Handleiding
Homepage SHMDC Collectie Foto's SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Lijnden   (in veld: Plaats)     

Aantal gevonden foto's : 55   (uit: 2377)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Fotonummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Fotonummer: 000194   (001/000194.jpg)
Boerderij in kruissteek: Gemaal Lynden
Akerdijk 12 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Van der Heyden.
Synopsis:
Gemaal Lynden is een van de drie gemalen die het Haarlemmermeer droog gepompt heeft.
In 1847 is gestart met de bouw van het gemaal. De bouw kwam gereed in december 1848 en in 1849 werd het gemaal in werking gesteld.
Vandaag de dag zorgt het gemaal Lynden ervoor dat het overtollige water uit de Hoofdvaart gepompt wordt en dat dit water geloosd wordt op het boezemwater, de Ringvaart.

 

2. Fotonummer: 000198   (001/000198.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hazerswoude
Hoofdweg 152 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. B. Gijzenberg-van Beem.
Synopsis:
Op 18 mei 1854 kocht de heer Gerrit Visser van Hazerswoude tijdens een veiling in Amsterdam 300 hectare grond.
In 1856 liet de Gerrit Visser van Hazerswoude (hij woonde in Amsterdam) daar zes identieke Noord-Hollandse stolpboerderijen bouwen waaronder de 'Hazerswoude'.
In 1856 zijn de heer Pieter Bier en zijn echtgenote Jannetje Beets op de hoeve gaan wonen.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon, ook genaamd Pieter Bier. Hij bleef de pachter tot 1928.
Leendert Gijzenberg kocht de boerderij in 1926, hij ging met zijn gezin aan de Hoofdweg wonen, alwaar op het aangekochte perceel een nieuw huis werd gebouwd "t Hoeveke'.
Na vertrek van Pieter Bier werd de hoeve verhuurd.
Op 2 januari 1932 is de stolp afgebrand omdat de toenmalige huurster op die dag oliebollen aan het bakken was en weg liep van haar pan.
De stolp is in hetzelfde jaar herbouwd, echter met een bredere voorgevel en grotere schuur. Hierna is Gijzenberg er gaan wonen met zijn vrouw, drie dochters en een zoon. De zoon Cornelis heeft zijn vader opgevolgd.
Anno 2002 wordt de hoeve bewoond door de zoon van Cornelis, Leendert Gijzenberg.

 

3. Fotonummer: 000199   (001/000199.jpg)
Boerderij in kruissteek: Hendricus
Hoofdweg 205 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Ina Klaasse Bos-De Vries.
Synopsis:
In 1854 kocht de heer Hoek, Burgemeester van Wateringen, enkele kavels in Haarlemmermeer. In 1857 werd er een boerderij op geplaatst.
In 1883 werden Hendricus Meijer en diens oudste zoon David Meijer (toen minderjarig!) eigenaar. In 1886 overleed Hendricus op 48-jarige leeftijd.
De weduwe Gijsberta Meijer-Van de Burg bleef er met haar kinderen wonen en boeren. In deze tijd ontstond de naam Hoeve Hendricus.
In 1917 werd de boerderij afgebroken voor de bouw van de huidige boerderij, de eerste steen hiervoor werd gelegd in datzelfde jaar door Amoldus Meijer.
In 1917 boerde David Meijer er en enige tijd later Jan Meijer (geboren 1900).
Jan trouwde niet en stierf in 1971 zonder nakomelingen.
De erven Meijer verkochten in 1973 de gronden met opstallen aan Jonkvrouwe C.E.B. Roëll, secretaresse van de Koningin. Pachter werd toen tot 1987 C.G. Klaasse Bos uit Legmeer.
Thans zijn de erven Roëll eigenaar en is G. Klaasse Bos, gehuwd met K. de Vries de huidige pachter.

 

4. Fotonummer: 000211   (001/000211.jpg)
Boerderij in kruissteek: Land- en Veelust
Hoofdweg 18 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Ans Langeveld-Baars.
Synopsis:
In 1859 zijn Johannes Baars en Maria Geertruida Kortekaas op deze plaats komen te wonen.
Er stond toen een stolpboerderij met de naam 'Veelust'.
In 1906 brandde de boerderij af door hooibroei (juni). Maar voor aanvang van de winter was de nieuwe boerderij al herbouwd, want het vee moest voor de winter weer op stal kunnen.
Omdat het bedrijf in de tijd van nieuwbouw aan het overstappen was van veeteelt naar akkerbouw werd de naam aangepast aan de nieuwe manier van bestaan: Land- en Veelust.
Ook aan de bouw is te zien dat men het moest hebben van landbouw en veeteelt.
Achter het woonhuis is een grote veestal. Ernaast staat een grote, hoge schuur voor de graanopslag.
Zowel de naam, het jaar en de eerste steenlegging zijn fraai aangegeven in de voorgevel.
Vier generaties Baars hebben hier hun bedrijf gevoerd.
Thans is het niet meer in gebruik als boerderij.

 

5. Fotonummer: 000221   (001/000221.jpg)
Boerderij in kruissteek: Nooit Gedacht
Hoofdweg 69 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Cilia Weterings-Weel
Synopsis:
In 1874 kocht Arie Blom, gehuwd met Klazina Boef, het perceel C9. Er stond toen een boerderij zonder zichtbare naam.
In 1890 overleed Arie Blom.
In 1891 bedroeg de totale oppervlakte 16.25 hectare met huis, schuur en erf.
De zoon Piet Blom kocht op 29-jarige leeftijd dezelfde oppervlakte van zijn moeder. Piet Blom was gehuwd met Guurtje Koemeester. Zij kregen zeven dochters en een zoon.
In die tijd heeft de boerderij naar alle waarschijnlijkheid de naam 'Nooit Gedacht' gekregen.
In 1938 overleed Piet Blom.
Johanna Blom huwde met Jo Weel. Hij pachtte de boerderij van zijn schoonmoeder. Zij kregen twaalf kinderen.
Met de komst van de tractor in 1952 ging alles sneller en vlugger.
Er werd een melkschuur gebouwd en vanaf 1954 gaan ze elektrisch melken.
In 1957 overleed Guurtje.
De boerderij en grond kwamen op naam van Jo Weel en Jo Weel-Blom.
Doordat de grond verkocht werd aan de gemeente voor woningbouw werden er in 1965 en 1968 twee kippenschuren gebouwd.
Jos Weel pachtte in 1968 alle opstallen van zijn ouders.
In 1969 trouwde Jos met Joke van 't Schip. Zij kregen drie zonen.
In 1972 kocht hij het land, de boerderij en alle schuren van zijn ouders.
In die tijd werden er een loopstal en een torensilo gebouwd.
Door de huizenbouw en uitbreiding van bedrijven bedroeg de totale oppervlakte van het terrein dertien hectare.
Het akkerbouw- en veebedrijf is nu ook een loonbedrijf.
Sinds 1997 pacht hun zoon Marvel Weel het veehouder gedeelte.
Jos en Joke wonen nu nog op de boerderij.
Binnenshuis is de woning gemoderniseerd. De buitenkant is nagenoeg dezelfde gebleven. De tuin heeft een metamorfose ondergaan.
Het bedrijf is nu 128 jaar in de familie.

 

6. Fotonummer: 000225   (001/000225.jpg)
Boerderij in kruissteek: Ora et Labora (voorheen)
Hoofdweg 251 -- Lijnden             07 september 2002
Geborduurd door: Mw. Blesgraaf.
Synopsis:
De boerderij dateert van circa 1890.
De eigenaar en bouwer was een beleggingsmaatschappij uit Noord-Brabant en de eerste huurder was Cors van der Putte.
Hij kwam met zijn gezin uit Spaarnwoude en heeft nog aan de bouw meegeholpen door met paard en wagen stenen aan te voeren vanaf de Ringvaart.
Cors had een gemengd bedrijf in de langwerpige stolpboerderij waarin hij ook woonde.
In 1925 werd het huidige woonhuis gebouwd en werd het voormalige woongedeelte in de boerderij uitgebroken en de ramen dichtgemetseld. De boerderij stond toen bekend als de boerderij met de dichtgesmeerde ramen.
In 1927 werd Cors van der Putte opgevolgd door zijn zoons Hein en Klaas.
Na een paar jaar verliet Hein de maatschap en boerde Klaas alleen verder.
De naam Ora et Labora, hetgeen 'werk en bidt' betekent, kan men zich nog vaag herinneren.
De naam zou niet vreemd zijn omdat opa Gors een gelovig man was.
In 1957 nam zoon Frans de boerderij over. Hij woont er nu nog.
In 1967 was de schuur aan een grondige opknapbeurt toe, maar omdat het metselwerk slecht was en het houten geraamte door houtworm was aangetast, heeft men de schuur afgebroken en vervangen door een betonloods.
Doordat er geen bedrijfsopvolgers waren is de landbouwactiviteit in 1991 gestaakt en werd het land afgestoten.
Het is wel 100 jaar Van der Putte geweest!

 

7. Fotonummer: 000284   (001/000284.jpg)
Opening fietspad langs de Hoofdweg
Hoofdweg -- Lijnden             1981
Opening van het fietspad tussen de Schipholweg en Hoofddorp langs de Hoofdweg Westzijde.
Burgemeester Cor van Stam geeft de fietsers de laatste instructies en de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstraat, Ir. D.S. Tuinman opende het fietspad met een echt startpistool.

 

8. Fotonummer: 000567   (001/000567.jpg)
Verkeer op de Lijnderdijk
Lijnderdijk -- Lijnden             22 april 1985
Verkeer op de Lijnderdijk
 

9. Fotonummer: 050672   (050/050672.jpg)
P Oosterhof voor het ouderlijk huis
Hoofdweg 201 -- Lijnden             ca. 1934
P Oosterhof voor het ouderlijk huis.
Dit was een twee onder een kap woning.
Links woonde de familie Oosterhof en rechts de familie Lagrauw.

 

10. Fotonummer: 051046   (050/051046.jpg)
Boerderij Westburg
Hoofdweg 105 -- Lijnden             ca. 1970-1980
Boerderij Westburg in de sneeuw.

Link naar website Noord-Hollands Archief:
https://hdl.handle.net/21.12102/0ba3b70a-9284-11e0-96fd-ca59a89ccc2a

 

11. Fotonummer: 051047   (050/051047.jpg)
Polderlandschap bij Lijnden
Lijnden             ca. 1970-1980
Polderlandschap bij Lijnden.

Link naar website Noord-Hollands Archief:
https://hdl.handle.net/21.12102/0ba41998-9284-11e0-96fd-ca59a89ccc2a

 

12. Fotonummer: 051050   (050/051050.jpg)
Woomhuizen aan de Nieuwerkerkerstraat
Nieuwerkerkerstraat -- Lijnden             ca. 1970-1980
Bogers-woningen aan de Nieuwerkerkerstraat in Lijnden

Link naar website Noord-Hollands Archief:
https://hdl.handle.net/21.12102/0bad2cea-9284-11e0-96fd-ca59a89ccc2a

 

13. Fotonummer: 051051   (050/051051.jpg)
Dorpshuis de Vluchthaven
Schipholweg -- Lijnden             ca. 1970-1980
Dorpshuis de Vluchthaven aan de Schipholweg in Lijnden.

Link naar website Noord-Hollands Archief:
https://hdl.handle.net/21.12102/0baea57a-9284-11e0-96fd-ca59a89ccc2a

 

14. Fotonummer: 051053   (050/051053.jpg)
Openbare School nr 1
Hoofdweg 134 -- Lijnden             ca. 1970-1980
Openbare school nr 1 in Lijnden

Link naar website Noord-Hollands Archief:
https://hdl.handle.net/21.12102/0bb2c600-9284-11e0-96fd-ca59a89ccc2a

 

15. Fotonummer: 051055   (050/051055.jpg)
Geloof en Liefde
Hoofdweg 108 -- Lijnden            
Nederlandse Hervormde kerk Geloof en Liefde.
De kerk is een ontwerp van architect L Kraak uit Hoofddorp.
Eerste dienst 27 november 1935 - Laatste dienst 21 mei 2001.

Link naar website Noord-Hollands Archief:
https://hdl.handle.net/21.12102/0bc04c80-9284-11e0-96fd-ca59a89ccc2a

 

16. Fotonummer: 052712   (050/052712.jpg)
RK Kerk St Franciscus van Sales
Schipholweg 641 -- Lijnden             mei 2000
RK Kerk St Franciscus van Sales
 

17. Fotonummer: 053070   (050/053070.jpg)
Café Schrama
Schipholweg 645 -- Lijnden             1980
Café Schrama
 

18. Fotonummer: 053071   (050/053071.jpg)
Café Schrama
Schipholweg 645 -- Lijnden             1980
Café Schrama
 

19. Fotonummer: 054209   (050/054209.jpg)
Openbare School 01
Hoofdweg 136 -- Lijnden             ca. 1964-1965
Klassefoto openbare school 01 met juffrouw Jannetje Rooker
 

20. Fotonummer: 054258   (050/054258.jpg)
Meester Visser op de fiets bij openbare school 01
Hoofdweg 134 -- Lijnden             1940
Meester Visser op de fiets bij openbare school 01
 

21. Fotonummer: 055578   (050/055578.jpg)
Café de Lijnden
Lijnderdijk 272 -- Lijnden             1980
Café de Lijnden
 

22. Fotonummer: 057974   (050/057974.jpg)
Boerderij Westburg
Hoofdweg 105 -- Lijnden             ca. 1930
Boerderij Westburg
 

23. Fotonummer: 058306   (050/058306.jpg)
Openbare school 01
Hoofdweg 134 -- Lijnden             ca. 1940
Openbare school 01
 

24. Fotonummer: 058309   (050/058309.jpg)
Hoofdweg oostzijde
Hoofdweg -- Lijnden             1962
Zicht op de Hoofdvaart richting Lijnden met het begin van de werkzaamheden ten bate van de aanleg van de snelweg A9.
Op de westzijde zien we een werkwagen, vrachtwagen en kraan en op de oostzijde staat een directiekeet met daar achter de Nederlands Hervormde Kerk Geloof en Liefde.

 

25. Fotonummer: 058310   (050/058310.jpg)
Geloof en Liefde
Hoofdweg 108 -- Lijnden             ca. maart 1998
Nederlandse Hervormde kerk Geloof en Liefde.
De kerk is een ontwerp van architect L Kraak uit Hoofddorp.
Eerste dienst 27 november 1935 - Laatste dienst 21 mei 2001.

 

26. Fotonummer: 058311   (050/058311.jpg)
Zicht op de huizen aan de Hoofdweg oostzijde
Hoofdweg -- Lijnden             ca. 1978-1979
Zicht op de huizen aan de Hoofdweg oostzijde.
Deze woningen zijn genummerd 54 t/m 92.

 

27. Fotonummer: 058924   (050/058924.jpg)
Leen Granneman
Hoofdweg 132 -- Lijnden             ca. 1920-1929
Portret van Leen Granneman voor zijn woonhuis
(Geboren 15 september 1920)
De houten brug op de achtergrond gaat over de Hoofdvaart.

 

28. Fotonummer: 058929   (050/058929.jpg)
Kinderen familie Granneman
Hoofdweg 132 -- Lijnden             ca. 1920-1925
Kinderen familie Granneman voor de boerderij aan de Hoofdweg hoek Spaarnwouderweg (later Schipholweg).

 

29. Fotonummer: 061883   (060/061883.jpg)
Het interieur van het gemaal De Lynden, met op de voorgrond een centrifugaalpomp.
Akerdijk 10 -- Lijnden            
Het interieur van het gemaal De Lynden, met op de voorgrond een centrifugaalpomp.
 

30. Fotonummer: 061885   (060/061885.jpg)
Deurportaal aan de binnenzijde van het gemaal De Lynden.
Akerdijk 10 -- Lijnden            
Deurportaal aan de binnenzijde van het gemaal De Lynden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 31 maart 2022

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief