Handleiding
Homepage SHMDC Collectie Foto's SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuw-Vennep   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden foto's : 139   (uit: 2377)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Fotonummer

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 000038   (001/000038.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Henk Schrama met op het spatbord Jeffery Blom.
 

2. Fotonummer: 000039   (001/000039.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Henk Schrama met op het spatbord Jeffery Blom.
 

3. Fotonummer: 000040   (001/000040.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Henk Schrama met op het spatbord Jeffery Blom.
Links achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

4. Fotonummer: 000041   (001/000041.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Jeroen Blom op de Vierzon tractor.
Links achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

5. Fotonummer: 000042   (001/000042.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Piet Joren met Ford tractor, aangekoppeld een landbouwwagen met gek en reclamevlag van Meer-Historie.
Links achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

6. Fotonummer: 000043   (001/000043.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Coen van Diemen met Ford Dexta tracor en aangekoppelde Vicon pendelstrooier.
Achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

7. Fotonummer: 000044   (001/000044.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Theo Timmer met Ford Major tractor.
Achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

8. Fotonummer: 000045   (001/000045.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Jan Bast met Fiat 450 de Luxe.
Achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

9. Fotonummer: 000046   (001/000046.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Piet Korsman uit Hillegom met Deutz tractor.
Achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

10. Fotonummer: 000047   (001/000047.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Jan Vink met Fiat 411 R tractor.
Links achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

11. Fotonummer: 000048   (001/000048.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Flip Blom met Ford Super Dexta tractor.
Links achter de tractor is boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

12. Fotonummer: 000049   (001/000049.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Kees Jan Wardenaar met Massey Ferguson tractor en aangekoppelde meststrooier.
Links achter de tractor is boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

13. Fotonummer: 000050   (001/000050.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Ted Henneman met Massey Ferguson tractor type 35.
Links achter de tractor is schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

14. Fotonummer: 000051   (001/000051.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Gerrit Klaasse Bos met Ferguson TEF tractor uit 1950.
Achter de tractor is de schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

15. Fotonummer: 000052   (001/000052.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Cor Monster met Massey Ferguson tractor - type 5455 met Mac-trailer en Brons tractor.
 

16. Fotonummer: 000053   (001/000053.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
Johan van Diemen met Deutz tractor - aangekoppeld een groentekar.
Links achter de groentekar is de schuur van boerderij De Kleine Vennep zichtbaar.

 

17. Fotonummer: 000054   (001/000054.jpg)
Tractor rondrit Haarlemmermeer 2019 - Hoofdweg oostzijde, Park21
Hoofdweg -- Nieuw-Vennep             20 juli 2019
De colonne tractoren rijdt verder richting Hoofddorp.
 

18. Fotonummer: 000144   (001/000144.jpg)
Kleinste huisje wordt monument
Hoofdweg 1126 -- Nieuw-Vennep             16 januari 1992
De stichting Meerhistorie heeft in 1980 aangedrongen om dit gemaal voor onderbemaling op de monumentenlijst te zetten.
De heer Arie de Koning van de stichting zegt in de Hoofddorpse Courant van 16 januari 1992:
Het gemaaltje staat inmiddels op de monumentenlijst.
We hebben gevraagd aan de landeigenaar of hij het goed vond dat wij het gemaal in bruikleen mochten hebben.
Hij heeft toegestemd.
De kosten van de reparatie bedragen achtduizend gulden.
De gemeente en de stichting Meerhistorie delen de kosten.
Het gemaaltje is in de dertiger jaren gebouwd.
Sinds 2014 is het opgenomen in de collectie van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

 

19. Fotonummer: 000145   (001/000145.jpg)
Kleinste huisje wordt monument
Hoofdweg 1126 -- Nieuw-Vennep             16 januari 1992
De stichting Meerhistorie heeft in 1980 aangedrongen om dit gemaal voor onderbemaling op de monumentenlijst te zetten.
De heer Arie de Koning van de stichting zegt in de Hoofddorpse Courant van 16 januari 1992:
Het gemaaltje staat inmiddels op de monumentenlijst.
We hebben gevraagd aan de landeigenaar of hij het goed vond dat wij het gemaal in bruikleen mochten hebben.
Hij heeft toegestemd.
De kosten van de reparatie bedragen achtduizend gulden.
De gemeente en de stichting Meerhistorie delen de kosten.
Het gemaaltje is in de dertiger jaren gebouwd.
Sinds 2014 is het opgenomen in de collectie van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

 

20. Fotonummer: 000168   (001/000167.jpg)
Boerderij in kruissteek: Adriana Hoeve
Rijnlanderweg 1547 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Map Geluk-van Elderen
Synopsis:
Na de drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852 is bij de uitgifte van de gronden de sectie PP 20 tot en met PP 25, totaal 120 hectare groot, gekocht door L. Maas.
Al snel werd de nog bestaande 'Reintjes Hoeve' gebouwd aan de toenmalige Sloterweg (zuid).
In 1890 is de grond voor de helft opgedeeld met de bouw van de huidige 'Adriana Hoeve'. Tot aan 1950 droeg het de naam 'Johanna Hoeve'.
In 1915 is de grootvader van de huidige eigenaar als 28-jarige pachter neergestreken op deze boerderij.
Door een uitslaande brand, vermoedelijk was de stallantaarn de oorzaak, is in 1925 een deel van de boerderij verwoest.
Het aanpandige woonhuis en vrijstaande wagenschuur met daarin een onderkomen voor de seizoenwerkers uit Brabant - de zogenaamde Brabanderschuur - zijn gespaard gebleven.
Na 1943 werd zijn dochter met echtgenoot aangesteld als plaatsvervangend pachter.
Toen de eigenaresse in 1950 kinderloos overleed, namen de erfgenamen het besluit "Johanna Hoeve' via een openbare verkoping bij opbod en afslag te vervreemden.
De zittende pachter wilde graag kopen en exploiteren.
"Het Vreemdingsbesluit Onroerende Goederen en Boerderijen 1942" verbood dat er niet boven de vastgestelde prijs geboden mocht worden, behalve door handel in de familie.
De zittende pachter heeft het erfdeel kunnen kopen, met daarmee ook het recht om naast en boven de maximum vastgestelde prijs te kunnen bieden.
Vanaf die enerverende periode is de boerderij vernoemd naar de echtgenote van het nieuwe eigenaarsechtpaar; Adriana Hoeve.
In 2001 is het akkerland ingrijpend doorsneden met de bouw van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

 

21. Fotonummer: 000173   (001/000173.jpg)
Boerderij in kruissteek: Anna's Hoeve
Hoofdweg 1440 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Van der Maarl-Kort.
Synopsis:
Opa Van der Maarl had direct na de drooglegging zestig hectare grond tot zijn beschikking. Hij woonde er toen nog niet. De boerderij is in 1863 gebouwd.
De naam 'Anna's Hoeve' duidde op de eerste landsvrouwe.
De voorkant van dit Zuid-Hollandse type zag er tot de sloop in 1993 nog vrij goed uit. De achterkant daarentegen was zeer verzakt.
De voorzijde rustte op een grote kelder.
De achterste hooiberg naast de boerderij was net zo oud als de boerderij zelf en had een rieten kap.
Deze boerderij stond in de buurt bekend als de laatste binnen de bebouwde kom van Nieuw-Vennep.

 

22. Fotonummer: 000175   (001/000175.jpg)
Boerderij in kruissteek: Antonetta's Hoeve
IJweg 1824 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Wilfred de Bats
Synopsis:
De Brabantse boerderij was een van de oudste boerderijen uit Haarlemmermeer.
Anton Verkuyl pachtte deze van mevrouw Antonetta van der Sluys, vandaar de naam 'Antonetta's Hoeve'.
In 1952 werd de boerderij verkocht als ook in 1962, maar toen aan mejuffrouw 't Hooft. De boerderij is toen afgebroken.
Men heeft op dezelfde plaats een nieuw bedrijf gebouwd, 'Aziyadé' genaamd.

 

23. Fotonummer: 000176   (001/000176.jpg)
Boerderij in kruissteek: Antoinette Adriana's Hoeve
Rijnlanderweg 1637 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Schuller
Synopsis:
Antoinette Adriana's Hoeve is gebouwd in 1913 en werd bewoond door de familie Biggelaar.
Vanaf 1935 is de Hoeve bewoond door Arie Kranenbrug en zijn echtgenote Corry Kranenburg-Groot en vanaf 1964 door Leendert Kranenburg en Leny Kranenburg-Noordam.
Vanaf 1997 wonen en werken Leendert Pieter Kranenburg en Wendy Kranenburg-Nijland op deze hoeve.

 

24. Fotonummer: 000180   (001/000180.jpg)
Boerderij in kruissteek: Beukenhof
Hoofdweg 1558 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Riek Kofoed-Biemond.
Synopsis:
Vanaf 1914 is Beukenhof te Nieuw-Vennep in het bezit gekomen van A.J. Kofoed.
De heer J. Kofoed heeft de boerderij overgenomen in 1964.
De heer A.J. Kofoed is vanaf 1992 eigenaar van Beukenhof.
Van de oude gebouwen is er niets meer overgebleven.
In 1980 is er een nieuwe schuur gebouwd en in 1987 een ander huis.
In 1990 en 2000 zijn de tweede en respectievelijk derde schuur gekomen.

 

25. Fotonummer: 000184   (001/000184.jpg)
Boerderij in kruissteek: Bouw- en Weilust
Venneperweg 150 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. G. Faas.
Synopsis:
De Boerderij Bouw- en Weilust is in 1921 gebouwd door de heer Kofoed.
Voorheen stond er geen woonhuis bij de schuur.
De schuur is later echter afgebrand en weer herbouwd.
De heer Bokhoven uit Leimuiden was de eigenaar van het bijbehorende land, daarna de heer Kofoed.
In 1997 kwam de boerderij in handen van Koeckhoven.
De boerderij is gebouwd in een bijzondere bouwstijl. Waarom voor deze bouwstijl is gekozen is niet bekend.
Het markante woonhuis wordt wel eens vergeleken met een pastorie/huis aan de Vecht of een spoorhuis.

 

26. Fotonummer: 000185   (001/000185.jpg)
Boerderij in kruissteek: De Brecht
Hoofdweg 1428 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Dinie van Schie.
Synopsis:
In het Weekblad van Haarlemmermeer wordt in het door burgemeester Amersfoordt opgestelde overzicht melding gemaakt van een boerderij op kavel PP 5, met de naam 'Wassenaarshoeve', bewoond door A. Suidgeest.
Albertus Suidgeest geboren te 1830 woonde te Hof van Delft. Hij is samen met zijn broer Johannes als pionier naar Haarlemmermeer gekomen in de jaren 1850.
Hij heeft als polderjongen bijgedragen aan de droogmaking van het Haarlemmermeer met het helpen uitgraven van de Hoofdvaart.
Met zijn broer is hij toen gaan wonen in een schuurtje achter de boerderij van A. Wassenaar. Hij heeft daar ook gewerkt.
In 1877 kon hij de boerderij kopen.
Zijn vrouw noemde hem altijd 'Brecht' wat later aanleiding gaf ter nagedachtenis aan hem de boerderij de naam De Brecht te geven.
In de loop der jaren is de boerderij in handen van de familie Suidgeest gebleven.
Op de boerderij werd tarwe, haver, vlas, bieten en aardappelen verbouwd.
Er liep kleinvee rond als ook koeien en paarden. Laatstgenoemde gaf vooral hun krachten aan de werktuigen. De groentetuin was nodig voor de grote gezinnen.
In 1992 is de boerderij gekocht door de gemeente ten behoeve van een bedrijvenpark.

 

27. Fotonummer: 000189   (001/000189.jpg)
Boerderij in kruissteek: Elisabeth Hoeve
Hoofdweg 1379 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Tinie van 't Hul-van der Broek.
Synopsis:
Het oorspronkelijke gebouw stamt uit de negentiende eeuw en staat op zestig hectare grond.
De boerderij is genoemd naar een van de dochters van de toenmalige landeigenaar de heer Del Court.
In de loop van de tijd is echter niets meer van de oorspronkelijk gebouwen overgebleven.
De eerste bewoner van de boerderij is Dirk de Vlieger, die zich op akkerbouw en het fokken en trainen van harddravers richtte. Achter de boerderij was daartoe een harddraverbaan aangelegd.
Na het overlijden van Dirk nam Jan het bedrijf over voor wie de harddraverij ook van groot belang was. Hij behaalde grote successen in de draverij. Zijn neef Joop Ham assisteerde hem daarbij.
In de loop der tijd is het oorspronkelijke woonhuis vervangen en nam de familie Ham haar intrek.
In 1970 kwam Joop te overlijden en verdwenen de paarden evenals de draversbaan.
Het bedrijf richtte zich op de akkerbouw; aardappelen, uien, bieten en tarwe.
De in 1983 vervangen schuur diende voor de opslag van de geteelde aardappelen, tarwe en uien. Vanaf het moment dat de zoons van Joop de bedrijfsvoering in eigen hand hebben genomen, werd de schuur vergroot en werden de activiteiten verder uitgebreid.
Er kwam een sorteerlijn waarmee niet alleen de eigen aardappelen maar ook die van anderen gesorteerd en verpakt konden worden voor verkoop in supermarkten of export naar onder andere Suriname.
Er is ook een landwinkel met producten van eigen en andere teelt.

 

28. Fotonummer: 000195   (001/000195.jpg)
Boerderij in kruissteek: Gras-Wijk
Rijnlanderweg 1144 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Van Schie.
Synopsis:
De hoeve Gras Wijk is gebouwd in het jaar 1857.
Op 22 juni 1857 werd de eerste steen gelegd door C. Dyt, toen 21 jaar oud.
Inmiddels pacht de vierde generatie Van Schie de boerderij.
De eerste generatie C. van Schie had de hoeve aanvankelijk in eigendom maar kon in de crisistijd de lasten niet meer opbrengen; de hoeve werd verkocht.
De vorige eigenaar pachtte daarna de hoeve.

 

29. Fotonummer: 000206   (001/000206.jpg)
Boerderij in kruissteek: Jacobushoeve
IJweg 1554 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. R. Jonkers
Synopsis:
De Jacobushoeve is gebouwd in 1873 en werd bewoond door de familie Brunt.
Vanaf 1917 was het de familie L. van Wijk die de Jacobushoeve bewoonde.
Het woonhuis werd afgebroken in 1994. De schuren zijn nog in gebruik.

 

30. Fotonummer: 000209   (001/000209.jpg)
Boerderij in kruissteek: 't Klaverblad
Hoofdweg 983 -- Nieuw-Vennep             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Zuidema
Synopsis:
De boerderij 't Klaverblad is een Noord-Hollands type boerderij gebouwd rond 1865.
De toenmalige eigenaar de heer De Jong had vier dochters en noemde daarom de boerderij "t Klaverblad".
Sinds 1930 werd de hoeve bewoond door de familie A. Nugteren. Tot 1970 woonde de zoon W. Nugteren op de Hoeve.
Later is de boerderij in handen gekomen van familie Vermeer, die haar tot nu toe bewonen en beheren.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 24 maart 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief