Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Rapport   (in veld: Type uitgave)     

Aantal gevonden publicaties : 55   (uit: 2001)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0120  
Waterschapsbelastingen in de 21e eeuw. Eindrapport van de Commissie onderzoek financiering.
Waterschap; Waterzuivering           (1999)   
Het huidige belastingstelsel is ingewikkeld en erg versnipperd over de diverse taakonderdelen binnen het waterbeheer. Vereenvoudiging is dan ook pas mogelijk via het ineenschuiven van taken, heffingen, heffingsmaatstaven en heffingsplichtingen. De voorstellen van de commissie voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing vormen hier de weerslag van en zullen om deze reden in hun onderlinge samenhang moeten worden beoordeeld.
Unie van Waterschappen;   ( Waterschap)
 

2. Boeknummer: 0284  
De Haarlemmermeer
Badhoevedorp; Dorpen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofddorp; Landbouw; Nieuw-Vennep; Polders; Schiphol; Zwanenburg           (1955)    [Kouwe, P J W; Paassen, C van; Wissink, G A]
Plattelandsproblemen in de Randstad. Een rapport uit het geografisch instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht met het doel richtlijnen te geven voor te voeren beleid om eenheid en samenhang van de dorpen en buurtschappen te bevorderen en de behoeften van de verschillende dorpen en buurtschappen op de juiste wijze te bevredigen. Met name wordt hierbij gedacht aan het probleem der industrialisatie en de groei der randdorpen.
Gorcum & Comp NV, van;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

3. Boeknummer: 0506  
Rapport nr 1652A en rapport 1652B inzake de kwantiteit en kwaliteit van het aandeel van de kwel in het uitslagwater van een door de Haarlemmermeerpolder te stichten gemaal aan de Hillegommerdijk. Dossier nr 1202.
Polders           (1967)   
( Polders)
 

4. Boeknummer: 0507  
Rapport nr 1724 inzake het meten van de water- en chloor-opbrengst van in de Haarlemmermeerpolder gelegen gasbronnen en waterwellen. Dossier 1202.
          (1967)    [Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden N.V.]
Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden N.V.;  
 

5. Boeknummer: 0512  
Samen werken met water. Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.
Deltaplan; Deltawerken           (2008)    [Diversen]
Bevindingen van de Deltacommissie 2008.
De fundamentele vraag die in dit rapport centraal staat is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land nog voor vele toekomstige generaties een aantrekkelijke plaats blijft om te wonen en te werken, te investeren en te recreŽren?

( Waterhuishouding)
 

6. Boeknummer: 0513  
Samen werken met water. Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.
Deltaplan; Deltawerken           (2008)    [Diversen]
Bevindingen van de Deltacommissie 2008.
De fundamentele vraag die in dit rapport centraal staat is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land nog voor vele toekomstige generaties een aantrekkelijke plaats blijft om te wonen en te werken, te investeren en te recreŽren?

( Waterhuishouding)
 

7. Boeknummer: 0546  
Bijlagen behoordende bij het Verslag der Commissie, inzake De watervrije ophooging van den Beerschen Overlaat.
Rivieren; Waterbouwkunde; Beerschen Overlaat; watervrije ophoging           (1921)   
Bijlagen 2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14 en 15 behoordende bij het Verslag der Commissie, inzake De watervrije ophooging van den Beerschen Overlaat. Zie ook rapport 0547
Langenhuysen, Gebr J & H van;   ( Waterhuishouding)
 

8. Boeknummer: 0547  
Verslag der Commissie in zake de watervrije ophooging van den Beerschen Overlaat, met bijlage 10a, 10b en 10c.
Rivieren; Waterbouwkunde; Beerschen Overlaat; watervrije ophoging           (1921)   
Verslag van de Commissie in zake de watervrije ophooging van den Beerschen Overlaat
Langenhuysen, Gebr. J. & H. van;   ( Waterhuishouding)
 

9. Boeknummer: 0616  
Rotterdam-RandstadRail: archeologisch onderzoek 4, Statenweg, stoomgemaal Blijdorp
          (2008)    [Guiran, A J]
Rotterdam-RandstadRail
Archeologisch onderzoek 4, Statenweg, stoomgemaal Blijdorp. Archeologie en historie van (de funderingen van) het stoomgemaal van Blijdorp (1785-1787, 1902, 2004), vindplaats 05-49.

 

10. Boeknummer: 0635  
Rapport 'Kwelonderzoek in de Haarlemmermeerpolder' met 7 bijlagen
          (1966)    [Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Den Haag]
 

11. Boeknummer: 0639  
Rapport in zake de bemaling van den Haarlemmermeerpolder door de Commissie, benoemd door Dijkgraaf en Heemraden in October 1918
Elektriciteit; Elektromotoren; Stoomgemalen           (1922)    [Iterson, F K Th van]
Dit rapport behandelt achtereenvolgens:
1. De volgens ons advies uitgevoerde electrificatie van een der pompen van het gemaal Lijnden
2. Waterstaatkundige beschouwingen omtrent de bemaling van den Haarlemmermeerpolder
3. Beschouwingen omtrent de thans bestaande bemalingswerktuigen van den Haarlemmermeerpolder en gewenste verbeteringen
4. Conclusies

( Gemalen)
 

12. Boeknummer: 0757  
Visie op de Geniedijk, oktober 2008 : concept
Forten; Geniedijk; Recreatie; Stelling van Amsterdam           (2008)    [Projectgroep Geniedijk]
Visie met betrekking tot behoud, versterking en ontwikkeling voor een beleefbare en toegankelijke stelling in de Haarlemmermeer.
Haarlemmermeer, Gemeente - Projectgroep Geniedijk;   ( Delen van Nederland en provincies)
 

13. Boeknummer: 0771  
Met mensenhanden gemaakt! : Cultuur in Haarlemmermeer: nu, toen en straks
Cultuur; Economie; Wonen           (2012)    [Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer]
De reeks 'de Staat van Haarlemmermeer' bestaat uit een trendrapport en een verdiepingsdeel. Het verdiepingsdeel is dit jaar gewijd aan cultuur.
Het trendrapport beschrijft en analyseert ontwikkelingen op relevante thema's als demografie, wonen, sociale cohesie, mobiliteit, participatie en economie

Lenoirschuring;   ( Sociologie)
 

14. Boeknummer: 0772  
Trendrapport 2012 : De staat van Haarlemmermeer 2
Bevolking; Volkshuisvesting           (2012)    [Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer]
In de reeks de 'Staat van Haarlemmermeer', waarvan dit rapport de tweede is, komen thema's aan bod die wijkoverschrijdend zijn. De Staat van Haarlemmermeer beoogt een beeld te geven van het eigene door te kijken naar de verschillen tussen Haarlemmermeer, de regio, andere 100.000+ gemeenten en Nederland.
Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Demografie
3. Wonen
4. Sociale cohesie
5. Mobiliteit
Fotokatern Toen en Nu
6. Participatie
7. Economie

Lenoirschuring;   ( Sociologie)
 

15. Boeknummer: 0921  
Het Ontstaan van het militaire vliegterrein Schiphol in 1916
KLM; Krijgswetenschap; Oorlogshandelingen; Schiphol           (1958)    [Molenaar, F J]
Molenaar, F J;   ( Luchtvaart)
 

16. Boeknummer: 0950  
Museale verwervingen 1940-1948
Geschiedenis Algemeen; Tweede Wereldoorlog           (1999)    [Muller, E]
Rapport van de commissie Museale Verwervingen 1940-1948. Op 12 maart 1998 vond in het Rijksmuseum te Amsterdam een bijeenkomst plaats van directeuren van Nederlandse musea. Onderwerp van gedachtewisseling vormde de discutabele aanwinsten die in de periode 1940-1945 door sommige musea bleken te zijn gedaan. De deels onduidelijke, soms herkenbaar problematische herkomst van een aantal in die periode verworven museumobjecten, zo werd gevoeld, vroeg dringend om nader onderzoek.
Nederlandse Museumvereniging;   ( Tweede Wereldoorlog)
 

17. Boeknummer: 1094  
De Haarlemmermeer
Badhoevedorp; Dorpen; Geschiedenis Haarlemmermeer; Hoofddorp; Landbouw; Nieuw-Vennep; Polders; Schiphol; Zwanenburg           (1955)    [Kouwe, P J W; Paassen, C van; Wissink, G A]
Plattelandsproblemen in de Randstad. Een rapport uit het geografisch instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht met het doel richtlijnen te geven voor te voeren beleid om eenheid en samenhang van de dorpen en buurtschappen te bevorderen en de behoeften van de verschillende dorpen en buurtschappen op de juiste wijze te bevredigen. Met name wordt hierbij gedacht aan het probleem der industrialisatie en de groei der randdorpen.
Gorcum & Comp NV, van;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

18. Boeknummer: 1194  
Inventarisatie van Monumentwaardige Objecten in de Haarlemmermeer
Abbenes; Badhoevedorp; Beinsdorp; Buitenkaag; Cruquius (Dorp); Dorpen; Hoofddorp; Lijnden; Lisserbroek; Monumenten; Nieuw-Vennep; Vijfhuizen; Zwaanshoek; Zwanenburg           (1986)    [Monumentencommissie Gemeente Haarlemmermeer]
Inventarisatie van Monumentwaardige Objecten in de Haarlemmermeer, Vijfhuizen, Abbenes, Buitenkaag, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden, Lisserbroek, Beinsdorp, Zwaanshoek en Cruquius
Gemeente Haarlemmermeer;  Snelhechtmap;  ( Monumenten)
 

19. Boeknummer: 1282  
Projectnota verkeersproblematiek
Ruimtelijke ordening; Verkeer en vervoer; Vervoermiddelen           (1985)    [Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland]
Verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de haarlemmermeerpolder en de bollenstreek. Studie n a v de in het structuurschema verkeer en vervoer aangegeven verbinding A 22
Rijkswaterstaat;   ( Verkeer algemeen)
 

20. Boeknummer: 1297  
De Stelling van Amsterdam
Forten; Geniedijk; Stelling van Amsterdam           (1986)   
De Stelling van Amsterdam een Provinciale beleidsvisie door het provinciaal bestuur van noord-holland. Ontwerp
Provinciaal Bestuur van Noord Holland;   ( Krijgswetenschap)
 

21. Boeknummer: 1298  
Bemaling van den Haarlemmermeerpolder
Geschiedenis Haarlemmermeer; Waterbouwkunde; Waterhuishouding           (1922)   
Rapport inzake de bemaling van den Haarlemmermeerpolder door de Commissie, benoemd door Dijkgraaf en Heemraden in October 1918.
( Stoomgemalen)
 

22. Boeknummer: 1301  
Expansiemogelijkheden van de werkgelegenheid in de meerlanden
Bevolking           (1970)    [economisch-technologische dienst voor noord-holland]
Rapport inzake: Expansiemogelijkheden van de werkgelegenheid in de Meerlanden d d 1970.
( Handel en Industrie)
 

23. Boeknummer: 1352  
Haarlemmermeer en de Luchthaven Schiphol
Bevolking; Dorpen; Luchtvaart; Luchtverkeer; Rijsenhout; Rozenburg; Schiphol; Vliegtuigen; Woningbouw; Zwanenburg           (1968)    [Gemeente Haarlemmermeer: Burgemeester en Wethouders]
Beschreven wordt o.a. de verhouding Schiphol-Gemeente, groei van Schiphol tot 1967, de vijfde startbaan, en de geluidshinder.
( Luchtvaart)
 

24. Boeknummer: 1436  
Wat er aan de Droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging
Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Molens; Ringvaart; Stoomgemalen           (1955)    [Fockema Andreae, S J]
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks deel 18,no 15
NV Noord-Hollandse Uitg Mij;   ( Geschiedenis van de strijd tegen het water)
 

25. Boeknummer: 1490  
70 jaar Bedrijfsbrandweer
Brandweer; Fokker; Jubilea; Schiphol           (1991)    [Haasteren, C van]
Geschiedenis van de bedrijfsbrandweer van Fokker van 1919 tot 1991.
Fokker;   ( Luchtvaart)
 

26. Boeknummer: 1515  
Trendrapport 2012 : De staat van Haarlemmermeer 2
Bevolking; Volkshuisvesting           (2012)    [Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer]
In de reeks de 'Staat van Haarlemmermeer', waarvan dit rapport de tweede is, komen thema's aan bod die wijkoverschrijdend zijn. De Staat van Haarlemmermeer beoogt een beeld te geven van het eigene door te kijken naar de verschillen tussen Haarlemmermeer, de regio, andere 100.000+ gemeenten en Nederland.
Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Demografie
3. Wonen
4. Sociale cohesie
5. Mobiliteit
Fotokatern Toen en Nu
6. Participatie
7. Economie

Lenoirschuring;   ( Sociologie)
 

27. Boeknummer: 1516  
Met mensenhanden gemaakt! : Cultuur in Haarlemmermeer: nu, toen en straks
Cultuur           (2012)    [Team Onderzoek Gemeente Haarlemmermeer]
De reeks 'de Staat van Haarlemmermeer' bestaat uit een trendrapport en een verdiepingsdeel. Het verdiepingsdeel is dit jaar gewijd aan cultuur.
Lenoirschuring;   ( Sociologie)
 

28. Boeknummer: 1520  
Golven in geloven
Doopsgezind; Gereformeerd; Geschiedenis Haarlemmermeer; Godsdienst; Hervormd; Kerken; Nederlands Hervormd; Rooms Katholiek           (2006)   
Ter gelegenheid van 150 (honderdvijftig) jaar geloven in de polder. Originele elementen uit de vieringen van verschillende kerkgenootschappen zijn opgenomen. De originele lezing van Prof. G. Heitink over 'Golven in geloven' geeft een historisch overzicht van 150 (honderdvijftig) jaar geloven in de Haarlemmermeer.
( Godsdienst Algemeen)
 

29. Boeknummer: 1602  
De arbeidsmarkt van Schiphol in perspectief
Luchtvaart; Schiphol           (1988)   
1. Inleiding
2. De werkgelegenheidsontwikkeling op Schiphol
3. De vraagzijde: marktontwikkelingen voor Schiphol-bedrijven in verleden en toekomst
4. Reacties op marktontwikkelingen en te verwachten beleid
5. De gevolgen voor arbeid en arbeidsmarkt
6. Afgeleide gevolgen

Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening;   ( Beroepen, Ambachten en Gereedschappen)
 

30. Boeknummer: 1606  
Buitenzwemmen in het Aldert van der Zwaardbad ook in 1991 en verder
Recreatie; Sport; Verenigingen; Zwembad           (1991)    [Vereniging Aldert van der Zwaardbad]
Notitie over het behoud van het Aldert van der Zwaardbad in Hoofddorp
Vereniging Aldert van der Zwaardbad;  Snelhechtmap;  ( Lichaamsoefening en Sport)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 september 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief