Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Waterschapswetgeving   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 2000)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0005  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, B]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800
( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0055  
Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977
Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving           (1977)    [Moorman van Kappen, O]
Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
( Waterschap)
 

3. Boeknummer: 0067  
Waterbeheer Geregeld?
Waterschap; Waterschapswetgeving           (2000)    [Dolfing, B]
Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800.
( Waterschap)
 

4. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal ge´ntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

5. Boeknummer: 0316  
De Waterstaatszorg in Nederland
Waterschap; Waterschapreglement; Waterschapswetgeving           (1993)    [Snijdelaar, M]
De Waterstaatszorg in Nederland; Verankerd in het verleden; flexibel naar de toekomst.
Vijf opstellen ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de studiekring voor Waterstaatsrecht en -schapsbeheer 1958-1993)
1. Ontwikkeling in de waterschapszorg vanaf de jaren vijftig
2. Over omgaan met de brede kijk door de waterschappen
3. Het waterschapsbestel 1958 - 1993
4. Met realiteitszin voortbouwen op hecht fundament
5. De constante factor in de waterschapszorg

VUGA;   ( Waterschap)
 

6. Boeknummer: 0350  
De Lingequaestie. Academisch proefschrift.
Kaarten; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapreglement; Waterschapswetgeving; Waterstaat; Waterstaatsdienst           (1889)    [Lamping, W A]
Historische beschrijving van het ontstaan van het waterschap der Lingeuitwatering; vervolgens den aard van het geschil in het licht te stellen, om ten slotte de van weerskanten in het geding gebrachte bewijsgronden ten toets te brengen.
Nijgh & van Ditmar;   ( Waterschap)
 

7. Boeknummer: 0403  
Waterbeleid voor de 21e eeuw
Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood           (2000)    [Stumpe, J]
Waterbeleid voor de 21e eeuw.
'Geef water de ruimte en de aandacht die het verdient'.
Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw. De vraag aan de commissie was bondig: hoe krijgen we het 'waterhuishoudboekje' weer kloppend in de eenentwintigste eeuw.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat;   ( Waterhuishouding)
 

8. Boeknummer: 0810  
Toekomst van watergovernance : Watergovernance in Haarlemmermeer : Programma Versterking Strategisch Vermogen
Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Waterzuivering           (2013)    [Leeuwen, C van; Veld, R in 't]
Watergovernance gaat over de manier waarop waterbeheer, drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling zijn georganiseerd en over hoe besluitvorming daarover plaatsvindt. De toekomstverkenning Watergovernance is de vrucht van een interactief proces. Medewerkers van de ambtelijke organisatie hebben in dit proces samengewerkt met medewerkers van PWN, Provincie Noord-Holland, etc. (appendix 8).
Gemeente Haarlemmermeer;   ( Waterhuishouding)
 

9. Boeknummer: 0842  
De Nederlandse Wetgeving op de Waterschappen, Dijk- en Polderbesturen
Polders; Waterschapswetgeving           (1879)    [Nooten, Mr N F van]
De nederlandse wetgeving op de waterschappen, dijk- en polderbesturen wordt met aantekeningen toegelicht door Mr. N.F. van Nooten.
Nooten en Zoon, S E van;   ( Waterschap)
 

10. Boeknummer: 1299  
Provinciaal Blad van Noord-Holland 1904 en 1908
Waterschap; Waterschapswetgeving           (1904, 1908)   
Provinciaal Blad van Noord-Holland 1904 waarin Algemeen reglement van Bestuur voor de waterschappen in Noordholland wordt afgekondigd. Provinciaal blad van Noordholland 1908 waarin Bijzonder Reglement van bestuur voor den Haarlemmermeerpolder word afgekondigd.
== Maak uw keuze ==;  ( Rechtswetenschap)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 mei 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief