Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis Algemeen   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 44   (uit: 2000)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0061  
Haarlem bestaat niet
Geschiedenis Algemeen; Haarlem           (1996)    [Nijgh, L]
Haarlem bestaat niet is een boek met 52 anekdotische verhalen over de geschiedenis van Haarlem waarbij markante historische gebeurtenissen als uitgangspunt zijn genomen.
In 1995 verschenen in de weekend-bijlagen van Haarlems Dagblad.

Dagbladuitgeverij Damiate BV;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

2. Boeknummer: 0216  
Studiën over waterschapsgeschiedenis - Deel 1, Polderdistrict Veluwe
Geschiedenis Algemeen           (1950)    [Fockema Andreae, S J]
Een studie over de geschiedenis van het organiseren van het natuurlijke landschap door mensenhand, het totstandbrengen van cultuurtechnische werken, als een waterstaatkundige en economische maar niet minder als een bestuurstechnische en maatschappelijke opgave in de huidige openbare leven en in het verleden. Met name over het waterschap in het polderdistrict Veluwe
Brill, E J;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

3. Boeknummer: 0217  
Studiën over waterschapsgeschiedenis - Deel 3, De Grote of Zuidhollandse Waard
Geschiedenis Algemeen           (1950)    [Fockema Andreae, S J]
Een studie over de geschiedenis van het organiseren van het natuurlijke landschap door mensenhand, het totstandbrengen van cultuurtechnische werken, als een waterstaatkundige en economische maar niet minder als een bestuurstechnische en maatschappelijke opgave in de huidige openbare leven en in het verleden. Met name over het waterschap in de Grote of Zuidhollandse Waard
Brill, E J;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

4. Boeknummer: 0221  
Richard Trevitick: the engineer and the man; Trevithick centenary commemoration memorial volume
Geschiedenis Algemeen; Stoommachines           (1934)    [Dickinson, H W]
Het levensverhaal van Richard Trevithick, een van grootste ingenieurs die de wereld heeft gekend, op basis van de biografie door zijn zoon Francis, gepubliceerd in 2 delen in 1872
University Press;  
 

5. Boeknummer: 0226  
Geschiedenis der Polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard: de wijze van bemaling der polders benevens hunne bestuurders.
Geschiedenis Algemeen; Polders           (1914)    [Bilderbeek, W H van]
Een beschrijving van een van de vruchtbaarste streken in de provincie Zuid-Holland, te weten de polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard, gelegen op het eiland IJselmonde onder de gemeente Ridderkerk. De tegenwoordige polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard maken slechts een klein gedeelte uit van de oude Riederwaard.
Dordrechtsche Drukkerij- en Uitgevers-Maatschappij;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

6. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

7. Boeknummer: 0231  
Tot gerief van de reiziger: vier eeuwen Amsterdam - Haarlem
Geschiedenis Algemeen; Haarlem; Openbaar Vervoer; Railverkeer; Spoorwegen; Treinen           (1989)    [Ham, W van der]
Geschiedenis van 400 jaar verbindingen tussen Amsterdam en Haarlem, zoals de trekvaart, de straatweg, de spoorweg en ontwikkelingen op het gebied van verkeer en communicatie, zoals telegraafverbinding, de internationale telefoonlijn en de eerste elektrische tramweg
SDU;  24 cm;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

8. Boeknummer: 0239  
De Physique Existentie dezes Lands: Jan Blanken inspecteur-generaal van de waterstaat (1755-1838)
Geschiedenis Algemeen           (1987)    [Haubourdin, R]
Boek over Jan Blanken, 1755-1838, en de rol die hij speelde in tal van technische en organisatorische ontwikkelingen en veranderingen die zich uitstrekten van het terrein van de infrastructuur tot en met de landsverdediging. Een van zijn bekendste en tevens laatste werken is het Noordhollands kanaal, geopend in 1824. Het boek is uitgebracht in 1987 door het Rijksmuseum, in het kader van de herdenking van de patriottenrevolutie van 1787
AMA boeken;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

9. Boeknummer: 0240  
Het Gemeenlandhuis te Spaarndam
Geschiedenis Algemeen           (1982)    [Hart, G 't]
Publicatie / Historische verhandeling over het gemeenlandshuis te Spaarndam.
Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Geschiedenis - Overigen)
 

10. Boeknummer: 0244  
Stoom- en elektrische auto's
Auto's; Geschiedenis Algemeen; stoomauto's; electrische auto's           (1974)    [Heldt, B H]
Speurtocht in de autogeschiedenis deel 11. In dit boekje komen alleen de stoom- en elektrische aandrijving aan de orde en wordt ingegaan op de geschiedenis daarvan
Stichting VAM;  16 cm;  ( Verkeer algemeen)
 

11. Boeknummer: 0251  
De droogmaking van de Wildevenen in Schieland
Droogmaking; Geschiedenis Algemeen; Polders           (1957)    [Jong, C de]
In dit boekje is de geschiedenis, in het bijzonder de droogmaking, van de polder Wildevenen in Schieland beschreven. De Wildevenen worden ook wel de "Honderd Morgen" genoemd
Die Haghe;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

12. Boeknummer: 0265  
Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest.
Geschiedenis Algemeen; Watersnood; Friesland           (1826)    [Leeuwen, J van]
Geschiedenis van watervloed en overstromingen in de provincie Friesland in februari 1825 met een intekenlijst van ten behoeve van het bijdragen aan het fonds voor de noodlijdende.
Suringar. G.T.N.;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

13. Boeknummer: 0273  
Extreem weer, een canon van weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & waterhozen
Geschiedenis Algemeen; Meteorologie; Overstromingen; Stormvloed; Watersnood           (2011)    [Buisman, J]
In Extreem weer! passeren extreme weerjaren de revue, van het 1421 de Sint-Elisabethvloed tot de witte Kersten van 2009 en 2010
Uitgeverij Van Wijnen;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van tijdperken)
 

14. Boeknummer: 0343  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Geschiedenis Algemeen; Planologie; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

15. Boeknummer: 0344  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken; Geschiedenis Algemeen; Planologie           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

16. Boeknummer: 0368  
Gisteren was ooit vandaag : 75 (vijfenzeventig) jaar geschiedbeoefening in een groeistad
Geschiedenis Algemeen; Jubilea           (2006)    [Wildt, J de]
De besturen van het Historisch Genootschap en Museum Kennemerland hebben voor de viering van hun 75 (vijfenzeventig)-jarig bestaan de handen ineen geslagen. Onze geschiedenis van de afgelopen 75 jaar laat zien wat de bevlogen vrijwilligers van Genootschap en Museum in de loop der jaren hebben verwezenlijkt.
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland;  27 cm;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

17. Boeknummer: 0390  
De cultuurhistorie van Kennemerland
Cultuur; Geschiedenis Algemeen; Kaarten           (2000)    [Haartsen, A]
Beschrijving van kenmerkende cultuurhistorische waarden in het zuidwestelijk deel van de provincie Noord-Holland in het kader van het project Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland
Provincie Noord-Holland;  26 cm;  ( Delen van Nederland en provincies)
 

18. Boeknummer: 0394  
Tijdperk van de grote revoluties
Eerste wereldoorlog; Fabrieken; Forten; Geschiedenis Algemeen; Grondwet; Industrie; Militairen; Stoommachines           (1977)   
Tijdperk van de grote revoluties (Ca 1814 tot 1914).
Deel uit de Lekturama serie 7000 jaar wereld-geschiedenis.

Lekturama;  29 cm;  ( Geschiedenis van tijdperken)
 

19. Boeknummer: 0488  
De verrassende kennis van onze voorouders
Agrarische Geschiedenis; Archeologie; Gereedschappen; Geschiedenis Algemeen           (1981)    [Sandermann, W]
Een standaardwerk over de indrukwekkende ontdekkingen en uitvindingen van onze voorouders. Het gaat de schrijver om feitelijkheden. Aan de orde komen o.a. het kompas, seismometer, diepteboringen, pijpleidingen, 'computer', differentiaalberekening, maaimachine, broedmachine, valse tanden, vaccinatie, staar- en schedeloperaties, broeikas, rolstoel.
Elmar;  23 cm;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

20. Boeknummer: 0514  
In een benauwde tijd aan de zee ontrukt. Herinneringen van een kampklerk Noordoostpolder 1941-1944.
Droogmaking; Geschiedenis Algemeen; Polders; Tweede Wereldoorlog           (1997)    [Klumpje, D A]
Het is al ruim een halve eeuw geleden dat de gronden van de Noordoostpolder droogvielen en dat de ontginningswerkzaamheden op gang kwamen.
Dit boek bevat de levendige herinneringen van Dries KLumpje als klerk in de arbeidskampen Ramspol, Blokzijl, Zuidvaart en Vollenhove vanaf november 1941 tot in november 1944.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontstaan van de Noordoostpolder is dit boekje echte smulkost.

IJsselakademie;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

21. Boeknummer: 0539  
De Watersnood van 1916
Geschiedenis Algemeen; Overstromingen; Watersnood           (1917)    [Honig, G J]
Gedenkboek over het noodweer en de de watersnood van 1916
Theehandel, Ter Wee's;  30 cm;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

22. Boeknummer: 0552  
Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School 1842-1905: samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hoogeschool
Geschiedenis Algemeen           (1906)   
Boekwerk uitgegeven bij het opheffen van de Polytechnische School en de oprichting van de hiervoor in de plaats gekomen Technische Hoogeschool, met een geschiedkundig overzicht van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School, portretten, platen en lokalen
Waltman Jr,, J;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

23. Boeknummer: 0557  
Het Ontstaan van den Polder 'De Biesbosch'. De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch.
Geschiedenis Algemeen; Polders; Waterbouwkunde; Biesbosch; inpoldering           (1936)    [Vis, J A]
Boek waarin voorkomen het eiland van Dordrecht, de Vereeniging "De Biesbosch", de gemeente Dordrecht met betrekking tot het ontstaan van den polder 'De Biesbosch'; de inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch.
Vereeniging 'De Biesbosch';   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

24. Boeknummer: 0571  
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie.
Geschiedenis Algemeen; Industrie; Techniek           (1910)   
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie.
Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure, herausgegeben von Matschoss, C zweiter Band.

Verlag Springer, Julius;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

25. Boeknummer: 0573  
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie
Geschiedenis Algemeen; Industrie; Techniek           (1911)   
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie
Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure, dritter Band. Herausgegeben von Matschoss, C.

Verlag Springer, Julius;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

26. Boeknummer: 0770  
Honderd jaar vliegen voorbij : Een eeuw gemotoriseerde luchtvaart in Nederland (1909-2009)
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Schiphol           (2008)    [Diversen]
Inhoud:
1. Alle begin is moeilijk
2. Pionieren vanuit Frankrijk
3. Bouwen op eigen bodem
4. Vliegen voor vrede
5. Vleugels van de vloot
6. Luchtverkeer van de grond
7. Vliegen als sport
8. Zaken doen in de lucht
9. Vaste grond onder de vleugels
10. Onderzoek en ontwikkeling
11. Aandacht geeft erfgoed
Met DVD: '100 jaar vliegen voorbij'

Rooduijn, Cees;   ( Luchtvaart)
 

27. Boeknummer: 0826  
Erfgoed van de Oorlog : De oogst van het programma
Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog           (2010)    [Diversen]
In dit boek wordt de oogst van ruim 3 jaar programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd.
Het boek richt zich op organisaties die archieven beheren betrekking hebbende op de tweede wereldoorlog. Met subsidies zijn archieven gedigitaliseerd teneinde ze toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

28. Boeknummer: 0950  
Museale verwervingen 1940-1948
Geschiedenis Algemeen; Tweede Wereldoorlog           (1999)    [Muller, E]
Rapport van de commissie Museale Verwervingen 1940-1948. Op 12 maart 1998 vond in het Rijksmuseum te Amsterdam een bijeenkomst plaats van directeuren van Nederlandse musea. Onderwerp van gedachtewisseling vormde de discutabele aanwinsten die in de periode 1940-1945 door sommige musea bleken te zijn gedaan. De deels onduidelijke, soms herkenbaar problematische herkomst van een aantal in die periode verworven museumobjecten, zo werd gevoeld, vroeg dringend om nader onderzoek.
Nederlandse Museumvereniging;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

29. Boeknummer: 0962  
Sporen van de vaderlandse geschiedenis : Bepalende plekken uit meer dan 2000 jaar geschiedenis van Nederland
Geschiedenis Algemeen           (2009)    [Stamkot, B]
Jaartallen in beeld. In dit boek worden gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis onder de aandacht gebracht en in hun historische context geplaatst. Sporen van de vaderlandse geschiedenis laat zien waar ze hebben plaatsgevonden en wat er nog zichtbaar is.
Terra Lannoo BV, Uitgeverij;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

30. Boeknummer: 0997  
Helpende handen : VU-plan 1937 en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997
Gereformeerd; Geschiedenis Algemeen           (1999)    [Bruijn, J de]
Het boek 'Helpende Handen' geeft de geschiedenis van 65 jaar Vrouwen VU-Hulp en haar voorloopster vu-plan 1937.Deze organisatie van gereformeerde vrouwen werd in 1932 opgericht om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit. Vrouwen VU-Hulp bereikte haar grootste omvang in het midden van de jaren zestig, toen ruim 115.000 vrouwen waren aangesloten.
Uitgeverij Meinema;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 september 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief