Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Zuiderzeewerken   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 1988)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal ge´ntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

2. Boeknummer: 0325  
De Ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken
Droogmaking; Zuiderzeewerken           (1950)    [Blocq van Kuffeler, V J P de]
De Ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken.
Berichten van de Nederlandse vereniging voor landaanwinning, deel 1.
Ongeveer een vijfde deel van ons land ligt beneden 1 m + N.A.P., hetgeen er op wijst, dat dit hele gebied bij elk hoog water door de Noordzee zou worden overspoeld, wanneer het niet door waterkeringen daartegen beschermd zou zijn.
Nieuw land kan veroverd worden in de voormalige Zuiderzee: de IJsselmeerpolders.

Daamen's, D A;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

3. Boeknummer: 0329  
Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen?
Polders; Zuiderzeewerken           (1959)    [Thijsse, J P]
Berichten van de nederlandse vereniging voor landaanwinning deel 7
Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen? (Land)

Ceres;   ( Polders)
 

4. Boeknummer: 0343  
Het Eerste offensief. 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Zuiderzeewerken           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

5. Boeknummer: 0344  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Zuiderzeewerken           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

6. Boeknummer: 0472  
Verover mij dat land: Lely en de Zuiderzeewerken
Zuiderzeewerken           (2007)    [Ham, W van der]
Boom;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 maart 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief