Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dijken   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 2042)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0051  
Het Omringdijkpad. Wandelen om West-Friesland over de historische Omringdijk.
Dijken; Ringvaart; Wandelen           (1996)    [Loo, F van]
De Westfriese Omringdijk is een eeuwenoud monument dat uniek is in Nederland. Aan het einde van de dertiende eeuw vormde de dijk al een aaneengesloten geheel.
Cadans;   ( Ringvaart)
 

2. Boeknummer: 0230  
Designed for Dry Feet, Flood Protection and Land Reclamation in the Netherlands
Geschiedenis Algemeen; Waterhuishouding; Afsluitdijk; Beam Engines; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Noordzeekanaal; Overstromingen; Polders; Rivieren; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Waterbouwkunde; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (2006)    [Hoeksema, R J, Ph D]
This is a civil engineering saga that has been played out for centuries and continues still. Civil engineers created the infrastructure that allowed any number of countries to develop, but seldom have they ceated the very country itself and equally seldom has any nation's existance depended so completely on their craft. All civil engineers (not just hydrologstists) shoud know this story. This book provides insights into the (re) building and fortificatuion of dikes and levees; flood protection in the Netherlands
American Society of Civil Engineers;  == Maak uw keuze ==;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

3. Boeknummer: 0323  
of Dikes and windmills
Dijken; Droogmaking; Molens; Nederland; Overstromingen; Polders; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (1969)    [Spier, P]
A historical trip through the Netherlands. Find out about the centuries-old war that the Dutch have waged against the sea.
'of Dikes and Windmills' is the story of the indomitable will of a people to build a land where only the sea existed before.

Doubleday;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

4. Boeknummer: 0343  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Geschiedenis Algemeen; Planologie; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

5. Boeknummer: 0344  
Het Eerste offensief - 25 jaar Afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957
Afsluitdijk; Dijken; Polders; Sluizen; Zuiderzeewerken; Geschiedenis Algemeen; Planologie           (1957)    [Stuvel, H J]
In dit boek wordt de geschiedenis en de problemen welke zich om de voorbereiding en de bouw van de Afsluitdijk hebben afgespeeld, beschreven.
Staatsdrukkerij;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

6. Boeknummer: 0375  

Dijken; Polders; Waterhuishouding; Waterschap           (2004)    [Ven, G P van de]
Mensen in een waard vol wind en water: de geschiedenis van de waterhuishouding in de Krimpenerwaard. Tot de vijftiende eeuw had de Krimpenerwaard niets te vrezen van de vloeden vanuit zee. Rond 1400 veranderde de situatie echter drastisch: als gevolg van ontginningen van het veen trad een sterke daling op in Zuidwest Nederland. Er ontstonden zeearmen, dijken braken door en polders gingen verloren. In 1430 werd het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard opgericht.
Verloren;   ( Waterschap)
 

7. Boeknummer: 0438  
Het Woelige water: Watermanagement in Nederland
Deltawerken; Dijken; Droogmaking; Waterhuishouding; Waterschap           (1998)    [Vandersmissen, H]
Het woelige water vertelt in woord en beeld over de verwevenheid van Nederland en water; over de eeuwenoude nog steeds voortdurende strijd met water en over de afhankelijkheid van water.
Teleac/NOT;  30 cm;  ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

8. Boeknummer: 0441  
De Hondsbossche
Deltaplan; Dijken           (1981)    [Schilstra, J J]
De Hondsbossche Zeewering ligt geheel op 'deltahoogte', dat is 11,5 m boven NAP. Dit boekje beschrijft niet alleen de technische aspecten van een onzer belangrijkste dijken, maar vooral de menselijke achtergronden. Het is toch door de eeuwen heen altijd de mens geweest die de Nederlandse kusten probeerde te reguleren.
Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

9. Boeknummer: 0442  
De Hondsbossche
Deltaplan; Dijken           (1981)    [Schilstra, J J]
De Hondsbossche Zeewering ligt geheel op 'deltahoogte', dat is 11,5 m boven NAP. Dit boekje beschrijft niet alleen de technische aspecten van een onzer belangrijkste dijken, maar vooral de menselijke achtergronden. Het is toch door de eeuwen heen altijd de mens geweest die de Nederlandse kusten probeerde te reguleren.
Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

10. Boeknummer: 0444  
Zee van land.
Dijken; Droogmaking; Polders; Stoomgemalen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Watersnood           (2005)    [Reh, W; Steenbergen, C; Aten, D]
De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur. Voor meer informatie over "De Haarlemmermeer" zie blz. 193-212.
Uitgeverij Noord-Holland;  31 cm;  ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

11. Boeknummer: 0460  
Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
Dijken; Droogmaking; Stoommachines; Watersnood           (2009)    [Rooijendijk, C]
Waterwolven gaat over dijkenbouwers en droogmakers, de mensen die al eeuwenlang proberen te voorkomen dat Nederland door het water wordt opgeslokt.
Atlas, Uitgeverij;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

12. Boeknummer: 0461  
Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
Dijken; Droogmaking; Stoommachines; Watersnood           (2009)    [Rooijendijk, C]
Waterwolven gaat over dijkenbouwers en droogmakers, de mensen die al eeuwenlang proberen te voorkomen dat Nederland door het water wordt opgeslokt.
Atlas;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

13. Boeknummer: 0487  
Nederland waterstaat - Monumenten van het water
Dijken; Molens; Monumenten; Sluizen; Waterbouwkunde; Waterhuishouding; Waterschap; Waterstaat; Weg en Waterbouw           (2000)    [Schmeink, T]
Dit boek wil de lezer in vogelvlucht een brede indruk geven van de historische betekenis van het water voor Nederland.
Van het water dat een constante bedreiging vormt, maar dat tegelijk unieke kansen biedt om welvaart te brengen.
De auteur belicht tevens enkele van de talloze water(staats)werken die op een of andere manier met het water zijn verbonden, van gemalen tot poldermolens, van droogdokken tot sluizen en stuwen.
Sommige zijn eeuwenoud, andere fonkelnieuw, maar bijna altijd zijn zij karakteristiek voor het beeld van ons land en veelal nog dagelijks in bedrijf.

Stichting Open Monumentendag;   ( Weg- en waterbouwkunde algemeen)
 

14. Boeknummer: 0516  
Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865
Dijken; Molens; Sluizen; Waterschap; Waterstaat           (2007)    [Zeischka, S]
Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865. Om de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders ten volle te begrijpen en te verklaren, wordt deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in een zeer breed perspectief geplaatst.
Verloren;   ( Waterschap)
 

15. Boeknummer: 0517  
Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865
Dijken; Molens; Sluizen; Waterschap; Waterstaat           (2007)    [Zeischka, S]
Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1865. Om de ontwikkeling van molens, sluizen en dijken en de rol van molenaars, polderjongens, technici en stedelijke investeerders ten volle te begrijpen en te verklaren, wordt deze ruim 350 jaar poldergeschiedenis in een zeer breed perspectief geplaatst.
Verloren;   ( Waterschap)
 

16. Boeknummer: 0853  
Waterwolven : Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers
Dijken; Droogmaking; Stoommachines; Watersnood           (2009)    [Rooijendijk, C]
Waterwolven gaat over dijkenbouwers en droogmakers, de mensen die al eeuwenlang proberen te voorkomen dat Nederland door het water wordt opgeslokt.
Atlas, Uitgeverij;   ( Droogmakingsgeschiedenis)
 

17. Boeknummer: 0944  
Projecten '17, De nieuwe norm
Dijken           (2016)    [Bos, M; Segeren, E]
In dit projectenboek staan de dijkprojecten centraal waaraan vanaf 2017 wordt gewerkt; het hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022
Programmadirectie Hoogwaterbescherming;   ( Waterhuishouding)
 

18. Boeknummer: 1630  
Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
Dijken; Droogmaking; Stoommachines; Watersnood           (2009)    [Rooijendijk, C]
Waterwolven gaat over dijkenbouwers en droogmakers, de mensen die al eeuwenlang proberen te voorkomen dat Nederland door het water wordt opgeslokt.
Atlas, Uitgeverij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

19. Boeknummer: 1652  
Modern wereldwonder, Geschiedenis van de Deltawerken
Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Stormvloed; Watersnood              [Ham, W van der; Berkers, E; Brusse, Pl; Buiter, H; Heezik, A van der; Toussaint, B]
Boek gaat over de Deltawerken in al hun facetten. een rijk ge´llustreerd boek, waarin de auteurs niet alleen terugblikken op de geschiedenis van de Deltawerken, maar verbinden die ook met actuele problemen, zoals klimaatverandering en het zoeken naar de juiste balans tussen veiligheid, zoetwatervoorziening en ecologische kwaliteit
Boom;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

20. Boeknummer: 2059  
Wassend Water, Dalend Land - Geschiedenis van Nederland en het water
Afsluitdijk; Bodem; Deltaplan; Deltawerken; Dijken; Dorpen; Droogmaking; Landaanwinning; Meren; Molens; Nederland; Noordzeekanaal; Overstromingen; Plassen; Pompen; Rivieren; Scheepvaart; Sloten; Sluizen; Stoomgemalen; Stormvloed; Stormvloedkering; Stuwen; Terpen; Vaarten; Volkshuisvesting; Waterhuishouding; Waterschap; Watersnood; Waterstaat; Waterstaatsdienst; Weg en Waterbouw; Zuiderzeewerken           (1993)    [Stol, T]
Wassend Water, Dalend Land - Geschiedenis van Nederland en het water.
De nauwe verwevenheid tussen de menselijke bewoning met de strijd tegen het water in Nederland

Komsmos;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 december 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief