Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Weg en Waterbouw   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0026  
De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland
Waterhuishouding; Waterschap; Weg en Waterbouw           (1987)    [Gouw, dr J L van der]
Waterschappen dienen zich ook bezig te houden met de binnenlandse afweer van het water van de naburen met land en een waterpeil dat hoger lag. Men maakte landscheidingen, die beter waterscheidingen genoemd kunnen worden.
Verloren;   ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

3. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal ge´ntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

4. Boeknummer: 0250  
Weg- en waterbouwkunde: Deel. A. Inleiding tot de waterbouwkunde: Twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage Landen
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Weg en Waterbouw           (1963)    [Hol, W H J]
Studieboek voor de studie Weg- en waterbouwkunde voor het Hoger Technisch Onderwijs, waarin twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage Landen wordt behandeld
Kosmos;   ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

5. Boeknummer: 0323  
of Dikes and windmills
Dijken; Droogmaking; Molens; Nederland; Overstromingen; Polders; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (1969)    [Spier, P]
A historical trip through the Netherlands. Find out about the centuries-old war that the Dutch have waged against the sea.
'of Dikes and Windmills' is the story of the indomitable will of a people to build a land where only the sea existed before.

Doubleday;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

6. Boeknummer: 0487  
Nederland waterstaat - Monumenten van het water
Dijken; Molens; Monumenten; Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (2000)    [Schmeink, T]
Dit boek wil de lezer in vogelvlucht een brede indruk geven van de historische betekenis van het water voor Nederland.
Van het water dat een constante bedreiging vormt, maar dat tegelijk unieke kansen biedt om welvaart te brengen.
De auteur belicht tevens enkele van de talloze water(staats)werken die op een of andere manier met het water zijn verbonden, van gemalen tot poldermolens, van droogdokken tot sluizen en stuwen.
Sommige zijn eeuwenoud, andere fonkelnieuw, maar bijna altijd zijn zij karakteristiek voor het beeld van ons land en veelal nog dagelijks in bedrijf.

Stichting Open Monumentendag;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

7. Boeknummer: 0515  
Een stijgende stand met zinkend land
Waterhuishouding; Weg en Waterbouw           (2009)    [Wouda, B]
Vier opeenvolgende waterbeheersingssystemen in polder Nieuw-Reijerwaard 1441-1880. Deze systemen worden door Bertus Wouda beschreven.
Verloren;   ( Waterhuishouding)
 

8. Boeknummer: 0793  
De Werkers aan het Noordzeekanaal
Kunstwerken; Scheepvaart; Schepen; Vaarten; Verkeer en vervoer; Weg en Waterbouw           (2007)    [Jong, L J de]
De opzet was een boek te schrijven over de immigratie in Kennemerland van bewoners ten gevolge van het graven van het Noordzeekanaal. Hoewel er ruim 10 duizend mensen gewerkt moeten hebben aan het Noordzeekanaal is er slechts een klein gedeelte er van te traceren.
Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Kennermerland;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

9. Boeknummer: 0928  
Katwijk : gemaal en uitwatering : Droge voeten, schoon water
Bevolking; Waterschap; Weg en Waterbouw           (2011)    [Schevenhoven, Paul]
Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Lang geleden stroomde de Oude Rijn ten noorden van Katwijk uit in de Noordzee. In de twaalfde eeuw raakte deze riviermonding verstopt. In 1954 kwam een modern gemaal tot stand.
Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Waterschap)
 

10. Boeknummer: 1288  
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Waterhuishouding; Waterschap; Weg en Waterbouw           (1978)   
Overzicht van taken van het waterschap Groot-Haarlemmermeer.
1. De zorg voor de waterkering
2. De zorg voor de waterkwantiteit; het onderhouden van de waterstand (de hoeveelheid van het water
3. de zorg voor land- en vaarwegen.

( Waterschap)
 

11. Boeknummer: 1933  
Rijksweg A5 - Werk in beeld
Fotoboek; Weg en Waterbouw; Wegen           (2004)   
Fotoboek van de aanleg van Rijksweg A5.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat;   ( Wegen)
 

12. Boeknummer: 1987  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1977)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 1 het noorden des lands/Groningen.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

13. Boeknummer: 1988  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1977)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 2 het noorden des lands/Friesland en de waddeneilanden.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

14. Boeknummer: 1989  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1977)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 3 de boorden van het zuiderzeebekken/de zuiderzee-eilanden.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

15. Boeknummer: 1990  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1977)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 4 de hollandse kusten/ West-Friesland en 'de kop'.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

16. Boeknummer: 1991  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1977)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 5 de hollandse kusten/kennemerland/zaanlanden/waterland.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

17. Boeknummer: 1992  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1978)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 6 de hollandse kusten/rijnland
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

18. Boeknummer: 1993  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1978)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 7 de hollandse kusten/delfland/schieland.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

19. Boeknummer: 1994  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1978)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 8 de zuidhollandse- en zeeuwse archipel.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

20. Boeknummer: 1995  
'tot keringe der wateren'
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Weg en Waterbouw; Wonen           (1979)    [Keikes, W H]
Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 9 zeeuws-vlaamse kuststrook/slotbeschouwing.
MSD BV;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 31 juli 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief