Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    FotoOntbreekt   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 128   (uit: 1499)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0050  
Plaatsen van herinnering : Nederland in de negentiende eeuw
FotoOntbreekt           (2006)    [Bank, Jan]
Bert Bakker;  24 cm; 
 

2. Boeknummer: 0065  
Het Water de baas: geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
FotoOntbreekt           (2010)    [Rijn, Daan van]
Verloren;  
 

3. Boeknummer: 0086  
Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer.en Antwoort op het beredeneert vertoog, omtrent de toetempelingeder Sluizen in den Alblasserwaart.
FotoOntbreekt           (1727)    [Velsen, Cornelis]
Goetval, Daniel;  21 cm; 
 

4. Boeknummer: 0099  
Die Kolbenpumpen, einschliesslich der Flügel- und Rotationspumpen
FotoOntbreekt           (1921)    [Berg, H.]
Springer, Julius;  
 

5. Boeknummer: 0116  
Vragen en opgaven over Stoomwerktuigkunde. Ten gebruike bij het leerboek "Stoom".
FotoOntbreekt           (Z.j.)    [Dongen, P.G. van]
Centrale Drukkerij;  
 

6. Boeknummer: 0385  
De hele dag maar op en neer : over heien, heiliedjes en hoofdstedelijke muziekgebouwen
FotoOntbreekt           (2002)    [Wennekes, Emile]
24 cm; 
 

7. Boeknummer: 0454  
Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
FotoOntbreekt           (1848)    [Simons, G.]
J.C.A. Sulpke;  
 

8. Boeknummer: 0458  
Modern Steam Practice and engineering. Band I.
FotoOntbreekt           (1885)    [Winton, John G.]
Blackie & Son;  
 

9. Boeknummer: 0459  
Modern Steam Practice and engineering. Band II, vervolg van Band I.
FotoOntbreekt           (1885)    [Winton, John G.]
Blackie & Son;  
 

10. Boeknummer: 0505  
Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
FotoOntbreekt           (1909)    [Wortman, H.]
Departement van Waterstaat;  
 

11. Boeknummer: 0534  
Overeenkomst tusschen de Commissie van beheer en toezigt over de droogmaking van het Haarlemmer-Meer en het Hoog-Heemraadschap van Rijnland (afschrift), alsmede het besluit van 10 Julij 1847 No. 53, hetwelk ten deze is aangehecht, is vastgesteld.
FotoOntbreekt           (1847)    [Buis, J]
 

12. Boeknummer: 0556  
Atlas Krachtwerktuigen. Ketels Stoommachines Motoren (calorische werktuigen)
FotoOntbreekt           (Z.j.)    [Sluijter, W.J.]
Kemperman, A.;  33 cm; 
 

13. Boeknummer: 0566  
Bedenckingen over Het Droogh maken Van de Haarlmmer ende Leydse Meer. Tegen 't Haarlemmer Meer-Boek van Jan Adriaansen Leegh-water.
FotoOntbreekt           (1727)    [Coleveldt, Claes Arentsz]
Abkoude, Johannes van;  
 

14. Boeknummer: 0586  
Early steam pumping engines in Netherlands (excerpt)
FotoOntbreekt           (1974)    [Pols, K van der]
 

15. Boeknummer: 0587  
Honderd jaar Nieuwe Waterweg
FotoOntbreekt           (1972)    [Teychiné Stakenburg, A.J.]
 

16. Boeknummer: 1050  
Afscheid onderwijzeres Blad
FotoOntbreekt           (1945)   
Afscheidsalbum, resp receptieboek van onderwijzeres Blad die van 1908 tot 1945 les gaf aan de Openbare Lagere School te Hoofddorp d.d 1-10-1945,tevens krantenartikel met foto ter gelegenheid van haar jubileum.Diploma nuttige handwerken 1907.
 

17. Boeknummer: 1051  
jubileum Mej C Blad
FotoOntbreekt             
Album aangeboden aan Mejuffrouw C Blad op 1 mei 1933 door ouders, oud-leerlingen, leerlingen en vrienden ter gelegenheid van haar 25 jarig jubileum als onderwijzeres aan de Openbare School nr 4 te Hoofddorp 1908-1933
 

18. Boeknummer: 1052  
Noronlokatie Hoofddorp-Vijfhuizen
FotoOntbreekt             
Eerste Stedenbouwkundige gedachten Noron lokatie Hoofddorp- Vijfhuizen d d 1980
Sociografisch Bureau de Meerlanden;  
 

19. Boeknummer: 1053  
Landbouwatlas van Nederland
FotoOntbreekt             
Een serie kaarten, die voor een groot deel betrekking heeft op de Nederlandse bodem van verleden en heden, over het grondgebruik en over het klimaat en de bodemkundige eigenschappen als groeifactoren Uitg Tjeenk, Zwolle 1959
 

20. Boeknummer: 1054  
10 jaar Meerhistorie
FotoOntbreekt             
Receptieboek 10 jaar meerhistorie
 

21. Boeknummer: 1056  
12 Opstellen over Haarlem en Omstreken in de Franse Tijd (1780 - 1813)
FotoOntbreekt           (1983)    [Diversen]
Studies t b v tentoonstelling 'Een kalme omwenteling' in het Frans Hals museum te Haarlem (26/3 - 1/5-1983) Onder redaktie van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland: Ingrid Stock, Hans van Felius en Bert Sliggers Pagina 197/219 gaan over Het Grote Haarlemmermeer (1780-1820) door W Slob m m v C Slot
 

22. Boeknummer: 1063  
80 jaar Zwanenburg
FotoOntbreekt           (1993)   
Herdenkingsboekje 80 jaar Zwanenburg 1913-1993 met een aardig stukje over Matt Sterk 'Burgemeester van Zwanenburg'
 

23. Boeknummer: 1065  
Aalsmeer-Haarlemmermeer-Uithoorn
FotoOntbreekt           (1988)   
Kwartaalbericht: Marktplein Hoofddorp, 3e kw 1981:bevolking naar gezinssamenstelling, grootte en leeftijdsgroep 2e en 3e kw 1982:sociale schets van de gemeente, uitslag verkiezingen, 2e kw 1987 o a 30 jaar samenleving Hmeer
Sociografisch Bureau de Meerlanden;  
 

24. Boeknummer: 1066  
Administratie Loonbedrijf v.d. Marel
FotoOntbreekt           (1912-14)   
Administratie 1-5- 1912-1-8- 1914 van v. d Marel
 

25. Boeknummer: 1067  
Adresboek 1980
FotoOntbreekt           (1980)   
Adresboek Openbare Instanties en bedrijfsleven in Haarlemmermeer d d 1980
 

26. Boeknummer: 1069  
Adressenlijst Historische Verenigingen in Noord-Holland
FotoOntbreekt           (1985)   
Adressenlijst historische verenigingen in Noord-Holland augustus 1985
Culturele Raad van Noord-Holland;  
 

27. Boeknummer: 1073  
Gids van Rijnlands Archieven
FotoOntbreekt              [Hart 't, G]
Deel 1 Gids van Rijnlands Archieven
 

28. Boeknummer: 1074  
Bedenckingen over het drooghmaken van de Haerlemmer- en Leydse Meer
FotoOntbreekt           (1727)    [Cooleveldt, Claes Arentsen]
Een serie gedachten tegen de droogmaking van Claes Arentsen Cooleveldt, Publiec Landmeter te Leiden uitgegeven door Joh van Abkoude, boekverkoper op het Amsterdamse Veer, Leyden 1727
 

29. Boeknummer: 1075  
Kerkelijk Meeleven
FotoOntbreekt           (1954)   
Denkt aan uwe belijdenis en kerkelijk meeleven, boekje ter gelegenheid van de belijdenis van F J Groenewoud in de Gereformeerde Kerk te Hoofddorp d.d. 18- 7- 1954
 

30. Boeknummer: 1076  
Beschrijving hoe men de Haarlemmer- en Leytse-meer bedijken en droog maken zal
FotoOntbreekt           (1764)    [Leeghwater, J Azn]
Als ook van dieptens, gronden en nuttigheid der zelver Mitsgaders van meest alle de meeren die in Noord-Holland bedijkt zijn, sedert het jaar 1608 tot het jaar 1641' Uitgave 1764 door Jan Adriaansz Leeghwater 12e druk
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 maart 2020

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief