Handleiding
Homepage SHMDC Collectie Foto's SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Evenement   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden foto's : 245   (uit: 2371)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 000002   (001/000002.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019
Spieringweg 536A -- Vijfhuizen             20 juli 2019
De deuren van de polderschuur zijn geopend, het ontvangstcomité is er helemaal klaar voor.
We zien vlnr Rene Divendal, Jan Blom, Cor Monster en Frans Witteman.

 

2. Fotonummer: 000003   (001/000003.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019
Spieringweg 536A -- Vijfhuizen             20 juli 2019
Ondanks de regen gaat de rit gewoon door, Jeroen Blom zet de Vierzon tractor gereed Trudy Witteman maakt een foto.
 

3. Fotonummer: 000004   (001/000004.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019
Spieringweg 536A -- Vijfhuizen             20 juli 2019
Jeroen Blom op de Vierzon tractor
 

4. Fotonummer: 000005   (001/000005.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019
Spieringweg 536A -- Vijfhuizen             20 juli 2019
Vlnr Cor Monster, Rene Divendal, Coen van Diemen en Frans Witteman wachten op de dingen die komen gaan.
 

5. Fotonummer: 000006   (001/000006.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Busbaan viaduct bij Vijfhuizen
Spieringweg -- Vijfhuizen             20 juli 2019
De stoet wordt geleid door Henk Schrama op de Fiat Tractor.
 

6. Fotonummer: 000007   (001/000007.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Busbaan viaduct bij Vijfhuizen
Spieringweg -- Vijfhuizen             20 juli 2019
Jeroen Blom volgt op de Vierzon tractor.
 

7. Fotonummer: 000009   (001/000009.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Busbaan viaduct bij Vijfhuizen
Spieringweg -- Vijfhuizen             20 juli 2019
Coen van Diemen op de Ford Dexta tractor is in aantocht.
 

8. Fotonummer: 000164   (001/000164.jpg)
Catalogus van de expositie: Boerderij in kruissteek
Bosweg 17 -- Hoofddorp             07 september 2002
De expositie 'Boerderij in kruissteek' loopt van 7 september 2002 tot en met 3 augustus 2003 en haakt niet alleen in op het thema 'Haarlemmermeer: 150 jaar droog' maar ook op het 'Jaar van de boerderij' in 2003.
Behalve aan de vele borduursters en borduurders, Laura (de Jong - Bronkhorst) en Ina (Verbeek), ben ik ook dank verschuldigd aan Stichting 'Haarlemmermeer
2002' en het Waterschap Groot Haarlemmermeer voor de totstandkoming van de expositie 'Boerderij in kruissteek'.
Elise van Melis; conservator Historisch Museum Haarlemmermeer.

 

9. Fotonummer: 000166   (001/000166.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hoeve Aalst
Rijnlanderweg 981 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Riet Luyk
Synopsis:
Deze boerderij is vernoemd naar de eerste eigenaresse te weten mevrouw M.Th C. van der Kun-de Vogel, Vrouwe van Aalst.
De hoeve is afgebrand in 1932 en nadien herbouwd.
De afbraak vond plaats in 1991 wegens aanleg van een kantorenpark.

 

10. Fotonummer: 000167   (001/000167.jpg)
Boerderij in kruissteek: Adolfshoeve
Hoofdweg 470 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Adrie van Nieuwenhuizen-Knipper
Synopsis:
De eerste Adolfshoeve is omstreeks 1857 gebouwd en kort voor de jaarwisseling van 1900 afgebrand.
De huidige Adolfshoeve is gebouwd in 1898 en werd bewoond door de gebroeders Van Nieuwenhuyzen.
De volgende generaties waren drie neven die boerden op inmiddels drie boerderijen te weten De Adolfshoeve, Hoeve de Gunst en Hoeve Westerhout.
De naam Adolfshoeve heeft niets te maken met de naam van Hitler maar kwam voort uit het feit dat alle boerderijen een naam moesten hebben. Deze boerderij kreeg toen de naam Adolfshoeve toegewezen.
Inmiddels wordt de boerderij bewoond en bewerkt door de vierde generatie
Van Nieuwenhuyzen.

 

11. Fotonummer: 000168   (001/000167.jpg)
Boerderij in kruissteek: Adriana Hoeve
Rijnlanderweg 1547 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Map Geluk-van Elderen
Synopsis:
Na de drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852 is bij de uitgifte van de gronden de sectie PP 20 tot en met PP 25, totaal 120 hectare groot, gekocht door L. Maas.
Al snel werd de nog bestaande 'Reintjes Hoeve' gebouwd aan de toenmalige Sloterweg (zuid).
In 1890 is de grond voor de helft opgedeeld met de bouw van de huidige 'Adriana Hoeve'. Tot aan 1950 droeg het de naam 'Johanna Hoeve'.
In 1915 is de grootvader van de huidige eigenaar als 28-jarige pachter neergestreken op deze boerderij.
Door een uitslaande brand, vermoedelijk was de stallantaarn de oorzaak, is in 1925 een deel van de boerderij verwoest.
Het aanpandige woonhuis en vrijstaande wagenschuur met daarin een onderkomen voor de seizoenwerkers uit Brabant - de zogenaamde Brabanderschuur - zijn gespaard gebleven.
Na 1943 werd zijn dochter met echtgenoot aangesteld als plaatsvervangend pachter.
Toen de eigenaresse in 1950 kinderloos overleed, namen de erfgenamen het besluit "Johanna Hoeve' via een openbare verkoping bij opbod en afslag te vervreemden.
De zittende pachter wilde graag kopen en exploiteren.
"Het Vreemdingsbesluit Onroerende Goederen en Boerderijen 1942" verbood dat er niet boven de vastgestelde prijs geboden mocht worden, behalve door handel in de familie.
De zittende pachter heeft het erfdeel kunnen kopen, met daarmee ook het recht om naast en boven de maximum vastgestelde prijs te kunnen bieden.
Vanaf die enerverende periode is de boerderij vernoemd naar de echtgenote van het nieuwe eigenaarsechtpaar; Adriana Hoeve.
In 2001 is het akkerland ingrijpend doorsneden met de bouw van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

 

12. Fotonummer: 000169   (001/000169.jpg)
Boerderij in kruissteek: Alkemade
Dr. Heijelaan 40 -- Abbenes             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Henriëtte Zekveld-Splinter
Synopsis:
In 1889 werd de grond van de Huigsloterpolder onderhands verhuurd aan een achttiental pachters, kleine boeren uit Huigsloot en Abbenes.
10 oktober 1928 werd G. Zekveld de nieuwe pachter. Hij liet er een nieuwe boerderij bouwen voor 35.000 gulden.
De gemeenteraad van Alkemade (indertijd de eigenaar) koos voor de naam Hoeve Alkemade met goedkeuring van Zekveld.
In 1966 werd de zoon A. Zekveld de nieuwe pachter.
De familie Zekveld heeft Alkmade verkocht aan het Bureau Beheer Landbouwgronden.
Na zeer ingrijpende veranderingen in het Zuiden van de polder in verband met de aanleg van de Hogesnelheidslijn is nu de familie Enthoven-Van der Marel eigenaar van Alkmade geworden.

 

13. Fotonummer: 000170   (001/000170.jpg)
Boerderij in kruissteek: Andreas Hoeve
Hoofdweg 1741 -- Abbenes             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Barry Havenaar-van der Dussen
Synopsis:
Hoeve Bronkhuize is gebouwd in 1854 door Dr. Bronkhuize uit Leiden.
In 1864 is de boerderij verkocht aan de heer Wijnands die de boerderij vernoemde naar zijn vader Andreas.
Omstreeks 1900 hebben de familie Van Reeuwijk en de familie Bos de boerderij gekocht voor de zoon Jan-Abram Bos en Antje van Reeuwijk. Sindsdien is zij in het bezit gebleven van de familie Bos.
De boerderij is beter bekend als 'Bos met het torentje'. In dit torentje hangt de bel nog. Het touw om te bellen hangt nog in de gang.
De bel was bedoeld om het personeel bijeen te roepen om bijvoorbeeld te komen eten.

 

14. Fotonummer: 000171   (001/000171.jpg)
Boerderij in kruissteek: Anna's Hoeve
Sloterweg 625 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Ank de Roo-van Aldewereld en mw. Marijke Bertram.
Synopsis:
Deze Anna's Hoeve te Hoofddorp is in 1912 herbouwd, nadat de vorige is afgebrand.
In 1966 is de boerderij echter afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van Schiphol (aanleg Zwanenburgerbaan).
De familie J. Verbeek was vanaf 1912 de bewoner.

 

15. Fotonummer: 000172   (001/000172.jpg)
Boerderij in kruissteek: Arbeidershuisje bij de Anna's Hoeve
Sloterweg 623 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. W. Wubbe.
Synopsis:
De Arbeiderswoning naast de Anna's Hoeve is vermoedelijk gebouwd rond 1860. Deze woning is in de jaren vijftig opnieuw gebouwd.
De laatste bewoner was de familie Akse, thans woonachtig te Rijsenhout

 

16. Fotonummer: 000173   (001/000173.jpg)
Boerderij in kruissteek: Anna's Hoeve
Hoofdweg 1440 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Van der Maarl-Kort.
Synopsis:
Opa Van der Maarl had direct na de drooglegging zestig hectare grond tot zijn beschikking. Hij woonde er toen nog niet. De boerderij is in 1863 gebouwd.
De naam 'Anna's Hoeve' duidde op de eerste landsvrouwe.
De voorkant van dit Zuid-Hollandse type zag er tot de sloop in 1993 nog vrij goed uit. De achterkant daarentegen was zeer verzakt.
De voorzijde rustte op een grote kelder.
De achterste hooiberg naast de boerderij was net zo oud als de boerderij zelf en had een rieten kap.
Deze boerderij stond in de buurt bekend als de laatste binnen de bebouwde kom van Nieuw-Vennep.

 

17. Fotonummer: 000174   (001/000174.jpg)
Boerderij in kruissteek: Anna's Hoeve
Sloterweg 662 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Catty Gerver.
Synopsis:
Vanaf 1936 is de familie Van Beem bewoner geweest van de Anna's Hoeve.
De boerderij had een oprijlaan van ongeveer 450 meter. In de volksmond werd dit het Laantje van Van Beem genoemd.
Vroeger was er ook een bushalte.
In 1967 is de boerderij afgebroken ten behoeve van het indertijd toekomstige Schipholterrein.
Er is toen een boerderij voor aan de oprijlaan gebouwd.

 

18. Fotonummer: 000175   (001/000175.jpg)
Boerderij in kruissteek: Antonetta's Hoeve
IJweg 1824 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Wilfred de Bats
Synopsis:
De Brabantse boerderij was een van de oudste boerderijen uit Haarlemmermeer.
Anton Verkuyl pachtte deze van mevrouw Antonetta van der Sluys, vandaar de naam 'Antonetta's Hoeve'.
In 1952 werd de boerderij verkocht als ook in 1962, maar toen aan mejuffrouw 't Hooft. De boerderij is toen afgebroken.
Men heeft op dezelfde plaats een nieuw bedrijf gebouwd, 'Aziyadé' genaamd.

 

19. Fotonummer: 000176   (001/000176.jpg)
Boerderij in kruissteek: Antoinette Adriana's Hoeve
Rijnlanderweg 1637 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Schuller
Synopsis:
Antoinette Adriana's Hoeve is gebouwd in 1913 en werd bewoond door de familie Biggelaar.
Vanaf 1935 is de Hoeve bewoond door Arie Kranenbrug en zijn echtgenote Corry Kranenburg-Groot en vanaf 1964 door Leendert Kranenburg en Leny Kranenburg-Noordam.
Vanaf 1997 wonen en werken Leendert Pieter Kranenburg en Wendy Kranenburg-Nijland op deze hoeve.

 

20. Fotonummer: 000177   (001/000177.jpg)
Boerderij in kruissteek: Arend's Hoeve
Aalsmeerderdijk 440 -- Aalsmeerderbrug             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Babs Versloot.
Synopsis:
Sinds de droogmaking van het Haarlemmermeer is dit deel van het polderland in het bezit van de familie Z. van Zijverden, in 1920 opgevolgd door zoon T.A. van Zijverden.
Het betrof een Zuid-Hollandse woning, gebouwd anno 1858 ten behoeve van een gemengd bedrijf.
In 1953 is de kleinzoon H. van Zijverden eigenaar geworden. Hij bouwde er kassen voor de rozenteelt.
Het kwekerij gedeelte heeft J. van Zijverden zoon van H.J. in 1981 overgenomen. Hij kweekt er groene planten. Ook heeft hij een kas ingericht voor vergaderingen en presentaties.
Helaas is de boerderij 11 mei 1994 afgebrand.
De beukenboom in de tuin is geplant in 1898, het kroonjaar van Koningin Wilhelmina.

 

21. Fotonummer: 000178   (001/000178.jpg)
Boerderij in kruissteek: Aurora
Vijfhuizerweg 761 -- Vijfhuizen             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Lydia Bos.
Synopsis:
De Romeinse Godin van de dageraad; dat is de betekenis van de naam van deze boerderij aan de Vijfhuizerweg.
Al kort na de drooglegging werd de hoeve bewoond en beboerd door de familie C. van der Laan -van der Kraats en na 1935 door Wim Nanninga, zoon van een bekende Hoofddorpse huisarts.
Na de emigratie van Nanninga in 1949 woont en werkt het echtpaar Jac Bos-Bouwmeester op Aurora.
De schuur van deze boerderij is gebouwd rond 1880 en tot op de dag van vandaag nog origineel.
Het geborduurde huis is Aurora nummer twee, gebouwd in 1929 en nu al 53 jaar bewoond door het echtpaar Bos, terwijl hun kleinzoon voor de bedrijfsvoering zorgt.

 

22. Fotonummer: 000179   (001/000179.jpg)
Boerderij in kruissteek: De Badhoeve
Badhoevedorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Anke de Hey.
Synopsis:
Jacobus Paulus Amersfoordt werd op 4 juli 1817 geboren te Amsterdam.
Hij genoot een goede opleiding en maakte vele reizen naar Engeland en Duitsland ter bestudering van de aldaar toegepaste landbouwtechnieken.
Zijn eerste echtgenote Maria van Zijl met wie hij in 1846 huwde, overleed na vier jaar.
In 1852 huwde hij opnieuw met Hermina Maria Dijk. Samen maakten ze vele reizen. Het huwelijk bleef kinderloos.
Ofschoon hij ingeschreven stond als advocaat, raakte hij steeds meer in de greep van de ontwikkelingen in de landbouw en mechanisatie.
Zo introduceerde hij de stoomploeg in Haarlemmermeer en eigenlijk daarmee ook in Nederland.
In 1854 kocht Amersfoordt tweehonderd hectare in Haarlemmermeer en in 1857 vestigde het echtpaar zich in het woonhuis De Badhoeve.
Amersfoordt heeft mede door deze modelboerderij veel invloed gehad op de ontwikkeling van de landbouw in De Meer en in ons land.
Hij hoopte van zijn bedrijf een zuivelschool te maken, hetgeen hem tot zijn teleurstelling niet lukte. In 1885 overleed Amersfoordt.
In 1885 werd de boerderij met 197.30 hectare landgoed per openbare verkoping verkocht aan de gebroeders Smithuyzen uit Nieuwer-Amstel.
In 1918 vestigde de Amsterdamse Rijtuigen Maatschappij zich in de Badhoeve, vergelijkbaar met Van Gend en Loos maar dan met paarden.
Na 1930 ontstond in sneltempo het dorp Badhoevedorp rondom de hoeve, ten behoeve van werknemers van de luchthaven Schiphol.

 

23. Fotonummer: 000180   (001/000180.jpg)
Boerderij in kruissteek: Beukenhof
Hoofdweg 1558 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Riek Kofoed-Biemond.
Synopsis:
Vanaf 1914 is Beukenhof te Nieuw-Vennep in het bezit gekomen van A.J. Kofoed.
De heer J. Kofoed heeft de boerderij overgenomen in 1964.
De heer A.J. Kofoed is vanaf 1992 eigenaar van Beukenhof.
Van de oude gebouwen is er niets meer overgebleven.
In 1980 is er een nieuwe schuur gebouwd en in 1987 een ander huis.
In 1990 en 2000 zijn de tweede en respectievelijk derde schuur gekomen.

 

24. Fotonummer: 000181   (001/000181.jpg)
Boerderij in kruissteek: Boerhaave
Kromme Spieringweg 164 -- Vijfhuizen             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Suze van Zijverden-van Reeuwijk.
Synopsis:
Dominee J.J. van Voorst, predikant te Amsterdam was de eerste eigenaar van de boerderij.
De naam Boerhaave is gegeven door zijn schoonzoon J.P. Heije.
De boerderij was veertig hectare groot.
In 1856 werd de boerderij bewoond door Anthonie Bok, geboren in 1811.
In 1868 woonde Gijsbert Spaans, gehuwd met Maria van den Burg, op de Boerhaave.
De familie Spaans maakte plaats voor Hein Evelein, terwijl de hoeve eigendom is geworden van de schoonzoon van Ds. Van Voorst, de geneesheer dr. Heynsius die het laat overschrijven op naam van zijn vrouw. Zij verkoopt de hoeve in 1870 aan Machiel Evelein te Amsterdam, de vader van de pachter J.H.M. Evelein.
Uit het huwelijk van Hein Evelein werd een zoontje geboren dat stierf doordat de baker die teveel gedronken had het kindje tegen de kachel liet vallen.
De opvolger van Hein Evelein was Willem van Reeuwijk, de man van zijn dochter Johanna Maria Evelein. Hij studeerde in Utrecht voor dierenarts, maar werd overgehaald op Boerhaave te gaan wonen.
Hein en zijn vrouw stierven in 1928 en Willem van Reeuwijk erfde Boerhaave.
Toen voor de landbouw een moeilijke tijd aanbrak, besloot Willem notaris te worden.
Boerhaave werd verkocht aan Jiskoot met als pachter tot 1939 Anton van Zijverden en daarna zijn stiefzoon Willem van Zijverden gehuwd in 1939 met S. van Zijverden-van Reeuwijk.
In 1975 gaan zij van de boerderij af en wordt door de opvolger de boerderij met bedrijfspanden in 1976 afgebroken.
Nieuwe eigenaar is Luchthaven Schiphol en pachter is Joh. Roos.

 

25. Fotonummer: 000182   (001/000182.jpg)
Boerderij in kruissteek: Bouwlust
Molenaarslaan 80 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Gerrie Roos-Koekkoek.
Synopsis:
Boerderij Bouwlust werd tot het jaar 2000 bewoond door de familie Van der Maarl.
Het land en de boerderij moesten geofferd worden voor de nieuwbouwwijk Floriande.

 

26. Fotonummer: 000183   (001/000183.jpg)
Boerderij in kruissteek: Bouwlust
Hoofdweg 1418 -- Abbenes             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Janet de Ruiter.
Synopsis:
De boerderij is gebouwd rond 1890 en heeft volgens de oude boeken de naam 'Bouwlust'.
Waarschijnlijk was de eerste eigenaar de heer De Vlieger.
Nu wordt de boerderij bewoond door de derde en vierde generatie De Ruiter.
In 1920 heeft Pieter Cornelis de Ruiter de boerderij gekocht en deze rond 1950 verkocht aan zijn zoon Hark Henderik de Ruiter.
Laatstgenoemde heeft de boerderij in 1978 weer verkocht aan de huidige eigenaar Henderik de Ruiter.

 

27. Fotonummer: 000184   (001/000184.jpg)
Boerderij in kruissteek: Bouw- en Weilust
Venneperweg 150 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. G. Faas.
Synopsis:
De Boerderij Bouw- en Weilust is in 1921 gebouwd door de heer Kofoed.
Voorheen stond er geen woonhuis bij de schuur.
De schuur is later echter afgebrand en weer herbouwd.
De heer Bokhoven uit Leimuiden was de eigenaar van het bijbehorende land, daarna de heer Kofoed.
In 1997 kwam de boerderij in handen van Koeckhoven.
De boerderij is gebouwd in een bijzondere bouwstijl. Waarom voor deze bouwstijl is gekozen is niet bekend.
Het markante woonhuis wordt wel eens vergeleken met een pastorie/huis aan de Vecht of een spoorhuis.

 

28. Fotonummer: 000185   (001/000185.jpg)
Boerderij in kruissteek: De Brecht
Hoofdweg 1428 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Dinie van Schie.
Synopsis:
In het Weekblad van Haarlemmermeer wordt in het door burgemeester Amersfoordt opgestelde overzicht melding gemaakt van een boerderij op kavel PP 5, met de naam 'Wassenaarshoeve', bewoond door A. Suidgeest.
Albertus Suidgeest geboren te 1830 woonde te Hof van Delft. Hij is samen met zijn broer Johannes als pionier naar Haarlemmermeer gekomen in de jaren 1850.
Hij heeft als polderjongen bijgedragen aan de droogmaking van het Haarlemmermeer met het helpen uitgraven van de Hoofdvaart.
Met zijn broer is hij toen gaan wonen in een schuurtje achter de boerderij van A. Wassenaar. Hij heeft daar ook gewerkt.
In 1877 kon hij de boerderij kopen.
Zijn vrouw noemde hem altijd 'Brecht' wat later aanleiding gaf ter nagedachtenis aan hem de boerderij de naam De Brecht te geven.
In de loop der jaren is de boerderij in handen van de familie Suidgeest gebleven.
Op de boerderij werd tarwe, haver, vlas, bieten en aardappelen verbouwd.
Er liep kleinvee rond als ook koeien en paarden. Laatstgenoemde gaf vooral hun krachten aan de werktuigen. De groentetuin was nodig voor de grote gezinnen.
In 1992 is de boerderij gekocht door de gemeente ten behoeve van een bedrijvenpark.

 

29. Fotonummer: 000186   (001/000186.jpg)
Boerderij in kruissteek: Den Burgh
Rijnlanderweg 1316 -- Hoofddorp             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Marleen van Beem-Biesheuvel.
Synopsis:
Het land waar de boerderij toebehoorde was van de familie Van der Kun.
De heer Van der Kun had het stuk land aan de Sloterweg vanaf de Kruisweg tot voorbij de Geniedijk (die er toen nog niet was) gekocht.
Op Den Burgh is Barend Biesheuvel als pachter begonnen. Hij woonde er sinds 1858.
De boerderij is altijd bewoond geweest door een lid van de familie Biesheuvel.
Toen de familie Van der Kun (de meisjesnaam van mevrouw was de Vogel van Aalst) dit land kocht, hebben zij zelf namen aan de boerderijen gegeven.
Den Burgh was de naam van het landhuis in Rijswijk, waar de familie zelf woonde.
De naam van de boerderij naast Den Burgh richting Kruisweg heette dan ook Rijsewijk.
Tegenover Den Burgh stond Hoeve Aalst en naast Den Burgh over de Geniedijk Boerderij de Vogel.
Uit het bedrijfsboekje van overgrootvader Barend Biesheuvel uit 1857 blijkt dat de stenen voor de bouw van de boerderij per 17 of 20 duizend stuks 'per vragt' zijn gebracht.
Voor 'een vragt' van 17 duizend IJzelsteen betaalde hij 37,25 gulden.
Een vracht zand kostte 16.62 gulden.

 

30. Fotonummer: 000187   (001/000187.jpg)
Boerderij in kruissteek: Ceres
IJweg 414 -- Vijfhuizen             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Mesman.
Synopsis:
De hoeve is gebouwd in 1911 op de hoek van de IJweg met de Schipholweg.
De naam Ceres is ontleend aan de Romeinse godin van de landbouw.
De boerderij wordt bewoond en bewerkt door de familie Van der Maarl.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 15 februari 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief