Handleiding
Homepage SHMDC Archief Stichting Haarlemmermeermuseum de Cruquius SHMDC Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Maatschappelijk leven   (in veld: Trefwoorden)     

Aantal gevonden Archief : 2   (uit: 3)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Objectnummer

1. Objectnummer: 00443  
De stichting "Nederlands Nationale Kindercircus"
Gearchiveerd in doos 093
Soort archief: Dossier
Beschrijving:
De stichting "Nederlands Nationale Kindercircus" werd opgericht in 1959 en trad op voor volle zalen tot tot ongeveer 1972.
Opbrengsten kwamen te goede aan instellingen t.b.v. zieke en misdeelde kinderen.
Drijvende krachten waren J Roubos en H A Meeuwig.
Oktober 1974 werd het circus opgeheven.
Gebrek aan opvolging en belangstelling waren o.a. de oorzaken.


Bijzonderheden:
Inhoud van dit archief:
Map Diversen
0001 Donateurskaart onbeschreven
0002 Envelop onbeschreven
0003 Affiche voor het werven van donateurs (A5 formaat)
0004 Gerasterde zwart-wit afdruk van vier clowntjes
0005 Kleuren affiche op A3 formaat
0006 Bedankbriefje van Nico v.d. Hoek, 10 jaar [Kinderhuis Ibissen]
0007 Bedankbriefje van Leny Wielemaker, Meer en Bosch, Heemstede 21.09.1963
0008 Bedankbriefje van Yvonne Vellekoop, 10 jaar
0009 Bedankbriefje van Lia Posthumus, Martha Stichting, Alphen aan de Rijn, 12 jaar
0010 Bedankbriefje van Tonnie Camman, Meisjeshuis, Alphen aan de Rijn, 11 jaar
0011 Bedankbriefje Zuster Johanna, Noordwijkerhout, 27.09.1965
0012 Bedankbriefje Robbert v.d. Berg, Rotterdam, 05.07.1965
Map Financieel
0013 Financieel overzicht 1964
0014 Overzicht ontvangsten 1965
0015 Overzicht uitgaven 1965
0016 Financieel overzicht 1966
0017 Financieel overzicht 1967
0018 Financieel overzicht 1968
0019 Financieel overzicht 1969
Map Verslagen
0020 Verslag over de jaren 1962-1963
0021 Jaarverslag 1964
0022 Oprichtingsakte 22.10.1959
Hendrik Jan Lijsen
Cornelis Spaans
Johan Hendrik van den Berg
Joël Emanuel Goudsmit
Jan Roubos
0023 Kopie jaarverslag 1965
0024 Origineel jaarverslag 1965 met handtekeningen
Map Correspondentie
0025 05.12.1959 van Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht, Bureau Stichtingen
Aan de heer H.J. Lijsen
Bewijs van inschrijving in het Openbaar Centraal Stichtingenregister dd 24.11.1959
0026 30.05.1960 van Gemeente Zandvoort, Comité Viering Bevrijdingsdag 05.05.1960.
Aan de heer C. Spaans
Dankbetuiging naar aanleiding van de voorstelling op Bevrijdingsdag
0027 21.03.1961 van Korps Rijkspolitie ressort Amsterdam
Aan de heer J.H. van den Berg
Toestemming gebruik manege voor drie voorstellingen in april 1961
0028 27.06.1961 van Export Printing Office, Amsterdam
Aan de weledele heer Roubos
Vraag of er kleurenfoto’s gemaakt mogen worden voor een kinderboek over paarden, dat
door de Heer Slob geschreven wordt, er wordt een vergoeding van 100 gulden voorgesteld.
0029 31.08.1961 van Gemeentepolitie Haarlemmermeer
Aan de Heer H.A. Meeuwig
Vergunning gebruik geluidswagen op 02.09.1961 in Nieuw-Vennep.
0030 18.09.1961 van Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie, Aalsmeer.
Aan Nederlands Nationale Kindercircus
Directeur de Heer Verhoef is verhinderd.
0031 geen datum van Nederlands Nationale Kindercircus, secretaris.
Aan Weledelgestrenge Mej. Mr. C.C. Wijnen, Particulier Secretaresse van H.K.H.
Prinses Beatrix.
Vraag om vereniging of instelling voor een gift van 500 gulden.
0032 23.01.1962 van M. C.C. Wijnen, Particulier Secretaresse van H.K.H. Prinses Beatrix.
Aan Bestuur van de stichting Nederlands Nationaal Kindercircus.
Antwoord op de ongedateerde brief (nr 0031), waarbij aangegeven wordt dat de gift kan
gaan naar ‘De Ark’, Zuiderziekenhuis in Rotterdam.
0033 29.11.1961 van Vereniging tot Viering van de Verjaardag van H.M. de Koningin, Beverwijk.
Aan Nationale Kindercircus, J.H. v.d. Berg
Vastlegging rechten en plichten voorstelling 30 april 1962 in Beverwijk.
00034 31.01.1962 van Secretaris Nederlands Nationale Kindercircus.
Aan Vereniging ‘Koninginnedag’, Beverwijk
Bevestiging brief dd 29.11.1961.
0035 05.03.1962 Aan Weledelgestrenge Mej. Mr. C.C. Wijnen, Particulier Secretaresse van
H.K.H. Prinses Beatrix.
Van Secretaris Nederlands Nationale Kindercircus.
Vraag of de inhoud van het schrijven (zie nr 0036) akkoord is.
0036 Concept brief voor gift aan ‘De Ark’, Zuiderziekenhuis, Rotterdam.
(zie nr 0035)
0037 22.03.1962 van Chr. Muziekvereeniging ‘De Eendracht’, Aalten
Aan Leider van het kindercircus, Hoofddorp
Vraag om de mogelijkheid van een voorstelling tijdens de feestweek in augustus 1962.
0038 Geen datum van H.A. Meeuwing
Aan Chr. Muziekvereeniging ‘De Eendracht’, Aalten
Bereidverklaring voor een voorstelling tijdens de feestweek (zie nr 0037).
0039 10.04.1962 van H.A. Meeuwig.
Aan weledelgestrenge heer Territoriaal Inspecteur van het Korps Rijkspolitie, Amsterdam.
Vraag voor toestemming voorstellingen 26, 27 en 28 april 1962
0040 11.04.1962 van H.A. Meeuwig
Waarschijnlijk aanvraag aan BUMA/STEMRA voor voorstellingen op 26,27 en 28 april 1962
0041 13.04.1962 van Korps Rijkspolitie ressort Amsterdam
Aan H.A. Meeuwig
Toestemming voorstelling 26, 27 en 28 april 1962 (zie nr 0039)
0042 19.04.1962 van het Bestuur van Nederlands Nationale Kindercircus
Aan Donatrices en donateurs
Uitnodiging voor uitvoering op 26 april 1962
0043 26.04.1962 van H.A. Meeuwig.
Aan de Heer W. van Dam, Haarlem
Toezending boekenbon voor ontwerpen van affiche.
0044 29.04.1962 van Het Nederlandse Roode Kruis, Badhoevedorp/Sloten.
Aan H.A. Meeuwig
Strooibiljetten voor de kinderen van scholen (handschrift moeilijk leesbaar).
0045 29.04.1962 van H.A. Meeuwig
Aan Mevr E.B. Bokholt, Voorhout.
Bevestiging van mondelinge afspraak van 27 april 1962
0046 02.05.1962 van W.A.M. van Dam, Haarlem
Aan H.A. Meeuwig
Bedankje voor de boekenbon (zie nr 0043)
0047 14.05.1962 van Bestuur van het Nederlands Nationale Kindercircus
Aan Coöperatieve Raiffeisenbank ‘Haarlemmermeer’, Hoofddorp
Verzoek om ondersteuning.
0048 14.05.1962 van H.A. Meeuwig
Aan W.S. Kroon, Delft (Jeugd Rode Kruis)
Bevestiging telefonische afspraak voor een uitvoering.
0049 21.05.1962 van Utr. Arb. Gym vereniging Kracht en Vlugheid, Utrecht
Aan Weledel. Heer M. Meeuwig, Hoofddorp
Verzoek om voorstelling in 1963
0050 geen datum van H.A. Meeuwig
Aan Utr. Arb. Gym vereniging Kracht en Vlugheid, Utrecht
Antwoord op brief van 21.05.1962
0051 22.05.1962 van Vereniging Koningin Wilhelmina fonds, Amsterdam
Aan H.A. Meeuwig
Afzien van voorstelling door het circus.
0052 22.06.1962 van H.A. Meeuwig
Aan Het Nederlandse Roode Kruis afdeling Zwanenburg
Bevestiging telefonische afspraak voorstelling 7 juli 1962.
0053 02.07.1962 van Zuiderziekenhuis, Rotterdam. Dr G.J. van Weerden.
Aan de Weledelgeboren Heer H.A.Meeuwig.
Dankbetuiging.
0054 16.07.1962 van Vereniging Martha-Stichting, Alphen aan de Rijn.
Aan H.A. Meeuwig
Dankbetuiging naar aanleiding van voorstelling.
0055 10.08.1962 van Het Nederlandse Roode Kruis afdeling Delft, W.S. Kroon.
Aan Dhr Meeuwig.
Status van de voorbereidingen voor de voorstelling op 25.08.1962.
0056 18.08.1962 van Nederlands Nationale Kindercircus J.H. van den Berg.
Aan de Hoogedelgestrenge Heer Ritmeester W.H.F. Berlemon, Prins Willem III kazerne,
Amersfoort.
Verzoek om extra verlof voor de heer J.W. Meeuwig op 25 augustus 1962.
0057 22.08.1962 van H.A. Meeuwig
Aan de Weledelgestrenge heer Hoofdinspecteur van Politie, Hoofddorp
Aanvraag vergunning en geluidswagen voorstellingen op 01.09.1962
0058 24.08.1962 van Gemeentepolitie Haarlemmermeer
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Vergunning uitvoering op 1 september
0059 24.08.1962 van Gemeentepolitie Haarlemmermeer
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Ontheffing APV voor gebruik geluidswagen op 31.08.1962
0060 03.09.1962 van Revalidatiecentrum voor kinderen Johanna Stichting, Arnhem
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, dHr Meeuwig, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Bevestiging telefonisch overleg over voorstelling in juni 1963
0061 01.10.1962 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan De weledele heer C. van Ewijk, Directeur Hotel de Beurs, Hoofddorp
Bedankbrief voor het beschikbaar stellen van stoelen voor de voorstelling.
0062 01.10.1962 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan de weledele heer D.J. v.d. Vlerk, Bestuurslid Oranjevereniging, Zijlstraat, Haarlem
Bevestiging voorstelling tijdens Koninginnedag 30.04.1963 in Haarlem
0063 11.10.1962 van Oranjevereniging IJmuiden-Oost, Secretaris
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Vraag over indeling van het programma op 30.04.1963, er wordt melding gemaakt van een
bijlage, deze is niet aanwezig.
0064 17.10.1962 van Zr Serovandig
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Reacties van de kinderen bij terugkomst in het tehuis. Niet bekend welk.
0065 17.12.1962 van Sportuitwisseling comité Haarlemmermeer, Schermerstraat, hoofddorp
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Vraag om een voorstelling te geven bij de uitwisseling met Caterham in mei 1963
0066 31.01.1963 van Stichting Vakantiespel, Burg. Visserpark, Alphen aan de Rijn
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Vraag om inlichting en kosten van een voorstelling in augustus 1963
0067 24.02.1963 van Stichting Haarlemse Moderne Jeugdraad
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Bestuursbesluit dat de voorstelling niet doorgaat.
0068 09.04.1963 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan de heer Directeur van de dienst van gemeentewerken Haarlemmermeer.
Verzoek om het plankier ter beschikking te stellen.
0069 16.04.1963 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan de Weledele heet E.C. Buissant des Amorie, Prunislaan, Amstelveen.
Verzoek om in te vallen als trompettist vanwege verhindering van de vaste trompettist.
0070 12.06.1963 van Het Nederlandse Roode Kruis, Afdeling Delft
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Verzoek om voorstelling op 28.08.1963
0071 04.07.1963 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan het Revalidatiecentrum voor kinderen Johanna Stichting, Arnhem
Bevestiging brief 03.09.62 en telefonisch contact, prijsopgave voorstelling.
0072 16.07.1963 van het Revalidatiecentrum voor kinderen Johanna Stichting, Arnhem
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Afwijzen aanbieding voor voorstelling (zie briefnr 0071)
0073 03.09.1963 van Gemeente inspectie Kleuter- en Lager Onderwijs, Utrecht
Aan Bestuur Nederlands Nationale Kindercircus, dhr G.Melis
Dankbetuiging voorstelling 24.08.1963.
0074 12.09.1963 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan Leden van de Stichting Nederlands Nationale Kindercircus
Uitnodiging slot uitvoering op 21.09.1963
0075 17.09.1963 van Stichting Cultureel Werk Texel
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 7, Hoofddorp
Aanvraag optreden op Texel in 1964
0076 17.09.1963 van Paulo en Josette, jongleur en rijwielact, Bunzingstraat, Helmond
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Verzoek om reclame materiaal, programma’s voor aanvulling van hun verzameling.
0077 23.09.1963 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan actie comité Dousadj Utrecht, de weledele heer C.J. van Dam
Door tegenvallend bezoek zijn de kosten verlaagd.
0078 30.09.1963 van Koninklijke Federatie van landelijke rijverenigingen, P.A. Voorsluis,
secretaris.
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Spijtbetuiging voor het niet aanwezig zijn op de slotuitvoering.
0079 04.10.1963 van actie comité Dousadj Utrecht, de weledele heer C.J. van Dam
Aan bestuur Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Dankzegging voor het verminderen van de kosten. (zie briefnr 0077)
0080 17.10.1963 van Voogdijvereniging “Tot Steun” afdeling Haarlem, Belgielaan, Haarlem
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Verzoek om condities en programma voor een voordtelling.
0081 04.11.1963 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Aan Voogdijvereniging “Tot Steun” afdeling Haarlem
Antwoord op aanvraag van 17.10.1963 (briefnr 0080)
0082 21.11.1963 van Kindercircus “Santelli”, Padangstraat, Groningen
Aan Leiding van het Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan 38, Hoofddorp
Verzoek om te komen tot een federatie van kindercircussen en het bijwonen van de
oprichtingsvergadering.
0083 25.02.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan De Wijkvereniging Haarlem Zuidwest, Lorentzkade, Haarlem
Bevestiging voorstelling op 30.04.1964 op het plein van de school aan de Lorentzkade.
0084 26.02.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan Harddraverijvereniging Venhuizen, Buurt, Venhuizen.
Bevestiging afspraak voorstelling 19.05.1964 in Venhuizen
0085 03.03.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan heren burgemeester en Wethouders der gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp
Vraag om toestemming gebruik aula van de ULO school in Hoofddorp op 11.03.1964
0086 03.03.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan bouwtechnische dienst van de gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp
Verzoek om plankier voor voorstelling op 30.04.64 in de Manege
0087 05.03.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan medewerk(st)er(s) van het Nederlandse Nationale Kindercircus
Uitnodiging gezellige bijeenkomst op 11.03.1964 in de ULO, Leeghwaterstraat, Hoofddorp
0088 06.03.1964 VAN Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan Edelachtbare heer Burgemeester der gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp
In ontvangst nemen van een bedrag voor de Bond ter bevordering van de belangen van
spastiche kinderen afdeling Kennemerland op 11.03.1964 in de ULO, Leeghwaterstraat,
Hoofddorp.
0089 09.03.1964 van Comité Nationale feesten Haarlem Zuid-West.
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Akkoord verklaring voorstelling op 30.04.1964 in Haarlem.
0090 02.04.1964 van Stichting protestants christelijke nazorg voor geestelijk minder validen
in Haarlemmermeer en omstreken, Hoofddorp
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Dankzegging voor de gift van 100 gulden.
0091 21.04.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan Bestuur van de coöperatieve Raiffeisenbank Haarlemmermeer, hoofddorp.
Verzoek om subsidie voor 1964
0092 ongedateerd van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Bericht dat het Nederlands Nationale Kindercircus op 30.04.1964 om 2:30 uur een
uitvoering geeft aan de Lorentzkade in Haarlem.
0093 10.05.1964 van Mej. A. Kroon, Mercuriusstraat, Haarlem
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Vraag wanneer en hoe laat uitvoeringen plaatsvinden in Hoofddorp.
0094 12.05.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan donateurs van de stichting Nederlands Nationale Kindercircus.
Uitnodiging openingsuitvoering op 22.05.1964 in de Manege in Hoofddorp.
0095 13.05.1964 van het Nederlandse Roode kruis, afdeling Delft
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Verzoek voor uitvoering op 29.08.1964 te Delft.
0096 ongedateerd van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan het Nederlandse Roode Kruis, afdeling Delft
Principe bereidverklaring uitvoering in Delft op 29.08.1964 (zie Briefnr 0085)
0097 19.05.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan de weledelgestrenge heer commissaris der gemeentepolitie van Haarlemmermeer,
Hoofddorp.
Verzoek om toestemming voorstellingen op 22 en 23.05.1964 in manege Hoofddorp
0098 21.05.1964 van Harddraverijvereniging Venhuizen, De Buurt, Venhuizen
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Buitengewoon tevreden over het optreden van 19.05.1964 in Venhuizen.
0099 22.05.1964 van gemeentepolitie Haarlemmermeer
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Ontheffing APV voor uitvoeringen op 22 en 23.05.1964.
0100 22.06.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan Assurantiebedrijf J. Millenaar Jzn, Kruisweg, Hoofddorp
Verzoek om betaling van 50 gulden voor advertentie in de huis aan huis folder
0101 30.06.1964 van het Nederlandsche Roode Kruis, afdeling Delft
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Uitnodiging vergadering op 08.07.1964 in Delft
0102 08.07.1964 van Mevr P.A. de Koning – Overweel
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Besluit van het bestuur om geen uitvoering te organiseren, er wordt iets anders gekozen.
0103 11.07.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan bestuur van het jeugd Rode Kruis, Hr H. Schoenmeker, Esdoornlaan, Delft
Bevestiging voorstelling 29.08.1964 op de Markt, Delft
0104 11.07.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan dienst openbare werken der gemeente Hoorn, de weled.heer J. Drijver
Bevestiging uitvoeringen op 14.08.1964, Doelen, Hoorn
0105 09.08.1964 van onbekend, wonende in Amsterdam.
Aan Heer Meeuwig
Wegens contract verlenging alleen beschikbaar voor de middag voorstellingen.
0106 14.08.1964 van Federatie van Jeugdcircussen, Padangstraat, Groningen
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Reactie op artikel in de Nieuwe Haagse Courant van 23.07.1964.
Het bestuur is niet op hoogte van het streven van de Federatie.
0107 14.09.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan de weledelgestrenge heer commissaris der gemeentepolitie van Haarlemmermeer, Hoofddorp.
Verzoek om toestemming uitvoering op 26.09.1964 in de manege, Hoofddorp en rondgang van het Tamboerscorps uit Vijfhuizen om reclame te maken voor de avond uitvoering.
0108 14.09.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan donateurs van de Stichting Nederlands Nationale Kindercircus
Uitnodiging slotuitvoering op 26.09.1964 in de manege, Hoofddorp.
0109 15.09.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan niet bekend
Uitnodiging slotuitvoering op 26.09.1964 voor twee personen
0110 18.09.1964 van gemeentepolitie Haarlemmermeer
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Ontheffing APV voor rondgang van het Tamboerscorps uit Vijfhuizen op 26.09.1964.
0111 18.09.1964 van gemeentepolitie Haarlemmermeer
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Ontheffing APV voor uitvoeringen op 26.09.1964 in de manege, Hoofddorp
0112 19.09.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan N.V. Peek & Cloppenburg, Grote Houtstraat, Haarlem
Bedankje voor de geschonken stroohoed en uitnodiging voor twee personen voor de uitvoering op 26.09.1964.
0113 21.09.1964 van J. Verrijt, Pastoor parochie H. Lambertus, Haaren (N.B.)
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Verzoek om een voorstelling bij te kunnen wonen.
0114 28.09.1964 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan Ooms’s Rolschaatsenfabriek, Sev. Lohmanlaan, ’s-Gravenhage
Bedankje voor de toezegging om een paar rolschaatsen ter beschikking te stellen.
0115 04.10.1964 van J.Verrijt, Pastoor parochie H. Lambertus, Haaren (N.B.)
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Bedankje voor het kunnen bijwonen van een voorstelling en uitnodiging om een voorstelling in Haaren te bezoeken.
0116 23.02.1965 van Burgemeester van Haarlemmermeer, Hoofddorp (G. C. van der Willigen)
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Stoppen met bestuur van de stichting i. v. m. benoeming als burgemeester in Leiden per 01.03.1965
0117 15.04.1965 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan de donateurs van de stichting Nederlands Nationale Kindercircus
Uitnodiging voor uitvoering op 24.04.1965, manege, Hoofddorp
0118 28.04.1965 van Stichting “SAKOR”, Grote Houstraat, Haarem
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Dankzegging voor de cheque van 500 gulden
(“SAKOR” = Samenwerkende Kinderbescherming Organisaties)
0119 20.05.1965 van Nederlandse Stichting voor het gebrekkige kind.
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Dankzegging voor de cheque van 500 gulden.
0120 06.1965 van J.C. Bart, A. Brunekreef, D. de Bruin
Aan hoofden van de scholen voor k.o., g.l.o, v.g.l.o. en b.l.o in de gemeente Velsen.
Aanbeveling om de uitvoering van Nederlands Nationale Kindercircus op 26.06.1965 te steunen.
0121 20.07.1965 van Stichting “De Heygraeff”, Zeisterweg, Woudenberg
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Bedankje voor de medewerking aan de feestelijke ouderdag van de Heygraeff.
0122 27.09.1965 van Ouder-Comité “Gemma-School”, Hieronymus van Alphenstraat, Haarlem
Aan Geachte Heer Hendriks Nederlands Nationale Kindercircus, Hoofddorp
Bedankje voor de fijne zaterdagmorgen.
0123 09.10.1965 van Jeugdwerk Leger des Heils, Amsterdam, J.Rijss
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Vraag voor uitvoeringen op 24.12.1965, Krasnapolsky, Amsterdam
0124 27.10.1965 van Bond ter bevordering van de belangen van spastici (B.O.S.K.)
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Bedankje voor de leuke ochtend, met kopieën van brieven van bezoekers.
Kopie brieven zijn niet aanwezig
0125 23.02.1966 van Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (A.N.W.B.), ’s-Gravenhage
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Dank voor de verstrekte foto.
0126 08.03.1966 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan Foto-Film De Bock, Marktplein, Hoofddorp
Hartelijk dank voor de samenwerking in 1965 en wens om deze samenwerking te vervolgen.
0127 11.03.1966 van Chapiteau, Steenwijk
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Vraag om artikel voor Chapiteau en propaganda voor meer abonnees te doen.
0128 09.04.1966 van Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Aan onbekende familie
Verzoek of dochter op tijd aanwezig kan zijn voor de uitvoeringen op 15 en 16.04.1966
0129 13.04.1966 van Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (A.N.W.B.), ’s-Gravenhage
Aan Nederlands Nationale Kindercircus, Raadhuislaan, Hoofddorp
Verhindering uitvoering op 16.04.1966


Trefwoorden: Jeugdwerk; Maatschappelijk leven
 

2. Objectnummer: 00921  
Prikker en het vergeten Vijfhuizen
Gearchiveerd in doos 189
Soort archief: Artikel(s)
Beschrijving:
'Prikker' columnist van de Hoofddorpse Courant verzorgde de rubriek stekeltjes.
Onthulling van het Prikkerbeeld


Bijzonderheden:


Trefwoorden: Dorpen; Maatschappelijk leven; Vijfhuizen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde Archief: 17 februari 2023

Deze website is onderdeel van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief