Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Overstromingen   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0109  
De Ramp
Deltaplan; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (1953)    [Diversen]
Nationale uitgave over de watersnoodramp in 1953 met een voorwoord van HM de Koningin.

Deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane
samenwerking van hen, die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en
de verspreiding hebben verzorgd.
Als uitgeefster treedt op de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Het auteursrecht op de samenstelling, foto's, tekst, kaart en lay-out wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

2. Boeknummer: 0110  
De Ramp
Deltaplan; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (1953)    [Diversen]
Nationale uitgave over de watersnoodramp in 1953 met een voorwoord van HM de Koningin.

Deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane
samenwerking van hen, die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en
de verspreiding hebben verzorgd.
Als uitgeefster treedt op de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Het auteursrecht op de samenstelling, foto's, tekst, kaart en lay-out wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

3. Boeknummer: 0112  
De Ramp
Deltaplan; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (1953)    [Diversen]
Nationale uitgave over de watersnoodramp in 1953 met een voorwoord van HM de Koningin.

Deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane
samenwerking van hen, die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en
de verspreiding hebben verzorgd.
Als uitgeefster treedt op de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Het auteursrecht op de samenstelling, foto's, tekst, kaart en lay-out wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

4. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

5. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Maatschappelijk leven; Openbaar bestuur; Overstromingen; Plassen; Polders; Politiek; Provincies; Railvervoer; Sluizen; Staatsrecht; Transport; Treinen; Verkeer en vervoer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterschapswetgeving; Watersnood; Weg en Waterbouw; Wegen; Wet-en regelgeving; Zuiderzeewerken           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal geÔntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

6. Boeknummer: 0273  
Extreem weer, een canon van weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & waterhozen
Geschiedenis Algemeen; Meteorologie; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (2011)    [Buisman, J]
In Extreem weer! passeren extreme weerjaren de revue, van het 1421 de Sint-Elisabethvloed tot de witte Kersten van 2009 en 2010
Uitgeverij Van Wijnen;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van tijdperken)
 

7. Boeknummer: 0323  
of Dikes and windmills
Dijken; Droogmaking; Molens; Nederland; Overstromingen; Polders; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (1969)    [Spier, P]
A historical trip through the Netherlands. Find out about the centuries-old war that the Dutch have waged against the sea.
'of Dikes and Windmills' is the story of the indomitable will of a people to build a land where only the sea existed before.

Doubleday;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

8. Boeknummer: 0395  
Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978
Deltaplan; Deltawerken; Overstromingen; Watersnood           (1979)    [Aarse, J A A; Delden, D van; Geest, H van; Keller, F; Klinckhamers, L A A M; Monster, D; Pilon, J J; Vis, A E R E; Weerdt, J van de]
Beschrijving van de veranderingen in het gebied (Voorne-Putten, Rozenburg) door en direct na de watersnoodramp van 1953, de aanleg van de havens van Rotterdam (Botlek, Europoort), de opoffering van het natuurgebied ďDe BeerĒ, en de (nooit uitgevoerde) plannen om van heel Voorne-Putten een havengebied te maken.
Repro-Holland;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

9. Boeknummer: 0443  
Het Rampgebied in Z.W. Nederland : voorlopige planologische documentatie
Deltaplan; Overstromingen; Watersnood           (1953)    [Rijksdienst voor het Nationale Plan]
Een zware en uiterst dringende taak is op ons volk komen te rusten ten opzichte van het zuidwestelijk landsdeel: de gebieden die wij tijdelijk aan het water moesten prijsgeven te herwinnen, opnieuw in te richten en voor de toekomst te beschermen. Een veelzijdige oriŽntering over de omstandigheden en problemen in de geteisterde streken zal daarbij nodig zijn.Daarom leek het goed, als bijdrage tot deze oriŽntering op korte termijn een voorlopige en beknopte documentatie samen te stellen uit het oogpunt van de ruimtelijke ontwikkeling.
Rijksdienst voor het Nationale Plan;  29 cm;  ( Delen van Nederland en provincies)
 

10. Boeknummer: 0483  
Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland
Deltaplan; Deltawerken; Overstromingen; Polders; Waterschap; Waterzuivering           (2004)    [Ras, S]
Dit boekje is een naslagwerkje met feiten en cijfers over het waterbeheer in Nederland. Het geeft antwoorden op veelvoorkomende vragen over water: over de zorg voor de kwaliteit, de kwantiteit, over veiligheid, bestuur, regelgeving en financiŽn.
Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten;  19 cm;  ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

11. Boeknummer: 0484  
Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland
Deltaplan; Deltawerken; Overstromingen; Polders; Waterschap; Waterzuivering           (2004)    [Ras, S]
Dit boekje is een naslagwerkje met feiten en cijfers over het waterbeheer in Nederland. Het geeft antwoorden op veelvoorkomende vragen over water: over de zorg voor de kwaliteit, de kwantiteit, over veiligheid, bestuur, regelgeving en financiŽn.
Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten;  19 cm;  ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

12. Boeknummer: 0511  
Ir D F Woudagemaal. Stoomgemaal Tacozijl
Overstromingen; Stoomgemalen           (2002)    [Wijnsma, A J]
Het stoomgemaal waarover dit boekje gaat, staat niet te Tacozijl. Het is daarom juister om te spreken van het stoomgemaal bij Lemmer. De plechtige opening van het stoomgemaal bij Lemmer vond plaats in 1920.
Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme;   ( Stoomgemalen)
 

13. Boeknummer: 0539  
De Watersnood van 1916
Geschiedenis Algemeen; Overstromingen; Watersnood           (1917)    [Honig, G J]
Gedenkboek over het noodweer en de de watersnood van 1916
Theehandel, Ter Wee's;  30 cm;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

14. Boeknummer: 0606  
Rampzalige Vloedt
Overstromingen; Watersnood           (1994)    [Diversen]
Watersnoodrampen in prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland.
Smits;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

15. Boeknummer: 0607  
Rampzalige Vloedt.
Overstromingen; Watersnood           (1994)    [Diversen]
Watersnoodrampen in prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland.
Smits;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

16. Boeknummer: 0627  
Holland - Waterland, een verhaal van water en land.
Afsluitdijk; Deltawerken; Droogmaking; Molens; Polders; Stoomgemalen; Overstromingen              [Scholten, H]
Voor het stoomgemaal De Cruquius, zie blz. 6 en 7.
Mastrigt en Verhoeven, van;  23 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

17. Boeknummer: 0629  
Holland - Land of Water, a story of water and land.
Afsluitdijk; Deltawerken; Droogmaking; Molens; Overstromingen; Polders; Stoomgemalen              [Scholten, H]
For Harlem Lake and Cruquius steam pumping station, see pages 6 and 7.
Mastrigt en Verhoeven, van;  23 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

18. Boeknummer: 1613  
The geography of future water challenges
Klimaat; Milieuhygiene; Overstromingen; Waterhuishouding; Watersnood; Waterzuivering           (2018)    [Ligtvoet, W; Bouwman, A; Knoop, J; Bruin, S de; Nabielek, K; Huitzing, H; Janse, J; Minne, J van; Gernaat, D; Puijenbroek, P van; Ruiter, J de; Visser, H]
Water is the key to life and, thus, to a sustainable relationship between the human world and its natural environment. The PBL Netherlands Environmental Assesment Agency provide a globel overview of development scenarios and pathways forward, with the context of water-related challenges up to 2050
PBL Netherlands Environmental Assesment Agency;   ( Waterhuishouding)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 september 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief