Handleiding
Homepage SHMDC Boeken SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Proefschrift   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 1499)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0321  
The Correspondence of Jan Daniël Huichelbos van Liender with James Watt
          (2005)    [Verbruggen, Jan Adrianus]
Universiteit Twente;  21 cm; 
 

2. Boeknummer: 0359  
Trotse kastelen en lichtende hallen: architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
          (2003)    [Vredenberg, Jan]
Matrijs;  
 

3. Boeknummer: 0470  
De Waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
          (1998)    [Spierings, C.N.]
Rijksuniversiteit;  24 cm; 
 

4. Boeknummer: 0499  
De kwaliteit van water: Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater
          (2001)    [Rijswick, H.F.M.W. van]
G.J. Wiarda Instituut;  
 

5. Boeknummer: 0645  
The Correspondence of Jan Daniël Huichelbos van Liender with James Watt
          (2005)    [Verbruggen, Jan Adrianus]
Universiteit Twente;  21 cm; 
 

6. Boeknummer: 0884  
De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
Bevolking; Bodemgebruik; Boerderij-Eigenaren; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Grondverkoop; Maatschappelijk leven           (1925)    [Veen, H N ter]
"Proeve eener sociaal-geographische monographie; betreft de droogmaking, de strijd om het bestaan, de groei en verspreiding der bevolking en het maatschappelijk leven." Met meerdere kaarten.
P. Noordhoff;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

7. Boeknummer: 1092  
De bodemgesteldheid van de IJpolders
Bodemkunde; Landbouw; Landbouweconomie; Polders; Suikerbieten           (1949)    [Guray, A R]
De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJpolders in het jaar 1949
A. Oosthoek's Uitgevers mij.;   ( Plantenteelt)
 

8. Boeknummer: 1095  
De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
Bevolking; Bodemgebruik; Boerderij-Eigenaren; Boerderij-Pachters; Droogmaking; Geschiedenis Haarlemmermeer; Grondverkoop; Maatschappelijk leven           (1925)    [Veen, Dr H N ter]
"Proeve eener sociaal-geographische monographie; betreft de droogmaking, de strijd om het bestaan, de groei en verspreiding der bevolking en het maatschappelijk leven." Met meerdere kaarten.
Noordhoff;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

9. Boeknummer: 1097  
De Haarlemmermeer, een studie in planning en beleid 1836-1858
Droogmaking; Waterhuishouding; Polders; Stoomgemalen; Waterschap           (1991)    [Jeurgens, Ch]
Boek getiteld De Haarlemmermeer, een studie in planning en beleid 1836-1858. De droogmaking van de Haarlemmermeer als studie-object.
NEHA;   ( Geschiedenis algemeen en plaatselijk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 september 2021

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief