Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Poezie   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 2042)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0775  
Transformaties in het landschap, veranderingen in de polder
Geschiedenis Haarlemmermeer; Poezie; Polders; Schilderijen           (2004)    [Historisch Museum Haarlemmermeer]
Boekvorm van de tentoonstelling in het Historisch Museum Haarlemmermeer 'Transformaties in het landschap, veranderingen in de polder'. De tentoonstelling bestond uit schilderijen, driedimensionale kunst,foto's, verhalen en gedichten.
De Haarlemmermeer is volop in beweging, de van oudsher karakteristieke 'liniaal-polder' is aan het verdwijnen, een nieuw beeld ontstaat.

Historisch Museum Haarlemmermeer;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

2. Boeknummer: 0787  
Vijf Haarlemmermeer zangen, in herinnering gebracht bij de plaat
Droogmaking; Kerken; Poezie           (1869)    [Höveker, H]
Haarlemmermeerzangen met teksten van o.a. Vondel en N. Beets.
Roeloffzen & Hubner;   ( Gedichten)
 

3. Boeknummer: 0946  
Een bloemlezing uit de gedichten van Jan Pieter Heije
Heije Dr J P; Poezie; Zangbundels             
Bekende en onbekende gedichten en liedjes van Jan Pieter Heije, een nationaal volksdichter.
Tekst op de stofomslag;
Voorzeker zullen zelden aan een pretentieloos boekje zulke geestdriftige uitvoerige besprekingen in dagblad en periodiek zijn gewijd als aan deze bloem­ lezing van onzen nationalen volksdichter Jan Pieter Heije. Wel een bewijs, dat deze bloem­ lezing in dezen vorm in deze dagen van herlevend nationalisme en volksbewustzijn ten volle verantwoord was.
Markant is vooral hetgeen de Delftsche Courant over dit bundeltje schreef:
'ln de Feniks-reeks is als eerste deeltje verschenen een bloemlezing uit het werk van Jan Pieter Heije, den medicusdichter, wiens eerste en voornaamste verdienste de verrijking van ons Nederlandsche volkslied is geweest. Men kan Heye zeker geen vergeten dichter noemen, al is er langzamerhand een verwijdering ontstaan tusschen zijn werk en zijn persoonlijkheid.
Vrijwel iedereen kent de gedichtjes als: Piet Hein, Ferme jongens, Klein vogelijn, Een karretje op den zandweg reed, Zie de maan schijnt door de hoornen, enz. We leerden ze al op de lagere school.
Maar dat Heye daar de dichter van was, zal velen niet bekend zijn. Toch mag daar wel eens de aandacht op gevestigd worden. Want Heye en zijn werk zijn feitelijk één. Zijn gedichten leggen er getuigenis van af, hoe sterk en diep hij in ons eigen nationaal volksleven geworteld stond. Een groot dichter was hij zeker niet; aan rhetoriek ontbreekt het in zijn gedichten allerminst.
Maar onmiskenbaar is toch de merkwaardige zeggingskracht, die spreekt uit een frissche, gespierde taal. Laat Heye dan geen 'hoogvlieger' geweest zijn, niettemin heeft hij door zijn werk nog altijd recht op onze belangstelling. De uitgeefster komt een woord van hulde toe voor den verzorgden druk en het aantrekkelijk uiterlijk.'

Oceanus;  == Maak uw keuze ==;  ( Gedichten)
 

4. Boeknummer: 1029  
Gedichtenbundel van A. van der Marel Jz
Cultuur; Poezie           (1928)    [Marel Jzn, A van der]
Deze bundel gedichtjes werd op mijn verzoek gedrukt door 'De Meerbode', in welk blad ik vele versjes als bijdrage schreef. Het boek is bestemd voor familie en vertrouwde vrienden; daarom zijn er slechts een tachtigtal gedrukt. De versjes getuigen van feestvreugde, het wereldgebeuren in de mobilisatie en andere droevige of vreugdevolle momenten uit ons familieleven of onze vriendenkring.
De Meerbode;   ( Gedichten)
 

5. Boeknummer: 1120  
Een bloemlezing uit de gedichten van Jan Pieter Heije
Heije Dr J P; Literatuur; Poezie              [Heije, J P]
Bekende en onbekende gedichten en liedjes van Jan Pieter Heije, een nationaal volksdichter.
Tekst op de stofomslag;
Voorzeker zullen zelden aan een pretentieloos boekje zulke geestdriftige uitvoerige besprekingen in dagblad en periodiek zijn gewijd als aan deze bloem­ lezing van onzen nationalen volksdichter Jan Pieter Heye. Wel een bewijs, dat deze bloem­lezing in dezen vorm in deze dagen van herlevend nationalisme en volksbewustzijn ten volle verantwoord was.
Markant is vooral hetgeen de Delftsche Courant over dit bundeltje schreef:
'ln de Feniks-reeks is als eerste deeltje verschenen een bloemlezing uit het werk van Jan Pieter Heye, den medicusdichter, wiens eerste en voornaamste verdienste de verrijking van ons Nederlandsche volkslied is geweest. Men kan Heye zeker geen vergeten dichter noemen, al is er langzamerhand een verwijdering ontstaan tusschen zijn werk en zijn persoonlijkheid.
Vrijwel iedereen kent de gedichtjes als: Piet Hein, Ferme jongens, Klein vogelijn, Een karretje op den zandweg reed, Zie de maan schijnt door de hoornen, enz. We leerden ze al op de lagere school.
Maar dat Heye daar de dichter van was, zal velen niet bekend zijn. Toch mag daar wel eens de aandacht op gevestigd worden. Want Heye en zijn werk zijn feitelijk één. Zijn gedichten leggen er getuigenis van af, hoe sterk en diep hij in ons eigen nationaal volksleven geworteld stond. Een groot dichter was hij zeker niet; aan rhetoriek ontbreekt het in zijn gedichten allerminst.
Maar onmiskenbaar is toch de merkwaardige zeggingskracht, die spreekt uit een frissche, gespierde taal. Laat Heye dan geen 'hoogvlieger' geweest zijn, niettemin heeft hij door zijn werk nog altijd recht op onze belangstelling. De uitgeefster komt een woord van hulde toe voor den verzorgden druk en het aantrekkelijk uiterlijk.'

Oceanus;   ( Gedichten)
 

6. Boeknummer: 1134  
Gedichtenbundel van A van der Marel Jz. - deel 2
Akkerbouw; Landbouw; Poezie           (1931)    [Marel Jzn, A van der]
Gedichten, oorspronkelijk gepubliceerd tussen 1928-1931 in de 'Meerbode'. In vele versjes heeft de schrijver trachten aan te tonen hoe weinig aandacht de Nederlandse regering schenkt aan onze akkerbouw en hoe onrechtvaardig de boeren worden behandeld tijdens de crisisjaren.
( Gedichten)
 

7. Boeknummer: 1286  
Taaltochten 1992
Cultuur; Dorpen; Poezie           (1992)    [Diversen]
Gedichtenwedstrijd en poezienacht in het Oude Raadhuis te Hoofddorp 1992.
Haarlemmermeer, Culturele Raad;   ( Gedichten)
 

8. Boeknummer: 1307  
Woord boven water
Literatuur; Poezie           (1987)    [Diversen]
Woord boven water - Verhalen en gedichten van Haarlemmermeerders. Prijsvraag voor amateurschrijvers- en dichters uit de Haarlemmermeer.
Culturele Raad Haarlemmermeer;   ( Taal- en letterkunde)
 

9. Boeknummer: 1337  
Transformaties in het Landschap
Geschiedenis Haarlemmermeer; Poezie; Polders; Schilderijen           (2004)    [Dolman, Drs H]
Boekvorm van de tentoonstelling in het Historisch Museum Haarlemmermeer 'Transformaties in het landschap, veranderingen in de polder'. De tentoonstelling bestond uit schilderijen, driedimensionale kunst,foto's, verhalen en gedichten.
De Haarlemmermeer is volop in beweging, de van oudsher karakteristieke 'liniaal-polder' is aan het verdwijnen, een nieuw beeld ontstaat.

Historisch Museum Haarlemmermeer;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

10. Boeknummer: 1426  
Een bloemlezing uit de gedichten van Jan Pieter Heije
Heije Dr J P; Literatuur; Poezie; Zangbundels              [Heije, J P]
Bekende en onbekende gedichten en liedjes van Jan Pieter Heije, een nationaal volksdichter.
Tekst op de stofomslag;
Voorzeker zullen zelden aan een pretentieloos boekje zulke geestdriftige uitvoerige besprekingen in dagblad en periodiek zijn gewijd als aan deze bloem­ lezing van onzen nationalen volksdichter Jan Pieter Heye. Wel een bewijs, dat deze bloem­ lezing in dezen vorm in deze dagen van herlevend nationalisme en volksbewustzijn ten volle verantwoord was.
Markant is vooral hetgeen de Delftsche Courant over dit bundeltje schreef:
'ln de Feniks-reeks is als eerste deeltje verschenen een bloemlezing uit het werk van Jan Pieter Heye, den medicusdichter, wiens eerste en voornaamste verdienste de verrijking van ons Nederlandsche volkslied is geweest. Men kan Heye zeker geen vergeten dichter noemen, al is er langzamerhand een verwijdering ontstaan tusschen zijn werk en zijn persoonlijkheid.
Vrijwel iedereen kent de gedichtjes als: Piet Hein, Ferme jongens, Klein vogelijn, Een karretje op den zandweg reed, Zie de maan schijnt door de hoornen, enz. We leerden ze al op de lagere school.
Maar dat Heye daar de dichter van was, zal velen niet bekend zijn. Toch mag daar wel eens de aandacht op gevestigd worden. Want Heye en zijn werk zijn feitelijk één. Zijn gedichten leggen er getuigenis van af, hoe sterk en diep hij in ons eigen nationaal volksleven geworteld stond. Een groot dichter was hij zeker niet; aan rhetoriek ontbreekt het in zijn gedichten allerminst.
Maar onmiskenbaar is toch de merkwaardige zeggingskracht, die spreekt uit een frissche, gespierde taal. Laat Heye dan geen 'hoogvlieger' geweest zijn, niettemin heeft hij door zijn werk nog altijd recht op onze belangstelling. De uitgeefster komt een woord van hulde toe voor den verzorgden druk en het aantrekkelijk uiterlijk.'

( Gedichten)
 

11. Boeknummer: 1429  
Oneindig Laagland
Dorpen; Poezie           (1989)    [Diversen]
Poezie in de Polder.
Selectie uit de gedichtenwedstrijd over de Haarlemmermeer.

Haarlemmermeer, Culturele Raad;   ( Gedichten)
 

12. Boeknummer: 1430  
Woord boven water
Literatuur; Poezie           (1987)    [Diversen]
Woord boven water - Verhalen en gedichten van Haarlemmermeerders. Prijsvraag voor amateurschrijvers- en dichters uit de Haarlemmermeer.
Culturele Raad Haarlemmermeer;   ( Taal- en letterkunde)
 

13. Boeknummer: 1431  
Taaltochten 1992
Cultuur; Dorpen; Poezie           (1992)    [Diversen]
Gedichtenwedstrijd en poezienacht in het oude raadhuis te Hoofddorp 21 maart 1992.
Haarlemmermeer, Culturele Raad;   ( Gedichten)
 

14. Boeknummer: 1570  
Ruikers van toen - Negentiende eeuwse teksten opnieuw geschikt.
Biografie; Cultuur; Heije Dr J P; Poezie           (1971)    [Heije, J P]
Biografie van Jan P. Heije gevolgd door 'Een bloemlezing uit de Volksgedichten' van J.P. Heije uit 1870.
Frank Fehmers Productions;   ( Gedichten)
 

15. Boeknummer: 1572  
Een eigen hoofd
Hoofddorp; Literatuur; Poezie           (2016)    [Vijfeijke, M van de]
Gedichten en aforismen. Op blz. 56 een gedicht over Station Hoofddorp.
Uitgeverij Kontrast;   ( Gedichten)
 

16. Boeknummer: 1588  
Dr. Jan Pieter Heije of de kunst en het leven
Biografie; Geneeskunde; Heije Dr J P; Poezie           (1966)    [Asselbergs, Alphons J M]
Biografie van Dr. Jan Pieter Heije.
Inhoud:
1. Onder dokters handen
2. Op dichters voeten
3. Toonkunst tot Nut van 't Algemeen
4. 'Het puick van zoete keelen'
5. 'De krone zijns ouderdoms'

A. Oosthoek;   ( Genealogie / Heraldiek)
 

17. Boeknummer: 1841  
Polders! Gedicht Nederland
Aalsmeer; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Kartografie; Molens; Poezie; Polders; Schilderijen; Stoomgemalen           (2005)    [Geuze, A; Feddes, F]
'Polders!' verschijnt ter gelegenheid van de tweede internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, 2005, die als thema 'De Zondvloed' heeft.
Het bevat een unieke inventarisatie van de bijna vierduizend (4000) polders in Nederland, prachtig in kaart gebracht door ontwerpbureau MUST en rijk geillustreerd met vele hoogtepunten uit de Nederlandse schilderkunst, de periode van de fotografie.
Hoogtepunten en dieptepunten liggen in het laagland maar een paar meter uit elkaar, en toch zijn in die beperkte ruimte miljoenen verhalen te vertellen, vol glorie en drama.
'Polders!' biedt uit die verhalen een prikkelende en poëtische bloemlezing.

NAi Publishers;   ( Polders)
 

18. Boeknummer: 1940  
Ik zie je gaan op een stille weg. Gedichtenbundel Hans Dolman
Poezie; Taal en Letterkunde           (2021)    [Dolman, Drs H]

hdolman@shmdc.nl;  == Maak uw keuze ==;  ( Gedichten)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 maart 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief