Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onderwijs   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 30   (uit: 2000)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0047  
Leerboek der mechanica
Onderwijs           (1968)    [Ludolph, G L]
Theoretische mechanica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie (met 500 vraagstukken). Eerste deel, plus los boekje met 20 p.: Bevat antwoorden op de vraagstukken theoretische mechanica.
Wolters, J B;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

2. Boeknummer: 0048  
Leerboek der mechanica
Onderwijs           (1968)    [Ludolph, G L]
Sterkteleer voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie met 500 vraagstukken. Tweede deel, plus los boekje met 20 p. Bevat antwoorden op de vraagstukken sterkteleer.
Wolters, J B;  24;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

3. Boeknummer: 0049  
Leerboek der mechanica
Onderwijs           (1966)    [Ludolph, G L]
Grafostatica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie, met 234 vraagstukken.
Wolters, J B;  24;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

4. Boeknummer: 0223  
Leerboek der natuurkunde, tweede deel
Natuurkunde; Natuurwetenschappen; Onderwijs           (1950)    [Doornenbal, P; Nijhoff, P]
Studieboek over natuurkunde,
Trillingen
Geluid
Geometrische optica
Licht als trillingsverschijsel

Tjeenk Willink, W E J;  23 cm; 
 

5. Boeknummer: 0227  
Leidraad bij de Beoefening van de Stoomwerktuigkunde ten dienste van aanstaande Machinisten ter Koopvaardij, in vragen en antwoorden.
Onderwijs; Stoommachines; Werktuigbouwkunde           (1917)    [Boezeman, J J]
Leerboekje uit 1917, hetwelk in beknopte vorm behandeld wat een toekomstig machinist ter Koopvaardij aan kennis moet hebben van stoomketels en het hoofdwerktuig met toebehoren, voor het verkrijgen van het 'voorlopig diploma als Machinist ter koopvaardij' en/of voor het bekwamen voor het verkrijgen van het diploma A
Boucher, L J C;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

6. Boeknummer: 0228  
Stoomketels: Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie
Onderwijs; Techniek; Werktuigbouwkunde           (1937)    [Boks, Ir D J; Deijl, Ir L H van der]
Leerboek voor het technisch middelbaar en hoger onderwijs betreffende ketelinstallatie en de hierbij samenhangende onderdelen als oververhitters, economisers, luchtfilters en stookinrichtingen, alsmede een bespreking van de hoofdzaken van de stooktechniek en materialenkennis. Met de stooktechniek houdt de kennis van de eigenschappen van de brandstoffen nauw verband
Kluwer, AE E;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

7. Boeknummer: 0229  
Stoomketels - Scheepswerktuigkunde
Onderwijs; Techniek; Werktuigbouwkunde           (1954)    [Bonselaar, J; Heij, J La]
Leerboek betreffende stoomketels in het kader van de opleiding voor het Voorlopig Diploma als scheepswerktuigkundige en het getuigschrift A.M. van de scholen voor scheepswerktuigkundigen
A. Kemperman;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

8. Boeknummer: 0250  
Weg- en waterbouwkunde: Deel. A. Inleiding tot de waterbouwkunde: Twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage Landen
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Weg en Waterbouw           (1963)    [Hol, W H J]
Studieboek voor de studie Weg- en waterbouwkunde voor het Hoger Technisch Onderwijs, waarin twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage Landen wordt behandeld
Kosmos;   ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

9. Boeknummer: 0255  
Leerboek der natuurkunde voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en middelbaar Onderwijs: Deel 1
Lesmateriaal; Natuurwetenschappen; Onderwijs; Voortgezet Onderwijs           (1955)    [Krans, R L]
Natuurkunde leerboek voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. In dit leerboek, deel 1, wordt verder gebouwd op de methode van Eenvoudige Natuurkunde. Naast experimentele behandeling de leerstof treedt nu ook de theoretische naar voren.
Wolters, J B;  22 cm;  ( Voortgezet onderwijs)
 

10. Boeknummer: 0256  
Leerboek der natuurkunde voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en middelbaar Onderwijs: deel 2
Lesmateriaal; Natuurwetenschappen; Onderwijs; Voortgezet Onderwijs           (1956)    [Krans, R L]
Natuurkunde leerboek voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. In dit leerboek, deel 2, wordt aandacht besteed aan de eisen van de eindexamens als wel aan de eisen die de maatschappij aan de leerlingen zal stellen.
Wolters, J B;  22 cm;  ( Voortgezet onderwijs)
 

11. Boeknummer: 0269  
Zuigerstoomwerktuigen. Deel II : stoomverdeling, condensatie, assen en voortstuwers.
Beroepsonderwijs; Machines (algemeen); Onderwijs; Stoommachines; Techniek; Werktuigbouwkunde; Zuiger-Stoommachines           (1962)    [Morre, J P P; Moree, W]
In dit leerboek voor scheepswerktuigkundigen wordt naast de inleiding, uitleg gegeven over stoomverdeling, condensatie, assen en voortstuwers bij zuigerstoommachines
Stam NV, Technische uitgeverij H;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

12. Boeknummer: 0270  
Zuigerstoomwerktuigen. Deel III : omkeerinrichtingen, verliezen, rendementen, stoom- en brandstofverbruik
Beroepsonderwijs; Machines (algemeen); Onderwijs; Stoommachines; Techniek; Werktuigbouwkunde; Zuiger-Stoommachines           (1958)    [Morre, J P P; Moree, W]
In dit leerboek voor scheepswerktuigkundigen wordt naast de inleiding, uitleg gegeven over omkeerinrichtingen, verliezen, rendementen, stoom- en brandstofverbruik bij zuigerwerktuigen
Stam NV, Technische uitgeverij H;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

13. Boeknummer: 0272  
Beginselen der hogere wiskunde: Differentiaal- en integraalrekening
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs           (1957)    [Looman, H]
Leerboek hogere wiskunde voor de Middelbare/Hogere Technische School
Stam NV, Technische uitgeverij H;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

14. Boeknummer: 0538  
Werktuigbouwkundig tekenen
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Werktuigbouwkunde; Technisch tekenen           (1950)    [Heij, J La; Bruijn, L A de]
Handleiding/leerboek voor het werktuigbouwkundig tekenen
Kemperman, A;  30 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

15. Boeknummer: 0737  
Heemstede in de historie
Boerderijen; Bollenteelt; Dorpen; Gebouwen; Gezondheidszorg; Onderwijs           (1972)    [Groesbeek, J W]
Heemstede in de historie: leven, werken, handel en koehandel in de woonplaats Emece
Het gemeentebestuur van Heemstede stond voor ogen, dat er een boek zou verschijnen waarin aan de inwoners iets verteld zou worden over de geschiedenis van Heemstede als dorp, over de buitenplaatsen, etc. Aan de geschiedenis van de buitenplaatsen is in dit boek vrij veel aandacht besteed. Er werd ook aandacht besteed aan neringen, ambachten en boerderijen.

Gemeentebestuur van Heemstede;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

16. Boeknummer: 0796  
75 (vijfenzeventig) jaar historie der christelijke lagere school te Vijfhuizen
Dorpen; Onderwijs; Vijfhuizen           (1982)    [Klaassen, P]
Jubileumboekje t.g.v.het 75-jarig bestaan van de Christelijke Lagere School 'de Meerval'in Vijfhuizen.
Koning Drukkers;   ( Bijzonder onderwijs)
 

17. Boeknummer: 0976  
Schoolplaten in ons land
Leesboekjes; Onderwijs           (2013)    [Koekoek, M A]
Dit boek laat een prachtige verzameling schoolplaten, ge´llustreerd door M.A. Koekoek, uit de vorige eeuw zien. De begeleidende teksten zijn ontleend aan de originele onderwijzersteksten van toen.
Libre BV;   ( Onderwijs Algemeen)
 

18. Boeknummer: 0979  
Kroonjuweeltjes : Haarlemmermeer ontdekken : gemeentegids 2011
Dorpsraad; Gemeentebestuur; Gemeentelijke Nutsbedrijven; Godsdienst; Hervormd; Onderwijs; Rooms Katholiek           (2011)    [Gemeente Haarlemmermeer]
Gemeentegids 2011 met veel informatie over onze gemeente. Zowel over de gemeentelijke organisatie, als over vele andere instanties en instellingen in Haarlemmermeer.
Haarlemmermeer, Gemeente;   ( Bibliotheekwezen, Informatie en Documentatie)
 

19. Boeknummer: 1043  
Schoolplaten in ons land. Het volle leven - zomerhalfjaar
Leesboekjes; Onderwijs           (2013)    [Jetses, C]
Dit boek laat een prachtige verzameling schoolplaten, ge´llustreerd door C.Jetses, uit de vorige eeuw zien. De begeleidende teksten zijn ontleend aan de originele onderwijzersteksten van toen.
Libre BV;   ( Onderwijs Algemeen)
 

20. Boeknummer: 1056  
12 Opstellen over Haarlem en Omstreken in de Franse Tijd (1780-1813)
Bevolking; Cultuur; Haarlem; Handel en Industrie; Onderwijs           (1983)    [Diversen]
Studies t b v tentoonstelling 'Een kalme omwenteling' in het Frans Hals museum te Haarlem (26/3 - 1/5-1983). Onder redaktie van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland: Ingrid Stock, Hans van Felius en Bert Sliggers. Pagina 197/219 gaan over Het Grote Haarlemmermeer (1780-1820) door W Slob m m v C Slot.
Inhoud:
1. Politiek
2. Bevolking: beroepen
3. Handel en Industrie
4. Straatnamen
5. Woningbouw en -afbraak
6. Criminaliteit
7. medische zorg
8. onderwijs
9. Cultuur: toneel en kunstbeoefening
10. Randgemeenten: Haarlemmermeer en Bloemendaal

( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

21. Boeknummer: 1346  
Lustrumboek Haarlemmermeerlyceum 1959-1989, een terugblik.
Geschiedenis Haarlemmermeer; Onderwijs; Scholen           (1989)    [Gerrits, G P]
30 jaar geschiedenis van het Haarlemmermeer Lyceum in Badhoevedorp en Hoofddorp met een voorwoord van Chris Hofkamp.
( Voortgezet onderwijs)
 

22. Boeknummer: 1415  
Luchtvaartkennis voor Iedereen
Lesmateriaal; Luchtvaart; Onderwijs; Vliegtuigen           (1946)    [Arnken, Ing R A]
Een populaire uiteenzetting over verschillende onderwerpen uit de hedendaagse luchtvaart. Behalve luchtvaartgeschiedenis, vliegtuigtypen en vliegtuigonderdelen, zijn ook onderwerpen als stroomingsleer, vliegtuigmotoren, vliegtuigmaterialen, navigatie, meteorologie, luchtvaartwetgeving, zweefvliegtuig- en modelbouw opgenomen.
J.H. Gottmer;   ( Luchtvaart)
 

23. Boeknummer: 1457  
75 (vijfenzeventig) jaar historie der Christelijke Lagere School te Vijfhuizen
Dorpen; Onderwijs; Vijfhuizen           (1982)    [Klaassen, P]
Jubileumboekje t.g.v.het 75-jarig bestaan van de Christelijke Lagere School'de Meerval'in Vijfhuizen.
Koning Drukkers;   ( Bijzonder onderwijs)
 

24. Boeknummer: 1587  
Heemstede Vooruit! - 1890-1940 Van blekerijen en bloembollen naar forensen
Bevolking; Gemeentebestuur; Gezondheidszorg; Kerken; Maatschappelijk leven; Onderwijs; Transport           (2017)    [Bruijn, M de; Buuren, M van; Kerkvliet, E; Kroon, A]
Centraal staat het uitbreidingsplan van 1912.
Het eerste deel van het boek gaat over de groei van Heemstede voor er een officieel uitbreidingsplan was, over de zo belangrijke tram en over diverse personen die hun stempel drukten op de gemeentepolitiek.
Het tweede deel gaat uitgebreid in op het uitbreidingsplan zelf en op de visie van de twee architecten die het opstelden, Joseph Cuypers en Jan Stuyt.
Het derde deel gaat in op de sociale en maatschappelijke aspecten van die snelle uitbreiding, zoals forensen, de veranderende beroepsbevolking, het kerkelijk leven, stichting van scholen, ontwikkeling van het winkel- en voorzieningenbestand, ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de snelle groei van zeer uiteenlopende sportvoorzieningen.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

25. Boeknummer: 1594  
Zet nu je koers uit
KLM; Luchtvaart; Onderwijs; Vliegtuigen           (1957)    [Rijksluchtvaartschool]
Wervingsboekje voor opleiding tot verkeersvlieger
Rijksluchtvaartdienst;  Losbladig;  ( Luchtvaart)
 

26. Boeknummer: 1674  
Zuigerstoommachines; deel 1
Lesmateriaal; Onderwijs; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1940)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Zuigerstoommachines; deel 1: Werking van de stoomcilinder, stoomverdeling door schuiven en omkeerinrichtingen.
Handleiding ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsakten, enz.
De tekst is bewerkt door Ir. H. J. Meewis.

Inhoudsopgave:
1 Werking van de stoom in de cilinder. Berekening van het vermogen. Indicateurdiagram.
2 Voornaamste middelen voor een zuinig stoomverbruik
3 Invloed van de cilinderwand. Compoundering. Oververhitte stoom. Stoomverbruik.
4 Stoomverdeling met een bakschuif. Diagrammen. Bepaling van de kanaalwijdten.
5 Verschillende schuiftypen.
6 Stoomverdeling met schuiven en veranderlijke vulling.
7 Inrichtingen voor het omkeren van de beweging.

Kluwer, NV Uitgeversmaatschappij AE. E.;  Boek;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

27. Boeknummer: 1675  
Zuigerstoommachines; deel 2
Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Zuiger-Stoommachines           (1936)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Stoomverdeling door kleppen en kranen, gelijkstroommachine, vliegwiel, condensatie, regulateurs en cilinder.
Handleiding o.a. ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsonderwijs-akten, enz.

Inhoudsopgave
1 Stoomverdeling door kleppen.
2 Klepbewegingen met veranderlijke vulling.
3 De gelijkstroommachine.
4 Corliss-kranen.
5 Het vliegwiel.
6 Condensatie.
7 Regulateurs.
8 De cilinder.

Kluwer, NV Uitgeversmaatschappij AE. E.;  Boek;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

28. Boeknummer: 2012  
Woonwerkruimte : gemeentegids 2012
Dorpsraad; Gemeentebestuur; Gemeentelijke Nutsbedrijven; Godsdienst; Hervormd; Onderwijs; Rooms Katholiek           (2012)    [Gemeente Haarlemmermeer]
Gemeentegids 2012 met veel informatie over onze gemeente. Zowel over de gemeentelijke organisatie, als over vele andere instanties en instellingen in Haarlemmermeer.
Haarlemmermeer, Gemeente;   ( Bibliotheekwezen, Informatie en Documentatie)
 

29. Boeknummer: 2013  
Kroonjuweeltjes : Haarlemmermeer ontdekken : gemeentegids 2011
Dorpsraad; Gemeentebestuur; Gemeentelijke Nutsbedrijven; Godsdienst; Hervormd; Onderwijs; Rooms Katholiek           (2011)    [Gemeente Haarlemmermeer]
Gemeentegids 2011 met veel informatie over onze gemeente. Zowel over de gemeentelijke organisatie, als over vele andere instanties en instellingen in Haarlemmermeer.
Haarlemmermeer, Gemeente;   ( Bibliotheekwezen, Informatie en Documentatie)
 

30. Boeknummer: 2015  
Oorverdovende stilte Haarlemmermeer ontmoeten : gemeentegids 2013
Dorpsraad; Gemeentebestuur; Gemeentelijke Nutsbedrijven; Godsdienst; Hervormd; Onderwijs; Rooms Katholiek           (2013)    [Gemeente Haarlemmermeer]
Gemeentegids 2013 met veel informatie over onze gemeente. Zowel over de gemeentelijke organisatie, als over vele andere instanties en instellingen in Haarlemmermeer.
Haarlemmermeer, Gemeente;   ( Bibliotheekwezen, Informatie en Documentatie)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 oktober 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief