Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Molens   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 46   (uit: 1940)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0018  
Binnenwaeters gewelt, 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
Droogmaking; Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding; Waterschap           (1994)    [Borger, G J; Bruines, S]
Op boeiende wijze geven de auteurs inzicht in het functioneren van dit hoogheemraadschap tegen de achtergrond van landschappelijke ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van grote droogmakerijen, technologische ontwikkelingen als stoomkracht en de intensivering van landbouw en industrie.
Met een kaart van en tekst over Vroegmiddeleeuws Noord-Holland.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  == Maak uw keuze ==;  ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0022  
Zoet & Zout, Water en de Nederlanders
Droogmaking; Kunstwerken; Molens; Polders; Stoomgemalen           (2012)    [Metz, T; Heuvel, M van den]
Beschrijving van de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat en hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met het water te leven. In deze publicatie wordt met meer dan 125 kunstwerken de rijke schakering aan betekenissen die de Nederlanders hechten aan water en de wateren getoond
NAi Uitgevers;   ( Waterhuishouding)
 

3. Boeknummer: 0044  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
Droogmaking; Molens; Sluizen; Stoomgemalen           (2010)    [Rijn, D van; Polderman, R]
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd. Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen. Dit boek is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land.
Verloren;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

4. Boeknummer: 0065  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
Droogmaking; Molens; Sluizen; Stoomgemalen           (2010)    [Rijn, D van; Polderman, R]
Nederland zoals wij dat nu kennen, is in een periode van vele eeuwen op het water veroverd.
Eerst met behulp van sluizen, later met molens en vanaf de negentiende eeuw met gemalen.
Dit boek is het eerste complete overzichtswerk dat specifiek ingaat op de geschiedenis van die mechanische bemaling in ons land.

Verloren;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

5. Boeknummer: 0093  
Korte schets, verhandelende het Droogmaken van de Groote Meer of geneesmiddel tegen Hollands Ondergang door 't Water
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens           (1743)    [Zumbag de Koesfelt, C]
Potvliet, Gerardus;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

6. Boeknummer: 0104  
Memorie van den Hoogleraar Jacob de Gelder, Behelzende deszelfs consideratien over het ontwerp van den heer Baron van Lynden van Hemmen, strekkende ter droogmaking van de Haarlemmermeer.
Droogmaking; Molens; Ringvaart           (1821)    [Gelder, J de]
Mortier en Zoon, D du;  23 cm;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

7. Boeknummer: 0113  
Research inspired by the Dutch windmills. An account of an extensive programme of research and development initiated and organized by the 'Prinsenmolen'-committee
Molens             
This book comprises the reports concerning the Committee's experiences in more than 20 years, which are of great importance for all those interested in windmills, drainage activities and wind energy phenomena.
Veenman en Zonen, H.;   ( Gemalen)
 

8. Boeknummer: 0180  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Polders           (1942)    [Last, J]
Droogmaking van verschillende meren in Noord-Holland, o.a. Beemster, Schermer.
A.R.B.O.;  == Maak uw keuze ==;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

9. Boeknummer: 0197  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15.
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

10. Boeknummer: 0198  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

11. Boeknummer: 0200  
The Dutch marsh mills of Simon Stevin
Molens; Molentypes Watermolens; Molentypes Wipwatermolens              [Forbes, R J; Golius, professor]
Geschiedenis van de komst van de windmolens naar West-Europa
The Dutch marsh mills of Simon Stevin.
Chapter VII, The drainage mills (from: The principal works, V, 1966);
Van de molens gereviceert door den Professor Golius 1634
On mills, revised by Professor Goluis 1634

( Droogmakingsgeschiedenis)
 

12. Boeknummer: 0233  
Niet van wind alleen.
Molens           (1993)    [Hansen, E; Hart, M 't]
Promotieboek van de Rijnlandse Molenstichting voor het behoud van windmolens
Groen;  
 

13. Boeknummer: 0245  
Leeghwater : idealist en molenmaker
Droogmaking; Molens; Polders; Ringvaart           (1975)    [Herder, D de; Monnikendam, J; Woestenburg, H]
Het leven en werken van Jan Adriaensz. Leeghwater. Over alle meren die hij hielp bedijken en droogmaken, de gebouwen waarvoor hij tekeningen schetste, de klokkenspelen die hij heeft ontworpen.
Edecea;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

14. Boeknummer: 0246  
Leeghwater : idealist en molenmaker
Droogmaking; Molens; Polders; Ringvaart           (1975)    [Herder, D de; Monnikendam, J; Woestenburg, H]
Het leven en werken van Jan Adriaensz. Leeghwater. Over alle meren die hij hielp bedijken en droogmaken, de gebouwen waarvoor hij tekeningen schetste, de klokkenspelen die hij heeft ontworpen.
Edecea;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

15. Boeknummer: 0314  
Hellend scheprad: geschiedenis en bouw
Molens           (1977)    [Sipman, A]
Inhoud:
1. Inleiding
2. Geschiedenis
3. De werking van het staande scheprad
Vergelijking van het hellend scheprad met het staande
4. Vorm en samenstelling van het hellend scheprad
5. Het hellend scheprad als overgang van het staande
naar het horizontale scheprad
6. Veranderingen waaruit mogelijke verbeteringen kunnen ontstaan

Walburg Pers;   ( Gemalen)
 

16. Boeknummer: 0319  
De erfenis van Leeghwater
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders           (1952)    [Spaander, J]
De erfenis van Leeghwater ter gelegenheid van het honderd (100)-jarig bestaan van de Haarlemmermeer. De schrijver heeft lezingen over 'De Erfenis van Leeghwater' in binnen- en buitenland gehouden. Daarna is het boek verschenen.
Veen, P Dz;  24 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

17. Boeknummer: 0320  
De erfenis van Leeghwater
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders           (1952)    [Spaander, J]
De erfenis van Leeghwater ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Haarlemmermeer.
Veen, P Dz;  24 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

18. Boeknummer: 0323  
of Dikes and windmills
Molens           (1969)    [Spier, P]
A historical trip through the Netherlands. Find out about the centuries-old war that the Dutch have waged against the sea.
"Of Dikes and Windmills" is the story of the indomitable will of a people to build a land where only the sea existed before.

Doubleday;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

19. Boeknummer: 0436  
Leefbaar laagland: geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland
Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1994)    [Ven, G P van de]
De eerste vier hoofdstukken van Leefbaar laagland vertellen het verhaal van de strijd tegen het water, het landverlies en de landaanwinning tot circa 1800. De periode na 1800 wordt gekenmerkt door de introductie van de machine, nieuwe energievormen en een aanmerkelijke schaalvergroting. Nu de IJselmeerpolders en het Deltaplan zijn voltooid, lijkt aan deze laatste tendens een einde te zijn gekomen.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

20. Boeknummer: 0437  
Leefbaar laagland: geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland
Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1996)    [Ven, G P van de]
De eerste vier hoofdstukken van Leefbaar laagland vertellen het verhaal van de strijd tegen het water, het landverlies en de landaanwinning tot circa 1800. De periode na 1800 wordt gekenmerkt door de introductie van de machine, nieuwe energievormen en een aanmerkelijke schaalvergroting. Nu de IJselmeerpolders en het Deltaplan zijn voltooid, lijkt aan deze laatste tendens een einde te zijn gekomen.
Matrijs;   ( Waterhuishouding)
 

21. Boeknummer: 0497  
Hollandse polders
Bodemgebruik; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Meren; Molens; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (2009)    [Ham, W van der]
Hollandse polders bestaat uit drie delen. Allereerst vertelt de auteur het verhaal van de droogmakerijen van de Gouden Eeuw en de voorlopers daarvan, vervolgens gaat hij in op de inpolderingen van de achttiende en negentiende eeuw en als laatste beschrijft hij de inpolderingen in het kader van het Zuiderzeeproject. Veel informatie over de Haarlemmermeer.
Boom;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

22. Boeknummer: 0683  
De Meer van Weleer
Bruggen; Forten; Geniedijk; Kerken; Molens; Schiphol; Spoorwegen; Stelling van Amsterdam; Stoomgemalen           (1996)    [Andel, J J van]
Geschiedenis van de Haarlemmermeer. Een verzameling eerder in kranten gepubliceerde artikelen over diverse objecten.
Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

23. Boeknummer: 0708  
Parklaan 100 (honderd) jaar Draverslaan : Herinneringen 1913-2013
Hoofddorp; Jubilea; Molens; Straten           (2013)    [Blom, P; Jonge, J de; Klaasen, B]
Ter gelegenheid van de reŁnie n.a.v. het honderd (100) jarig bestaan van de straatnamen Parklaan en Draverslaan in Hoofddorp.
ARBU-uitgevers;   ( Straten)
 

24. Boeknummer: 0725  
Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer vooraf ging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15
NV Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

25. Boeknummer: 0792  
De Haarlemmermeer, Een studie in planning en beleid 1836-1858
Droogmaking; Molens; Polders; Stoomgemalen           (1991)    [Jeurgens, Ch]
De meeste waterstaatkundige ingrepen worden gekenmerkt door grootschaligheid en onomkeerbaarheid. De beleidskeuzes hebben dan ook consequenties voor de zeer lange termijn, die onzeker is en vol verrassingen zit. Dit boek neemt het beleid van de centrale overheid onder de loep, aan de hand van een voor 19e-eeuwse begrippen reusachtige onderneming: de droogmaking van het 18000 hectare grote Haarlemmermeer in de jaren 1836-1858.
NEHA;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

26. Boeknummer: 0808  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Ringvaart; Waterhuishouding           (1942)    [Last, J]
Geromantiseerde levensbeschrijving van Leeghwater getiteld: 'Leeghwater maalt de meren leeg'. Met illustraties naar oude prenten.
A.R.B.O.;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

27. Boeknummer: 0809  
Leeghwater maalt de meren leeg
Droogmaking; Molens; Ringvaart; Waterhuishouding           (1942)    [Last, J]
Geromantiseerde levensbeschrijving van Leeghwater getiteld: 'Leeghwater maalt de meren leeg'. Met illustraties naar oude prenten.
A.R.B.O.;  
 

28. Boeknummer: 0851  
Canon van Amstelland en Meerlanden
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders; Stelling van Amsterdam; Stoomgemalen           (2010)    [Pekelharing, J M]
De geschiedenis in 19 verhalen. De regionale canons zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord Holland met voorwoord van Lieuwe Zoodsma. De regio verenigt gemeenten van verschillende identiteit en grootte als Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en Haarlemmermeer.
HDC Media;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

29. Boeknummer: 0857  
Van polderpeil en molenzeil 1764-1964
Droogmaking; Molens; Polders           (1963)    [Schaik, P van]
De geschiedenis van de uitgeveende Bovenkerkerpolder onder Amstelveen.
Amstelland;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

30. Boeknummer: 0920  
De loop van het Spaarne : De geschiedenis van een rivier
Molens; Scheepvaart; Transport           (1987)    [Sliggers, B C]
In dit boek geven een tiental hoofdstukken in een chronologische en thematische opzet enkele facetten van het Spaarne weer. De voornaamste zaken, zoals het ontstaan, het beheer, het gebruik en ook het misbruik komen aan de orde. Het Spaarne voor afwatering, voor bier en scheepvaart, voor verdediging en industrieŽn, voor inspiratie en recreatie in Haarlem.
Schuyt & Co;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 maart 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief