Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Sluizen   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 2042)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0008  
De Grote sluis van Spaarndam
Sluizen; Spaarndam           (2011)    [Historische Werkgroep Spaarndam]
De Grote sluis van Spaarndam
Belevenissen en verhalen bij de renovatie 2009-2011. Dit boekje markeert de feestelijke opening van de vernieuwde Grote Sluis in Spaarndam op 15 april 2011

Historische Werkgroep Spaarndam;   ( Sluizen)
 

2. Boeknummer: 0042  
Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940
Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterzuivering           (1994)    [Arends, G J]
Een teveel aan water van buitenaf moet worden gekeerd, terwijl overbodig binnenwater moet worden afgevoerd. Daarnaast mag ook het scheepvaartverkeer niet worden gehinderd. Daarom moeten voorzieningen getroffen worden. Dit gebeurde door het bouwen van sluizen en stuwen voor de waterbeheersing, de scheepvaart en de defensie.
Delftse Universitaire Pers;   ( Sluizen)
 

3. Boeknummer: 0044  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
Droogmaking; Molens; Sluizen; Stoomgemalen           (2010)    [Rijn, D van; Polderman, R]
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd. Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen. Dit boek is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land.
Verloren;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

4. Boeknummer: 0052  
Vissen in veenmeren.
Sluizen; Visserij           (1998)    [Dam, P J E M van]
De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530
Verloren;   ( Sluizen)
 

5. Boeknummer: 0065  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
Droogmaking; Molens; Sluizen; Stoomgemalen           (2010)    [Rijn, D van; Polderman, R]
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd.
Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen.
Dit boek is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land.

Verloren;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

6. Boeknummer: 0083  
Rondom de Binnenmaas
Polders; Sluizen; Waterhuishouding; Waterschap           (1936)    [Tresling, J D]
De Binnenmaas is een overblijfsel van de Maas, die oudtijds door de landen stroomde welke nu het eiland Hoeksche Waard vormen.
Stemerding & Co;   ( Waterschap)
 

7. Boeknummer: 0086  
Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer.en Antwoort op het beredeneert vertoog, omtrent de toetempelinge der Sluizen in den Alblasserwaart.
Geschiedenis Haarlemmermeer; Sluizen           (1727)    [Velsen, C]
Twee publicaties in één boekwerk:
1 Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer.
2 Antwoort op het beredeneert vertoog, omtrent de toetempelinge der Sluizen in den Alblasserwaart.

Goetval, D;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

8. Boeknummer: 0098  
Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944.
Sluizen; Waterschap           (1945)    [Belonje, J]
De Schrijver heeft vooral geput uit het archief van het Hoogheemraadschap.
Meijer;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

9. Boeknummer: 0103  
Verhandeling over het ontwerp van sluizen
Sluizen           (1809)    [Goudriaan, A F]
Verhandeling over het ontwerp van sluizen, volgens de uitgave van den heer inspecteur generaal bij den Waterstaat van het Koninkrijk Holland, J. Blanken, Jansz. het eerst aan de Benschopper Sluis beproefd.
Esveldt-Holtrop, J S Van;  == Maak uw keuze ==;  ( Sluizen)
 

10. Boeknummer: 0189  
Polders en droogmakerijen ( 2 boeken in een band). Eerste boek - Beschrijving van het Nederlandsche polderland. Tweede boek - Technische inrichting van polders.
Droogmaking; Polders; Sluizen; Waterhuishouding           (1909-1912)    [Beekman, A A]
Eerste Boek: Beschrijving van het Nederlandse Polderland.
Inhoud:
I. Algemeen Overzicht
II. Het Hollandsch-Utrechtsche polderland t.Z. van het voormalige IJ en van de Zuiderzee
III. Het Hollansche Polderland T.N. van de IJpolders
IV. De zeeklei in het Z.W. des lands
V. De zeeklei met de aangrenzende gronden in het noorden des lands
VI. Het overige polderland langs de Zuiderzee
VII. De Noordzee- en de Zuiderzee-eilanden
VIII. De rivierklei
Tweede Boek: Technische inrichting van Polders
Inhoud:
I. De waterkeeringen
II. De waterleidingen en de waterberging
III. De uitwatering van polders door sluizen
IV. Waterafvoerend vermogen van waterleidingen en sluizen
V. Bemalingswerktuigen
VI. Berekening van het vermogen der Loozingsmiddelen van polders

Gebr. van Cleef;   ( Polders)
 

11. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal geïntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

12. Boeknummer: 0300  
Wie water deert
Sluizen; Waterschap           (1969)    [Schilstra, J J]
De geschiedenis (1544-1969) van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland met losse topografische kaart 1959.
Meijer Pers NV;   ( Gemalen)
 

13. Boeknummer: 0343  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Geschiedenis Algemeen; Planologie; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

14. Boeknummer: 0344  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken; Geschiedenis Algemeen; Planologie           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

15. Boeknummer: 0372  
De Uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984
Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap           (1984)    [Diversen]
Inhoud:
1. Voorwoord
2. De eerste doorgraving van de duinen bij Katwijk 1404-1629
3. De aanleg van een uitwatering te Katwijk 1737-1807
4. De nieuwe uitwateringssluis 1807-1984
5. Opgravingen in de bouwput van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk, 1982

Hoogheemraadschap van Rijnland;  27 cm;  ( Sluizen)
 

16. Boeknummer: 0373  
De Uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984
Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap           (1984)    [Diversen]
Inhoud:
1. Voorwoord
2. De eerste doorgraving van de duinen bij Katwijk 1404-1629
3. De aanleg van een uitwatering te Katwijk 1737-1807
4. De nieuwe uitwateringssluis 1807-1984
5. Opgravingen in de bouwput van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk, 1982

Hoogheemraadschap van Rijnland;  27 cm;  ( Sluizen)
 

17. Boeknummer: 0374  
De Uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984
Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap           (1984)    [Diversen]
Inhoud:
1. Voorwoord
2. De eerste doorgraving van de duinen bij Katwijk 1404-1629
3. De aanleg van een uitwatering te Katwijk 1737-1807
4. De nieuwe uitwateringssluis 1807-1984
5. Opgravingen in de bouwput van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk, 1982

Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Sluizen)
 

18. Boeknummer: 0405  
Waterstaat in kaart: Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992
Molens; Polders; Sluizen; Waterhuishouding; Waterstaat           (2003)    [Blauw, M]
De Waterstaatskaart geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering van ons land. De kaart biedt een unieke hoeveelheid aan waterstaatkundige gegevens, zoals informatie over polders en waterpeilen, over molens, gemalen, duikers, stuwen en sluizen. Zo werd de weg van het binnenwater naar zee zichtbaar gemaakt.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

19. Boeknummer: 0420  
Water: van natuurgebeuren tot dienstbaarheid
Rivieren; Scheepvaart; Sluizen           (1977)    [Dirkzwager, J M]
Uitgegeven t.g.v. het (50)- vijftigjarig bestaan van het waterloopkundig laboratorium. De ruim vijfhonderd medewerkers in Delft en de Voorst in de Nooroostpolder beschikken over faciliteiten waar behalve studies over rivieren, sluizen, havens en scheepvaart ook onderzoekingen betreffende ocean-engineering, industriële installaties, c.q. pompen, appendages en leidingen, hydrologische problemen, irrigatiewerken en waterkrachtcentrales worden uitgevoerd.
Martinus Nijhoff;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

20. Boeknummer: 0487  
Nederland waterstaat - Monumenten van het water
Dijken; Molens; Monumenten; Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (2000)    [Schmeink, T]
Dit boek wil de lezer in vogelvlucht een brede indruk geven van de historische betekenis van het water voor Nederland.
Van het water dat een constante bedreiging vormt, maar dat tegelijk unieke kansen biedt om welvaart te brengen.
De auteur belicht tevens enkele van de talloze water(staats)werken die op een of andere manier met het water zijn verbonden, van gemalen tot poldermolens, van droogdokken tot sluizen en stuwen.
Sommige zijn eeuwenoud, andere fonkelnieuw, maar bijna altijd zijn zij karakteristiek voor het beeld van ons land en veelal nog dagelijks in bedrijf.

Stichting Open Monumentendag;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

21. Boeknummer: 0516  
Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865
Dijken; Molens; Sluizen; Waterschap; Waterstaat           (2007)    [Zeischka, S]
Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865. Om de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders ten volle te begrijpen en te verklaren, wordt deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in een zeer breed perspectief geplaatst.
Verloren;   ( Waterschap)
 

22. Boeknummer: 0517  
Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865
Dijken; Molens; Sluizen; Waterschap; Waterstaat           (2007)    [Zeischka, S]
Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865. Om de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders ten volle te begrijpen en te verklaren, wordt deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in een zeer breed perspectief geplaatst.
Verloren;   ( Waterschap)
 

23. Boeknummer: 0647  
Zuidplas 150 (honderdvijftig) jaar droog
Droogmaking; Molens; Polders; Ringvaart; Sluizen           (1990)    [Houdt, Ir L van]
Rond het jaar 1840 werden de resultaten zichtbaar van de plannen tot droogmaking van de Zuidplas in Schieland. Nu, 150 jaar na de droogmaking, is het de moeite waard om dit feit te memoreren.
Drukkerij Koning bv, Rotterdam;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

24. Boeknummer: 0795  
De damsluis in de geniedijk gerestaureerd 2009 / 2010
Geschiedenis Haarlemmermeer; Inundatiewerken; Oorlogshandelingen; Sluizen; Stelling van Amsterdam           (2010)    [Kamerling, F]
Fotoboek over de restauratie van de damsluis in Hoofddorp deel uitmakende van de Stelling van Amsterdam. Door de polder lopen een aantal vaarten en sloten die door de dijk in vredestijd niet afgesloten mochten worden. Daar waar de Geniedijk de vaarten kruiste zijn damsluizen gebouwd die desgewenst gesloten konden worden.
( Sluizen)
 

25. Boeknummer: 0877  
De Grote sluis van Spaarndam
Sluizen; Spaarndam           (2011)    [Historische Werkgroep Spaarndam]
Belevenissen en verhalen bij de renovatie van de Grote Sluis 2009-2011. Dit boekje markeert de feestelijke opening van de vernieuwde Grote Sluis in Spaarndam op 15 april 2011
Historische Werkgroep Spaarndam;   ( Sluizen)
 

26. Boeknummer: 0915  
Spaarndam in de 19e eeuw : Van vrijheidsboom tot de stelling van Amsterdam
Hervormd; Predikanten; Rooms Katholiek; Scheepvaart; Schepen; Sluizen           (2000)    [Historische Werkgroep Spaarndam]
De negentiende eeuw is de tijd van 1800 tot 1900. Het was een periode waarin de moderne tijd zich aankondigde. In het dorpsbeeld vonden ingrijpende veranderingen plaats: de dijk werd opgehoogd, de grote sluis werd twee keer vernieuwd, het stoomgemaal van Rijnland werd gebouwd, etc.
Historische Werkgroep Spaarndam;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

27. Boeknummer: 1241  
Vissen in veenmeren
Geschiedenis Haarlemmermeer; Sluizen; Visserij; Waterhuishouding           (1998)    [Dam, P J E M van]
Proefschrift betreffende de sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530
Historische Vereniging Holland; Uitgeverij Verloren;   ( Jacht en visserij)
 

28. Boeknummer: 1251  
Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaarndam en Halfweg
Sluizen; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1994)    [Giebels, L]
Van beveiliging naar beheersing.
Hoewel de feitelijke oorsprong van het hoogheemraadschap van Rijnland niet ligt aan zijn noordelijke grens, hebben de uitwateringen in Spaarndam en Halfweg de geschiedenis ervan sinds de verzanding van de oude Rijnmond rond 1163 tot aan het laatste kwart van de negentiende eeuw duidelijk gedomineerd. De Spaarndammerdijk en zijn sluizen in Spaarndam en Halfweg vormen naast Katwijk, Gouda en Zwammerdam de 'roots' van Rijnland. Naar aanleiding van de renovatie van het boezemgemaal van Spaarndam, het enige van de bestaande boezemgemalen dat nog in Rijnlands bezit is gebleven, is een bundel artikelen verschenen waarin de geschiedenis van zeven eeuwen strijd tegen het water, beheersing van het waterpeil en zorg voor de waterkwaliteit in het hoogheemraadschap Rijnland beschreven worden

Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Waterhuishouding)
 

29. Boeknummer: 1334  
Waterstaat in kaart: Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992
Meren; Plassen; Polders; Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (2003)    [Blauw, M]
De Waterstaatskaart geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering van ons land. De kaart biedt een unieke hoeveelheid aan waterstaatkundige gegevens, zoals informatie over polders en waterpeilen, over molens, gemalen, duikers, stuwen en sluizen.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

30. Boeknummer: 1496  
De damsluis in de geniedijk gerestaureerd 2009/2010
Geschiedenis Haarlemmermeer; Inundatiewerken; Oorlogshandelingen; Sluizen; Stelling van Amsterdam           (2010)    [Kamerling, F]
Fotoboek over de restauratie van de damsluis in Hoofddorp deel uitmakende van de Stelling van Amsterdam. Door de polder lopen een aantal vaarten en sloten die door de dijk in vredestijd niet afgesloten mochten worden. Daar waar de Geniedijk de vaarten kruiste zijn damsluizen gebouwd die desgewenst gesloten konden worden.
eigen beheer;   ( Sluizen)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 december 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief