Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Akkerbouw   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 2001)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0317  
Jubileumverslag bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer
Akkerbouw; Jaarverslagen; Jubilea; Landbouwvoorlichting           (1986)    [Diversen]
Jubileumverslag van de vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer 1936-1961, waarin opgenomen Akkerbouwverslag van de Meerlanden, alsmede het jubileumverslag 1936-1986 waarin opgenomen een kaart van de Haarlemmermeer 1855.
( Akkerbouw)
 

2. Boeknummer: 0692  
Lisse - op de grens van droog en nat
Akkerbouw; Bevolking; Dorpen; Polders; Tuinbouw; Waterhuishouding; Wonen           (1993)    [Beenakker, J J J M]
De bewoningsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van een dorp in de bloembollenstreek tot omstreeks 1900.
Stichting Dever;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

3. Boeknummer: 0711  
Logboek van een polder / Trendrapport : De Staat van Haarlemmermeer 3
Akkerbouw; Bevolking; Economie; Maatschappelijke en Sociale Zorg; Polders; Recreatie; Ruimtelijke ordening; Schiphol; Wonen           (2015)   
Het trendrapport toont recente ontwikkelingen in demografie, wonen, economie en maatschappelijke en politieke participatie. Deze derde Staat van de Haarlemmermeer biedt via een analyse van de tijdsbesteding en -beleving van onze inwoners een breed perspectief op werken, wonen en leven in onze gemeente.
Gemeente Haarlemmermeer;   ( Ontwikkelings- en vormingswerk)
 

4. Boeknummer: 0760  
Tractoren Encyclopedie
Akkerbouw; Encyclopedie; Landbouwbedrijf; Landbouwmachines; Transport; Vervoer te Land; Vervoermiddelen           (2008)    [Cet, M de]
Deze uitgebreide encyclopedie beschrijft gedetailleerd de bijdragen die meer dan honderd fabrikanten in de loop der tijd hebben geleverd aan de ontwikkeling van de huidige generatie moderne, geavanceerde tractoren.
Rebo Productions BV;   ( Transport)
 

5. Boeknummer: 0937  
Technische gegevens ploegen
Akkerbouw; Landbouw; Landbouwmachines; Landbouwwerktuigen           (1955)    [Glerum, J C]
In dit boekje worden de technische bijzonderheden van alle ploegen, die in Nederland verkrijgbaar zijn, behandeld.
- korte beschrijving van de ploegen
- technische gegevens en indeling van de tabellen
- alfabetische lijst van de merken
- technische gegevens

Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie;  Boek;  ( Akkerbouw)
 

6. Boeknummer: 0957  
Het Nieuwe land : Het verhaal van een polder die perfect moest zijn
Akkerbouw; Bevolking; Boerderij-Eigenaren; Dorpen; Polders           (2013)    [Vriend, E]
Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als boer in de net drooggelegde polders. Een nieuwe 'maakbare' samenleving, waarin niet alleen het landschap langs de meetlat wordt gelegd, maar ook de toekomstige bewoners. Alleen de besten van de besten zijn welkom. Zwakkelingen, achterblijvers en zielenpoten komen er niet in.
Uitgeverij Balans;   ( Polders)
 

7. Boeknummer: 1000  
Ziekten van Aardappelknollen
Akkerbouw; Plantenteelt           (1919)    [Phytopathologischen Dienst Wageningen]
Verslagen en mededelingen van den Phytopathologischen Dienst te Wageningen No. 9.
December 1919
Het feit, dat verschillende zeer belangrijke ziekten van aardappelen met het pootgoed kunnen worden overgebracht, maakt, dat het van het hoogste gewicht is, alleen pootgoed te gebruiken dat vrij is van zulke ziekten.

Veenman, H;   ( Plantenteelt)
 

8. Boeknummer: 1001  
Ziekten en beshadigingen der landbouwgewassen : Deel II, Tweede stuk
Akkerbouw; Plantenteelt           (1915)    [Ritzema Bos, J]
Wolters, J B;   ( Plantenteelt)
 

9. Boeknummer: 1003  
Van Offerpaal tot Hagelkruis : Volksgebruiken rond hagel in Nederland en Belgie
Akkerbouw; Plantenteelt           (2009)    [Hoogendam, E]
Rituelen en volksgebruiken rond hagel ter voorkoming van hagelschade aan landbouwgewassen in Nederland en BelgiŽ vanaf de eerste landbouwers tot heden.
H. Eggenkamp;   ( Plantenteelt)
 

10. Boeknummer: 1105  
De Meerlanden - Jaarverslag 1959
Akkerbouw; Bodemgebruik; Boerderijen; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1960)    [Everts, Ir P H J]
Jaarverslag De Meerlanden 1959. Verslag van de verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting.
Voorwoord door Rijkslandbouwconsulent.
Het jaar 1959 is voor de Nederlandse boeren zeer verschillend geweest. In vele streken van ons land dreigen ten gevolge van de langdurige droogte economische problemen. Voor onze laaggelegen klei-akkerbouwpolders is dit niet het geval. Dooreengenomen zijn de opbrengsten goed tot zeer goed te noemen.

Verenigingen voor bedrijfsvoorlichting in Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel eo en IJpolder;   ( Akkerbouw)
 

11. Boeknummer: 1134  
Gedichtenbundel van A van der Marel Jz. - deel 2
Akkerbouw; Landbouw; Poezie           (1931)    [Marel Jzn, A van der]
Gedichten, oorspronkelijk gepubliceerd tussen 1928-1931 in de 'Meerbode'. In vele versjes heeft de schrijver trachten aan te tonen hoe weinig aandacht de Nederlandse regering schenkt aan onze akkerbouw en hoe onrechtvaardig de boeren worden behandeld tijdens de crisisjaren.
( Gedichten)
 

12. Boeknummer: 1180  
Jubileumverslag bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer
Akkerbouw; Jaarverslagen; Jubilea; Landbouwvoorlichting           (1986)    [Diversen]
Jubileumverslag van de vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer 1936-1961, waarin opgenomen Akkerbouwverslag van de Meerlanden, alsmede het jubileumverslag 1936-1986 waarin opgenomen een kaart van de Haarlemmermeer 1855.
( Akkerbouw)
 

13. Boeknummer: 1285  
Struktuurschets van de Haarlemmermeer
Akkerbouw; Hoofdvaart; Landbouw; Polders; Tochten; Waterhuishouding           (1977)    [Roggeveen, Ing K]
Voorlichting t a v algemene struktuur van de landbouw in de Haarlemmermeer. De zorg voor de bodemvruchtbaarheid dient een belangrijke plaats in te nemen bij de akkerbouwers. Bij de gehele ontwikkeling zijn de bodemvruchtbaarheid, de bedrijfsgrootte en -organisatie zeer belangrijke punten.
Ministerie van Landbouw en Visserij;   ( Akkerbouw)
 

14. Boeknummer: 1289  
Vicon Lely Acrobat
Akkerbouw; Landbouwwerktuigen              [Vicon]
Handleiding voor montage en gebruik van de E51 Vicon Lely Acrobat.
Vicon;  
 

15. Boeknummer: 1384  
Holland en de Hollanders
Agrarische Geschiedenis; Akkerbouw; Bevolking; Bodemgebruik; Boerderijen              [Raap, Ir J W]
Deze uitgave gaat over het ontstaan van de Hollanden, alsmede over woon-, leef- en werkomstandigheden met de nadruk op de plattelandssituatie. Tevens bedrijfsvoering en boerderijtypen in het verleden.
hollandse mij van landbouw;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

16. Boeknummer: 1583  
Oogsten - mennen - dorsen - Meer-Historie 2012
Agrarische Geschiedenis; Akkerbouw; Landbouw; Meer-Historie           (2012)    [Kamerling, F]
De restauratiewerkgroep van Meer-Historie had het plan opgevat in 2012 weer een dorsfeest te organiseren. Hiervoor moesten eerst de nodige voorbereidingen getroffen worden, zoals: tarwe inzaaien, tarwe oogsten, tarwe mennen, tarwe dorsen. Waarvan het fotoverslag.
( Akkerbouw)
 

17. Boeknummer: 1596  
Dr Staring's Landbouw-Almanak 1944
Akkerbouw; Bemesting; Bodemgebruik; Landbouwvoorlichting; Plantenteelt; Tuinbouw; Zaadteelt           (1944)    [Leignes Bakhoven, H; Blink, N; Lankwarden, E; Riel, J van]
De Almanak werd aangeboden door de Nederlandse Landstand.
Tjeenk Willink;  boekje;  ( Landbouw algemeen)
 

18. Boeknummer: 1853  
Het Noordhollands Landschap
Agrarische Geschiedenis; Akkerbouw; Bodem; Bodemgebruik; Landbouw; Polders; Stoomgemalen; Waterhuishouding           (1986)   
Terugblik en toekomst. Uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig (50) bestaan van de Stichting 'Het Noordhollands Landschap'. 1936-1986. Dit boek, dat het gehele Noordhollandse landschap tot onderwerp heeft, draagt de visie uit dat het landschap als totaal onze zorg verdient. Met losse kaarten over de landschappelijke basisstructuur.
Stichting 'Het Noordhollands Landschap';   ( Delen van Nederland en provincies)
 

19. Boeknummer: 1884  
De Meerlanden - Jaarverslag 1964
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Waterhuishouding           (1964)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. We kunnen terugzien op een jaar 1964 waarin de omstandigheden voor de akkerbouw gunstiger waren dan in voorgaande jaren. De snelle ontwikkeling op het gebied van arbeid en mechanisatie en de veranderende kostenverhoudingen bij de bedrijfsvoering doen de behoefte aan voorlichting nog steeds toenemen.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

20. Boeknummer: 1885  
De Meerlanden - Jaarverslag 1965
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Waterhuishouding           (1965)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Aan de aardappelteelt is in dit verslag veel aandacht besteed. Aardappelteeltdag te Hoofddorp.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

21. Boeknummer: 1886  
De Meerlanden - Jaarverslag 1966
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1966)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. De stijging van de loonkosten en het schaarser worden van de arbeid heeft aanleiding gegeven tot een sterke mechanisatie. Het ontbreken van arbeidskrachten heeft aanvankelijk er toe geleid dat men de aardappelteelt op zware grond voor onmogelijk hield. In de Purmer en de Beemster is echter gebleken dat bij een goede voorjaarsbewerking ook hier volledig machinaal rooien mogelijk was.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

22. Boeknummer: 1887  
De Meerlanden - Jaarverslag 1967
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting; Waterhuishouding           (1967)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. De zeer goede oogstresultaten van dit jaar, kunnen de indruk wekken dat in de akkerbouw alles naar wens gaat. Het modern ingerichte bedrijf vraagt veel meer kapitaal dan vroeger. Bij bedrijfsovername komt dit vraagstuk wel heel sterk naar voren. De zekerheid dat op een bedrijf een goed inkomen gehaald wordt, heeft men slechts wanneer ook de opbrengsten goed zijn. De bemesting, de ontwatering en de structuur van de grond dienen goed in orde te zijn.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

23. Boeknummer: 1906  
De Meerlanden - Jaarverslag 1968
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1968)   
Jaarverslag van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Het gezamenlijke doel is verbetering van de inkomenspositie van de akkerbouwer. Een belangrijke invloed hierop wordt uitgeoefend door de ontwikkeling van lonen en prijzen. Deze beperken de mogelijkheden van vele bedrijven. De mechanisatie van de bietenoogst wordt belicht.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

24. Boeknummer: 1907  
De Meerlanden - Jaarverslag 1969
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1969)   
Jaarverslag van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o., de IJpolders, Beemster-Purmer Schermer e.o. Het gezamenlijke doel is verbetering van de inkomenspositie van de akkerbouwer. De akkerbouw in 1969 wordt uitvoerig belicht. Verder een aantal artikelen over aardappelen.
== Maak uw keuze ==;  ( Akkerbouw)
 

25. Boeknummer: 1934  
De Meerlanden - Jaarverslag 1961 -
Akkerbouw; Bemesting; Bodemgebruik; Landbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1961)   
Jubileumverslag vereniging voor bedrijfsvoorlichting Haarlemmermeer 1936-1961.
Jaarverslagen 1961 van Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en De IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Inhoud van Jaarverslag 1961:
1. Akkerbouw-onderzoek 1961
2. Bedrijfsresultaten en Bedrijfsorganisatie
3. Rationalisatie en Mechanisatie
4. Bijzondere Teelten
5. Bemesting
6. Actualiteiten.

== Maak uw keuze ==;  ( Het landbouwbedrijf)
 

26. Boeknummer: 1935  
De Meerlanden - Jaarverslag 1962
Akkerbouw; Landbouweconomie; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1962)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Steeds meer wordt hierbij het inkomen van de boer als ondernemer centraal gesteld. Uit de resultaten van de bedrijfseconomische boekhoudingen blijkt wel, dat de verschillen tussen de bedrijven zeer groot is en dat voor vele bedrijven verbetering is te bereiken. Een van de belangrijkste punten hierbij is het kostenniveau van arbeid en werktuigen.
Verengingen voor Bedrijfsvoorlichting;  == Maak uw keuze ==;  ( Landbouw algemeen)
 

27. Boeknummer: 1936  
De Meerlanden - Jaarverslag 1963
Akkerbouw; Landbouwtechnieken; Landbouwvoorlichting           (1963)   
Jaarverslag van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting uit Haarlemmermeer, Nieuwer Amstel e.o. en IJpolders. Doel is om verslag te doen aan de akkerbouwers van hetgeen in het afgelopen jaar aan aktiviteiten is ontplooid. Niet alleen de technisch en economische aspecten van de landbouwonderneming zijn belangrijk, ook de juridische en de fiscale aspecten van de onderneming vragen om aandacht. Het jaar 1963 was voor onze bedrijfsvoering een moeilijk jaar. Het voorjaar was laat en nat. De suikerbieten konden pas eind april gezaaid worden. De graszaadoogst viel tegen. De graanoogst baarde veel zorgen.
Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting;  == Maak uw keuze ==;  ( Landbouw algemeen)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 mei 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief