Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis Algemeen   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 31   (uit: 1940)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0061  
Haarlem bestaat niet
Geschiedenis Algemeen; Haarlem           (1996)    [Nijgh, L]
Haarlem bestaat niet is een boek met 52 anekdotische verhalen over de geschiedenis van Haarlem waarbij markante historische gebeurtenissen als uitgangspunt zijn genomen.
In 1995 verschenen in de weekend-bijlagen van Haarlems Dagblad.

Dagbladuitgeverij Damiate BV;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

2. Boeknummer: 0216  
Studiën over waterschapsgeschiedenis - Deel 1, Polderdistrict Veluwe
Geschiedenis Algemeen           (1950)    [Fockema Andreae, S J]
Een studie over de geschiedenis van het organiseren van het natuurlijke landschap door mensenhand, het totstandbrengen van cultuurtechnische werken, als een waterstaatkundige en economische maar niet minder als een bestuurstechnische en maatschappelijke opgave in de huidige openbare leven en in het verleden. Met name over het waterschap in het polderdistrict Veluwe
Brill, E J;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

3. Boeknummer: 0217  
Studiën over waterschapsgeschiedenis - Deel 3, De Grote of Zuidhollandse Waard
Geschiedenis Algemeen           (1950)    [Fockema Andreae, S J]
Een studie over de geschiedenis van het organiseren van het natuurlijke landschap door mensenhand, het totstandbrengen van cultuurtechnische werken, als een waterstaatkundige en economische maar niet minder als een bestuurstechnische en maatschappelijke opgave in de huidige openbare leven en in het verleden. Met name over het waterschap in de Grote of Zuidhollandse Waard
Brill, E J;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

4. Boeknummer: 0221  
Richard Trevitick: the engineer and the man; Trevithick centenary commemoration memorial volume
Geschiedenis Algemeen; Stoommachines           (1934)    [Dickinson, H W]
Het levensverhaal van Richard Trevithick, een van grootste ingenieurs die de wereld heeft gekend, op basis van de biografie door zijn zoon Francis, gepubliceerd in 2 delen in 1872
University Press;  
 

5. Boeknummer: 0226  
Geschiedenis der Polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard: de wijze van bemaling der polders benevens hunne bestuurders.
Geschiedenis Algemeen; Polders           (1914)    [Bilderbeek, W H van]
Een beschrijving van een van de vruchtbaarste streken in de provincie Zuid-Holland, te weten de polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard, gelegen op het eiland IJselmonde onder de gemeente Ridderkerk. De tegenwoordige polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard maken slechts een klein gedeelte uit van de oude Riederwaard.
Dordrechtsche Drukkerij- en Uitgevers-Maatschappij;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

6. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

7. Boeknummer: 0231  
Tot gerief van de reiziger: vier eeuwen Amsterdam - Haarlem
Geschiedenis Algemeen; Haarlem; Openbaar Vervoer; Railverkeer; Spoorwegen; Treinen           (1989)    [Ham, W van der]
Geschiedenis van 400 jaar verbindingen tussen Amsterdam en Haarlem, zoals de trekvaart, de straatweg, de spoorweg en ontwikkelingen op het gebied van verkeer en communicatie, zoals telegraafverbinding, de internationale telefoonlijn en de eerste elektrische tramweg
SDU;  24 cm;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

8. Boeknummer: 0236  
Dolcoath: queen of Cornish mines
Geschiedenis Algemeen           (1974)    [Harris, T R]
This book tells the history of Dolcoath, one of the most remarkable mines in Cornwall, in the pasish of Camborne
The Trevithick Society;   ( Geschiedenis - Overigen)
 

9. Boeknummer: 0239  
De Physique Existentie dezes Lands: Jan Blanken inspecteur-generaal van de waterstaat (1755-1838)
Geschiedenis Algemeen           (1987)    [Haubourdin, R]
Boek over Jan Blanken, 1755-1838, en de rol die hij speelde in tal van technische en organisatorische ontwikkelingen en veranderingen die zich uitstrekten van het terrein van de infrastructuur tot en met de landsverdediging. Een van zijn bekendste en tevens laatste werken is het Noordhollands kanaal, geopend in 1824. Het boek is uitgebracht in 1987 door het Rijksmuseum, in het kader van de herdenking van de patriottenrevolutie van 1787
AMA boeken;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

10. Boeknummer: 0240  
Het Gemeenlandhuis te Spaarndam
Geschiedenis Algemeen           (1982)    [Hart, G 't]
Publicatie / Historische verhandeling over het gemeenlandshuis te Spaarndam.
Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Geschiedenis - Overigen)
 

11. Boeknummer: 0241  
Om de macht over het water; De nationale waterstaadienst tussen staat en samenleving 1798-1849
Geschiedenis Algemeen; Waterstaatdienst; Proefschrift           (2000)    [Bosch, Toon]
Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst Om de macht over het water de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn internorganisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek.
Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal grote waterstaatkundige en infrastructurele werken uit de Bataafs-Franse tijd en het Koninkrijk der (Vereenigde) Nederlanden en de wijze waarop de beleidsvorming en de uitvoering daarvan zich voltrok. Het boek bevat ruim 100 illustraties en kaarten waarvan een aantal in kleur.

Waterstaatszorg behoort tot de meest elementaire bestaansvoorwaarden in de Nederlandse Delta. Van oudsher lag de waterstaatszorg in handen van waterschappen en provinciebesturen.
Hoewel indrukwekkende prestaties werden verricht en de faam van de Nederlandse waterbouwkunde ver over de landsgrenzen heen reikte, kleefden er de nodige nadelen aan dit waterstaatsbestel.
Zo slaagde men niet in het beteugelen van waterstaatsproblemen die in de tweede helft van de 18de eeuw het fysieke voortbestaan van grote delen van het land bedreigden Vooraanstaande waterbouwkundigen, politici en verlichte burgers zagen in dat een ander grootschaliger type waterstaatszorg vereist was om deze gevaren af te kunnen wenden.
Met de komst van de centraal bestuurde eenheidsstaat in 1798 werd in Nederland waterstaatsbeheer op nationale schaal geïntroduceerd Vanaf dat moment betrad de staat, vertegenwoordigd door de nationale waterstaatsdienst die vanaf 1848 als Rijkswaterstaat bekend stond als nieuwe actor het waterstaatsdomein.

Europese Bibliotheek;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

12. Boeknummer: 0333  
Erlebnis Geschichte
Geschiedenis Algemeen           (2003)    [Hütter, H W; Rösgen, P]
Erlebnis Geschichte: Deutschland vom Zweiten Weltkrieg bis heute (21. Jahrhundert).
Herausgeber: Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis - Overigen)
 

13. Boeknummer: 0770  
Honderd jaar vliegen voorbij : Een eeuw gemotoriseerde luchtvaart in Nederland (1909-2009)
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Schiphol           (2008)    [Diversen]
Inhoud:
1. Alle begin is moeilijk
2. Pionieren vanuit Frankrijk
3. Bouwen op eigen bodem
4. Vliegen voor vrede
5. Vleugels van de vloot
6. Luchtverkeer van de grond
7. Vliegen als sport
8. Zaken doen in de lucht
9. Vaste grond onder de vleugels
10. Onderzoek en ontwikkeling
11. Aandacht geeft erfgoed
Met DVD: '100 jaar vliegen voorbij'

Rooduijn, Cees;   ( Luchtvaart)
 

14. Boeknummer: 0826  
Erfgoed van de Oorlog : De oogst van het programma
Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog           (2010)    [Diversen]
In dit boek wordt de oogst van ruim 3 jaar programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd.
Het boek richt zich op organisaties die archieven beheren betrekking hebbende op de tweede wereldoorlog. Met subsidies zijn archieven gedigitaliseerd teneinde ze toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

15. Boeknummer: 0950  
Museale verwervingen 1940-1948
Geschiedenis Algemeen; Tweede Wereldoorlog           (1999)    [Muller, E]
Rapport van de commissie Museale Verwervingen 1940-1948. Op 12 maart 1998 vond in het Rijksmuseum te Amsterdam een bijeenkomst plaats van directeuren van Nederlandse musea. Onderwerp van gedachtewisseling vormde de discutabele aanwinsten die in de periode 1940-1945 door sommige musea bleken te zijn gedaan. De deels onduidelijke, soms herkenbaar problematische herkomst van een aantal in die periode verworven museumobjecten, zo werd gevoeld, vroeg dringend om nader onderzoek.
Nederlandse Museumvereniging;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

16. Boeknummer: 0962  
Sporen van de vaderlandse geschiedenis : Bepalende plekken uit meer dan 2000 jaar geschiedenis van Nederland
Geschiedenis Algemeen           (2009)    [Stamkot, B]
Jaartallen in beeld. In dit boek worden gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis onder de aandacht gebracht en in hun historische context geplaatst. Sporen van de vaderlandse geschiedenis laat zien waar ze hebben plaatsgevonden en wat er nog zichtbaar is.
Terra Lannoo BV, Uitgeverij;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

17. Boeknummer: 0997  
Helpende handen : VU-plan 1937 en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997
Gereformeerd; Geschiedenis Algemeen           (1999)    [Bruijn, J de]
Het boek 'Helpende Handen' geeft de geschiedenis van 65 jaar Vrouwen VU-Hulp en haar voorloopster vu-plan 1937.Deze organisatie van gereformeerde vrouwen werd in 1932 opgericht om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit. Vrouwen VU-Hulp bereikte haar grootste omvang in het midden van de jaren zestig, toen ruim 115.000 vrouwen waren aangesloten.
Uitgeverij Meinema;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

18. Boeknummer: 1065  
Van Bakjeknapper tot Turbodiesel. Geschiedenis van de Bronsmotorenfabriek
Geschiedenis Algemeen; Tractoren           (1998)    [Vegter, J]
Het boek beschrijft de geschiedenis van de Bronsmotorenfabriek, Jan Brons, de werking van de Bronsmotoren
stichting tot instandhouding van Bronsmatoren;  == Maak uw keuze ==;  ( Technische Wetenschappen - Algemeen)
 

19. Boeknummer: 1088  
Dagboek van mevrouw Colijn
Biografie; Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Politiek; Tweede Wereldoorlog           (1960)    [Colijn-Groenenberg, H]
Beschrijft de zwartste periode uit leven van Dr H Colijn en familie vanaf zijn gevangenneming in 1941 tot aan zijn dood in Duitse gevangenschap in 1944.
Kok NV, J H;   ( Huiselijk en maatschappelijk leven, volkskunde, Kleding en Recreatie)
 

20. Boeknummer: 1200  
Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Algemeen; Godsdienst; Krijgswetenschap; Oorlogshandelingen; Schepen           (1982)    [Bunnik, C; Heyden, P v d; Kranendonk, W van; Visser, A]
Deze uitgave schetst in woord en beeld hoe de bewoners van het gewest Holland zich onder moeilijke omstandigheden tot grote welstand wisten op te werken. Het beschrijft hoe de indertijd fabelachtige rijkdommen en koopmanssuccessen tot stand kwamen.
Elsevier;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

21. Boeknummer: 1216  
Reis Rondom de Wereld gedaan in 1870
Geschiedenis Algemeen; Heije Dr J P; Leesboekjes              [Carlisle, A D]
Uit vreemde landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den Nieuweren Tijd Nr 2 getiteld Reis Rondom de Wereld gedaan in 1870. Met voorwoord Dr J P Heije: geschenk aan de Volks- en Kinderbiblotheek te Abbenes 1 maart 1873
( Literatuur Algemeen)
 

22. Boeknummer: 1353  
Fokker en de twintigste (20) eeuw
Fokker; Geschiedenis Algemeen; KLM; Luchthaven; Luchtvaart; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog; Vliegtuigen           (1998)    [Westerop, W C J van]
De geschiedenis van Fokker vanaf 1910. Gesponsored door de Club Twaalf ( een samenwerking van 12 drukkerijen).
Fokker Heritage Trust;   ( Luchtvaart)
 

23. Boeknummer: 1481  
De Schoolplaat: Nederland in Woord en Beeld
Geschiedenis Algemeen; Schiphol; Volkskunde           (2007)    [Bos, P R; Kwast, B A; Felder, F]
8e boek uit de serie De Schoolplaat met een prachtige verzameling schoolplaten uit de vorige eeuw. Een begrip voor wie onderwijs kreeg in het 'aanschouwingsonderwijs'. Met o.a.: Dam en Damrak te Amsterdam, Vliegveld Schiphol, Wieringermeerpolder, Bloembollenteelt, etc. Teksten zijn ontleend aan de originele onderwijsteksten van toen.
Libre BV;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

24. Boeknummer: 1495  
Erfgoed van de Oorlog : De oogst van het programma
Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog           (2010)    [Diversen]
In dit boek wordt de oogst van ruim 3 jaar programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd.
Het boek richt zich op organisaties die archieven beheren betrekking hebbende op de tweede wereldoorlog. Met subsidies zijn archieven gedigitaliseerd teneinde ze toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;  == Maak uw keuze ==;  ( Tweede Wereldoorlog)
 

25. Boeknummer: 1501  
Pulsschlag eines Werkes 160 Jahre Hanomag
Auto's; Geschiedenis Algemeen; Landbouwvoertuigen; Stoommachines; Tractoren; Transport; Verkeer en vervoer           (1998)    [Gorg, H-D]
Het boek beschrijft de 160 jarige geschiedenis van Hanomag tot Komatsu. Het beschrijft het verloop van Hanomag tot Komatsu, de bouw van lokomotieven, stoommachines, vrachtwagens, tractoren, auto's en bouwmachines.
Mundschenk Verlag;  == Maak uw keuze ==;  ( Transport)
 

26. Boeknummer: 1601  
Een echte Oranje!
Geschiedenis Algemeen           (1930)    [Lens, J]
Geschiedenis van Vorstin en Volk bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina aan de Nederlandsche jeugd verteld door J. Lens.
Oosterbaan & Le Cointre;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

27. Boeknummer: 1703  
Honderd jaar vliegen voorbij : Een eeuw gemotoriseerde luchtvaart in Nederland
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Schiphol; Vliegtuigen           (2008)    [Diversen]
Voorzien met een extra pagina met een blokje van 10 postzegels van het 60 jarig bestaan van de KLM Filatelistenclub.
1. Alle begin is moeilijk
2. Pionieren vanuit Frankrijk
3. Bouwen op eigen bodem
4. Vliegen voor vrede
5. Vleugels van de vloot
6. Luchtverkeer van de grond
7. Vliegen als sport
8. Zaken doen in de lucht
9. Vaste grond onder de vleugels
10. Onderzoek en ontwikkeling
11. Aandacht geeft erfgoed

Rooduijn, Cees;   ( Luchtvaart)
 

28. Boeknummer: 1721  
Met de Uiver naar Melbourne
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Vliegtuigen           (1934)    [Heerkens, N]
Met de Uiver naar Melbourne. Beschrijving van de eerste vlucht met het KLM-vliegtuig De Uiver van Londen naar Melbourne.
Boek- en Handelsdrukkerij Helmond;   ( Luchtvaart)
 

29. Boeknummer: 1724  
De Wervelwind, De Vliegende Hollander en andere uit de lucht verspreide vlugschriften
Geschiedenis Algemeen; Strooibiljet; Tweede Wereldoorlog; Vliegtuigen           (1974)    [Vries, L de; Groot, J de]
De Wervelwind, De Vliegende Hollander en andere uit de lucht verspreide vlugschriften. Een fascinerende selectie uit de oorlogsjaren 1940-1945.
Skarabee BV;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

30. Boeknummer: 1856  
Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse Landbouw
Bodemgebruik; Boerderijen; Geschiedenis Algemeen; Landbouw; Tweede Wereldoorlog           (1987)    [Jansma, K; Schroor, M]
Het grote verschil tussen het aanzien van de Nederlandse boeren van nu en toen is op zichzelf al voldoende aanleiding om de geschiedenis van tweehonderd jaar Nederlandse landbouw te schrijven.
Inhoud:
Deel 1 De Emancipatie van een bedrijfstak, 1780-1850
Deel 2 Welvaart en vooruitgang, 1850-1880
Deel 3 Jaren van de crisis, 1877-1895
Deel 4 Samen sterker
Deel 5 Van crisis tot vrede
Deel 6 Verandering en versterking

Inter-Combi van Seyen;   ( Landbouw algemeen)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 maart 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief