Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bevolking   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 66   (uit: 2042)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0017  
Duizend dingen over Nederland
Architectuur; Bevolking; Nederland; Recreatie; Schilderijen; Tweede Wereldoorlog           (2013)    [Dematons, Ch; Goossens, J]
Duizend en een details schilderde Charlotte Dematons in haar prentenboek Nederland. Zie boeknummer 0016. En achter ieder detail gaat een verhaal schuil. In dit boek worden ze allemaal uitgelicht.
Lemniscaat bv;  == Maak uw keuze ==;  ( Bouwkunst algemeen)
 

2. Boeknummer: 0313  
Haarlemmermeer in Grootvaders Tijd
Ambachten; Bevolking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofdvaart; Kerken; Landbouw; Paarden           (1975)    [Slob, W]
Verhalen over het leven en werken in de Haarlemmermeer zoals het vroeger was. (1880-1920).
Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

3. Boeknummer: 0498  
In de bodem van Noord-Holland: geologie en archeologie
Bevolking; Bodem; Haarlem           (1994)    [Rappol, M; Soonius, C M]
De provincie Noord-Holland biedt, door de ligging aan zee en de zeer jonge ouderdom van het overgrote deel van de afzettingen aan het oppervlak, een geheel ander scala aan geologische verschijnselen dan Drenthe en Salland/Twente.
Lingua Terrae;  
 

4. Boeknummer: 0692  
Lisse - op de grens van droog en nat
Akkerbouw; Bevolking; Dorpen; Polders; Tuinbouw; Waterhuishouding; Wonen           (1993)    [Beenakker, J J J M]
De bewoningsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van een dorp in de bloembollenstreek tot omstreeks 1900.
Stichting Dever;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

5. Boeknummer: 0711  
Logboek van een polder / Trendrapport : De Staat van Haarlemmermeer 3
Akkerbouw; Bevolking; Economie; Maatschappelijke en Sociale Zorg; Polders; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Schiphol; Wonen           (2015)   
Het trendrapport toont recente ontwikkelingen in demografie, wonen, economie en maatschappelijke en politieke participatie. Deze derde Staat van de Haarlemmermeer biedt via een analyse van de tijdsbesteding en -beleving van onze inwoners een breed perspectief op werken, wonen en leven in onze gemeente.
Gemeente Haarlemmermeer;   ( Ontwikkelings- en vormingswerk)
 

6. Boeknummer: 0744  
Daarom Haarlemmermeer
Bevolking; Geschiedenis Haarlemmermeer           (2009)    [Harreveld, M van]
Algemene geschiedenis van de Haarlemmermeer. Bedrijven, recreatie, alle aspecten van de Haarlemmermeer. Met voorwoord burgemeester.
Inhoud:
1. De historie
2. Bezienswaardigheden
3. Kunst, cultuur en evenementen
4. Ontspanning en recreatie
5. Sport en groenvoorziening
6. Haarlemmermeer en omgeving
7. Leven in Haarlemmermeer
8. Bedrijvigheid in Haarlemmermeer
9. Toekomstig Haarlemmermeer.

WEAN International BV;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

7. Boeknummer: 0772  
Trendrapport 2012 : De staat van Haarlemmermeer 2
Bevolking; Volkshuisvesting           (2012)    [Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer]
In de reeks de 'Staat van Haarlemmermeer', waarvan dit rapport de tweede is, komen thema's aan bod die wijkoverschrijdend zijn. De Staat van Haarlemmermeer beoogt een beeld te geven van het eigene door te kijken naar de verschillen tussen Haarlemmermeer, de regio, andere 100.000+ gemeenten en Nederland.
Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Demografie
3. Wonen
4. Sociale cohesie
5. Mobiliteit
Fotokatern Toen en Nu
6. Participatie
7. Economie

Lenoirschuring;   ( Sociologie)
 

8. Boeknummer: 0779  
De Waterwolf getemd
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer           (1969)    [Haan, Dr TJ W R de]
Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer.
Met medewerking en bijdragen van Dr W Jappe Alberts, Dr TJ W R de Haan, de Historische Commissie Haarlemmermeer, het Polderbestuur van de Haarlemmermeer en het Gemeentearchief van Haarlemmermeer.

Kruseman;  == Maak uw keuze ==;  ( Delen van Nederland en provincies)
 

9. Boeknummer: 0851  
Canon van Amstelland en Meerlanden
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Polders; Stelling van Amsterdam; Stoomgemalen           (2010)    [Pekelharing, J M]
De geschiedenis in 19 verhalen. De regionale canons zijn een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord Holland met voorwoord van Lieuwe Zoodsma. De regio verenigt gemeenten van verschillende identiteit en grootte als Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en Haarlemmermeer.
HDC Media;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

10. Boeknummer: 0859  
Beinsdorp van eiland tot voorportaal
Beinsdorp; Bevolking; Boerderij-Eigenaren; Boerderijen; Volkskunde           (1987)    [Rijnbeek, K]
Verhalen met veel foto's over het verleden en de bevolking van Beinsdorp.
Groeningen BV, Uitgeverij Van;   ( dorpen.planologie)
 

11. Boeknummer: 0871  
In de polder en bij de stad : De geschiedenis van Badhoevedorp
Badhoevedorp; Bevolking; Boerderijen; Burgemeesters; Dorpsverenigingen; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Tweede Wereldoorlog; Volkshuisvesting           (1983)    [Stokvis, R]
Met diverse foto's. De geschiedenis van Badhoevedorp is een uitgave van de dorpsvereniging 'Badhoeve', die vijftig (50) jaar bestaat.
Dorpsvereniging Badhoeve;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

12. Boeknummer: 0873  
Nieuwe vormen van stedelijke dynamiek in Haarlemmermeer
Bestemmingsplannen; Bevolking; Bodemgebruik; Gebouwen; Landbouw           (2013)    [Suarez, I]
Een zoektocht naar nieuwe stedelijksconcepten en een empirische ontleding van stad-land-dualisme : Programma Versterking Strategisch Vermogen
( Bouwkunst algemeen)
 

13. Boeknummer: 0876  
Haarlemmermeer in Grootvaders Tijd
Ambachten; Bevolking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofdvaart; Kerken; Landbouw; Paarden           (1975)    [Slob, W]
Verhalen over het leven en werken in de Haarlemmermeer zoals het vroeger was. (1880-1920).
Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV;   ( Geschiedenis van tijdperken)
 

14. Boeknummer: 0884  
De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
Bevolking; Bodemgebruik; Boerderij-Eigenaren; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Grondverkoop; Maatschappelijk leven           (1925)    [Veen, Dr H N ter]
'Proeve eener sociaal-geographische monographie; betreft de droogmaking, de strijd om het bestaan, de groei en verspreiding der bevolking en het maatschappelijk leven.' Met meerdere kaarten.
Noordhoff, P;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

15. Boeknummer: 0887  
In Goede Aarde : Thuis in de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos
Bevolking; Maatschappelijk leven; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2012)    [Wekker, F]
Verhalen en foto's uit de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos. Bewoners tussen de 9 en 83 jaar nemen de lezer mee op een kleurrijke tocht door het verleden en heden van deze buurten
5eKwartier;   ( Volkshuisvesting)
 

16. Boeknummer: 0894  
De Staat van Haarlemmermeer 1 : Trendrapport 2008 en Analyse atypische stedelijkheid in Haarlemmermeer
Bevolking; Volkshuisvesting           (2008)    [Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer]
Met 'De Staat van Haarlemmermeer 1: Trendrapport 2008' bieden we een overzicht aan de hand van de stand van zaken en van relevante trends in onze gemeenten. We kiezen voor het volgende brede scala aan onderwerpen:
1. Demografie
2. Wonen
3. Sociale cohesie
4. Sociaalruimtelijke orientatie
5. Mobiliteit
6. Participatie
7. Sociale uitsluiting
8. Sociale (on)veiligheid
9. Economie

Gemeente Haarlemmermeer;  Boek;  ( Sociologie)
 

17. Boeknummer: 0912  
Terugblik op Nieuw-Vennep
Bevolking; Dorpen; Fotoboek; Nieuw-Vennep           (1998)    [Lücke, C]
Foto's en documentatie over Nieuw-Vennep en omgeving.
Wimar-bruna;   ( dorpen.planologie)
 

18. Boeknummer: 0913  
Geschiedenis van de Afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992
Bevolking; Boerderij-Eigenaren; Boerderijen; Boerderijnamen; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Eerste wereldoorlog; Geschiedenis Haarlemmermeer; Landbouw; Landbouwbedrijf; Tweede Wereldoorlog           (1995)    [Keisers, J Th]
Gedenkboek over 134 jaar plaatselijke landbouworganisatie. Met kaarten van de Haarlemmermeer met alphabetische adressenlijst van grondgebruikers. De activiteiten van de afdeling Haarlemmermeer richten zich in eerste instantie op landbouwpolitiek en op een goede uitoefening en bevordering van de akkerbouw.
Afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw;   ( Akkerbouw)
 

19. Boeknummer: 0918  
Haarlemmermeerse boerderijen en hun bewoners
Bevolking; Boerderijen; Boerderijnamen; Boerderij-Pachters; Landbouwonderwijs; Paarden           (2005)    [Diversen]
Halverwege de 20ste eeuw waren er nog ongeveer 500 boerderijen in Haarlemmermeer. Door de voortgaande verstedelijking, de aanleg van nieuwe wegen en de uitbreiding van Schiphol zijn er in 2004 nog maar zo'n 200 over.
Dit boek beschrijft 66 boerderijen en hun bewoners vanaf de droogmaking tot 2004. Met een voorwoord van burgemeester Hertog.

Stichting Meer-Historie;   ( Gebouwen Boerderijen)
 

20. Boeknummer: 0927  
140 jaar geschiedenis van de Haarlemmermeer en haar bewoners
Bevolking; Boerderijen; Boerderijnamen; Concours Hippique; Droogmaking; Openbaar bestuur; Paarden           (1992)    [Brinkgreve, C]
40 hoofdstukjes vanaf de dreiging van het water t/m de toekomst van Haarlemmermeer.
Behoord bij de tentoonstelling in het Historisch Museum

Historisch Museum Haarlemmermeer, Stichting;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

21. Boeknummer: 0928  
Katwijk : gemaal en uitwatering : Droge voeten, schoon water
Bevolking; Waterschap; Weg en Waterbouw           (2011)    [Schevenhoven, Paul]
Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn al eeuwen met elkaar verbonden. Lang geleden stroomde de Oude Rijn ten noorden van Katwijk uit in de Noordzee. In de twaalfde eeuw raakte deze riviermonding verstopt. In 1954 kwam een modern gemaal tot stand.
Hoogheemraadschap van Rijnland;   ( Waterschap)
 

22. Boeknummer: 0942  
Haarlemmermeer : 100.000 inwoners!
Bevolking; Dorpen; Jubilea           (1991)    [Gemeente Haarlemmermeer, Afdeling Voorlichting]
Tijdschrift t.g.v. de 100.000ste inwoner in Haarlemmermeer.
GIN;   ( dorpen.planologie)
 

23. Boeknummer: 0957  
Het Nieuwe land : Het verhaal van een polder die perfect moest zijn
Akkerbouw; Bevolking; Boerderij-Eigenaren; Dorpen; Polders           (2013)    [Vriend, E]
Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als boer in de net drooggelegde polders. Een nieuwe 'maakbare' samenleving, waarin niet alleen het landschap langs de meetlat wordt gelegd, maar ook de toekomstige bewoners. Alleen de besten van de besten zijn welkom. Zwakkelingen, achterblijvers en zielenpoten komen er niet in.
Uitgeverij Balans;   ( Polders)
 

24. Boeknummer: 0980  
Haarlemmermeer Agenda 1999
Bevolking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Woningbouwplannen           (1999)    [Groenigen, J van]
In deze agenda is geprobeerd de hoofdlijnen van Haarlemmermeer op het gebied van historie, wonen en werken aan te geven. Deze informatie is slechts bedoeld om mensen die in de Haarlemmermeer werken een beknopt beeld te geven van de gemeente.
Groeningen BV, J van;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

25. Boeknummer: 1025  
Eiland 7 : Berichten uit de nieuwbouwwijk
Bestemmingsplannen; Bevolking; Boerderij-Eigenaren; Bruggen; Grondverkoop; Hoofddorp; Ruimtelijke ordening; Wonen; Woningbouwplannen           (2008)    [Baart, Th]
Bericht uit een Hoofddorpse nieuwbouwwijk in Floriande. Geschiedenis van de ontwikkeling van de wijk. Met veel foto's. De auteur bezoekt de boeren die hun land hebben verkocht, spreekt met grondopkopers, projectontwikkelaars en architecten. Hij fotografeert de nieuwe keukens, tuinen en kopers van de huizen en spreekt met zijn buren over hun wooncarrière en hypotheken.
NAi Publishers;   ( dorpen.planologie)
 

26. Boeknummer: 1037  
De charme van het oude Hoofddorp : 1945-1980
Bevolking; Bouwkunst; Dorpen; Hoofddorp; Overige gebouwen           (2005)    [Stroet, H]
De geschiedenis van Hoofddorp van 1945 tot 1980.
Fotoboek met toelichting bij bestaande en niet meer bestaande gebouwen en de bijbehorende bewoners.

Uitgeverij Aprilis;   ( dorpen.planologie)
 

27. Boeknummer: 1047  
In Goede Aarde : Thuis in de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos
Bevolking; Maatschappelijk leven; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Volkshuisvesting; Woningbouw           (2012)    [Wekker, F]
Verhalen en foto's uit de Hoofddorpse wijken Bornholm en Overbos. Bewoners tussen de 9 en 83 jaar nemen de lezer mee op een kleurrijke tocht door het verleden en heden van deze buurten
5eKwartier;   ( Volkshuisvesting)
 

28. Boeknummer: 1056  
12 Opstellen over Haarlem en Omstreken in de Franse Tijd (1780-1813)
Bevolking; Cultuur; Haarlem; Handel en Industrie; Onderwijs           (1983)    [Diversen]
Studies t b v tentoonstelling 'Een kalme omwenteling' in het Frans Hals museum te Haarlem (26/3 - 1/5-1983). Onder redaktie van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland: Ingrid Stock, Hans van Felius en Bert Sliggers. Pagina 197/219 gaan over Het Grote Haarlemmermeer (1780-1820) door W Slob m m v C Slot.
Inhoud:
1. Politiek
2. Bevolking: beroepen
3. Handel en Industrie
4. Straatnamen
5. Woningbouw en -afbraak
6. Criminaliteit
7. medische zorg
8. onderwijs
9. Cultuur: toneel en kunstbeoefening
10. Randgemeenten: Haarlemmermeer en Bloemendaal

( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

29. Boeknummer: 1095  
De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
Bevolking; Bodemgebruik; Boerderij-Eigenaren; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Grondverkoop; Maatschappelijk leven           (1925)    [Veen, Dr H N ter]
'Proeve eener sociaal-geographische monographie; betreft de droogmaking, de strijd om het bestaan, de groei en verspreiding der bevolking en het maatschappelijk leven.' Met meerdere kaarten.
Noordhoff;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

30. Boeknummer: 1113  
De Waterwolf getemd
Bevolking; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer           (1969)    [Haan, Dr TJ W R de]
Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer.
Met medewerking en bijdragen van Dr W Jappe Alberts, Dr TJ W R de Haan, de Historische Commissie Haarlemmermeer, het Polderbestuur van de Haarlemmermeer en het Gemeentearchief van Haarlemmermeer.

Kruseman's Uitgeversmaatschappij NV;  == Maak uw keuze ==;  ( Delen van Nederland en provincies)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 juli 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief