Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Molens   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 89   (uit: 2000)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0018  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
Droogmaking; Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1994)    [Borger, G J; Bruines, S]
Op boeiende wijze geven de auteurs inzicht in het functioneren van dit hoogheemraadschap tegen de achtergrond van landschappelijke ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van grote droogmakerijen, technologische ontwikkelingen als stoomkracht en de intensivering van landbouw en industrie.
Met een kaart van en tekst over Vroegmiddeleeuws Noord-Holland.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  == Maak uw keuze ==;  ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0022  
Zoet & Zout, Water en de Nederlanders
Droogmaking; Kunstwerken; Molens; Polders; Stoomgemalen           (2012)    [Metz, T; Heuvel, M van den]
Beschrijving van de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat en hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met het water te leven. In deze publicatie wordt met meer dan 125 kunstwerken de rijke schakering aan betekenissen die de Nederlanders hechten aan water en de wateren getoond
NAi Uitgevers;   ( Waterhuishouding)
 

3. Boeknummer: 0044  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
Droogmaking; Molens; Sluizen; Stoomgemalen           (2010)    [Rijn, D van; Polderman, R]
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd. Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen. Dit boek is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land.
Verloren;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

4. Boeknummer: 0065  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
Droogmaking; Molens; Sluizen; Stoomgemalen           (2010)    [Rijn, D van; Polderman, R]
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd.
Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen.
Dit boek is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land.

Verloren;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

5. Boeknummer: 0093  
Korte schets, verhandelende het Droogmaken van de Groote Meer of geneesmiddel tegen Hollands Ondergang door 't Water
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens           (1743)    [Zumbag de Koesfelt, C]

Potvliet, Gerardus;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

6. Boeknummer: 0104  
Memorie van den Hoogleraar Jacob de Gelder, Behelzende deszelfs consideratien over het ontwerp van den heer Baron van Lynden van Hemmen, strekkende ter droogmaking van de Haarlemmermeer.
Droogmaking; Molens; Ringvaart           (1821)    [Gelder, J de]

Mortier en Zoon, D du;  23 cm;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

7. Boeknummer: 0113  
Research inspired by the Dutch windmills. An account of an extensive programme of research and development initiated and organized by the 'Prinsenmolen'-committee
Molens             
This book comprises the reports concerning the Committee's experiences in more than 20 years, which are of great importance for all those interested in windmills, drainage activities and wind energy phenomena.
Veenman en Zonen, H.;   ( Gemalen)
 

8. Boeknummer: 0180  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Polders           (1942)    [Last, J]
Droogmaking van verschillende meren in Noord-Holland, o.a. Beemster, Schermer.
A.R.B.O.;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

9. Boeknummer: 0197  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15.
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

10. Boeknummer: 0198  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

11. Boeknummer: 0200  
The Dutch marsh mills of Simon Stevin
Molens; Molentypes Watermolens; Molentypes Wipwatermolens              [Forbes, R J; Golius, professor]
Geschiedenis van de komst van de windmolens naar West-Europa
The Dutch marsh mills of Simon Stevin.
Chapter VII, The drainage mills (from: The principal works, V, 1966);
Van de molens gereviceert door den Professor Golius 1634
On mills, revised by Professor Goluis 1634

( Droogmakingsgeschiedenis)
 

12. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

13. Boeknummer: 0233  
Niet van wind alleen.
Molens; Molentypes Korenmolens; Molentypes Stellingmolens; Molentypes Watermolens; Molentypes Wipwatermolens           (1993)    [Hansen, E; Hart, M 't]
Promotieboek van de Rijnlandse Molenstichting voor het behoud van windmolens
Groen;  
 

14. Boeknummer: 0245  
Leeghwater : idealist en molenmaker
Droogmaking; Molens; Polders; Ringvaart           (1975)    [Herder, D de; Monnikendam, J; Woestenburg, H]
Het leven en werken van Jan Adriaensz. Leeghwater. Over alle meren die hij hielp bedijken en droogmaken, de gebouwen waarvoor hij tekeningen schetste, de klokkenspelen die hij heeft ontworpen.
Edecea;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

15. Boeknummer: 0246  
Leeghwater : idealist en molenmaker
Droogmaking; Molens; Polders; Ringvaart           (1975)    [Herder, D de; Monnikendam, J; Woestenburg, H]
Het leven en werken van Jan Adriaensz. Leeghwater. Over alle meren die hij hielp bedijken en droogmaken, de gebouwen waarvoor hij tekeningen schetste, de klokkenspelen die hij heeft ontworpen.
Edecea;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

16. Boeknummer: 0314  
Hellend scheprad: geschiedenis en bouw
Molens           (1977)    [Sipman, A]
Inhoud:
1. Inleiding
2. Geschiedenis
3. De werking van het staande scheprad
Vergelijking van het hellend scheprad met het staande
4. Vorm en samenstelling van het hellend scheprad
5. Het hellend scheprad als overgang van het staande
naar het horizontale scheprad
6. Veranderingen waaruit mogelijke verbeteringen kunnen ontstaan

Walburg Pers;   ( Gemalen)
 

17. Boeknummer: 0319  
De erfenis van Leeghwater
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders           (1952)    [Spaander, J]
De erfenis van Leeghwater ter gelegenheid van het honderd (100)-jarig bestaan van de Haarlemmermeer. De schrijver heeft lezingen over 'De Erfenis van Leeghwater' in binnen- en buitenland gehouden. Daarna is het boek verschenen.
Veen, P Dz;  24 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

18. Boeknummer: 0320  
De erfenis van Leeghwater
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders           (1952)    [Spaander, J]
De erfenis van Leeghwater ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Haarlemmermeer.
Veen, P Dz;  24 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

19. Boeknummer: 0323  
of Dikes and windmills
Dijken; Droogmaking; Molens; Nederland; Overstromingen; Polders; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (1969)    [Spier, P]
A historical trip through the Netherlands. Find out about the centuries-old war that the Dutch have waged against the sea.
'of Dikes and Windmills' is the story of the indomitable will of a people to build a land where only the sea existed before.

Doubleday;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

20. Boeknummer: 0334  
Artykel-brief Ende instructie voor de Molenaars van de Wieringer-Waert
Molens; Molentypes Watermolens           (1989)   
Artikelbrief voor de molenaar van de molen "De Hoop" in Wieringerwaard. Wat volgt zijn 40 artikelen waaruit blijkt hoe bezorgd de bestuurders, o.a. dijkgraven, al in de 17e eeuw waren voor het goed verlopen van het 'wegslaen' van het water uit de polder. Die 40 artikelen bestaan uit voorschriften waaraan molenaars moeten voldoen.
Koeman;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

21. Boeknummer: 0360  
Het Watermachien: stoomgemaal Vier Noorder Koggen
Molens; Stoomgemalen; Stormvloed           (1994)    [Wolfslag, G]
Dit verhaal gaat over een volk dat West-Friesland bewoonbaar maakte en dat nog steeds doet. Veel stormvloeden waarin mensen, vee en land verloren gingen hebben West-Friesland geteisterd. De molens en later de stoombemaling hebben in de strijd tegen het water een belangrijke rol gespeeld. De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor de stoombemaling, om precies te zijn: voor het stoomgemaal Vier Noorder Koggen in Medemblik. In 1994 is dat 125 jaar geleden.
Klaassen;  15 cn;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

22. Boeknummer: 0361  
Het Watermachien: stoomgemaal Vier Noorder Koggen
Molens; Stoomgemalen; Stormvloed           (1994)    [Wolfslag, G]
Dit verhaal gaat over een volk dat West-Friesland bewoonbaar maakte en dat nog steeds doet. Veel stormvloeden waarin mensen, vee en land verloren gingen hebben West-Friesland geteisterd. De molens en later de stoombemaling hebben in de strijd tegen het water een belangrijke rol gespeeld. De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor de stoombemaling, om precies te zijn: voor het stoomgemaal Vier Noorder Koggen in Medemblik. In 1994 is dat 125 jaar geleden.
Klaassen;  15 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

23. Boeknummer: 0391  
25 jaar Rijnlandse Molenstichting
Molens; Molentypes Wipwatermolens; Waterhuishouding           (1983)    [Thomassen, A]
Dit jaarboek is samengesteld naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Rijnlandse Molenstichting. U vindt hier een aantal artikelen over de streek waarin onze Stichting werkt en waarin de waterhuishouding en de molens de centrale rol spelen.
Rijnlandse Molenstichting;   ( Waterhuishouding)
 

24. Boeknummer: 0393  
Het Nederlandse Molenbestand
Molens; Molentypes Watermolens           (1989)    [Weelden, N van]
Het Nederlandse Molenbestand. Overzicht van alle nog aanwezige wind- en watermolens, gerangschikt per provincie en alfabetisch op plaatsnaam.
De Hollandsche Molen;   ( Gebouwen Molens)
 

25. Boeknummer: 0405  
Waterstaat in kaart: Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992
Molens; Polders; Sluizen; Waterhuishouding; Waterstaat           (2003)    [Blauw, M]
De Waterstaatskaart geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering van ons land. De kaart biedt een unieke hoeveelheid aan waterstaatkundige gegevens, zoals informatie over polders en waterpeilen, over molens, gemalen, duikers, stuwen en sluizen. Zo werd de weg van het binnenwater naar zee zichtbaar gemaakt.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

26. Boeknummer: 0425  
Gemalen: ...als het water deert
Molens; Stoomgemalen; Zuiger-Stoommachines           (1995)    [GŲtz, H F]
Nederland is voor meer dan de helft letterlijk veroverd op het water van zee, rivieren en moerassen. Zonder duinen, dijken en bemaling zou al dit land beneden de zeespiegel permanent onder water staan. De bemalingsinstrumenten vormen dan ook een specifiek Nederlandse categorie van industriŽel erfgoed. Belangrijke voorwaarde voor het selectief behoud van gemalen is het aanwezig zijn van een betrouwbare en volledige landelijke inventarisatie. Op dit moment is zo'n gegevensbestand nog niet beschikbaar. Dit rapport moet dus als een aanzet gezien worden voor een spoedig te vervolgen uitgebreid onderzoek die de basis moet vormen voor een verantwoorde waarderingsmethodiek.
Nederlandse Gemalen Stichting;   ( Gemalen)
 

27. Boeknummer: 0426  
Gemalen: ...als het water deert
Molens; Stoomgemalen; Zuiger-Stoommachines           (1995)    [GŲtz, H F]
Nederland is voor meer dan de helft letterlijk veroverd op het water van zee, rivieren en moerassen. Zonder duinen, dijken en bemaling zou al dit land beneden de zeespiegel permanent onder water staan. De bemalingsinstrumenten vormen dan ook een specifiek Nederlandse categorie van industriŽel erfgoed. Belangrijke voorwaarde voor het selectief behoud van gemalen is het aanwezig zijn van een betrouwbare en volledige landelijke inventarisatie. Op dit moment is zo'n gegevensbestand nog niet beschikbaar. Dit rapport moet dus als een aanzet gezien worden voor een spoedig te vervolgen uitgebreid onderzoek die de basis moet vormen voor een verantwoorde waarderingsmethodiek.
Nederlandse Gemalen Stichting;   ( Gemalen)
 

28. Boeknummer: 0436  
Leefbaar laagland: geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland
Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1994)    [Ven, G P van de]
De eerste vier hoofdstukken van Leefbaar laagland vertellen het verhaal van de strijd tegen het water, het landverlies en de landaanwinning tot circa 1800. De periode na 1800 wordt gekenmerkt door de introductie van de machine, nieuwe energievormen en een aanmerkelijke schaalvergroting. Nu de IJselmeerpolders en het Deltaplan zijn voltooid, lijkt aan deze laatste tendens een einde te zijn gekomen.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

29. Boeknummer: 0463  
Stoombemaling in Nederland 1770-1870; Steam drainage in the Netherlands
Droogmaking; Molens; Stoomgemalen           (1996)    [Pols, Ir K J van der; Verbruggen, J A]
Even na 1770 werd in Nederland een moeizaam begin gemaakt met het gebruik van stoomkracht voor bemaling. Tot die tijd gebeurde dit alleen met windmolens. Een eeuw later waren er nog steeds veel windmolens, maar stoombemaling was intussen het belangrijkste middel geworden om land droog te maken en te houden. Dit boekje behandelt deze ontwikkeling.
Stichting De Cruquius;   ( Stoomgemalen)
 

30. Boeknummer: 0482  
Molens
Molens; Molentypes Paltrokmolens; Molentypes Stellingmolens; Molentypes Wipwatermolens           (1974)    [Stokhuyzen, Ir F]
De molens hebben een grote rol gespeeld in het leven van ons land en zijn bewoners. De molens dienden om het verbouwde graan te malen, het land van wateroverlast te bevrijden, het aangevoerde hout te verzagen en zodoende de bewoonbaarheid van Nederland mogelijk te maken en te vergroten.
Dishoeck, van;  21 cm;  ( Gebouwen Molens)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 juli 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief