Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    FotoOntbreekt   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 74   (uit: 1742)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0050  
Plaatsen van herinnering : Nederland in de negentiende eeuw
FotoOntbreekt           (2006)    [Bank, Jan]
Bert Bakker;  24 cm; 
 

2. Boeknummer: 0065  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
FotoOntbreekt           (2010)    [Rijn, Daan van]
Verloren;  
 

3. Boeknummer: 0086  
Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer.en Antwoort op het beredeneert vertoog, omtrent de toetempelingeder Sluizen in den Alblasserwaart.
FotoOntbreekt           (1727)    [Velsen, Cornelis]
Goetval, Daniel;  21 cm; 
 

4. Boeknummer: 0099  
Die Kolbenpumpen, einschliesslich der Flügel- und Rotationspumpen
FotoOntbreekt           (1921)    [Berg, H.]
Springer, Julius;  
 

5. Boeknummer: 0116  
Vragen en opgaven over Stoomwerktuigkunde. Ten gebruike bij het leerboek "Stoom".
FotoOntbreekt           (Z.j.)    [Dongen, P.G. van]
Centrale Drukkerij;  
 

6. Boeknummer: 0454  
Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
FotoOntbreekt           (1848)    [Simons, G.]
J.C.A. Sulpke;  
 

7. Boeknummer: 0505  
Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
FotoOntbreekt           (1909)    [Wortman, H.]
Departement van Waterstaat;  
 

8. Boeknummer: 0534  
Overeenkomst tusschen de Commissie van beheer en toezigt over de droogmaking van het Haarlemmer-Meer en het Hoog-Heemraadschap van Rijnland (afschrift), alsmede het besluit van 10 Julij 1847 No. 53, hetwelk ten deze is aangehecht, is vastgesteld.
FotoOntbreekt           (1847)    [Buis, J]
 

9. Boeknummer: 0556  
Atlas Krachtwerktuigen. Ketels Stoommachines Motoren (calorische werktuigen)
FotoOntbreekt           (Z.j.)    [Sluijter, W.J.]
Kemperman, A.;  33 cm; 
 

10. Boeknummer: 0566  
Bedenckingen over Het Droogh maken Van de Haarlmmer ende Leydse Meer. Tegen 't Haarlemmer Meer-Boek van Jan Adriaansen Leegh-water.
FotoOntbreekt           (1727)    [Coleveldt, Claes Arentsz]
Abkoude, Johannes van;  
 

11. Boeknummer: 0586  
Early steam pumping engines in Netherlands (excerpt)
FotoOntbreekt           (1974)    [Pols, K van der]
 

12. Boeknummer: 0587  
Honderd jaar Nieuwe Waterweg
FotoOntbreekt           (1972)    [Teychiné Stakenburg, A.J.]
 

13. Boeknummer: 1050  
Afscheid onderwijzeres Blad
FotoOntbreekt           (1945)   
Afscheidsalbum, resp receptieboek van onderwijzeres Blad die van 1908 tot 1945 les gaf aan de Openbare Lagere School te Hoofddorp d.d 1-10-1945,tevens krantenartikel met foto ter gelegenheid van haar jubileum.Diploma nuttige handwerken 1907.
 

14. Boeknummer: 1051  
jubileum Mej C Blad
FotoOntbreekt             
Album aangeboden aan Mejuffrouw C Blad op 1 mei 1933 door ouders, oud-leerlingen, leerlingen en vrienden ter gelegenheid van haar 25 jarig jubileum als onderwijzeres aan de Openbare School nr 4 te Hoofddorp 1908-1933
 

15. Boeknummer: 1054  
10 jaar Meerhistorie
FotoOntbreekt             
Receptieboek 10 jaar meerhistorie
 

16. Boeknummer: 1063  
80 jaar Zwanenburg
FotoOntbreekt           (1993)   
Herdenkingsboekje 80 jaar Zwanenburg 1913-1993 met een aardig stukje over Matt Sterk 'Burgemeester van Zwanenburg'
 

17. Boeknummer: 1065  
Aalsmeer-Haarlemmermeer-Uithoorn
FotoOntbreekt           (1988)   
Kwartaalbericht: Marktplein Hoofddorp, 3e kw 1981:bevolking naar gezinssamenstelling, grootte en leeftijdsgroep 2e en 3e kw 1982:sociale schets van de gemeente, uitslag verkiezingen, 2e kw 1987 o a 30 jaar samenleving Hmeer
Sociografisch Bureau de Meerlanden;  
 

18. Boeknummer: 1066  
Administratie Loonbedrijf v.d. Marel
FotoOntbreekt           (1912-14)   
Administratie 1-5- 1912-1-8- 1914 van v. d Marel
 

19. Boeknummer: 1067  
Adresboek 1980
FotoOntbreekt           (1980)   
Adresboek Openbare Instanties en bedrijfsleven in Haarlemmermeer d d 1980
 

20. Boeknummer: 1074  
Bedenckingen over het drooghmaken van de Haerlemmer- en Leydse Meer
FotoOntbreekt           (1727)    [Cooleveldt, Claes Arentsen]
Een serie gedachten tegen de droogmaking van Claes Arentsen Cooleveldt, Publiec Landmeter te Leiden uitgegeven door Joh van Abkoude, boekverkoper op het Amsterdamse Veer, Leyden 1727
 

21. Boeknummer: 1076  
Beschrijving hoe men de Haarlemmer- en Leytse-meer bedijken en droog maken zal
FotoOntbreekt           (1764)    [Leeghwater, J Azn]
Als ook van dieptens, gronden en nuttigheid der zelver Mitsgaders van meest alle de meeren die in Noord-Holland bedijkt zijn, sedert het jaar 1608 tot het jaar 1641' Uitgave 1764 door Jan Adriaansz Leeghwater 12e druk
 

22. Boeknummer: 1087  
Contributie boekje
FotoOntbreekt           (1932)   
Contributieboekje van de Nederlandsche Christelijke Landarbeiders Bond Bewijs van lidmaatschap van Peter Aart de Jong, afdeling Schiphol uit 1932
 

23. Boeknummer: 1125  
Eenigen bijdrage betreffende het Landbouwonderwijs
FotoOntbreekt           (1941)    [Huizinga Ir D S]
Verzamelde voordrachten van de Hr Stieltjes Mededeeling No 19 van de Landbouwvoorlichtingsdienst
Veenman, Wageningen;  
 

24. Boeknummer: 1128  
Elementair recht
FotoOntbreekt           (1948)    [Kramer, N de - Klijnen H]
Een inleiding tot de studie van het recht van het maatschappelijk verkeer in het bijzonder tot die van het handelsrecht 18e druk
Delwel, Den Haag;  
 

25. Boeknummer: 1139  
genealogie fam Garritsen/de Breuk
FotoOntbreekt             
Genealogie fam Garritsen/de Breuk vanaf 1802 met foto's van de Reintjeshoeve
 

26. Boeknummer: 1154  
'Heen en Weer',Logboek van het Kaagse Veer
FotoOntbreekt           (1979)   
De geschiedenis van de pont vanaf 1756 geschreven in een poging om het Kaagse Veer te behouden 1979
 

27. Boeknummer: 1157  
Het geslacht van Reeuwijk 1675-1984
FotoOntbreekt              [Zijverden-van Reeuwijk, Mevr S van]
Genealogie Fam van Reeuwijk
 

28. Boeknummer: 1161  
Het ontstaan van de Haarlemmermeer
FotoOntbreekt           (1989)   
Scriptie over de periode voor en na de droogmaking door Agnes Hartman klas VO 3 B
 

29. Boeknummer: 1171  
Holland rond 1840
FotoOntbreekt           (1990)    [Culturele raad Noord en Zuid Holland]
Aspecten van het dagelijks leven op het hollandse platteland Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de provincies Noord- en Zuid-Holland in 1990
 

30. Boeknummer: 1179  
Jubileum school nr 1 te Lijnden 1861/1981
FotoOntbreekt             
Jubileumuitgave van historische schoolkranten van school nr 1 te Lijnden met historisch overzicht 1861-1981
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 maart 2020

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief