Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis Algemeen   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 1887)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0770  
Honderd jaar vliegen voorbij : Een eeuw gemotoriseerde luchtvaart in Nederland (1909 - 2009)
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Schiphol; Vliegtuigen           (2008)    [Bruin, Arie de]
Inhoud:
1. Alle begin is moeilijk
2. Pionieren vanuit Frankrijk
3. Bouwen op eigen bodem
4. Vliegen voor vrede
5. Vleugels van de vloot
6. Luchtverkeer van de grond
7. Vliegen als sport
8. Zaken doen in de lucht
9. Vaste grond onder de vleugels
10. Onderzoek en ontwikkeling
11. Aandacht geeft erfgoed
Met DVD: "100 jaar vliegen voorbij"

Rooduijn, Cees;   ( Luchtvaart)
 

2. Boeknummer: 0826  
Erfgoed van de Oorlog : De oogst van het programma
Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog           (2010)    [Diversen]
In dit boek wordt de oogst van ruim 3 jaar programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd.
Het boek richt zich op organisaties die archieven beheren betrekking hebbende op de tweede wereldoorlog. Met subsidies zijn archieven gedigitaliseerd teneinde ze toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

3. Boeknummer: 0950  
Museale verwervingen 1940 - 1948
Geschiedenis Algemeen; Tweede Wereldoorlog           (1999)    [Muller, Eelke]
Rapport van de commissie Museale Verwervingen 1940-1948. Op 12 maart 1998 vond in het Rijksmuseum te Amsterdam een bijeenkomst plaats van directeuren van Nederlandse musea. Onderwerp van gedachtewisseling vormde de discutabele aanwinsten die in de periode 1940-1945 door sommige musea bleken te zijn gedaan. De deels onduidelijke, soms herkenbaar problematische herkomst van een aantal in die periode verworven museumobjecten, zo werd gevoeld, vroeg dringend om nader onderzoek.
Nederlandse Museumvereniging;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

4. Boeknummer: 0962  
Sporen van de vaderlandse geschiedenis : Bepalende plekken uit meer dan 2000 jaar geschiedenis van Nederland
Geschiedenis Algemeen           (2009)    [Stamkot, Bert]
Jaartallen in beeld. In dit boek worden gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis onder de aandacht gebracht en in hun historische context geplaatst. Sporen van de vaderlandse geschiedenis laat zien waar ze hebben plaatsgevonden en wat er nog zichtbaar is.
Uitgeverij Terra Lannoo B.V.;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

5. Boeknummer: 0997  
Helpende handen : VU-plan 1937 en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932 - 1997
Gereformeerd; Geschiedenis Algemeen           (1999)    [Bruijn, J de]
Het boek 'Helpende Handen' geeft de geschiedenis van 65 jaar Vrouwen VU-Hulp en haar voorloopster vu-plan 1937.Deze organisatie van gereformeerde vrouwen werd in 1932 opgericht om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit. Vrouwen VU-Hulp bereikte haar grootste omvang in het midden van de jaren zestig, toen ruim 115.000 vrouwen waren aangesloten.
Uitgeverij Meinema;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

6. Boeknummer: 1088  
Dagboek van mevrouw Colijn
Biografie; Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Politiek; Tweede Wereldoorlog           (1960)    [Colijn-Groenenberg, mevr H]
Beschrijft de zwartste periode uit leven van Dr H Colijn en familie vanaf zijn gevangenneming in 1941 tot aan zijn dood in Duitse gevangenschap in 1944.
J.H. Kok N.V.;   ( Huiselijk en maatschappelijk leven, volkskunde, Kleding en Recreatie)
 

7. Boeknummer: 1200  
Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Algemeen; Godsdienst; Krijgswetenschap; Oorlogshandelingen; Schepen           (1982)    [Bunnik, Claartje - Heyden, P v d - Kranendonk, W van - Visser Antoin]
Deze uitgave schetst in woord en beeld hoe de bewoners van het gewest Holland zich onder moeilijke omstandigheden tot grote welstand wisten op te werken. Het beschrijft hoe de indertijd fabelachtige rijkdommen en koopmanssuccessen tot stand kwamen.
Elsevier;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

8. Boeknummer: 1216  
Reis Rondom de Wereld gedaan in 1870
Geschiedenis Algemeen; Heije Dr J P; Leesboekjes              [Carlisle, A D]
Uit vreemde landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den Nieuweren Tijd Nr 2 getiteld Reis Rondom de Wereld gedaan in 1870. Met voorwoord Dr J P Heije: geschenk aan de Volks- en Kinderbiblotheek te Abbenes 1 maart 1873
( Literatuur Algemeen)
 

9. Boeknummer: 1353  
Fokker en de twintigste (20) eeuw
Fokker; Geschiedenis Algemeen; KLM; Luchthaven; Luchtvaart; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog; Vliegtuigen           (1998)    [Westerop, Wim C J van]
De geschiedenis van Fokker vanaf 1910. Gesponsored door de Club Twaalf ( een samenwerking van 12 drukkerijen).
Fokker Heritage Trust;   ( Luchtvaart)
 

10. Boeknummer: 1481  
De Schoolplaat, Nederland in Woord en Beeld
Geschiedenis Algemeen; Schiphol; Volkskunde           (2007)    [Bos, P.R. - Kwast B.A. - Felder, F.]
8e boek uit de serie De Schoolplaat met een prachtige verzameling schoolplaten uit de vorige eeuw. Een begrip voor wie onderwijs kreeg in het 'aanschouwingsonderwijs'. Met o.a.: Dam en Damrak te Amsterdam, Vliegveld Schiphol, Wieringermeerpolder, Bloembollenteelt, etc. Teksten zijn ontleend aan de originele onderwijsteksten van toen.
Libre B.V.;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

11. Boeknummer: 1495  
Erfgoed van de Oorlog : De oogst van het programma
Geschiedenis Algemeen; Oorlogshandelingen; Tweede Wereldoorlog           (2010)    [Diversen]
In dit boek wordt de oogst van ruim 3 jaar programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd.
Het boek richt zich op organisaties die archieven beheren betrekking hebbende op de tweede wereldoorlog. Met subsidies zijn archieven gedigitaliseerd teneinde ze toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;  == Maak uw keuze ==;  ( Tweede Wereldoorlog)
 

12. Boeknummer: 1601  
Een echte Oranje!
Geschiedenis Algemeen           (1930)    [Lens, J]
Geschiedenis van Vorstin en Volk bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina aan de Nederlandsche jeugd verteld door J. Lens.
Oosterbaan & Le Cointre;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

13. Boeknummer: 1703  
Honderd jaar vliegen voorbij : Een eeuw gemotoriseerde luchtvaart in Nederland
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Schiphol; Vliegtuigen           (2008)    [Bruin, Arie de]
Voorzien met een extra pagina met een blokje van 10 postzegels van het 60 jarig bestaan van de KLM Filatelistenclub.
1. Alle begin is moeilijk
2. Pionieren vanuit Frankrijk
3. Bouwen op eigen bodem
4. Vliegen voor vrede
5. Vleugels van de vloot
6. Luchtverkeer van de grond
7. Vliegen als sport
8. Zaken doen in de lucht
9. Vaste grond onder de vleugels
10. Onderzoek en ontwikkeling
11. Aandacht geeft erfgoed

Rooduijn, Cees;   ( Luchtvaart)
 

14. Boeknummer: 1721  
Met de Uiver naar Melbourne
Geschiedenis Algemeen; Luchtvaart; Vliegtuigen           (ca. 1934)    [Heerkens, N]
Met de Uiver naar Melbourne. Beschrijving van de eerste vlucht met het KLM-vliegtuig De Uiver van Londen naar Melbourne.
H. Nelissen;   ( Luchtvaart)
 

15. Boeknummer: 1724  
De Wervelwind, De Vliegende Hollander en andere uit de lucht verspreide vlugschriften
Geschiedenis Algemeen; Strooibiljet; Tweede Wereldoorlog; Vliegtuigen           (1974)    [Vries, Leonard de/ Groot, Jan de]
De Wervelwind, De Vliegende Hollander en andere uit de lucht verspreide vlugschriften. Een fascinerende selectie uit de oorlogsjaren 1940-1945.
Skarabee B.V.;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

16. Boeknummer: 1856  
Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse Landbouw
Bodemgebruik; Boerderijen; Geschiedenis Algemeen; Landbouw; Tweede Wereldoorlog           (1987)    [Jansma, Klaas - Schroor, Meindert]
Het grote verschil tussen het aanzien van de Nederlandse boeren van nu en toen is op zichzelf al voldoende aanleiding om de geschiedenis van tweehonderd jaar Nederlandse landbouw te schrijven.
Inhoud:
Deel 1 De Emancipatie van een bedrijfstak, 1780-1850
Deel 2 Welvaart en vooruitgang, 1850-1880
Deel 3 Jaren van de crisis, 1877-1895
Deel 4 Samen sterker
Deel 5 Van crisis tot vrede
Deel 6 Verandering en versterking

Inter-Combi van Seyen;   ( Landbouw algemeen)
 

17. Boeknummer: 1878  
The correspondence of Jan Daniél Huichelbos van Liender with James Watt
Geschiedenis Algemeen           (2005)    [Verbruggen, Jan Adrianus]
Proefschrift over de correspondentie van Jan Daniél Huichelbos van Liender met James Watt, die duurde van 1769 tot 1809
J.A. Verbruggen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 augustus 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief