Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Wet-en regelgeving   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal ge´ntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

2. Boeknummer: 0339  
De Stoomwet in de praktijk
Stoomketels; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines; Wet-en regelgeving           (1962)    [Strien, W van]
De inhoud van dit boekje is in eerste instantie bedoeld voor de gebruiker van stoomketels; daarom zijn b.v. constructie-voorschriften waar de fabrikant op moet letten, niet besproken. Al datgene is behandeld waarmee men dagelijks in het bedrijf te maken heeft.
Econosto;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

3. Boeknummer: 0340  
De Stoomwet in de praktijk
Stoomketels; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines; Wet-en regelgeving           (1962)    [Strien, W van]
De inhoud van dit boekje is in eerste instantie bedoeld voor de gebruiker van stoomketels; daarom zijn b.v. constructie-voorschriften waar de fabrikant op moet letten, niet besproken. Al datgene is behandeld waarmee men dagelijks in het bedrijf te maken heeft.
Econosto;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

4. Boeknummer: 0529  
Stoomwet: Wet van den 15den April 1896, S 69
Stoommachines; Wet-en regelgeving           (1931)    [Leijdesdorff, L]
Gewijzigde stoomwet, van de 15e april 1896, rekening houdende met het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen en aantekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., besluiten ter uitvoering en alfabetisch register
Tjeenk Willink, W E J;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

5. Boeknummer: 1585  
Schipholgate
Bestemmingsplannen; Chipshol; Economie; Handel en Industrie; Luchthaven; Schiphol; Wet-en regelgeving           (2010)    [Poot sr, Drs J]
Nadat Jan Poot met Chipshol vroegtijdig het enorme potentieel van Schiphol inzag en maar liefst 600 hectare grond rond de luchthaven verwierf en daarvoor grootse ontwikkelingsplannen lanceeerde, stagneerde zijn succes door tegenwerking van staatsbedrijf Schiphol. Het doel van dit boek is dus niet geschiedenis beschrijven maar om geschiedenis te maken en be´nvloeden.
( Gebouwen voor handel en bedrijf)
 

6. Boeknummer: 1599  
De Kleine Gids betreffende de Nederlandsche sociale verzekering
Wet-en regelgeving           (1933)   
Het verspreiden van kennis omtrent practische vragen op het gebied der sociale verzekering in de kringen van werkgevers en werknemers.
Inhoud:
1. Ongevallenwet 1921
2. Land - en Tuinbouwongevallenwet 1922
3. Zeeongevallenwet 1919
4. Invaliditeitswet 1919
5. Ouderdomswet 1919
6. Ziektewet 1919

Vereniging van raden van arbeid;   ( Maatschappelijke- en Sociale Zorg)
 

7. Boeknummer: 1763  
155 jaar gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 1863-2018
Bevolking; Gemeentebestuur; Recreatie; Transport; Wet-en regelgeving; Wonen           (2018)    [Ommeren, H van]
Dit boek gaat over wonen, werken recreŰren, transport, besturen, kortom over het leven in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de afgelopen 155 jaar. Op 1 januari 2019 wordt deze gemeente gevoegd bij de gemeente Haarlemmermeer.
Grafistar BV;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief