstelling in den Arbeid der uit- en inwendige zending.
Uitgegeven ten voordele der Evangelisatie te Haarlemmermeer.

H. Höveker;  == Maak uw keuze ==;  ( Godsdienst Hervormd)
 

10. Boeknummer: 1141  
Geschiedenis van de Haarlemmermeer
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Ringvaart           (1871)    [Boekel, P]
Eenvoudig leesboekje voor kinderen.
( Droogmakingsgeschiedenis)
 

11. Boeknummer: 1142  
Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en taferelen
Boerderijen; Bruggen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Polders; Ringvaart; Vaarten; Veeteelt           (1868)    [Boekel, P]
Geschiedenis van de Haarlemmermeer in schetsen en taferelen uit 1868 met 2 kaarten. Opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Sophia.
G.L. Funke;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

12. Boeknummer: 1145  
Goud uit schuim
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Protestand           (1870)    [Wisselingh JPz, E J van]
Bijdragen tot bevordering der Christelijke Belangstelling in den Arbeid der in- en uitwendige zending. Uitgegeven in 1870 ten voordeele der Evangelisatie te Haarlemmermeer.
H. Höveker & Zoon;   ( Godsdienst Hervormd)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 februari 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief