Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Godsdienst   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 1742)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0045  
Haarlemmermeerse Historien; 1880-1930
Boerderijen; Burgemeesters; Droogmaking; Eerste wereldoorlog; Gemeentebestuur; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Tweede Wereldoorlog           (1990)    [Boer, Drs P G J de]
Uitgegeven met medewerking van de stichting Meerhistorie. In afzonderlijke hoofdstukken wordt behandeld: de geschiedenis van Haarlemmermeer in de vorige eeuw, geschiedenis fam Knaap in de H'meer, het leven op boerderij Knaapenburg, buurtschap Rijk, Hoofddorp en bestuurlijke aspecten.
Stichting Meer-Historie;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

2. Boeknummer: 0046  
Haarlemmermeerse Historien; 1880-1930
Boerderijen; Burgemeesters; Droogmaking; Eerste wereldoorlog; Gemeentebestuur; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Tweede Wereldoorlog           (1990)    [Boer, Drs P G J de]
Uitgegeven met medewerking van de stichting Meerhistorie. In afzonderlijke hoofdstukken wordt behandeld: de geschiedenis van Haarlemmermeer in de vorige eeuw, geschiedenis fam Knaap in de H'meer, het leven op boerderij Knaapenburg, buurtschap Rijk, Hoofddorp en bestuurlijke aspecten.
Stichting Meer-Historie;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

3. Boeknummer: 0721  
Bijbelse beelden in de polder
Godsdienst; Hoofddorp; Kerken; Rooms Katholiek; Standbeelden           (2007)    [Brugge, Tini - Maas, Anja - Stolk, Ria]
Rooms-Katholieke Kerk H. Joannes de Doper, Hoofddorp. Een bijzondere tuin, en dat is het. Twaalf hoofdstukken in dit boek leiden door de levenszee in de tuin terug naar het plein en de kerk. De beelden en hun verhalen, bloemen en planten zijn gegroepeerd rond ervaringen uit het leven van alledag.
Weesjoannes;   ( Beeldhouw- en beeldsnijkunst)
 

4. Boeknummer: 0750  
Geloven in de polder : Het leeft in de Meer
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2012)    [Stolk, Ria]
Ter gelegenheid van 160 jaar polder Haarlemmermeer. Geschiedenis van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen in Haarlemmermeer. Geloofsgeschiedenis in de polder. Per geloofsgemeenschap wordt het gebouw, de identiteit en de sfeer besproken.
Het Kruispunt;   ( Godsdienst Algemeen)
 

5. Boeknummer: 0864  
Kent u ze nog.....de Haarlemmermeerders
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Scholen; Smederijen; Verenigingen           (1973)    [Smid, J D]
Oude ansichten uit de periode 1900-1941.
Europese Bibliotheek;   ( Verenigingen: o.a. dorpsverenigingen)
 

6. Boeknummer: 1080  
Blijdschap en Verwondering
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken           (1956)    [Lange, Ds J de]
Uitgave ter gelegenheid 100 (honderd) jaar Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer Oostzijde 1856-1956. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Haarlemmermeer-Oostzijde. Levensbeschrijving van enkele predikanten.
N.V. Drukkerij Argo;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

7. Boeknummer: 1111  
De verovering van Haarlemmermeer
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken           (1869)    [Wisselingh, E J van J Pz (predikant te Haarlemmermeer)]
Vijf Haarlemmermeerzangen.
Voorafgegaan door Bijdragen tot bevordering der Christelijke belangstelling in den Arbeid der uit- en inwendige zending.
Uitgegeven ten voordele der Evangelisatie te Haarlemmermeer.

H. Höveker;   ( Godsdienst Hervormd)
 

8. Boeknummer: 1129  
100 (honderd) jaar Nederlands Hervormde Kerk Nieuw-Vennep
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Nederlands Hervormd           (1962)    [Diversen]
Feiten en herinneringen, geschreven en verzameld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlands Hervormde Kerk te Nieuw-Vennep. Kerkelijk leven. Overwegingen van verschillende predikanten door de jaren heen.
( Godsdienst Nederlands Hervormde Kerk)
 

9. Boeknummer: 1145  
Goud uit schuim
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Protestand           (1870)    [Wisselingh, E J van J Pz (predikant te Haarlemmermeer)]
Bijdragen tot bevordering der Christelijke Belangstelling in den Arbeid der in- en uitwendige zending. Uitgegeven in 1870 ten voordeele der Evangelisatie te Haarlemmermeer.
H. Höveker & Zoon;   ( Godsdienst Hervormd)
 

10. Boeknummer: 1152  
Haarlemmermeerse Historien 1880 - 1930
Boerderijen; Burgemeesters; Droogmaking; Eerste wereldoorlog; Gemeentebestuur; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Tweede Wereldoorlog           (1990)    [Boer, Drs P G J de]
Uitgegeven met medewerking van de stichting Meerhistorie. In afzonderlijke hoofdstukken wordt behandeld: de geschiedenis van Haarlemmermeer in de vorige eeuw, geschiedenis fam Knaap in de H'meer, het leven op boerderij Knaapenburg, buurtschap Rijk, Hoofddorp en bestuurlijke aspecten.
Stichting Meer-Historie;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

11. Boeknummer: 1155  
Herdenkingsboekjes van 50, 60 en 75 (vijfenzeventig) jaar St Augustinus Parochie Vijfhuizen
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Jubilea; Rooms Katholiek; Vijfhuizen              [Mous, Prof Dr A Th e.ea]
3 boekjes.
1. 50 (vijftig) jaar 1929-1979. Leuke geschiedenis van de kerk. Met aandacht voor de pastores en het feestprogramma.
2. 60 jaar 1929-1989. Pastores, huishoudsters en geschiedenis parochie
3. 75 (vijfenzeventig) jaar 1929-2004. Met o.a. de kerkelijke geschiedenis van de polder, parochianen aan het woord, terugblik van ex-pastores, het verenigingsleven, etc.

2 brochures en 1 boek;  ( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

12. Boeknummer: 1163  
Het Verzet der Hervormde Kerk in de 2e wereldoorlog
Godsdienst; Nederlands Hervormd; Tweede Wereldoorlog           (1946)    [Touw, H C]
Documenten van het Kerkelijk Verzet 1940-45 Deel II. Kanselboodschappen, Herderlijke brieven, Protesten, Requesten, Officieele documenten, Illegale geschriften, Getuigenissen en gesprekken, etc.
Boekencentrum N.V. iov de Urgentieraad der Algemene Synode der Ned Herv Kerk;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

13. Boeknummer: 1172  
Een blik op 75 (vijfenzeventig) jaar Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalsmeer/Hoofddorp, 1919 - 1994
Aalsmeer; Gereformeerd; Godsdienst; Hoofddorp; Kerken; Predikanten           (1994)    [Heuvelen, G W van]
De geschiedenis van vijfenzeventig (75) jaar kerk zijn van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalsmeer/Hoofddorp van 1919 tot 1994.
Buijten & Schiperheijn;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

14. Boeknummer: 1182  
Kent u ze nog de Haarlemmermeerders
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Scholen; Smederijen; Verenigingen           (1973)    [Smid, J D]
Oude ansichten uit de periode 1900-1941.
Europese Bibliotheek;   ( Verenigingen: o.a. dorpsverenigingen)
 

15. Boeknummer: 1191  
Mijn heil duurt van geslacht tot geslacht
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1966)    [Diversen]
Uitgave t g v het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk van Hoofddorp 1866-1966. Beschrijving van predikanten. Geschiedenis van de Gereformeerde kerk.
( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

16. Boeknummer: 1200  
Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Algemeen; Godsdienst; Krijgswetenschap; Oorlogshandelingen; Schepen           (1982)    [Bunnik, Claartje - Heyden, P v d - Kranendonk, W van - Visser Antoin]
Deze uitgave schetst in woord en beeld hoe de bewoners van het gewest Holland zich onder moeilijke omstandigheden tot grote welstand wisten op te werken. Het beschrijft hoe de indertijd fabelachtige rijkdommen en koopmanssuccessen tot stand kwamen.
Elsevier;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

17. Boeknummer: 1217  
RK Gids voor de Haarlemmermeer
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Rooms Katholiek; Verenigingen             
Gids voor nieuwe parochianen in Haarlemmermeer. Informatie over alle onderwerpen (o.a. missen, onderwijs, sport, etc.) van het Rooms Katholieke leven in de Haarlemmermeer. Uitgave ongeveer 1960.
( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

18. Boeknummer: 1222  
St Joannes de Doper,Hoofddorp
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Rooms Katholiek           (1985)    [Voets, Bertus]
Jubileumboekje 1860-1985 van St. Joannes de Doper. Beschrijving van de parochiegeschiedenis.
Koning Drukkers, Hoofddorp;   ( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

19. Boeknummer: 1231  
Uit Water Getogen
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1996)    [Nadort, A van de]
De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Hoofddorp 1866/1996. Bijlage 1: Lijst van predikanten. Bijlage 2: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Halfweg en Zwanenburg.
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt);   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

20. Boeknummer: 1280  
Nederlands Hervormde Hoofdvaartkerk in Hoofddorp 1858-1998
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Nederlands Hervormd           (1998)    [Beek, Wim van]
Gedenkboekje bij het 140-jarig bestaan van de Nederlands Hervormde Hoofdvaartkerk te Hoofddorp, 1 exexemplaar in Gemeentehuis.
( Godsdienst Nederlands Hervormde Kerk)
 

21. Boeknummer: 1310  
Denkt aan uwe Belijdenis
Gereformeerd; Godsdienst; Kerken           (1906)    [Gispen,W.H.]
Gedachtenisboekje d.d. 11-04-1909 n.a.v. het afleggen der belijdenis, verstrekt door J.Dekker, predikant in Nieuw-Vennep.
Denkt aan uwe Belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis.

G. PH. Zalsman;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

22. Boeknummer: 1376  
100 (honderd) jaar Christelijk Onderwijs in Badhoevedorp
Bijzonder Onderwijs; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Scholen           (2007)    [Braber, Lia den en Kooij, Theo]
In 2007 is het 100 (honderd) jaar geleden dat de eerste "School met den Bijbel" werd geopend. Tevens herdenking 75 (vijfenzeventig) jaar Oranje Nassauschool. Veel schoolfoto's.
Drukkerij van de Geer;   ( Bijzonder onderwijs)
 

23. Boeknummer: 1381  
De eerste steen
Dorpen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken           (1994)    [Tamboer, Jan]
Geschiedenis van 125 jaar kerk in Abbenes 1869-1994. Met voorwoord van Ds.J.W.Roodenberg van de Samen op Weg Gemeente; 1 exemplaar in Gemeentehuis.
Commissie 125 jarig bestaan;   ( Godsdienst Hervormd)
 

24. Boeknummer: 1382  
Zeven boeren en een wagenmaker
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken           (2007)    [Horsman, P]
150 (honderdvijftig) jaar Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep 1857-2007.
Inhoud:
1. Woord vooraf
2. Wat is dat: Gereformeerd?
3. Hoe het groeide: afgescheiden pioniers en dolerende zonen
4. De rechte leer-tuchthandhaving en tolerantie
5. Laat ons de rustdag wijden. De eredienst en zondagsrust
6. De kerk op maandag: gemeenteleven door de week
7. Het gebouw der kerk: kerkbouw
8. Organiseren, dat kunnen ze, die gereformeerden. De organisatie van het kerkelijk werk.
9. Wetende dat wie de jeugd heeft.... Kerk en jeugd.
10. Een voorwaartse terugblik

ger.kerk;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

25. Boeknummer: 1427  
Honder jaar in Vogelvlucht
Gereformeerd; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1990)    [Klaassen, P; Koster, A.]
Honderd jaar in Vogelvlucht: Gereformeerde Kerk Vijfhuizen 1890 - 1990. Lijst met dominees met verhalen over hun geschiedenis in Vijfhuizen.
Koning Drukkers, Hoofddorp;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

26. Boeknummer: 1488  
Sint Franciscus van Sales
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Rooms Katholiek           (1985)    [Baars, Joop]
Jubileumboekje RK Kerk Sint Franciscus van Sales Lijnden 1860-1985. Geschiedenis van de kerk, pastores, jubilea, verenigingen, etc.
( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

27. Boeknummer: 1511  
150 (honderdvijftig) jaar Witte Kerk, Nieuw-Vennep 1862-2012
Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nieuw Vennep           (2012)   
Geschiedenis van de Witte Kerk. Beschrijving van feestelijke activiteiten bij het 150-jarig jubileum. Interviews met mensen van binnen en van buiten de kerk. Zij vertellen daarin wat de Witte Kerk voor hen betekent.
( Godsdienst Hervormd)
 

28. Boeknummer: 1517  
Geloven in de polder : Het leeft in de Meer
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2012)    [Stolk, Ria]
Ter gelegenheid van 160 jaar polder Haarlemmermeer. Geschiedenis van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen in Haarlemmermeer. Geloofsgeschiedenis in de polder. Per geloofsgemeenschap wordt het gebouw, de identiteit en de sfeer besproken.
Het Kruispunt;   ( Godsdienst Algemeen)
 

29. Boeknummer: 1520  
Golven in geloven
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2006)   
Ter gelegenheid van 150 (honderdvijftig) jaar geloven in de polder. Originele elementen uit de vieringen van verschillende kerkgenootschappen zijn opgenomen. De originele lezing van Prof. G. Heitink over "Golven in geloven" geeft een historisch overzicht van 150 (honderdvijftig) jaar geloven in de Haarlemmermeer.
( Godsdienst Algemeen)
 

30. Boeknummer: 1521  
Parochiegids voor de parochie H Johannes de Doper te Hoofddorp
Godsdienst; Kerken; Rooms Katholiek           (1975)   
Adressengids en personen verbonden aan de parochie van H. Johannes de Doper.
( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 oktober 2021

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief