Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gereformeerd   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 2000)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0750  
Geloven in de polder : Het leeft in de Meer
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2012)    [Stolk, R]
Ter gelegenheid van 160 jaar polder Haarlemmermeer. Geschiedenis van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen in Haarlemmermeer. Geloofsgeschiedenis in de polder. Per geloofsgemeenschap wordt het gebouw, de identiteit en de sfeer besproken.
Het Kruispunt;   ( Godsdienst Rooms-Katholieke Kerk)
 

2. Boeknummer: 0821  
De Tweede steen : Geschiedenis van de Protestantse kerken in Haarlemmermeer-Noord
Badhoevedorp; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Lijnden           (2001)    [Mebius-van der Gaag, I]
Geschiedenis van de Protestante Kerken in Haarlemmermeer-Noord (Samen op Weg Kerken). Hervormde en gereformeerde kerk.
Stichting Meer-Historie;   ( Godsdienst Hervormd)
 

3. Boeknummer: 0822  
De Tweede steen : Geschiedenis van de Protestantse kerken in Haarlemmermeer-Noord
Badhoevedorp; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Lijnden           (2001)    [Mebius-van der Gaag, I]
Geschiedenis van de Protestante Kerken in Haarlemmermeer-Noord (Samen op Weg Kerken). Hervormde en gereformeerde kerk.
Inkijkexemplaar.

Stichting Meer-Historie;   ( Godsdienst Hervormd)
 

4. Boeknummer: 0994  
Samen in verbondenheid
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Predikanten           (2000)    [Schaap, W G]
Kroniek van de geschiedenis van de Gereformeerde en Hervormde Kerk in Vijfhuizen. Ter herinnering aan het afscheid van de Gereformeerde gebouwen op 23 mei 1999. Overzicht van predikanten in Vijfhuizen.
( Godsdienst Hervormd)
 

5. Boeknummer: 0997  
Helpende handen : VU-plan 1937 en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997
Gereformeerd; Geschiedenis Algemeen           (1999)    [Bruijn, J de]
Het boek 'Helpende Handen' geeft de geschiedenis van 65 jaar Vrouwen VU-Hulp en haar voorloopster vu-plan 1937.Deze organisatie van gereformeerde vrouwen werd in 1932 opgericht om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit. Vrouwen VU-Hulp bereikte haar grootste omvang in het midden van de jaren zestig, toen ruim 115.000 vrouwen waren aangesloten.
Uitgeverij Meinema;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

6. Boeknummer: 1075  
Kerkelijk Meeleven
Gereformeerd; Hoofddorp; Kerken; Predikanten           (1954)   
Denkt aan uwe belijdenis en kerkelijk meeleven. Boekje ter gelegenheid van de belijdenis van F. J. Groenewoud in de Gereformeerde Kerk te Hoofddorp d.d. 18- 7- 1954. Met verhalen van dominees.
Met een los blad waarin het boekje wordt aangeboden aan Frederik Jan Groenewoud.

J.H. Donner;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

7. Boeknummer: 1080  
Blijdschap en Verwondering
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken           (1956)    [Lange, Ds J de]
Uitgave ter gelegenheid 100 (honderd) jaar Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer Oostzijde 1856-1956. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Haarlemmermeer-Oostzijde. Levensbeschrijving van enkele predikanten.
NV Drukkerij Argo;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

8. Boeknummer: 1109  
De Tweede Steen
Badhoevedorp; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Lijnden           (2001)    [Mebius-van der Gaag, I]
Geschiedenis van de Protestante Kerken in Haarlemmermeer-Noord (Samen op Weg Kerken). Hervormde en gereformeerde kerk.
Meer-Historie;  == Maak uw keuze ==;  ( Godsdienst Hervormd)
 

9. Boeknummer: 1165  
Hoe het op Kabel was - Vertellingen en herinneringen
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Kerken; Nieuw-Vennep           (1992)    [Berg, L van den Lzn]
De auteur gaat uitvoerig in op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep.
( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

10. Boeknummer: 1172  
Een blik op 75 (vijfenzeventig) jaar Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalsmeer/Hoofddorp, 1919-1994
Aalsmeer; Gereformeerd; Godsdienst; Hoofddorp; Kerken; Predikanten           (1994)    [Heuvelen, G W van]
De geschiedenis van vijfenzeventig (75) jaar kerk zijn van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalsmeer/Hoofddorp van 1919 tot 1994.
Buijten & Schiperheijn;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

11. Boeknummer: 1191  
Mijn heil duurt van geslacht tot geslacht
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1966)    [Diversen]
Uitgave t g v het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk van Hoofddorp 1866-1966. Beschrijving van predikanten. Geschiedenis van de Gereformeerde kerk.
( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

12. Boeknummer: 1231  
Uit Water Getogen
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1996)    [Nadort, A van de]
De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Hoofddorp 1866/1996. Bijlage 1: Lijst van predikanten. Bijlage 2: Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Halfweg en Zwanenburg.
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt);   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

13. Boeknummer: 1274  
Gereformeerde kerk Hoofddorp
Gereformeerd; Hoofddorp; Jubilea; Predikanten           (1941)   
Jubileum Gereformeerde Kerk te Hoofddorp 1866-1941 met de gedachtenisrede van Ds R Oosterhof naar Matth 16:18b. Met een overzicht van het ontstaan en de geschiedenis der Kerk door Scriba S Zijp. Beschrijving van predikanten. Bijgevoegd een kaart uit 1928 van de zitplaatsen in de gereformeerde kerk te Hoofddorp.
( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

14. Boeknummer: 1310  
Denkt aan uwe Belijdenis
Gereformeerd; Godsdienst; Kerken           (1906)    [Gispen,W H]
Gedachtenisboekje d.d. 11-04-1909 n.a.v. het afleggen der belijdenis, verstrekt door J.Dekker, predikant in Nieuw-Vennep.
Denkt aan uwe Belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis.

Zalsman, G Ph;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

15. Boeknummer: 1378  
Hendrikus Colijn, Antirevolutionair
Antirevolutionair; Biografie; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Politiek           (1987)    [Bank, J; Vos, C]
Het leven van Colijn 1869-1944. Uitgebreid verhaal met veel foto's, een zogenaamde beeldbiografie. Een z.g. de Haan dossier.
Unieboek;   ( Biografieen)
 

16. Boeknummer: 1382  
Zeven boeren en een wagenmaker
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken           (2007)    [Horsman, P]
150 (honderdvijftig) jaar Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep 1857-2007.
Inhoud:
1. Woord vooraf
2. Wat is dat: Gereformeerd?
3. Hoe het groeide: afgescheiden pioniers en dolerende zonen
4. De rechte leer-tuchthandhaving en tolerantie
5. Laat ons de rustdag wijden. De eredienst en zondagsrust
6. De kerk op maandag: gemeenteleven door de week
7. Het gebouw der kerk: kerkbouw
8. Organiseren, dat kunnen ze, die gereformeerden. De organisatie van het kerkelijk werk.
9. Wetende dat wie de jeugd heeft.... Kerk en jeugd.
10. Een voorwaartse terugblik

ger.kerk;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

17. Boeknummer: 1427  
Honder jaar in Vogelvlucht
Gereformeerd; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1990)    [Klaassen, P; Koster, A]
Honderd jaar in Vogelvlucht: Gereformeerde Kerk Vijfhuizen 1890-1990. Lijst met dominees met verhalen over hun geschiedenis in Vijfhuizen.
Koning Drukkers, Hoofddorp;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

18. Boeknummer: 1517  
Geloven in de polder : Het leeft in de Meer
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2012)    [Stolk, R]
Ter gelegenheid van 160 jaar polder Haarlemmermeer. Geschiedenis van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen in Haarlemmermeer. Geloofsgeschiedenis in de polder. Per geloofsgemeenschap wordt het gebouw, de identiteit en de sfeer besproken.
Het Kruispunt;   ( Godsdienst Algemeen)
 

19. Boeknummer: 1520  
Golven in geloven
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2006)   
Ter gelegenheid van 150 (honderdvijftig) jaar geloven in de polder. Originele elementen uit de vieringen van verschillende kerkgenootschappen zijn opgenomen. De originele lezing van Prof. G. Heitink over 'Golven in geloven' geeft een historisch overzicht van 150 (honderdvijftig) jaar geloven in de Haarlemmermeer.
( Godsdienst Algemeen)
 

20. Boeknummer: 1522  
Honderd (100) jaar Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Predikanten           (1995)    [Bokhorst, H]
Grepen uit de historie van een plattelandsgemeente in de randstad. Informatie over predikanten. Lijst van orgels en organisten. Beschrijving van commissies en verenigingen.
Buijten & Schipperheijn;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

21. Boeknummer: 1528  
Gedenkschrift der Gereformeerde Kerk te Nieuw-Vennep
Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Kerken; Nieuw-Vennep; Predikanten           (1954)    [Zee, Ds Y van der]
Gedenkboek bij in gebruikneming nieuwe kerk der Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Vennep. Lijst met predikanten.
Argo, Nieuw-Vennep;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

22. Boeknummer: 1702  
Een blik op 75 (vijfenzeventig) jaar Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalsmeer/Hoofddorp, 1919-1994
Aalsmeer; Gereformeerd; Godsdienst; Hoofddorp; Kerken; Predikanten           (1994)    [Heuvelen, G W van]
De geschiedenis van vijfenzeventig (75) jaar kerk zijn van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Aalsmeer/Hoofddorp van 1919 tot 1994.
Buijten & Schipperheijn;   ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

23. Boeknummer: 1815  
Oase in een miljoenenstad
Gereformeerd; Godsdienst; Luchtvaart; Rooms Katholiek; Schiphol           (2015)    [Kok, E]
Verhalen uit (40) veertig jaar Luchtvaartpastoraat op Schiphol.
Uitgeverij Boekencentrum;   ( Godsdienst Algemeen)
 

24. Boeknummer: 1863  
Aalsmeer
Aalsmeer; Doopsgezind; Gereformeerd; Hervormd; Predikanten; Rooms Katholiek           (1976)    [Linde, H van der]
Grepen en beelden uit 750 jaar werken en leven van kerk en volk.
Inhoud:
1. De Middeleeuwen
2. De zestiende eeuw
3. De zeventiende eeuw
4. De achttiende eeuw
5. De negentiende eeuw
6. De twintigste eeuw

Restauratiecommissie Ned. Herv. Kerk;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

25. Boeknummer: 1915  
75 (vijfenzeventig) jaar Marktpleinkerk 1929-2004
Gereformeerd; Hoofddorp; Kerken           (2004)   
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Hoofddorp. Sinds 2001 genaamd Marktpleinkerk. Verhalen verteld door o.a. dominees.
== Maak uw keuze ==;  ( Godsdienst Gereformeerde Kerk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 oktober 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief