Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Woningbouw   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 2042)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0382  
Honderd jaar Wonen voor Water
Volkshuisvesting; Woningbouw; Woningbouwplannen           (1998)    [Ottens, E]
Een uitgave van Woonmaatschappij de Vaart d d jan 1998. Volkshuisvesting in de Haarlemmermeer in het verleden en in de toekomst.
Woonmaatschappij de Vaart;   ( Volkshuisvesting)
 

2. Boeknummer: 0685  
Bouwlust
Dorpen; Ruimtelijke ordening; Stedenbouw; Woningbouw           (1999)    [Baart, Th]
Ontwikkeling in de Haarlemmermeer in foto's vanaf 1977 tot 1998.
Stichting Ideas on Paper;   ( dorpen.planologie)
 

3. Boeknummer: 0687  
Eiland 7 : Tales from Suburbia
Hoofddorp; Woningbouw; Woningbouwplannen           (2008)    [Baart, Th]
Verslag van de opbouw van de wijk Eiland 7 in Hoofddorp. Beschrijving en veel foto's van verschillende woningen in Eiland 7.
NAi Publishers;   ( Architectuur)
 

4. Boeknummer: 0713  
Binnenweg en Raadhuisstraat
Beelden; Heemstede; Kunstwerken; Railvervoer; Stedenbouw; Straten; Trammen; Woningbouw           (2010)   
In dit boek geven een aantal deskundige auteurs een beeld van de Binnenweg en de Raadhuisstraat in Heemstede. Ze beschrijven het verre verleden, toen het gebied nog een 'wildernisse' was, nemen u mee langs de 'lege straat', toen er nog nauwelijks huizen stonden, en beschrijven de verdichting van de bebouwing in de 20e eeuw. Ook de tram komt aan de orde en tot slot natuurlijk de nieuwe Binnenweg.
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek;   ( Bouwkunst algemeen)
 

5. Boeknummer: 0828  
Hoofddorp, de ontwikkeling van een plattelandsdorp
Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofddorp; Monumenten; Scholen; Verkeer en vervoer; Woningbouw           (2000)    [Meulen, W van der]
De ontwikkeling van Hoofddorp vanaf 1855 tot 2000.
Dit boek vertelt in vogelvlucht de geschiedenis van de stormachtige ontwikkeling die een plattelandsdorp uit de vorige eeuw onderging en veranderde in een welvarende werk- en woonplaats nu.

Boekhandel Stevens;   ( dorpen.planologie)
 

6. Boeknummer: 0887  
In Goede Aarde : Thuis in de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos
Bevolking; Maatschappelijk leven; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2012)    [Wekker, F]
Verhalen en foto's uit de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos. Bewoners tussen de 9 en 83 jaar nemen de lezer mee op een kleurrijke tocht door het verleden en heden van deze buurten
5eKwartier;   ( Volkshuisvesting)
 

7. Boeknummer: 0907  
Honderd jaar Wonen voor water
Volkshuisvesting; Woningbouw; Woningbouwplannen           (1998)    [Ottens, E]
Een uitgave van Woonmaatschappij de Vaart d d jan 1998. Volkshuisvesting in de Haarlemmermeer in het verleden en in de toekomst.
Woonmaatschappij de Vaart;   ( Volkshuisvesting)
 

8. Boeknummer: 1047  
In Goede Aarde : Thuis in de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos
Bevolking; Maatschappelijk leven; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2012)    [Wekker, F]
Verhalen en foto's uit de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos. Bewoners tussen de 9 en 83 jaar nemen de lezer mee op een kleurrijke tocht door het verleden en heden van deze buurten
5eKwartier;   ( Volkshuisvesting)
 

9. Boeknummer: 1048  
Honderd jaar Wonen voor water
Volkshuisvesting; Woningbouw; Woningbouwplannen           (1998)    [Ottens, E]
Een uitgave van Woonmaatschappij de Vaart d d jan 1998. Volkshuisvesting in de Haarlemmermeer in het verleden en in de toekomst. 2 exemplaren.
Woonmaatschappij de Vaart;   ( Volkshuisvesting)
 

10. Boeknummer: 1082  
Bouwlust
Dorpen; Ruimtelijke ordening; Stedenbouw; Woningbouw           (1999)    [Baart, Th]
Ontwikkeling in de Haarlemmermeer in foto's vanaf 1977 tot 1998.
Stichting Ideas on Paper;   ( dorpen.planologie)
 

11. Boeknummer: 1175  
Hoofddorp, de ontwikkeling van een plattelandsdorp
Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofddorp; Monumenten; Scholen; Verkeer en vervoer; Woningbouw           (2000)    [Meulen, W van der]
De ontwikkeling van Hoofddorp vanaf 1855 tot 2000.
Dit boek vertelt in vogelvlucht de geschiedenis van de stormachtige ontwikkeling die een plattelandsdorp uit de vorige eeuw onderging en veranderde in een welvarende werk- en woonplaats nu.

Boekhandel Stevens;   ( dorpen.planologie)
 

12. Boeknummer: 1352  
Haarlemmermeer en de Luchthaven Schiphol
Bevolking; Dorpen; Luchtvaart; Luchtverkeer; Rijsenhout; Rozenburg; Schiphol; Vliegtuigen; Woningbouw; Zwanenburg           (1968)    [Gemeente Haarlemmermeer: Burgemeester en Wethouders]
Beschreven wordt o.a. de verhouding Schiphol-Gemeente, groei van Schiphol tot 1967, de vijfde startbaan, en de geluidshinder.
( Luchtvaart)
 

13. Boeknummer: 1586  
Binnenweg en Raadhuisstraat - Van 'wildernisse' tot winkelstraat
Beelden; Heemstede; Kunstwerken; Railvervoer; Stedenbouw; Straten; Trammen; Woningbouw           (2010)   
In dit boek geven een aantal deskundige auteurs een beeld van de Binnenweg en de Raadhuisstraat in Heemstede. Ze beschrijven het verre verleden, toen het gebied nog een 'wildernisse' was, nemen u mee langs de 'lege straat', toen er nog nauwelijks huizen stonden, en beschrijven de verdichting van de bebouwing in de 20e eeuw. Ook de tram komt aan de orde en tot slot natuurlijk de nieuwe Binnenweg.
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek;   ( Bouwkunst algemeen)
 

14. Boeknummer: 1762  
Houtwijkerveld 40 jaar; 1980-2020
Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofddorp; Houtwijkerveld; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2020)   
Boekje met foto's, anekdotes, informatie over de wijk Houtwijkerveld en hoe deze zich in de afgelopen 40 jaar heeft ontwikkeld.
Philip Lafeber;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

15. Boeknummer: 1785  
Alle dagen Floriande
Bevolking; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2008)   
Alle dagen Floriande - Een bijzondere wijk in woord en beeld. Dit fotoboek neemt u gedurende de vier jaargetijden in woord en beeld mee door het hele ontwikkelingsproces van de wijk Floriande.
Gemeente Haarlemmermeer, Ymere, Timpaan, Bouwfonds en AM;   ( Architectuur)
 

16. Boeknummer: 1804  
Haarlemmermeer: van water, land en lucht
Geschiedenis Haarlemmermeer; Luchthaven; Waterhuishouding; Woningbouw           (2018)   
De tentoonstelling 'Haarlemmermeer, van water, land en lucht' had als voornaamste doel om bezoekers te prikkelen om mogelijke toekomsten te verkennen en deze met elkaar te bediscussiëren.
In het eerste deel van deze publicatie wordt er een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van het toekomstdenken.
In het tweede deel treft u de catalogus van de hele tentoonstelling. Deze bestond uit vier onderdelen:
1. Een expositie van fotograaf Theo Baart uit de serie werklust. De foto's maken de rappe veranderingen van het landschap zichtbaar en voelbaar.
2. Een route met gele borden met een verbeelding van de specifieke kenmerken van alle Haarlemmermeerse kernen met prikkelende citaten.
3. Terug naar de Toekomst: een historisch overzicht waarin de transformatie van de gemeente in vijf fasen wordt beschreven.
4. De toekomst voorbij: drie toekomstverkenningen per onderwerp: waterbeheer, verstedelijking en luchthaven.

== Maak uw keuze ==;  ( Bouwkunst algemeen)
 

17. Boeknummer: 1807  
Ontwerpen in de polder
Bevolking; Cultuur; Gebouwen; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2002)   
Een overzicht van de nieuwe architectuur in Haarlemmermeer. Het gaat om een representatieve selectie van bouwprojecten, die verrassende, afwijkende en avontuurlijke architectuur laten zien. Enkele van die bouwprojecten zijn: Hoofddorp Centrum, Getsewoud, Floriande, President, Boseilanden, etc.
Gemeente Haarlemmermeer programmabureau Vinex;   ( Architectuur)
 

18. Boeknummer: 1819  
Honderd jaar Wonen voor Water
Volkshuisvesting; Woningbouw; Woningbouwplannen           (1998)    [Ottens, E]
Een uitgave van Woonmaatschappij de Vaart d d jan 1998. Volkshuisvesting in de Haarlemmermeer in het verleden en in de toekomst.
Woonmaatschappij de Vaart;   ( Volkshuisvesting)
 

19. Boeknummer: 2016  
Een nieuwe eeuw in de kinderschoenen
Bevolking; Jeugdwerk; Lichaamsoefening; Maatschappelijk leven; Woningbouw           (2020)    [Gemeente Haarlemmermeer]
Haarlemmermeer is een jonge gemeente. Bijna één derde van alle inwoners is jonger dan 27 jaar. In deze publicatie wordt de leefwereld van jongeren beschreven aan de hand van een aantal thema's: klimaat, woningmarkt, prestatiedruk, sociale media en psychisch welzijn.
Haarlemmermeer, Gemeente;   ( Burgelijke Stand en Bevolking)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 februari 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief