Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Lesmateriaal   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 36   (uit: 2000)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0152  
Fijnmechanische techniek : handboek voor studie en praktijk. Deel I : grondslagen
Ambachten; Beroepsonderwijs; Fabrieken; Gereedschappen; Industrie; Lesmateriaal           (1957)    [Davidson, A]
Fijnmechanische techniek : handboek voor studie en praktijk. Deel I : grondslagen
Kosmos;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

2. Boeknummer: 0153  
Fijnmechanische techniek : handboek voor studie en praktijk. Deel II : materialen
Ambachten; Beroepsonderwijs; Fabrieken; Gereedschappen; Industrie; Lesmateriaal           (1957)    [Davidson, A]
Fijnmechanische techniek : handboek voor studie en praktijk. Deel II : materialen
Kosmos;  24 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

3. Boeknummer: 0159  
Machineonderdelen: beknopt leer- en handboek
Lesmateriaal; Machines (algemeen); Werktuigbouwkunde           (1948)    [Hofstede, Ir G; Meewis, Ir H J; Rittershaus, Ir P G]
Dit leerboek behandelt de inleidende cursus in "Machine-onderdelen" zoals deze aan middelbare technische scholen wordt gegeven. Het boek is oorspronkelijk tot stand gekomen met geautoriseerde gebruikmaking van de eerste druk van "die Maschinenelemente"door Prof.Dr.Ing. K. Laudien, uigegeven door Dr. M. Jänecke.
Morks Czn, C.;   ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

4. Boeknummer: 0166  
De Stoomturbine: leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen met 2 grafieken achterin
Lesmateriaal; Stoommachines           (1943)    [Moree, W]
Inhoud:
I. Inleidende beschouwingen
II. Werking van de actie en reactie turbine
III.Samengestelde turbines
IV. Verschillende uitvoeringen van turbines en onderdelen
V. De scheepsturbine

H. Stam;   ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

5. Boeknummer: 0167  
Harden en temperen
Lesmateriaal           (1946)    [Michiels, L P M]
Het veranderen der eigenschappen van ijzer en zijn legeeringen op een bepaalde temperatuur omvat in groote trekken het uitgloeien, harden en ontlaten.Deze bewerkingeen bestempelt men met den algemeenen naam 'thermische behandeling'. De thermische behandeling van ijzer vormt het onderwerp van dit werkje.
H. Stam;  22 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

6. Boeknummer: 0168  
Technische warmteleer
Lesmateriaal           (1949)    [Meewis, Ir H J]
Uitsluitend ten dienste van de leerlingen van de afdeling Werktuigbouwkunde van Middelbare Technische Scholen. De technische warmteleer houdt zich in het bijzonder bezig met de verschijnselen, die optreden bij het omzetten van warmte in arbeid en omgekeerd.
van Mantgem & de Does;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

7. Boeknummer: 0250  
Weg- en waterbouwkunde: Deel. A. Inleiding tot de waterbouwkunde: Twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage Landen
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Weg en Waterbouw           (1963)    [Hol, W H J]
Studieboek voor de studie Weg- en waterbouwkunde voor het Hoger Technisch Onderwijs, waarin twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage Landen wordt behandeld
Kosmos;   ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

8. Boeknummer: 0255  
Leerboek der natuurkunde voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en middelbaar Onderwijs: Deel 1
Lesmateriaal; Natuurwetenschappen; Onderwijs; Voortgezet Onderwijs           (1955)    [Krans, R L]
Natuurkunde leerboek voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. In dit leerboek, deel 1, wordt verder gebouwd op de methode van Eenvoudige Natuurkunde. Naast experimentele behandeling de leerstof treedt nu ook de theoretische naar voren.
Wolters, J B;  22 cm;  ( Voortgezet onderwijs)
 

9. Boeknummer: 0256  
Leerboek der natuurkunde voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en middelbaar Onderwijs: deel 2
Lesmateriaal; Natuurwetenschappen; Onderwijs; Voortgezet Onderwijs           (1956)    [Krans, R L]
Natuurkunde leerboek voor de hogere klassen van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. In dit leerboek, deel 2, wordt aandacht besteed aan de eisen van de eindexamens als wel aan de eisen die de maatschappij aan de leerlingen zal stellen.
Wolters, J B;  22 cm;  ( Voortgezet onderwijs)
 

10. Boeknummer: 0263  
Hydraulica kort en bondig: Bouwstenen, uitvoering en werking van hydraulische installaties; hun toepasing bij de produktie, transport en besturing; met SI-eenheden
Lesmateriaal; Techniek           (1980)    [Krist, T]
In dit boek worden de toepassingsgebieden van de hydraulica samenvattend behandeld. Van de vele mogelijke basisschakelingen en toepassingsvoorbeelden op het gebied van de gereedschapswerktuigen, transport, voertuigen en machinebouw in het algemeen zijn er enkele naar voren gebracht. Het boek bevat specifieke berekeningen, constructieprincipes en enkele kenmerkende circuits. De gebruikelijke symbolen zijn opgenomen.
De Vey Mestdagh;  22 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

11. Boeknummer: 0267  
De Stoomturbine: leerboek ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Machine-onderdelen; Machines (algemeen); Stoomturbines           (1964)    [Moree, W]
In dit leerboek, ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen, worden de werking van stoom, het verschil in werking tussen zuigerstoommachine en stoomturbine en de werking van verschillende turbines en onderdelen uiteengezet
Stam NV, Technische uitgeverij H.;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

12. Boeknummer: 0272  
Beginselen der hogere wiskunde: Differentiaal- en integraalrekening
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs           (1957)    [Looman, H]
Leerboek hogere wiskunde voor de Middelbare/Hogere Technische School
Stam NV, Technische uitgeverij H;  25 cm;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

13. Boeknummer: 0292  
Metaalkunde en constructie
Lesmateriaal; Metalen           (1948)    [Lips, E M H]
Het hoofddoel bij het schrijven van dit boek was het helpen bevorderen van de juiste materiaalkeuze.
Inhoud:
I. Mechanische eigenschappen van metalen en legeringen
II. De corrosieve aantasting van metalen en legeringen
III. Toestandsdiagrammen en hun betekenis voor de technische metalen en legeringen.
IV. Legeringen van ijzer met koolstof en andere metalen.
V. Niet-ijzer metalen en legeringen
VI. Technische warmtebehandelingen die een verandering van de mechanische eigenschhappen beogen
VII. Methoden van Vormgeving

Meulenhoff & Co. NV;   ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

14. Boeknummer: 0341  
Vademecum van de wiskunde
Lesmateriaal           (1964)    [Teller, O]
Inhoud:
Algebra, planimetrie, stereometrie, vlakke trigometrie, boldriehoeksmeting, wiskundige aardrijkskunde en sterrenkunde, analytische meetkunde, differentiaalrekening, integraalrekening, gewone differentiaalvergelijkingen.

Spectrum;  18 cm;  ( Voortgezet onderwijs)
 

15. Boeknummer: 0351  
Mechanica 1. Statica
Lesmateriaal           (1975)    [Veldkamp, G R]
In dit boek worden de beginselen van de evenwichtsleer of statica behandeld. Het centrale probleem van de statica kan als volgt worden geformuleerd: welke zijn de nodige en voldoende voorwaarden waaraan een verzameling krachten moet voldoen, opdat een lichaam waarop deze krachten werken, blijvend in rust kan zijn?
Oosthoek, Scheltema & Holkema;  23;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

16. Boeknummer: 0352  
Mechanica 2. Kinematica
Lesmateriaal           (1970)    [Veldkamp, G R]
De term kinematica dient om een vakgebied aan te duiden dat zich bezig houdt met de studie van bewegingen los van de krachten waardoor zij worden doorgebracht, bewegingen speciaal zoals die optreden in mechanismen.
Scheltema & Holkema;  23;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

17. Boeknummer: 0532  
Gereedschappen en gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking: deel II Machinale bewerking.
Beroepsonderwijs; Gereedschappen; Lesmateriaal; Werktuigbouwkunde           (1950)    [Rees, B van]
Leerbo0ek voor de leerlingen metaalbewerker, met een beschrijving van de benamingen, het juiste gebruik en de toepassing van de voornaamste gereedschappen en gereedschapswerktuigen, waarmee hij bij het beoefenen van zijn vak moet leren omgaan
Kemperman, A;  30 cm;  ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

18. Boeknummer: 0538  
Werktuigbouwkundig tekenen
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Werktuigbouwkunde; Technisch tekenen           (1950)    [Heij, J La; Bruijn, L A de]
Handleiding/leerboek voor het werktuigbouwkundig tekenen
Kemperman, A;  30 cm;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

19. Boeknummer: 0549  
Het Stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden. Deel I - Stoomketels.
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Stoommachines; Techniek; Werktuigbouwkunde              [Imelman, N A]
In dit deel I van III, worden de hoogdrukketels voor stationaire stoommachines, -turbines, locomobielen, locomotieven en scheepsmachines behandeld, alsook de lagedrukketels voor de centrale verwarming; tevens alle toestellen, welke bij een stoomketelinstallatie behoren
Kluwer, AE E;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

20. Boeknummer: 0551  
Het Stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden. Deel III- Stoommachines
Beroepsonderwijs; Lesmateriaal; Stoommachines; Techniek; Werktuigbouwkunde           (1916)    [Imelman, N A]
In dit deel III worden de stationaire stoommachines, -turbines, locomobielen, locomotieven en scheepsmachines behandelt, tevens de behandeling van alle onderdelen van genoemde werktuigen en een samenvatting van het gehele stoombedrijf in de vorm van een volledige installatie.
Kluwer, AE E;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

21. Boeknummer: 0565  
Het Stoomwerktuig, populair beschreven en verklaard
Lesmateriaal; Stoommachines             
Het Stoomwerktuig, populair beschreven en verklaard.
Met eene groote gekleurde afbeelding eener stoommachine van dubbele werking met condensatie.

Jager, A;   ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

22. Boeknummer: 0676  
Er brandt licht in het pomphuisje
Leesboekjes; Lesmateriaal; Taal en Letterkunde           (2015)    [Kuiper, P]
Er brandt licht in het pomphuisje! is een sprookjesachtig en spannend
boek over wat in de volksmond 'Het pomphuisje' heet. Er zit veel meer
achter die muren dan je denkt. Heb je wel eens van pompertjes en
pimpertjes gehoord? Nee? Lees dit boek en je weet er alles van!
Winnaar van de Willem Wolff Prijs 2015. Deze prijs ondersteunt initiatieven op het terrein van techniekgeschiedenis. De prijs is toegekend aan de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius voor de restauratie van het pomphuisje, een daaraan gekoppeld educatieproject en dit kinderboek.

Haarlemmermeermuseum De Cruquius;   ( Taal- en letterkunde)
 

23. Boeknummer: 0730  
Vlucht : Een spannend avontuur op het Fort bij Vijfhuizen
Forten; Leesboekjes; Lesmateriaal; Stelling van Amsterdam; Vijfhuizen           (2006)    [Geus, M]
Dit boek is een onderdeel van een onderwijsproject 'Vlucht, beleef het fort bij Vijfhuizen' dat bestaat uit een excursie naar het Kunstfort bij Vijfhuizen, een lessenserie door verschillende vakken binnen het voortgezet onderwijs, t.w. Nederlands, Tekenen, Biologie en Geschiedenis/Aardrijkskunde en een speciaal bij het boek horend hoorspel.
Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

24. Boeknummer: 1028  
Er brandt licht in het pomphuisje
Leesboekjes; Lesmateriaal; Taal en Letterkunde           (2015)    [Kuiper, P]
Er brandt licht in het pomphuisje! is een sprookjesachtig en spannend
boek over wat in de volksmond 'Het pomphuisje' heet. Er zit veel meer
achter die muren dan je denkt. Heb je wel eens van pompertjes en
pimpertjes gehoord? Nee? Lees dit boek en je weet er alles van!
Winnaar van de Willem Wolff Prijs 2015. Deze prijs ondersteunt initiatieven op het terrein van techniekgeschiedenis. De prijs is toegekend aan de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius voor de restauratie van het pomphuisje, een daaraan gekoppeld educatieproject en dit kinderboek.

Haarlemmermeermuseum De Cruquius;   ( Taal- en letterkunde)
 

25. Boeknummer: 1415  
Luchtvaartkennis voor Iedereen
Lesmateriaal; Luchtvaart; Onderwijs; Vliegtuigen           (1946)    [Arnken, Ing R A]
Een populaire uiteenzetting over verschillende onderwerpen uit de hedendaagse luchtvaart. Behalve luchtvaartgeschiedenis, vliegtuigtypen en vliegtuigonderdelen, zijn ook onderwerpen als stroomingsleer, vliegtuigmotoren, vliegtuigmaterialen, navigatie, meteorologie, luchtvaartwetgeving, zweefvliegtuig- en modelbouw opgenomen.
J.H. Gottmer;   ( Luchtvaart)
 

26. Boeknummer: 1626  
Er brandt licht in het pomphuisje
Leesboekjes; Lesmateriaal; Taal en Letterkunde           (2015)    [Kuiper, P]
Er brandt licht in het pomphuisje! is een sprookjesachtig en spannend
boek over wat in de volksmond 'Het pomphuisje' heet. Er zit veel meer
achter die muren dan je denkt. Heb je wel eens van pompertjes en
pimpertjes gehoord? Nee? Lees dit boek en je weet er alles van!
Winnaar van de Willem Wolff Prijs 2015. Deze prijs ondersteunt initiatieven op het terrein van techniekgeschiedenis. De prijs is toegekend aan de Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius voor de restauratie van het pomphuisje, een daaraan gekoppeld educatieproject en dit kinderboek.

Haarlemmermeermuseum De Cruquius;   ( Taal- en letterkunde)
 

27. Boeknummer: 1673  
Pompen
Lesmateriaal; Pompen           (1953)    [Bianchi, Ir L W P; Büstraan, P]
Leerboek over pompen ten dienste van het Middelbaar Technisch Onderwijs. Overzicht van indeling van pompen: Zuiger- of plunjerpompen, Centrifugaalpompen, Schroefpompen.
Stam, NV De Technische Uitgeverij H.;   ( Beroepsonderwijs onderwijs)
 

28. Boeknummer: 1674  
Zuigerstoommachines; deel 1
Lesmateriaal; Onderwijs; Stoommachines; Zuiger-Stoommachines           (1940)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Zuigerstoommachines; deel 1: Werking van de stoomcilinder, stoomverdeling door schuiven en omkeerinrichtingen.
Handleiding ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsakten, enz.
De tekst is bewerkt door Ir. H. J. Meewis.

Inhoudsopgave:
1 Werking van de stoom in de cilinder. Berekening van het vermogen. Indicateurdiagram.
2 Voornaamste middelen voor een zuinig stoomverbruik
3 Invloed van de cilinderwand. Compoundering. Oververhitte stoom. Stoomverbruik.
4 Stoomverdeling met een bakschuif. Diagrammen. Bepaling van de kanaalwijdten.
5 Verschillende schuiftypen.
6 Stoomverdeling met schuiven en veranderlijke vulling.
7 Inrichtingen voor het omkeren van de beweging.

Kluwer, NV Uitgeversmaatschappij AE. E.;  Boek;  ( Technische Wetenschappen - Stoomtechniek)
 

29. Boeknummer: 1675  
Zuigerstoommachines; deel 2
Lesmateriaal; Onderwijs; Techniek; Zuiger-Stoommachines           (1936)    [Hesselfelt, Ir L Th H]
Stoomverdeling door kleppen en kranen, gelijkstroommachine, vliegwiel, condensatie, regulateurs en cilinder.
Handleiding o.a. ten dienste van middelbaar technisch onderwijs, machinisten-cursussen, zelfstudie voor nijverheidsonderwijs-akten, enz.

Inhoudsopgave
1 Stoomverdeling door kleppen.
2 Klepbewegingen met veranderlijke vulling.
3 De gelijkstroommachine.
4 Corliss-kranen.
5 Het vliegwiel.
6 Condensatie.
7 Regulateurs.
8 De cilinder.

Kluwer, NV Uitgeversmaatschappij AE. E.;  Boek;  ( Technische Wetenschappen - Werktuigbouwkunde)
 

30. Boeknummer: 1761  
Vlucht : Een spannend avontuur op het Fort bij Vijfhuizen
Forten; Leesboekjes; Lesmateriaal; Stelling van Amsterdam; Vijfhuizen           (2006)    [Geus, M]
Dit boek is een onderdeel van een onderwijsproject 'Vlucht, beleef het fort bij Vijfhuizen' dat bestaat uit een excursie naar het Kunstfort bij Vijfhuizen, een lessenserie door verschillende vakken binnen het voortgezet onderwijs, t.w. Nederlands, Tekenen, Biologie en Geschiedenis/Aardrijkskunde en een speciaal bij het boek behorend hoorspel.
Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 oktober 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief