Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Polders   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 188   (uit: 2042)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0018  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
Droogmaking; Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1994)    [Borger, G J; Bruines, S]
Op boeiende wijze geven de auteurs inzicht in het functioneren van dit hoogheemraadschap tegen de achtergrond van landschappelijke ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van grote droogmakerijen, technologische ontwikkelingen als stoomkracht en de intensivering van landbouw en industrie.
Met een kaart van en tekst over Vroegmiddeleeuws Noord-Holland.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  == Maak uw keuze ==;  ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0022  
Zoet & Zout, Water en de Nederlanders
Droogmaking; Kunstwerken; Molens; Polders; Stoomgemalen           (2012)    [Metz, T; Heuvel, M van den]
Beschrijving van de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat en hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met het water te leven. In deze publicatie wordt met meer dan 125 kunstwerken de rijke schakering aan betekenissen die de Nederlanders hechten aan water en de wateren getoond
NAi Uitgevers;   ( Waterhuishouding)
 

3. Boeknummer: 0041  
Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857
Droogmaking; Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap           (2006)    [Tielhof, M van; Dam, P J E M van]
Resultaten van een onderzoeksproject om een geschiedenis van het hoogheemraadschap te schrijven vanaf zijn ontstaan tot de hervorming van 1857. Informatie over het Haarlemmermeer, zie het register van geografische namen.
Matrijs;   ( Waterschap)
 

4. Boeknummer: 0043  
H2Olland. Op zoek naar de bronnen van Nederland
Droogmaking; Polders; Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap           (2009)    [Asscher, M]
In dit boek wringt de auteur het natte Nederland eens grondig uit, en dat levert prachtige hoofdstukken op over watertorens, over tunnels en bruggen, over de Watersnoodramp van 1953, over Schokland, het watermanagement van Willem-Alexander en nog veel meer.
Augustus;   ( Waterhuishouding)
 

5. Boeknummer: 0058  
De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water
Droogmaking; Polders; Waterhuishouding; Waterschap           (2005)    [Mantel, D]
Deze historisch-geografische studie beschrijft het ontstaan van de Mijzenpolder, de strijd om zijn bestaan, het getalm rond de 'gemeenmaking', de bestuurlijke perikelen en de rol van de kerk en plaatst deze in een regionale, soms landelijke context.
Verloren;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

6. Boeknummer: 0059  
Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer
Dorpen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Polders; Tweede Wereldoorlog; Verkeer en vervoer           (1993)    [Meulen, W van der]
Veel van de geschiedenis van de Haarlemmermeer is bijeengebracht in het gemeentearchief. Waardevolle documenten, oude prenten, foto's en voorwerpen vertellen het verhaal van de geschiedenis.
Haarlemmermeer, Gemeentearchief;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

7. Boeknummer: 0060  
Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer
Dorpen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Polders; Tweede Wereldoorlog; Verkeer en vervoer           (1993)    [Meulen, W van der]
Veel van de geschiedenis van de Haarlemmermeer is bijeengebracht in het gemeentearchief. Waardevolle documenten, oude prenten, foto's en voorwerpen vertellen het verhaal van de geschiedenis.
Haarlemmermeer, Gemeentearchief;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

8. Boeknummer: 0070  
Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857
Droogmaking; Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap           (2006)    [Tielhof, M van; Dam, P J E M van]
Resultaten van een onderzoeksproject om een geschiedenis van het hoogheemraadschap te schrijven van voor 1857. Informatie over het Haarlemmermeer, zie het register van geografische namen.
Matrijs;   ( Waterschap)
 

9. Boeknummer: 0075  
Theorie der Dampfmaschinen
Polders; Stoomgemalen; Stoommachines           (1849)    [Pambour, F M G von; Crelle, Dr A L]
Met o.a. Cornwallissche Hochdruckmaschinen mit doppelter Wirkung op blz 255.
Reimer, C;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

10. Boeknummer: 0083  
Rondom de Binnenmaas
Polders; Sluizen; Waterhuishouding; Waterschap           (1936)    [Tresling, J D]
De Binnenmaas is een overblijfsel van de Maas, die oudtijds door de landen stroomde welke nu het eiland Hoeksche Waard vormen.
Stemerding & Co;   ( Waterschap)
 

11. Boeknummer: 0084  
De West-Nederlandsche Veenplassen. historisch/planologisch
Boerderijen; Droogmaking; Polders           (1948)    [Trouw, J]
In dit boek wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de Plassen in het Westelijk deel van Nederland, die, naast de bosschen, heide en duinen, zoo belangrijk zijn. De plassen en meren, waaraan onverbrekelijk zijn verbonden de daaromheen gelegen landerijen, vormen met elkander een geheel eigen schoonheid.
Allert de Lange;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

12. Boeknummer: 0096  
Nederland als polderland; beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land.
Polders; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1932)    [Beekman, Dr A A]

Thieme & Zie, W.J.;   ( Waterhuishouding)
 

13. Boeknummer: 0097  
Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee
Droogmaking; Polders; Ringvaart           (1867)    [Beijerinck, J A]

Langenhuysen, Gebr J & H van;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

14. Boeknummer: 0107  
Historisch-Staatsrechterlijk onderzoek over het bestuur en beheer der watergangen in de Geldersche Rivierpolderlanden.
Polders; Waterhuishouding           (1895)    [Gellicum, R M van]

Mijs, D;   ( Waterhuishouding)
 

15. Boeknummer: 0122  
Hollandse StudiŽn 12
Polders           (1982)    [Diversen]

Historische Vereniging Holland;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

16. Boeknummer: 0160  
Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmer-meer.
Droogmaking; Polders; Ringvaart           (1821)    [Lijnden van Hemmen, F G Baron van]

van Cleef;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

17. Boeknummer: 0161  
Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmer-meer.
Droogmaking; Polders; Ringvaart           (1821)    [Lijnden van Hemmen, F G Baron van]

van Cleef;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

18. Boeknummer: 0162  
Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland.
Droogmaking; Polders; Ringvaart; Waterhuishouding           (1821)   
Reaktie op verhandeling van droogmaking des Haarlemmer-Meers, uitgegeven door den Heer F G Baron van Lynden van Hemmen in den jare 1821.
Mortier en Zoon, D du;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

19. Boeknummer: 0163  
Antwoord op de vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland.
Droogmaking; Polders; Ringvaart; Waterhuishouding           (1821)    [Lijnden van Hemmen, F G Baron van]
Antwoord op de vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland. Uitgegeven door den Heer F G Baron van Lynden van Hemmen in den jare 1821.
Mortier en Zoon, D du;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

20. Boeknummer: 0177  
De glorie van ons Polderland
Boerderijen; Droogmaking; Landbouw; Polders; Sloten; Tochten; Vaarten; Veeteelt           (1938)    [Barendrecht, G; Kruseman Jr, G]
Met 109 afbeeldingen naar foto's. Uitgave 1938. Een beschrijving van het Polderland van Zeeuws-Vlaanderen tot Groningen. De Haarlemmermeer wordt beschreven vanaf blz.33 e.v.
Boot;   ( Polders)
 

21. Boeknummer: 0179  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Meren; Polders           (1942)    [Last, J]
Droogmaking van verschillende meren in Noord-Holland, o.a. Beemster en Schermer.
A.R.B.O.;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

22. Boeknummer: 0180  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Polders           (1942)    [Last, J]
Droogmaking van verschillende meren in Noord-Holland, o.a. Beemster, Schermer.
A.R.B.O.;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

23. Boeknummer: 0181  
Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en taferelen
Boerderijen; Bruggen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Polders; Ringvaart; Vaarten; Veeteelt           (1868)    [Boekel, P]
Met 2 kaarten. Opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Sophia
Funke, G L;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

24. Boeknummer: 0182  
Bedenkingen tegen het rapport der Commissie tot onderzoek naar de middelen, welke zouden zijn aan te wenden, om aan landen van den Haarlemmermeerpolder bij voortduring behoorlijke water-ontlasting te verzekeren.
Droogmaking; Polders; Stoomgemalen           (1859)    [Heynsius, C E]
Bedenkingen tegen het rapport der Commissie tot onderzoek naar de middelen, welke zouden zijn aan te wenden, om aan landen van den Haarlemmermeerpolder bij voortduring behoorlijke water-ontlasting te verzekeren.
J. Noordendorp;   ( Waterhuishouding)
 

25. Boeknummer: 0183  
Waarden van Zuid-Holland
Polders; Waterhuishouding           (1976)    [Weidema, W J]
Dit boek gaat over de waarden van Zuid-Holland. Maar Zuid-Holland heeft meer 'waarden' dan alleen die welke hier worden bedoeld. Het Zuidhollands landschap werkt mee om ook die waarden in stand te houden. Het omvangrijkste bezit van de Stichting ligt op Voorne. Voorbeelden van Waarden: Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Vijfherenlanden.
Stichting Het Zuidhollands Landschap;   ( Polders)
 

26. Boeknummer: 0189  
Polders en droogmakerijen ( 2 boeken in een band). Eerste boek - Beschrijving van het Nederlandsche polderland. Tweede boek - Technische inrichting van polders.
Droogmaking; Polders; Sluizen; Waterhuishouding           (1909-1912)    [Beekman, A A]
Eerste Boek: Beschrijving van het Nederlandse Polderland.
Inhoud:
I. Algemeen Overzicht
II. Het Hollandsch-Utrechtsche polderland t.Z. van het voormalige IJ en van de Zuiderzee
III. Het Hollansche Polderland T.N. van de IJpolders
IV. De zeeklei in het Z.W. des lands
V. De zeeklei met de aangrenzende gronden in het noorden des lands
VI. Het overige polderland langs de Zuiderzee
VII. De Noordzee- en de Zuiderzee-eilanden
VIII. De rivierklei
Tweede Boek: Technische inrichting van Polders
Inhoud:
I. De waterkeeringen
II. De waterleidingen en de waterberging
III. De uitwatering van polders door sluizen
IV. Waterafvoerend vermogen van waterleidingen en sluizen
V. Bemalingswerktuigen
VI. Berekening van het vermogen der Loozingsmiddelen van polders

Gebr. van Cleef;   ( Polders)
 

27. Boeknummer: 0226  
Geschiedenis der Polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard: de wijze van bemaling der polders benevens hunne bestuurders.
Geschiedenis Algemeen; Polders           (1914)    [Bilderbeek, W H van]
Een beschrijving van een van de vruchtbaarste streken in de provincie Zuid-Holland, te weten de polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard, gelegen op het eiland IJselmonde onder de gemeente Ridderkerk. De tegenwoordige polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard maken slechts een klein gedeelte uit van de oude Riederwaard.
Dordrechtsche Drukkerij- en Uitgevers-Maatschappij;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

28. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

29. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal geÔntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

30. Boeknummer: 0245  
Leeghwater : idealist en molenmaker
Droogmaking; Molens; Polders; Ringvaart           (1975)    [Herder, D de; Monnikendam, J; Woestenburg, H]
Het leven en werken van Jan Adriaensz. Leeghwater. Over alle meren die hij hielp bedijken en droogmaken, de gebouwen waarvoor hij tekeningen schetste, de klokkenspelen die hij heeft ontworpen.
Edecea;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 31 mei 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief