Handleiding
Homepage SHMDC Collectie Foto's SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Evenement ==> Tentoonstelling     

Aantal gevonden foto's : 128   (uit: 2377)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Adres

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 000196   (001/000196.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hardenberg
Aalsmeerderdijk 170 -- Oude Meer             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Elisabeth Schreck.
Synopsis:
Op 6 juni 1855 legde de Groningse fabrikant O.C. Meijer de eerste steen van de Hardenberg.
De Hardenberg was een voorbeeld van het dwarsgevel of T-type boerderij.
Het woonhuis stond dwars en breed voor de lange schuur.
De naam van de boerderij was ontleend aan de echtgenote van O.C. Meijer. Zij heette van haar meisjesnaam Hardenberg.
De bouwsom voor de opstallen (schuur en woonhuis) was 36.000 gulden. In vergelijking met de geldsom die voor de bijbehorende zestig hectare werd betaald, 27.000 gulden, was dat erg hoog.
De eerste eigenaar O.C. Meijer exploiteerde de Hardenberg zelf tot 1885.
Van 1885 tot 1915 werden land en gebouwen verpacht aan Johannes van Vuuren.
In 1915 kocht Johannes van Vuuren de Hardenberg. In 1917 verkocht hij land en opstallen aan Arie Buurman, wiens familie tot 1987 het geheel in bezit heeft gehad. De familie Buurman heeft er nooit gewoond.
Tot 1917 werd de boerderij geëxploiteerd voor veeteelt en akkerbouw, daarna alleen akkerbouw.
In 1963 is W.J.Parlevliet op de boerderij gekomen.
In 1987 is de Hardenberg verkocht aan Smits Bouwbedrijf uit Beverwijk. De 55 hectare land werd bestemd voor de bouw van Schiphol gebonden bedrijven.
De familie Parlevliet bleef tot juli 2000 op de Hardenberg wonen.
In september 2000 werd de hoeve afgebroken.
Het was een unieke plek om te werken en te leven.

 

2. Fotonummer: 000177   (001/000177.jpg)
Boerderij in kruissteek: Arend's Hoeve
Aalsmeerderdijk 440 -- Aalsmeerderbrug             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Babs Versloot.
Synopsis:
Sinds de droogmaking van het Haarlemmermeer is dit deel van het polderland in het bezit van de familie Z. van Zijverden, in 1920 opgevolgd door zoon T.A. van Zijverden.
Het betrof een Zuid-Hollandse woning, gebouwd anno 1858 ten behoeve van een gemengd bedrijf.
In 1953 is de kleinzoon H. van Zijverden eigenaar geworden. Hij bouwde er kassen voor de rozenteelt.
Het kwekerij gedeelte heeft J. van Zijverden zoon van H.J. in 1981 overgenomen. Hij kweekt er groene planten. Ook heeft hij een kas ingericht voor vergaderingen en presentaties.
Helaas is de boerderij 11 mei 1994 afgebrand.
De beukenboom in de tuin is geplant in 1898, het kroonjaar van Koningin Wilhelmina.

 

3. Fotonummer: 000237   (001/000237.jpg)
Boerderij in kruissteek: Tienhoven
Aalsmeerderweg 512 -- Rozenburg             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Margo Verkuyl-Pruissen.
Synopsis:
Bij de drooglegging van het Haarlemmermeer werd de grond aangekocht door de heer A.H. van Tienhoven, vandaar de naam van de boerderij.
De boerderij is vanaf het begin gepacht door de familie Pruissen, inmiddels hebben er zes generaties gewoond.
De schuur van de boerderij is tweemaal afgebrand, te weten een schoorsteenbrand in 1930 en brand door kortsluiting in 1933.
Het woonhuis dateert van 1874.
Helaas zal de boerderij binnen niet al te lange tijd moeten verdwijnen in verband met de uitbreiding van de luchthaven Schiphol.

 

4. Fotonummer: 000205   (001/000205.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hoop doet den landman leven
Aalsmeerderweg 838 -- Rijsenhout             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Lida van Tol
Synopsis:
Oorspronkelijk is de boerderij aan het begin van de vorige eeuw gebouwd als koeboerderij.
De roodwitte luiken in zandloper motief herinneren ons nog daaraan.
Ook de met zwart geteerde en gepotdekselde schuur die gescheiden wordt door een brandmuur is in de originele stijl.
Hoewel de bijbehorende landerijen grotendeels zijn verkocht, is de woonboerderij nog omgeven door voldoende eigen grond voor een moestuin, weiland en hoogstam boomgaard (er worden oude rassen appels, peren, pruimen en kersen geteeld) omgeven door een elzen en meidoorn singel.
Ondanks veel opgaand geboomte heeft de zon vrij spel op de terrassen en gazons die vanuit de tuindeuren in de woonkamer en vanuit de tuinkamer in de voormalige koestal bereikbaar zijn.
De boerderij is sinds 1967 eigendom van de huidige bewoners, de familie Den Daas - Slob.

 

5. Fotonummer: 000194   (001/000194.jpg)
Boerderij in kruissteek: Gemaal Lynden
Akerdijk 12 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Van der Heyden.
Synopsis:
Gemaal Lynden is een van de drie gemalen die het Haarlemmermeer droog gepompt heeft.
In 1847 is gestart met de bouw van het gemaal. De bouw kwam gereed in december 1848 en in 1849 werd het gemaal in werking gesteld.
Vandaag de dag zorgt het gemaal Lynden ervoor dat het overtollige water uit de Hoofdvaart gepompt wordt en dat dit water geloosd wordt op het boezemwater, de Ringvaart.

 

6. Fotonummer: 055137   (050/055137.jpg)
Tentoonstelling in verpleeghuis Bornholm
Bornholm 50 -- Hoofddorp             23 maart 1987
De stichting Meer-Historie verzorgde een tentoonstelling in het verpleeghuis Bornholm.
Dit is een werkend schaalmodel van de rolbrug bij Lisserbroek.

 

7. Fotonummer: 055138   (050/055138.jpg)
Tentoonstelling in verpleeghuis Bornholm
Bornholm 50 -- Hoofddorp             23 maart 1987
De stichting Meer-Historie verzorgde een tentoonstelling in het verpleeghuis Bornholm.
Hier was het onderwerp; de huishouding op de hoeve met ondermeer verschillende kledingstukken.

 

8. Fotonummer: 055139   (050/055139.jpg)
Tentoonstelling in verpleeghuis Bornholm
Bornholm 50 -- Hoofddorp             23 maart 1987
De stichting Meer-Historie verzorgde een tentoonstelling in het verpleeghuis Bornholm.
Dit was een oude kinderwagen.

 

9. Fotonummer: 055140   (050/055140.jpg)
Tentoonstelling in verpleeghuis Bornholm
Bornholm 50 -- Hoofddorp             23 maart 1987
De stichting Meer-Historie verzorgde een tentoonstelling in het verpleeghuis Bornholm.
In een van de gangen werden diverse granen tentoongesteld.

 

10. Fotonummer: 055141   (050/055141.jpg)
Tentoonstelling in verpleeghuis Bornholm
Bornholm 50 -- Hoofddorp             23 maart 1987
De stichting Meer-Historie verzorgde een tentoonstelling in het verpleeghuis Bornholm.
Op de foto de voorwerpen voor het doen van de was.

 

11. Fotonummer: 000164   (001/000164.jpg)
Catalogus van de expositie: Boerderij in kruissteek
Bosweg 17 -- Hoofddorp             07 september 2002
De expositie 'Boerderij in kruissteek' loopt van 7 september 2002 tot en met 3 augustus 2003 en haakt niet alleen in op het thema 'Haarlemmermeer: 150 jaar droog' maar ook op het 'Jaar van de boerderij' in 2003.
Behalve aan de vele borduursters en borduurders, Laura (de Jong - Bronkhorst) en Ina (Verbeek), ben ik ook dank verschuldigd aan Stichting 'Haarlemmermeer
2002' en het Waterschap Groot Haarlemmermeer voor de totstandkoming van de expositie 'Boerderij in kruissteek'.
Elise van Melis; conservator Historisch Museum Haarlemmermeer.

 

12. Fotonummer: 000192   (001/000192.jpg)
Boerderij in kruissteek: Gemaal De Cruquius
Cruquiusdijk 27 -- Cruquius             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Q. Klint
Synopsis:
Dit gemaal, dat onlangs opnieuw in beweging is gesteld, heeft nog zijn oorspronkelijke stoommachine.
De machine is uniek en qua diameter de grootste ter wereld.
Samen met het gemaal Lynden in Lijnden en het gemaal Leeghwater in Buitenkaag pompte dit gemaal het Haarlemmermeer droog van 1848 tot 1852.
Het gemaal is nu museum.

 

13. Fotonummer: 000226   (001/000226.jpg)
Boerderij in kruissteek: Paulina Agnetha's Hoeve
Cruquiusdijk 95 -- Vijfhuizen             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Ina Verbeek-Den Hertog.
Synopsis:
De hoeve is in 1926 afgebroken en in hetzelfde jaar ook weer herbouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar mevrouw A Pot-De Visser uit Den Haag.
Het was een gemengd bedrijf met een koestal aan het huis gebouwd.
In 1929 liet de toenmalige gebruiker de heer W. den Hertog er een varkensschuur bouwen.
In 1959 werd het verkocht aan de Christelijke Vereniging voor de verpleging van Epilepsie 'Meer en Bosch' te Heemstede.

 

14. Fotonummer: 000247   (001/000247.jpg)
Boerderij in kruissteek: Zonder naam, Cruquiusdijk 120, Cruquius
Cruquiusdijk 120 -- Cruquius             07 september 2002
Geborduurd door: Dhr. Van der Pol
Synopsis:
Deze bescheiden houten boerderij behoort tot de zogenaamde kringenwetboerderij en is van sociaal- en cultuurhistorische waarde als element uit de krijgsgeschiedenis.
De boerderij bezit een directe relatie tot de voormalige Stelling van Amsterdam; de kringstelling van de permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog.
De Kringenwet van 21 december 1853 bepaalde dat in verband met het vrije schootsveld op het terrein aan de frontzijde van de Haarlemmermeerse linie de woningen en stallen, gebouwd met brandbare materialen, ten tijde van beleg ontruimd en verwijderd zouden worden.
Deze wet was van kracht binnen duizend meter aan de frontzijde van een militair verdedigingswerk.
De exacte bouwdatum is niet bekend maar het is aannemelijk dat dit enige jaren na de Eerste Wereldoorlog is.
Het is een van de weinige nog gave voorbeelden nabij de Stelling van Amsterdam.
De lage boerderij omvat een begane grond en kapverdieping met woongedeelte en kleine stal. Het zadeldak is belegd met zwarte kruispannen en is aan de toppen met gevelborden en makelaars afgezet.

 

15. Fotonummer: 000169   (001/000169.jpg)
Boerderij in kruissteek: Alkemade
Dr. Heijelaan 40 -- Abbenes             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Henriëtte Zekveld-Splinter
Synopsis:
In 1889 werd de grond van de Huigsloterpolder onderhands verhuurd aan een achttiental pachters, kleine boeren uit Huigsloot en Abbenes.
10 oktober 1928 werd G. Zekveld de nieuwe pachter. Hij liet er een nieuwe boerderij bouwen voor 35.000 gulden.
De gemeenteraad van Alkemade (indertijd de eigenaar) koos voor de naam Hoeve Alkemade met goedkeuring van Zekveld.
In 1966 werd de zoon A. Zekveld de nieuwe pachter.
De familie Zekveld heeft Alkmade verkocht aan het Bureau Beheer Landbouwgronden.
Na zeer ingrijpende veranderingen in het Zuiden van de polder in verband met de aanleg van de Hogesnelheidslijn is nu de familie Enthoven-Van der Marel eigenaar van Alkmade geworden.

 

16. Fotonummer: 000217   (001/000217.jpg)
Boerderij in kruissteek: Meijerij, voorheen 'de Patrijs'
Hillegommerdijk 395 -- Beinsdorp             07 september 2002
Geborduurd door: Dames Tamboer
Synopsis:
De eerste koper van acht kavels (dit is ongeveer 155 hectare) aan de Hillegommerdijk was de heer Jan Kits Nieuwkamp. Hij liet daarop drie boerderijen bouwen.
Eén daarvan kreeg de naam de Patrijs en werd beboerd door de heer Meier.
De heer Jan Kits Nieuwkamp leed samen met zijn dochter schipbreuk op de terugkeer uit Amerika en verdronk.
In 1868 werd bij openbare verkoop de gronden in kleine percelen verkocht.
De Patrijs werd gekocht door dokter Willem Meijer.
De boerderij kreeg de naam of bij de gelegenheid van deze nieuwe eigenaar, of omdat Meijer ook pachter betekent.
In 1898 huurde W.J. Parlevliet, gehuwd met Sophia Maria Wassenaar de boerderij. Beiden waren afkomstig uit Noordwijk.
De boerderij was een Zuid-Hollands type met twee kapbergen en wat kleinere veestallen.
Het was een gemengd bedrijf.
In de loop der jaren zijn er meerdere aanpassingen en verbouwingen geweest.
Ook de gemengde bedrijfsvoering maakte plaats voor overwegend akkerbouw.
Het bedrijf ging over van vader op zoon.
In 1959 pachtte zoon Jaap gehuwd met Anneke Bulk uit Nieuw-Vennep het bedrijf van zijn vader Jan. In 1982 kocht de zoon het van vader.
Behalve akkerbouw komt er ook grove tuinbouw.
Anneke nam de zorg van huisverkoop van eigen en aanverwante producten voor haar rekening, hetgeen een stevige poot onder het bedrijf werd.
In 1991 nam de vierde generatie, zoon Jan, gehuwd met Linda de Groot uit Hoofddorp, de bedrijfsvoering over.

 

17. Fotonummer: 000215   (001/000215.jpg)
Boerderij in kruissteek: Mariahoeve
Hillegommerdijk 457 -- Beinsdorp             07 september 2002
Geborduurd door: Dames Tamboer.
Synopsis:
De boerderij is gebouwd in 1904.
Tot in 1932 heeft de familie Elsgeest hier gewoond en gewerkt.
Daarna kwam de familie Vink op de Maria Hoeve wonen.
De eerste generatie woonde er van 1932 tot 1964 en daarna de tweede generatie Vink.
Zij bewoonden de boerderij tot het jaar 2000. Toen is dit huis afgebroken en is op dezelfde plaats een nieuw huis gebouwd.

 

18. Fotonummer: 000213   (001/000213.jpg)
Boerderij in kruissteek: Linquenda
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Riet Luyk.
Synopsis:
'Dit zal eens verlaten moeten worden' is de betekenis van het woord Linquenda.
In 1965 koopt de gemeenteraad deze boerderij.
Om registratierechten te voorkomen moet de grond snel een woonbestemming krijgen. Er wordt een globaal plan Linquenda geschreven van drie pagina's met een bijbehorende plankaart.
Er is maar één bestemming voor de grond van Linquenda en dat is wonen. Er moeten 700 woningen komen.
Gedeputeerde Staten keurt het plan niet goed. De raad gaat hiertegen in beroep.
In november 1970 wordt een nieuw plan opgesteld en het beroep wordt ingetrokken. Gedeputeerde Staten heeft geen bezwaar tegen dit plan, het gaat nu om 1650 woningen.
In 1971 volgt de definitieve goedkeuring en wordt met de bouw van een nieuwbouwwijk in Nieuw-Vennep gestart.
De familie Van den Heuvel heeft tot de afbraak hier gewoond en haar bedrijf gevoerd.
Ten behoeve van een brandweeroefening ging de hoeve in vlammen op.

 

19. Fotonummer: 000211   (001/000211.jpg)
Boerderij in kruissteek: Land- en Veelust
Hoofdweg 18 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Ans Langeveld-Baars.
Synopsis:
In 1859 zijn Johannes Baars en Maria Geertruida Kortekaas op deze plaats komen te wonen.
Er stond toen een stolpboerderij met de naam 'Veelust'.
In 1906 brandde de boerderij af door hooibroei (juni). Maar voor aanvang van de winter was de nieuwe boerderij al herbouwd, want het vee moest voor de winter weer op stal kunnen.
Omdat het bedrijf in de tijd van nieuwbouw aan het overstappen was van veeteelt naar akkerbouw werd de naam aangepast aan de nieuwe manier van bestaan: Land- en Veelust.
Ook aan de bouw is te zien dat men het moest hebben van landbouw en veeteelt.
Achter het woonhuis is een grote veestal. Ernaast staat een grote, hoge schuur voor de graanopslag.
Zowel de naam, het jaar en de eerste steenlegging zijn fraai aangegeven in de voorgevel.
Vier generaties Baars hebben hier hun bedrijf gevoerd.
Thans is het niet meer in gebruik als boerderij.

 

20. Fotonummer: 000221   (001/000221.jpg)
Boerderij in kruissteek: Nooit Gedacht
Hoofdweg 69 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Cilia Weterings-Weel
Synopsis:
In 1874 kocht Arie Blom, gehuwd met Klazina Boef, het perceel C9. Er stond toen een boerderij zonder zichtbare naam.
In 1890 overleed Arie Blom.
In 1891 bedroeg de totale oppervlakte 16.25 hectare met huis, schuur en erf.
De zoon Piet Blom kocht op 29-jarige leeftijd dezelfde oppervlakte van zijn moeder. Piet Blom was gehuwd met Guurtje Koemeester. Zij kregen zeven dochters en een zoon.
In die tijd heeft de boerderij naar alle waarschijnlijkheid de naam 'Nooit Gedacht' gekregen.
In 1938 overleed Piet Blom.
Johanna Blom huwde met Jo Weel. Hij pachtte de boerderij van zijn schoonmoeder. Zij kregen twaalf kinderen.
Met de komst van de tractor in 1952 ging alles sneller en vlugger.
Er werd een melkschuur gebouwd en vanaf 1954 gaan ze elektrisch melken.
In 1957 overleed Guurtje.
De boerderij en grond kwamen op naam van Jo Weel en Jo Weel-Blom.
Doordat de grond verkocht werd aan de gemeente voor woningbouw werden er in 1965 en 1968 twee kippenschuren gebouwd.
Jos Weel pachtte in 1968 alle opstallen van zijn ouders.
In 1969 trouwde Jos met Joke van 't Schip. Zij kregen drie zonen.
In 1972 kocht hij het land, de boerderij en alle schuren van zijn ouders.
In die tijd werden er een loopstal en een torensilo gebouwd.
Door de huizenbouw en uitbreiding van bedrijven bedroeg de totale oppervlakte van het terrein dertien hectare.
Het akkerbouw- en veebedrijf is nu ook een loonbedrijf.
Sinds 1997 pacht hun zoon Marvel Weel het veehouder gedeelte.
Jos en Joke wonen nu nog op de boerderij.
Binnenshuis is de woning gemoderniseerd. De buitenkant is nagenoeg dezelfde gebleven. De tuin heeft een metamorfose ondergaan.
Het bedrijf is nu 128 jaar in de familie.

 

21. Fotonummer: 000198   (001/000198.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hazerswoude
Hoofdweg 152 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. B. Gijzenberg-van Beem.
Synopsis:
Op 18 mei 1854 kocht de heer Gerrit Visser van Hazerswoude tijdens een veiling in Amsterdam 300 hectare grond.
In 1856 liet de Gerrit Visser van Hazerswoude (hij woonde in Amsterdam) daar zes identieke Noord-Hollandse stolpboerderijen bouwen waaronder de 'Hazerswoude'.
In 1856 zijn de heer Pieter Bier en zijn echtgenote Jannetje Beets op de hoeve gaan wonen.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon, ook genaamd Pieter Bier. Hij bleef de pachter tot 1928.
Leendert Gijzenberg kocht de boerderij in 1926, hij ging met zijn gezin aan de Hoofdweg wonen, alwaar op het aangekochte perceel een nieuw huis werd gebouwd "t Hoeveke'.
Na vertrek van Pieter Bier werd de hoeve verhuurd.
Op 2 januari 1932 is de stolp afgebrand omdat de toenmalige huurster op die dag oliebollen aan het bakken was en weg liep van haar pan.
De stolp is in hetzelfde jaar herbouwd, echter met een bredere voorgevel en grotere schuur. Hierna is Gijzenberg er gaan wonen met zijn vrouw, drie dochters en een zoon. De zoon Cornelis heeft zijn vader opgevolgd.
Anno 2002 wordt de hoeve bewoond door de zoon van Cornelis, Leendert Gijzenberg.

 

22. Fotonummer: 000199   (001/000199.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hendricus
Hoofdweg 205 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Ina Klaasse Bos-De Vries.
Synopsis:
In 1854 kocht de heer Hoek, Burgemeester van Wateringen, enkele kavels in Haarlemmermeer. In 1857 werd er een boerderij op geplaatst.
In 1883 werden Hendricus Meijer en diens oudste zoon David Meijer (toen minderjarig!) eigenaar. In 1886 overleed Hendricus op 48-jarige leeftijd.
De weduwe Gijsberta Meijer-Van de Burg bleef er met haar kinderen wonen en boeren. In deze tijd ontstond de naam Hoeve Hendricus.
In 1917 werd de boerderij afgebroken voor de bouw van de huidige boerderij, de eerste steen hiervoor werd gelegd in datzelfde jaar door Amoldus Meijer.
In 1917 boerde David Meijer er en enige tijd later Jan Meijer (geboren 1900).
Jan trouwde niet en stierf in 1971 zonder nakomelingen.
De erven Meijer verkochten in 1973 de gronden met opstallen aan Jonkvrouwe C.E.B. Roëll, secretaresse van de Koningin. Pachter werd toen tot 1987 C.G. Klaasse Bos uit Legmeer.
Thans zijn de erven Roëll eigenaar en is G. Klaasse Bos, gehuwd met K. de Vries de huidige pachter.

 

23. Fotonummer: 000225   (001/000225.jpg)
Boerderij in kruissteek: Ora et Labora (voorheen)
Hoofdweg 251 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Blesgraaf.
Synopsis:
De boerderij dateert van circa 1890.
De eigenaar en bouwer was een beleggingsmaatschappij uit Noord-Brabant en de eerste huurder was Cors van der Putte.
Hij kwam met zijn gezin uit Spaarnwoude en heeft nog aan de bouw meegeholpen door met paard en wagen stenen aan te voeren vanaf de Ringvaart.
Cors had een gemengd bedrijf in de langwerpige stolpboerderij waarin hij ook woonde.
In 1925 werd het huidige woonhuis gebouwd en werd het voormalige woongedeelte in de boerderij uitgebroken en de ramen dichtgemetseld. De boerderij stond toen bekend als de boerderij met de dichtgesmeerde ramen.
In 1927 werd Cors van der Putte opgevolgd door zijn zoons Hein en Klaas.
Na een paar jaar verliet Hein de maatschap en boerde Klaas alleen verder.
De naam Ora et Labora, hetgeen 'werk en bidt' betekent, kan men zich nog vaag herinneren.
De naam zou niet vreemd zijn omdat opa Gors een gelovig man was.
In 1957 nam zoon Frans de boerderij over. Hij woont er nu nog.
In 1967 was de schuur aan een grondige opknapbeurt toe, maar omdat het metselwerk slecht was en het houten geraamte door houtworm was aangetast, heeft men de schuur afgebroken en vervangen door een betonloods.
Doordat er geen bedrijfsopvolgers waren is de landbouwactiviteit in 1991 gestaakt en werd het land afgestoten.
Het is wel 100 jaar Van der Putte geweest!

 

24. Fotonummer: 000248   (001/000248.jpg)
Boerderij in kruissteek: Zonder naam, Hoofdweg 329, Hoofddorp
Hoofdweg 329 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Klaske van der Marel-Fennema
Synopsis:
Deze boerderij is in 1910 gebouwd en werd oorspronkelijk bewoond door de familie Slikker. In 1937 kocht J. van der Marel de boerderij.
In 1971 zijn de gebouwen aan het agrarisch gebruik onttrokken en werden de schuren als bus-garage gebruikt, momenteel door OAD Tours.

 

25. Fotonummer: 000204   (001/000204.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hooge Werf
Hoofdweg 361 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Agaath Ooms-Pannekoek.
Synopsis:
De boerderij Hooge Werf is gebouwd in 1860 en ontleende zijn naam aan het feit dat de gehele werf waar de boerderij op staat hoger gelegen is dan het omringende land.
Sinds 1924 wordt de boerderij bewoond en bewerkt door de familie Ooms.

 

26. Fotonummer: 000235   (001/000235.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hoeve Westerhout
Hoofdweg 372 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Vigelius
Synopsis:
Na de drooglegging van het Haarlemmermeer kocht de heer G. Visser uit Noord-Holland onder meer driehonderd hectare voor 91.900 gulden.
Dit land was gelegen tussen de Schipholweg en de Vijfhuizerweg. (Sectie DD 1 tot en met 15)
De heer Visser lier er rond 1860 zes boerderijen bouwen van het Noord-Hollandse type, een stolpboerderij elk vijftig hectare groot.
Hij gaf elke boerderij een naam (Hazerswoude, Dorp Zwaag, de Beemster, Vischerkamp, Boomkanp en Westerhout).
In de loop der jaren brandden twee boerderijen af en werden er drie boerderijen afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van Luchthaven Schiphol, zodat er in het jaar 2000 nog één stolp van de zes boerderijen overbleef; de Boomkamp. Deze wordt nu bewoond door de familie J. van Koeten.
De Hoeve Westerhout werd vanaf 1927 bewoond door de familie van Nieuwenhuyzen en is afgebroken in 1999. De boerderij maakte plaats voor een viaduct ten behoeve van de taxibaan naar de vijfde start- en landingsbaan van de luchthaven Schiphol.

 

27. Fotonummer: 000191   (001/000191.jpg)
Boerderij in kruissteek: Elise Hoeve
Hoofdweg 379 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Helma Sol
Synopsis:
De uit 1858 stammende boerderij 'Elise Hoeve' straalde een bepaalde elegantie uit.
Ze had een mooi woonhuis en een fraai koetshuis.
De familie Sol kwam daar in 1949 wonen nadat de familie Anema er vele jaren had geboerd. Vanwege de uitbreiding van Schiphol moest de familie Sol verhuizen en werd de hoeve in mei 2000 afgebroken.
Op dezelfde plaats ligt nu de taxibaan naar de vijfde start- en landingsbaan.

 

28. Fotonummer: 000227   (001/000227.jpg)
Boerderij in kruissteek: Peking
Hoofdweg 440 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Riet Luyck.
Synopsis:
De Hoeve Peking is gebouwd in 1868.
Dit type boerderij van Zuid-Hollandse makelaardij met stal en rieten dak is groot van omvang. Onder het huis is een grote kelder, waar vroeger de kaas werd gemaakt.
In de grote schuur werden het stro, het hooi en de aardappelen opgeslagen.
Ook is er een paardenstal. Het was een gemengd bedrijf.
Waar de naam Peking vandaan komt is niet precies duidelijk, maar in de eerste jaren van de boerderij zou er een dame van Chinese komaf gewoond hebben.
De boerderij staat op de gemeentelijke monumentenlijst, hetgeen betekent dat zij vanwege de uniciteit niet afgebroken of zomaar verbouwd mag worden.

 

29. Fotonummer: 000167   (001/000167.jpg)
Boerderij in kruissteek: Adolfshoeve
Hoofdweg 470 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Adrie van Nieuwenhuizen-Knipper
Synopsis:
De eerste Adolfshoeve is omstreeks 1857 gebouwd en kort voor de jaarwisseling van 1900 afgebrand.
De huidige Adolfshoeve is gebouwd in 1898 en werd bewoond door de gebroeders Van Nieuwenhuyzen.
De volgende generaties waren drie neven die boerden op inmiddels drie boerderijen te weten De Adolfshoeve, Hoeve de Gunst en Hoeve Westerhout.
De naam Adolfshoeve heeft niets te maken met de naam van Hitler maar kwam voort uit het feit dat alle boerderijen een naam moesten hebben. Deze boerderij kreeg toen de naam Adolfshoeve toegewezen.
Inmiddels wordt de boerderij bewoond en bewerkt door de vierde generatie
Van Nieuwenhuyzen.

 

30. Fotonummer: 000197   (001/000197.jpg)
Boerderij in kruissteek: Harstee
Hoofdweg 481 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Neli Helmus-Petrie.
Synopsis:
Op de plek waar nu de afgebeelde boerderij staat, bevond zich in 1868 een oud-Hollandse stolp met de naam 'Harstee'. Deze werd in 1910 door brand verwoest.
De toenmalige bewoner, de heer Frese, liet daarop in 1911 een sierlijk pand bouwen met opvallend veel glas- en houtwerk.
Randen en figuren in gele steen verfraaien het metselwerk.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de serre in overeenkomstige stijl aangebouwd.
In 1953 volgde nog een uitbreiding met een bijgebouw.
Wederom werd het perceel getroffen door een brand, in 1966. Dit keer echter alleen de aangrenzende schuur. Dankzij de brandmuur bleef het woongedeelte behouden. Weldra werd de bedrijfsruimte weer herbouwd.
Vanaf 1937 tot op de dag van vandaag wordt de boerderij bewoond door de familie Petrie.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 15 februari 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief